Klávesové zkratky

V tomto tématu nápovědy jsou uvedeny klávesové zkratky pro běžné úkoly na webu Microsoft Office SharePoint Server 2007 nebo Microsoft Office Forms Server 2007. Klávesové zkratky odpovídají rozložení klávesnice pro americkou angličtinu. Klávesy v jiných rozloženích nemusí přesně odpovídat klávesám v rozložení americké angličtiny.

V klávesových zkratkách, u kterých je nutné najednou stisknout dvě a více kláves, jsou klávesy odděleny znakem plus (+). V klávesových zkratkách, u kterých je nutné stisknout jednotlivé klávesy bezprostředně za sebou, jsou klávesy odděleny čárkou (,).

Klávesové zkratky jsou navrženy tak, aby je bylo možné použít v podporovaných prohlížečích.

Chcete-li toto téma vytisknout, stisknutím klávesy TAB vyberte příkaz Zobrazit vše, stiskněte klávesu ENTER a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Poznámka : Chování klávesových zkratek se liší v závislosti na použitém webovém prohlížeči. V aplikaci Windows Internet Explorer lze například pomocí klávesové zkratky přiřazené hypertextovému odkazu přesunout fokus na daný odkaz. Odkazu lze použít stisknutím klávesy ENTER. V aplikaci Firefox se při stisknutí klávesové zkratky odkaz automaticky použije.

V tomto článku:

Všechny stránky

Běžné úlohy

Získání nápovědy

Příbuzná témata

Všechny stránky

Všechny stránky

Akce

Klávesa

Zapnutí či vypnutí režimu s vyšším usnadněním

V režimu s vyšším usnadněním je změněn způsob vykreslení obsahu na webu Office SharePoint Server 2007 nebo Office Forms Server 2007 tak, aby byla zajištěna optimální interakce s funkcemi usnadnění, například s nástroji pro čtení obrazovky.

TAB (Opakované stisknutí bezprostředně po otevření stránky v prohlížeči)

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz Přejít k hlavnímu obsahu

ALT+J

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz Zobrazit veškerý obsah webu

ALT+3

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Akce webu

ALT+/

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz Hledat

ALT+S

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz Nápověda

ALT+6

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz Domů

ALT+1

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Uvítání

ALT+L

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Zobrazit

ALT+Z

Rozbalení nabídek, například nabídky Akce webu

SHIFT+ENTER

Rozbalení rozevíracích seznamů, například nabídky Obor hledání vedle pole Hledat v horní části většiny stránek

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí výběru mezi webovými částmi na stránkách obsahujících více webových částí, například na domovské stránce

ALT+W

Začátek stránky

Běžné úlohy

Editor formátovaného textu

Aktivace nebo umístění fokusu

Klávesa

Tlačítko Směr textu zprava doleva

CTRL+SHIFT+<

Tlačítko Směr textu zleva doprava

CTRL+SHIFT+>

Tlačítko Tučné

CTRL+B

Tlačítko Kopírovat

CTRL+C

Tlačítko Barva textu

CTRL+SHIFT+C

Tlačítko Na střed

CTRL+E

Tlačítko Číslovaný seznam

CTRL+SHIFT+E

Tlačítko Písmo

CTRL+SHIFT+F

Tlačítko Kurzíva

CTRL+I

Tlačítko Zarovnat doleva

CTRL+L

Tlačítko Seznam s odrážkami

CTRL+SHIFT+L

Tlačítko Zvětšit odsazení

CTRL+M

Tlačítko Zmenšit odsazení

CTRL+SHIFT+M

Tlačítko Velikost písma

CTRL+SHIFT+P

Tlačítko Zarovnat doprava

CTRL+R

Tlačítko Podtržené

CTRL+U

Tlačítko Vložit

CTRL+V

Tlačítko Barva pozadí

CTRL+SHIFT+W

Tlačítko Vyjmout

CTRL+X

Přidání nebo úprava položky, dokumentu, komentáře nebo odpovědi na průzkum.

