Klávesové zkratky pro Microsoft Word 2016 pro Windows

Tento článek popisuje všechny klávesové zkratky Microsoft Wordu 2016. Klávesové zkratky v tomto článku odpovídají rozložení americké klávesnice. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nemusejí tomuto rozložení přesně odpovídat.

Poznámka : Pokud klávesová zkratka vyžaduje současné stisknutí dvou nebo víc kláves, jsou klávesy oddělené znaménkem plus (+). Pokud máte jednu klávesu stisknout hned po druhé, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

V tomto článku

Často používané klávesové zkratky

Navigace na pásu karet jen s použitím klávesnice

Změna fokusu klávesnice bez použití myši

Přehled klávesových zkratek pro Microsoft Word

Přehled funkčních kláves

Často používané klávesové zkratky

Tabulka zobrazuje nejčastěji používané klávesové zkratky Microsoft Wordu.

Co chcete udělat

Klávesy

Přejít na „Řekněte mi, co chcete udělat“

ALT+Q

Otevřít

CTRL+O

Uložit

CTRL+S

Zavřít

CTRL+W

Vyjmout

CTRL+X

Kopírovat

CTRL+C

Vložit

CTRL+V

Výběr všech položek

CTRL+A

Tučné

CTRL+B

Kurzíva

CTRL+I

Podtržení

CTRL+U

Zmenšit velikost písma o jeden bod

CTRL+[

Zvětšit velikost písma o jeden bod

CTRL+]

Zarovnání textu na střed

CTRL+E

Zarovnání textu vlevo

CTRL+L

Zarovnání textu vpravo

CTRL+R

Zrušit

Esc

Zpět

CTRL+Z

Opakovat akci

CTRL+Y

Lupa

ALT+W, Q a pak v dialogovém okně Lupa nastavte tabulátorem potřebnou hodnotu.

Navigace na pásu karet jen s použitím klávesnice

Pás karet je pruh nahoře ve Wordu, který je uspořádaný do karet. Každá karta zobrazuje jiný pás karet. Pásy karet jsou složené ze skupin. Každá skupina obsahuje jeden nebo víc příkazů. Každý příkaz má ve Wordu klávesovou zkratku.

Poznámka : Doplňky a jiné programy můžou na pás karet přidávat nové karty, které můžou mít přístupové klávesy.

Karty na pásu karet můžete procházet dvěma způsoby:

 • Pokud chcete přejít na pás karet, stiskněte klávesu Alt a k dalšímu pohybu mezi kartami použijte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo.

 • Pokud chcete přejít přímo na určitou kartu na pásu karet, použijte některou z přístupových kláves.

Co chcete udělat

Klávesy

Pokud chcete použít zobrazení Backstage, otevřete stránku Soubor.

ALT+F

Pokud chcete použít motivy, barvy a efekty, jako je ohraničení stránky, otevřete kartu Návrh.

ALT+G

Pokud chcete použít běžné formátovací příkazy, styly odstavce nebo nástroj Najít, otevřete kartu Domů.

ALT+Ů

Pokud chcete spravovat úlohy hromadné korespondence nebo pracovat s obálkami a štítky, otevřete kartu Korespondence.

Alt+M

Pokud chcete vkládat tabulky, obrázky, obrazce, záhlaví nebo textová pole, otevřete kartu Vložení.

ALT+N

Pokud chcete pracovat s okraji stránek, orientací stránky, odsazením a mezerami, otevřete kartu Rozložení.

ALT+P

Pokud chcete napsat výraz, který chcete najít v obsahu nápovědy, otevřete na pásu karet pole „Řekněte mi“.

ALT+Q a pak zadejte hledaný výraz

Pokud chcete zkontrolovat pravopis, nastavit jazyky pro kontrolu pravopisu a gramatiky nebo sledovat a kontrolovat změny dokumentu, otevřete kartu Revize.

ALT+R

Pokud chcete přidat obsah, poznámky pod čarou nebo tabulku citací, otevřete kartu Reference.

ALT+S

Pokud chcete zvolit způsob zobrazení nebo režim dokumentu, třeba režim čtení nebo zobrazení osnovy, otevřete kartu Zobrazení. Můžete taky nastavit lupu nebo spravovat několik oken dokumentů.

