Klávesové zkratky nástroje Návrhář řídicích panelů

Klávesové zkratky, které jsou k dispozici v nástroji Návrhář řídicích panelů PerformancePoint, jsou standardní klávesové zkratky dostupné v operačních systémech Windows. Další informace naleznete v části Nápověda a podpora v počítači.

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení klávesnice pro angličtinu (USA). Klávesy v jiných rozloženích pravděpodobně nebudou přesně odpovídat klávesám klávesnice pro angličtinu (USA).

Konvence

Prvky zobrazené na obrazovce

Požadovaný postup

Klávesy oddělené znaménkem plus (+)

Stiskněte klávesy současně.

Klávesy odděleny čárkou (,)

Stiskněte jednu klávesu a ihned poté stiskněte další klávesu.

Dialogová okna a průvodci

Akce

Stiskněte

Výběr ovládacího prvku

ALT + podtržené písmeno v popisku ovládacího prvku.

Přesunutí na další ovládací prvek

TAB

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×