ALT+W

Použití příkazů na pásu karet pomocí klávesnice

 • Pokud chcete přejít na seznam záložek pásu karet, stiskněte klávesu Alt. Pokud chcete přejít přímo na kartu, stiskněte klávesovou zkratku.

 • Pokud chcete přejít na pás karet, stiskněte klávesu Šipka dolů (v aplikaci JAWS se tato akce označuje jako přechod na nižší pás karet).

 • Mezi příkazy se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tabulátor nebo Shift+Tabulátor.

 • Pokud chcete přejít do aktuálně vybrané skupiny, stiskněte klávesu Šipka dolů.

 • Mezi skupinami na pásu karet se můžete pohybovat stisknutím kláves Ctrl + Šipka vpravo nebo Ctrl + Šipka vlevo.

 • Ovládací prvky na pásu karet se aktivují různě. Záleží na typu ovládacího prvku:

  • Pokud je vybraným příkazem tlačítko, aktivujte ho stisknutím klávesy MEZERNÍK nebo ENTER.

  • Pokud je vybraným příkazem tlačítko rozdělení (tzn. tlačítko, které otevře nabídku dalších možností), aktivujte ho stisknutím kláves Alt + Šipka dolů. K procházení možností použijte klávesu Tab. Aktuální možnost vyberete stisknutím klávesy MEZERNÍK nebo ENTER.

  • Pokud je vybraným příkazem seznam (třeba seznam Písmo), otevřete ho stisknutím klávesy Šipka dolů. K pohybu mezi položkami použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

  • Pokud je vybraným příkazem galerie, vyberte příkaz stisknutím klávesy MEZERNÍK nebo ENTER. K procházení položek použijte tabulátor.

Tip : V galeriích s několika řádky položek se klávesou Tabulátor pohybujete od začátku do konce aktuálního řádku. Když dosáhnete konce řádku, přeskočíte tabulátorem na začátek dalšího řádku. Pokud na konci aktuálního řádku stisknete klávesu Šipka vpravo, přesunete se zpět na začátek aktuálního řádku.

Použití přístupových kláves při zobrazení klávesových zkratek

Použití přístupových kláves:

 1. Stiskněte klávesu ALT.

 2. Stiskněte písmeno příkazu, který chcete použít, na čtvercové klávesové zkratce zobrazené nad příkazy na pásu karet.

V závislosti na stisknutém písmenu se můžou zobrazit další klávesové zkratky. Když třeba stisknete ALT+F, otevřete se zobrazení Office Backstage na stránce s informacemi. Tato stránka má jinou sadu klávesových zkratek. Dalším stisknutím klávesy ALT zobrazíte klávesové zkratky pro navigaci na této stránce.

Změna fokusu klávesnice pomocí klávesnice, tzn. bez použití myši

V následující tabulce jsou některé způsoby, jak přesunout fokus klávesnice jenom pomocí klávesnice.

Akce

Klávesy

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

ALT nebo F10. K přechodu na jinou kartu použijte přístupové nebo šipkové klávesy.

Přesunutí fokusu na příkazy na pásu karet

TABULÁTOR nebo SHIFT+TABULÁTOR

Přesunutí fokusu na jednotlivé příkazy pásu karet vpřed nebo vzad (v tomto pořadí)

TABULÁTOR nebo SHIFT+TABULÁTOR

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet (v tomto pořadí)

ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

CTRL+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

SHIFT+F10

Přesunutí fokusu do jiného podokna v okně, jako je podokno Formát obrázku, Gramatika nebo podokno výběru

F6

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu

ENTER

Přehled klávesových zkratek pro Microsoft Word

Vytvoření a úpravy dokumentů

Vytvoření, zobrazení a uložení dokumentu

Akce

Klávesy

Vytvoření nového dokumentu

CTRL+N

Otevření dokumentu

CTRL+O

Zavření dokumentu

CTRL+W

Rozdělení okna dokumentu

ALT+CTRL+S

Zrušení rozdělení okna dokumentu

ALT+SHIFT+C nebo ALT+CTRL+S

Uložení dokumentu

CTRL+S

Práce s obsahem webu

Akce

Klávesy

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Přechod na předchozí stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod na následující stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Aktualizace zobrazení stránky

F9

Tisk a náhled dokumentů

Akce

Klávesy

Vytištění dokumentu

CTRL+P

Přepnutí do náhledu

ALT+CTRL+I

Přechod po stránce náhledu při zvětšení

Klávesy se šipkami

Přechod o jednu stránku náhledu při zmenšení

PAGE UP nebo PAGE DOWN

Přechod na první stránku náhledu při zmenšení

CTRL+HOME

Přechod na poslední stránku náhledu při zmenšení

CTRL+END

Kontrola pravopisu a revize změn v dokumentu

Akce

Klávesy

Vložení komentáře (v podokně úloh Revize)

ALT+R, C

Zapnutí nebo vypnutí sledování změn

CTRL+SHIFT+E

Zavření podokna revizí (pokud je otevřeno)

ALT+SHIFT+C

Výběr karty Revize na pásu karet

ALT+R a pak ŠIPKOU DOLŮ přejděte k příkazům na této kartě.

Výběr podokna Pravopis a gramatika

ALT+R, S

Vyhledání, nahrazení a přechod k určitým položkám v dokumentu

Akce

Klávesy

Otevření vyhledávacího pole v podokně úloh Navigace

CTRL+F

Nahrazení textu, formátování a speciálních položek

CTRL+H

Přechod na stránku, záložku, poznámku pod čarou, tabulku, komentář, obrázek nebo jiné místo

CTRL+G

Přepínání mezi posledními čtyřmi upravovanými místy

ALT+CTRL+Z

Pohyb v dokumentu pomocí klávesnice

Akce

Klávesy

O jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

O jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

O jedno slovo vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

O jedno slovo vpravo

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

O jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

O jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

O jednu buňku vlevo (v tabulce)

SHIFT+TABULÁTOR

O jednu buňku vpravo (v tabulce)

TABULÁTOR

O jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

O jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Na konec řádku

END

Na začátek řádku

HOME

Na začátek okna

ALT+CTRL+PAGE UP

Na konec okna

ALT+CTRL+PAGE DOWN

O jednu obrazovku nahoru (posuv)

PAGE UP

O jednu obrazovku dolů (posuv)

PAGE DOWN

Na začátek následující stránky

CTRL+PAGE DOWN

Na začátek předchozí stránky

CTRL+PAGE UP

Na konec dokumentu

CTRL+END

Na začátek dokumentu

CTRL+HOME

Na předchozí revizi

SHIFT+F5

Po otevření dokumentu na místo, kde jste přestali pracovat při posledním zavření dokumentu

SHIFT+F5

Vložení nebo označení obsahu, poznámek pod čarou a citací

Akce

Klávesy

Označení položky obsahu

ALT+SHIFT+O

Označení položky seznamu citací

ALT+SHIFT+I

Označení položky rejstříku

ALT+SHIFT+X

Vložení poznámky pod čarou

ALT+CTRL+F

Vložení vysvětlivky

ALT+CTRL+D

Přechod na další poznámku pod čarou (v aplikaci Word 2016)

ALT+SHIFT+>

Přechod na předchozí poznámku pod čarou (v aplikaci Word 2016)

ALT+SHIFT+<

Přechod na „Řekněte mi, co chcete udělat“ a inteligentní vyhledávání (v aplikaci Word 2016)

ALT+Q

Práce s dokumenty v různých zobrazeních

Word nabízí několik různých zobrazení dokumentu. Každé zobrazení usnadňuje plnění určitých úkolů. Například režim čtení zobrazuje dvě stránky dokumentu vedle sebe. Šipkami můžete v tomto režimu přejít na další stránku.

Přepnutí na jiné zobrazení dokumentu

Akce

Klávesy

Přepnutí na zobrazení Režim čtení

ALT+W, F

Přepnutí na zobrazení Rozložení při tisku

ALT+CTRL+P

Přepnutí na zobrazení Osnova

ALT+CTRL+O

Přepnutí na zobrazení Koncept

ALT+CTRL+N

Práce s nadpisy v zobrazení Osnova

Tyto klávesové zkratky se vztahují jen na dokumenty v zobrazení osnovy.

Akce

Klávesy

Zvýšení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Snížení úrovně odstavce

ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Snížení úrovně na základní text

CTRL+SHIFT+N

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybraného odstavce dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení textu pod nadpisem

ALT+SHIFT+PLUS

Sbalení textu pod nadpisem

ALT+SHIFT+MINUS

Rozbalení nebo sbalení celého textu nebo všech nadpisů

ALT+SHIFT+A

Skrytí nebo zobrazení formátování znaků

Lomítko (/) na numerické části klávesnice

Zobrazení prvního řádku textu nebo celého textu

ALT+SHIFT+L

Zobrazení všech nadpisů stylu Nadpis 1

ALT+SHIFT+1

Zobrazení všech nadpisů až po Nadpis n

ALT+SHIFT+n

Vložení znaku tabulátoru

CTRL+TABULÁTOR

Navigace v zobrazení Režim čtení

Akce

Klávesy

Přechod na začátek dokumentu

HOME

Přechod na konec dokumentu

END

Přechod na stránku n

n (n je číslo stránky, na kterou chcete přejít), ENTER

Ukončení režimu čtení

ESC

Úpravy a přesunutí textu a obrázků

Výběr textu a obrázků

Výběr textu podržením klávesy SHIFT a přesunutím kurzoru pomocí šipkových kláves

Rozšíření výběru

Akce

Klávesy

Zapnutí režimu rozšíření

F8

Výběr nejbližšího znaku

F8 a klávesa ŠIPKA DOLEVA nebo ŠIPKA DOPRAVA

Rozšíření výběru

F8 (chcete-li vybrat slovo, stiskněte klávesu jednou, chcete-li vybrat větu, dvakrát atd.)

Zúžení výběru

SHIFT+F8

Vypnutí režimu rozšíření

ESC

Rozšíření výběru o jeden znak vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Rozšíření výběru o jeden znak vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Rozšíření výběru na konec slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Rozšíření výběru na začátek slova

CTRL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Rozšíření výběru na konec řádku

SHIFT+END

Rozšíření výběru na začátek řádku

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru o jeden řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru o jeden řádek nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na konec odstavce

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na začátek odstavce

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru o jednu obrazovku dolů

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíření výběru o jednu obrazovku nahoru

SHIFT+PAGE UP

Rozšíření výběru na začátek dokumentu

CTRL+SHIFT+HOME

Rozšíření výběru na konec dokumentu

CTRL+SHIFT+END

Rozšíření výběru na konec okna

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíření výběru na celý dokument

CTRL+A

Výběr svislého bloku textu

CTRL+SHIFT+F8 a poté použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC.

Rozšíření výběru až k určitému místu v dokumentu

F8 + šipkové klávesy, režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC

Odstranění textu a grafiky

Akce

Klávesy

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vlevo

CTRL+BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vpravo

CTRL+DELETE

Vyjmutí vybraného textu a jeho vložení do schránky Office

CTRL+X

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Vyjmutí do zásobníku (Zásobník je funkce, která umožňuje shromáždit skupiny textu z různých míst a vložit je do jiného umístění.)

CTRL+F3

Kopírování a přesunutí textu a grafiky

Akce

Klávesy

Otevření schránky Office

Stisknutím kombinace kláves ALT+H přejděte na kartu Domů a potom stiskněte klávesy F,O.

Zkopírování vybraného textu do schránky Office

CTRL+C

Vyjmutí vybraného textu nebo grafiky a jejich vložení do schránky Office

CTRL+X

Vložení naposledy přidaného obsahu nebo vložené položky ze schránky Office

CTRL+V

Jednorázové přesunutí textu nebo grafiky

F2 (Poté přesuňte kurzor a stiskněte klávesu ENTER.)

Jednorázové zkopírování textu nebo grafiky

SHIFT+F2 (Poté přesuňte kurzor a stiskněte klávesu ENTER.)

Otevření dialogového okna Vytvořit nový stavební blok, je-li vybrán text nebo objekt

ALT+F3

Zobrazení příslušné místní nabídky, je-li vybrán stavební blok – například obrázek SmartArt

SHIFT+F10

Vyjmutí do zásobníku

CTRL+F3

Vložení obsahu zásobníku

CTRL+SHIFT+F3

Zkopírování záhlaví nebo zápatí použitého v předchozím oddíle dokumentu

ALT+SHIFT+R

Úpravy a navigace v tabulkách

Výběr textu a grafiky v tabulce

Akce

Klávesy

Výběr obsahu následující buňky

TABULÁTOR

Výběr obsahu předcházející buňky

SHIFT+TABULÁTOR

Rozšíření výběru o sousední buňky

Podržte klávesu SHIFT a stiskněte opakovaně klávesu se šipkou.

Výběr sloupce

Pomocí kláves se šipkami přejděte do horní nebo dolní buňky sloupce a potom proveďte některý z následujících kroků:

 • Stisknutím kláves SHIFT+ALT+PAGE DOWN vyberte sloupec ve směru shora dolů.

 • Stisknutím kláves SHIFT+ALT+PAGE UP vyberte sloupec ve směru zdola nahoru.

Výběr celého řádku

K přechodu na konec řádku použijte šipkové klávesy. Přejděte buď na první buňku (úplně vlevo), nebo na poslední buňku na řádku (úplně vpravo).

 • Pokud chcete vybrat řádek zleva doprava, stiskněte v první buňce na řádku klávesy SHIFT+ALT+END.

 • Pokud chcete vybrat řádek zprava doleva, stiskněte v poslední buňce na řádku klávesy SHIFT+ALT+HOME.

Rozšíření výběru (nebo bloku)

CTRL+SHIFT+F8 a poté použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC

Výběr celé tabulky

ALT+5 na numerické klávesnici (s vypnutým režimem NUM LOCK)

Pohyb v tabulce

Akce

Klávesy

Na následující buňku na řádku

TABULÁTOR

Na předchozí buňku na řádku

SHIFT+TABULÁTOR

Na první buňku na řádku

ALT+HOME

Na poslední buňku na řádku

ALT+END

Na první buňku ve sloupci

ALT+PAGE UP

Na poslední buňku ve sloupci

ALT+PAGE DOWN

Na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

O řádek nahoru

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

O řádek dolů

ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Vložení znaků konce odstavce a tabulátoru do tabulky

Vložená položka

Klávesy

Nový odstavec v buňce

ENTER

Znak tabulátoru v buňce

CTRL+TABULÁTOR

Formátování znaků a odstavců

Formátování znaků

Akce

Klávesy

Otevření dialogového okna Písmo za účelem změny formátování znaků

CTRL+D

Změna velikosti písmen

SHIFT+F3

Nastavení všech písmen velkých

CTRL+SHIFT+A

Nastavení tučného písma

CTRL+B

Použití podtrženého písma

CTRL+U

Podtržení slov, avšak nikoli mezer

CTRL+SHIFT+W

Nastavení dvojitého podtržení textu

CTRL+SHIFT+D

Nastavení skrytého písma

CTRL+SHIFT+H

Nastavení kurzívy

CTRL+I

Nastavení kapitálek

CTRL+SHIFT+K

Nastavení dolního indexu (automatické mezery)

CTRL + ROVNÁ SE

Použití horního indexu (automatické mezery)

CTRL+SHIFT+PLUS

Odstranění ručního formátování znaků

CTRL+MEZERNÍK

Změna textu výběru na písmo Symbol

CTRL+SHIFT+Q

Změna písma nebo jeho velikosti

Akce

Klávesy

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu písma

CTRL+SHIFT+F

Zvětšení velikosti písma

CTRL+SHIFT+> (znaménko větší než)

Zmenšení velikosti písma

CTRL+;

Zvětšení velikost písma o 1 bod

CTRL+]

Zmenšení velikosti písma o 1 bod

CTRL+[

Kopírování formátování

Akce

Klávesy

Zkopírování formátu textu

CTRL+SHIFT+C

Použití zkopírovaného formátu na text

CTRL+SHIFT+V

Změna zarovnání odstavce

Akce

Klávesy

Přepnutí mezi zarovnáním odstavce doleva a na střed

CTRL+E

Přepnutí mezi zarovnáním odstavce do bloku a doleva

CTRL+J

Přepnutí mezi zarovnáním odstavce doprava a doleva

CTRL+R

Zarovnání odstavce doleva

CTRL+L

Odsazení odstavce zleva

CTRL+M

Odebrání odsazení odstavce zleva

CTRL+SHIFT+M

Předsazení prvního řádku

CTRL+T

Zmenšení předsazení prvního řádku

CTRL+SHIFT+T

Odstranění formátování odstavce

CTRL+Q

Kopírování a kontrola formátování textu

Akce

Klávesy

Zobrazení netisknutelných znaků

CTRL+SHIFT+* (hvězdička na numerické klávesnici není funkční)

Kontrola formátování textu

SHIFT+F1 (a pak klikněte na text s formátováním, které chcete zkontrolovat)

Zkopírování formátování

CTRL+SHIFT+C

Vložení formátu

CTRL+SHIFT+V

Nastavení řádkování

Akce

Klávesy

Jednoduché

CTRL+SHIFT+1

Dvojité

CTRL+SHIFT+2

Nastavení řádkování 1,5

CTRL+SHIFT+5

Přidání nebo odebrání jednořádkové mezery před odstavcem

CTRL+0 (nula)

Použití stylů u odstavců

Akce

Klávesy

Otevření podokna úloh Použít styl

CTRL+SHIFT+S

Otevření podokna úloh Styly

ALT+CTRL+SHIFT+S

Spuštění příkazu Automatický formát

ALT+CTRL+K

Použití stylu Normální

CTRL+SHIFT+N

Použití stylu Nadpis 1

ALT+CTRL+1

Použití stylu Nadpis 2

ALT+CTRL+2

Použití stylu Nadpis 3

ALT+CTRL+3

Zavření podokna úloh Styly

 1. Pokud není podokno úloh Styly vybrané, vyberte ho stisknutím klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+MEZERNÍK.

 3. Šipkovými klávesami vyberte Zavřít a pak stiskněte ENTER.

Vložení speciálních znaků

Vkládaný znak

Klávesy

Pole

CTRL+F9

Konec řádku

SHIFT+ENTER

Konec stránky

CTRL+ENTER

Konec sloupce

CTRL+SHIFT+ENTER

Dlouhá pomlčka

ALT+CTRL+ZNAMÉNKO MINUS (na číselné klávesnici)

Krátká pomlčka

CTRL+ZNAMÉNKO MINUS (na číselné klávesnici)

Volitelná pomlčka

CTRL+POMLČKA

Pevná pomlčka

CTRL+SHIFT+POMLČKA

Pevná mezera

CTRL+SHIFT+MEZERNÍK

Symbol autorských práv

ALT+CTRL+C

Symbol registrované ochranné známky

ALT+CTRL+R

Symbol ochranné známky

ALT+CTRL+T

Tři tečky

ALT+CTRL+TEČKA

Počáteční uvozovka jednoduchá

CTRL+`(jednoduchá uvozovka), `(jednoduchá uvozovka)

Koncová uvozovka jednoduchá

CTRL+' (jednoduchá uvozovka), ' (jednoduchá uvozovka)

Počáteční dvojité uvozovky

CTRL+` (jednoduchá uvozovka), SHIFT+' (jednoduchá uvozovka)

Koncové dvojité uvozovky

CTRL+' (jednoduchá uvozovka), SHIFT+' (jednoduchá uvozovka)

Položka automatického textu

ENTER (jakmile se po napsání několika prvních znaků položky automatického textu zobrazí položka navržená aplikací Word)

Vkládání znaků pomocí kódů znaků

Akce

Klávesy

Vložení znaku kódování Unicode pro příslušný kód znaku kódování Unicode (šestnáctkový). Pokud chcete vložit třeba symbol měny euro ( Symbol měny euro ), zadejte 20AC, podržte klávesu ALT a stiskněte písmeno X.

Kód znaku, ALT+X

Zjištění kódu znaku Unicode pro vybraný znak

ALT+X

Vložení znaku kódování ANSI pro příslušný kód znaku kódování ANSI (desítkový). Pokud chcete vložit třeba symbol měny euro, podržte klávesu ALT a na numerické klávesnici stiskněte čísla 0128.

ALT+kód znaku (na numerické klávesnici)

Vložení a úpravy objektů

Vložení objektu

 1. Stisknutím kláves ALT, Y, J, a potom J otevřete dialogové okno Objekt.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLŮ vyberte typ objektu a potom objekt vytvořte stisknutím klávesy ENTER.

  • Stisknutím kláves CTRL+TAB přejděte na kartu Vytvořit ze souboru, stiskněte klávesu TAB a potom zadejte název souboru objektu, který chcete vložit, nebo soubor najděte procházením.

Úpravy objektů

 1. Umístěte kurzor v dokumentu vlevo od objektu a objekt vyberte stisknutím kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA VPRAVO.

 2. Stiskněte klávesy SHIFT+F10.

 3. Stisknutím klávesy TABULÁTOR přejděte na název objektu, stiskněte ENTER a pak znovu ENTER.

Vložení obrázků SmartArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a M vyberte tlačítko SmartArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný typ obrázku.

 3. Stisknutím klávesy TAB a potom kláves se šipkami vyberte obrázek, který chcete vložit.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Vložení objektu WordArt

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, Y a W vyberte tlačítko WordArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný styl objektu WordArt a potom stiskněte klávesu ENTER.

 3. Zadejte požadovaný text.

 4. Stisknutím klávesy ESC vyberte objekt WordArt a potom jej pomocí kláves se šipkami můžete přesunout na požadované místo.

 5. Chcete-li se vrátit do dokumentu, stiskněte znovu klávesu ESC.

Hromadná korespondence a pole

Poznámka : Pokud chcete tyto klávesové zkratky použít, musíte stisknout ALT+M nebo kliknout na Korespondence.

Vytvoření hromadné korespondence

Akce

Klávesy

Zobrazení náhledu pro hromadnou korespondenci

ALT+SHIFT+K

Sloučení dokumentu

ALT+SHIFT+N

Vytištění sloučeného dokumentu

ALT+SHIFT+M

Úpravy datového souboru hromadné korespondence

ALT+SHIFT+E

Vložení slučovacího pole

ALT+SHIFT+F

Práce s poli

Akce

Klávesy

Vložení pole DATE

ALT+SHIFT+D

Vložení pole LISTNUM

ALT+CTRL+L

Vložení pole PAGE

ALT+SHIFT+P

Vložení pole TIME

ALT+SHIFT+T

Vložení prázdného pole

CTRL+F9

Aktualizace propojených informací ve zdrojovém dokumentu aplikace Microsoft Word

CTRL+SHIFT+F7

Aktualizace vybraných polí

F9

Zrušení propojení pole

CTRL+SHIFT+F9

Přepnutí mezi zobrazením kódu vybraného pole a jeho výsledku

SHIFT+F9

Přepnutí mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole

ALT+F9

Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole

ALT+SHIFT+F9

Přechod na další pole

F11

Přechod na předchozí pole

SHIFT+F11

Zamknutí pole

CTRL+F11

Odemknutí pole

CTRL+SHIFT+F11

Panel jazyků

Nastavení jazyka pro kontrolu pravopisu a gramatiky

Každý dokument má výchozí jazyk. Většinou odpovídá výchozímu jazyku, který používá operační systém počítače. Pokud dokument obsahuje slova nebo fráze i v jiném jazyce, vyplatí se pro tato slova nastavit jazyk kontroly pravopisu a gramatiky. Pak můžete u těchto frází nejen kontrolovat pravopis a gramatiku, ale můžete taky používat technologie pro usnadnění, jako jsou čtečky obrazovky, které s nimi umí pracovat.

Co chcete udělat

Klávesy

Otevření dialogového okna Nastavit jazyk kontroly pravopisu

ALT+R, U, L

Kontrola seznamu jazyků pro kontrolu pravopisu a gramatiky

ŠIPKA DOLŮ

Nastavení výchozích jazyků

ALT+R, L

Zapnutí editoru IME pro východoasijské jazyky

Co chcete udělat

Klávesy

Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro japonštinu na klávesnici se 101 klávesami

ALT+~

Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro korejštinu na klávesnici se 101 klávesami

PRAVÝ ALT

Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro čínštinu na klávesnici se 101 klávesami

CTRL+MEZERNÍK

Přehled funkčních kláves

Funkční klávesy

Akce

Klávesy

Zobrazení nápovědy nebo přechod na web služby Office.com

F1

Přesunutí textu nebo grafiky

F2

Zopakování poslední akce

F4

Volba příkazu Přejít na (karta Domů)

F5

Přechod na další podokno nebo rámec

F6

Výběr příkazu Pravopis (karta Revize)

F7

Rozšíření výběru

F8

Aktualizace vybraných polí

F9

Zobrazení klávesových zkratek

F10

Přechod na další pole

F11

Výběr příkazu Uložit jako

F12

SHIFT+funkční klávesy

Akce

Klávesy

Spuštění kontextové nápovědy nebo zobrazení formátování

SHIFT+F1

Zkopírování textu

SHIFT+F2

Změna velikosti písmen

SHIFT+F3

Zopakování příkazu Najít nebo Přejít na

SHIFT+F4

Přechod na poslední změnu

SHIFT+F5

Přechod na předchozí podokno nebo rámec (po stisknutí klávesy F6)

SHIFT+F6

Výběr příkazu Tezaurus (karta Revize, skupina Kontrola pravopisu)

SHIFT+F7

Zúžení výběru

SHIFT+F8

Přepnutí mezi zobrazením kódu a výsledku pole

SHIFT+F9

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Přechod na předchozí pole

SHIFT+F11

Výběr příkazu Uložit

SHIFT+F12

CTRL+funkční klávesy

Akce

Klávesy

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

CTRL+F1

Výběr příkazu Náhled

CTRL+F2

Vyjmutí do zásobníku

CTRL+F3

Zavření okna

CTRL+F4

Přechod do dalšího okna

CTRL+F6

Vložení prázdného pole

CTRL+F9

Maximalizace okna dokumentu

CTRL+F10

Zamknutí pole

CTRL+F11

Výběr příkazu Otevřít

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+funkční klávesy

Akce

Klávesy

Vložení obsahu zásobníku

CTRL+SHIFT+F3

Úprava záložky

CTRL+SHIFT+F5

Přechod do předchozího okna

CTRL+SHIFT+F6

Aktualizace propojených informací ve zdrojovém dokumentu Wordu

CTRL+SHIFT+F7

Rozšíření výběru nebo bloku

Stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+F8 a potom stiskněte klávesu se šipkou.

Zrušení propojení pole

CTRL+SHIFT+F9

Odemknutí pole

CTRL+SHIFT+F11

Výběr příkazu Tisk

CTRL+SHIFT+F12

ALT+funkční klávesy

Akce

Klávesy

Přechod na další pole

ALT+F1

Vytvoření nového stavebního bloku

ALT+F3

Ukončení Wordu

ALT+F4

Obnovení velikosti okna aplikace

ALT+F5

Přechod z otevřeného dialogového okna zpět do dokumentu. Platí pro dialogová okna, která tuto funkci podporují.

ALT+F6

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby

ALT+F7

Spuštění makra

ALT+F8

Přepnutí mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole

ALT+F9

Zobrazení podokna úloh Výběr

ALT+F10

Zobrazení kódu jazyka Microsoft Visual Basic

ALT+F11

ALT+SHIFT+funkční klávesy

Akce

Klávesy

Přechod na předchozí pole

ALT+SHIFT+F1

Výběr příkazu Uložit

ALT+SHIFT+F2

Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole

ALT+SHIFT+F9

Zobrazení nabídky nebo zprávy pro dostupnou akci

ALT+SHIFT+F10

Volba tlačítka Obsah v kontejneru Obsah, pokud je kontejner aktivní

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+funkční klávesy

Akce

Klávesy

Spuštění programu Systémové informace společnosti Microsoft

CTRL+ALT+F1

Výběr příkazu Otevřít

CTRL+ALT+F2

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×