Akce

Klávesa

Tlačítko Storno (zrušení změn a návrat do seznamu, knihovny, diskusní vývěsky nebo průzkumu)

ALT+C

Tlačítko OK (uložení změn a zavření stránky)

ALT+O

Stránka seznamu nebo knihovny

Akce

Klávesa

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Nový na panelu nástrojů seznamu nebo knihovny

ALT+N (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Odeslat na panelu nástrojů seznamu nebo knihovny

V závislosti na typu knihovny obsahuje nabídka Odeslat příkazy Uložit dokument a Odeslat více dokumentů.

ALT+U (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Akce na panelu nástrojů seznamu nebo knihovny

V závislosti na typu seznamu nebo knihovny obsahuje nabídka Akce příkazy Upravit v datovém listu, Otevřít pomocí Průzkumníka systému Windows, Exportovat do tabulky, Zobrazit informační kanál RSS a Upozornit.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Nastavení na panelu nástrojů seznamu nebo knihovny

V závislosti na typu seznamu nebo knihovny obsahuje nabídka Nastavení příkazy Vytvořit sloupec, Vytvořit zobrazení a Nastavení knihovny typ knihovny.

ALT+I (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Vytvořit Nový dokument

Tento příkaz je v nabídce Nový.

ALT+N (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Vytvořit Novou složku

Tento příkaz je v nabídce Nový.

ALT+N (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Uložit dokument

Tento příkaz je v nabídce Odeslat.

ALT+U (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Upravit v datovém listu ve standardním zobrazení

Tento příkaz je v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Rozbalení nabídky možností pro dokument v knihovně

SHIFT+ENTER

Filtrování sloupce v seznamu. Pro tuto akci je vyžadováno, aby byl aktivní fokus nastaven na záhlaví sloupce (stisknutím kombinace kláves ALT+J přejděte do oblasti hlavního obsahu a pak opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud není záhlaví vybráno).

SHIFT+ENTER

Stránka knihovny obrázků

Akce

Klávesa

Upravit

Tento příkaz je v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Odstranit

Tento příkaz je v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Stáhnout

Tento příkaz je v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Odeslat

Tento příkaz je v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Zobrazit prezentaci

Tento příkaz je v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Otevřít pomocí Průzkumníka systému Windows

Tento příkaz je v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Stránka průzkumu

Akce

Klávesa

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Akce

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Aktivace nebo umístění fokusu na tlačítko Odpovědět na tento průzkum

ALT+N

Exportovat výsledky do tabulky

Tento příkaz je v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Odkaz Zobrazit grafický souhrn odpovědí

ALT+R

Výběr tlačítka Uložit a zavřít ve formuláři pro úpravu odpovědi na průzkum

ALT+S

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz Zobrazit všechny odpovědi

ALT+U

Aktivace nebo umístění fokusu na nabídku Nastavení

ALT+I

Aktivace nebo umístění fokusu na tlačítko Další stránka

ALT+N

Stránka oprávnění

Akce

Klávesa

Odebrat uživatelská oprávnění

Tento příkaz je v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Upravit uživatelská oprávnění

Tento příkaz je v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Dědit oprávnění

Tento příkaz je v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Stránka Veškerý obsah webu

Akce

Klávesa

Aktivace nebo umístění fokusu na tlačítko Vytvořit

ALT+N

Diskusní vývěska

Akce

Klávesa

Aktivace nebo umístění fokusu na tlačítko Nová diskuse

ALT+N

Aktivace nebo umístění fokusu na příkaz zobrazení S posloupností (je-li použito standardní zobrazení Jednoúrovňové)

Tento příkaz je v nabídce Zobrazit.

ALT+W (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Aktivace nebo umístění fokusu na příkaz zobrazení Jednoúrovňové (je-li použito standardní zobrazení S posloupností)

Tento příkaz je v nabídce Zobrazit.

ALT+W (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Zobrazení kalendáře

Akce

Klávesa

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz zobrazení Den

ALT+TEČKA

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz zobrazení Týden

ALT+MÍNUS

Aktivace nebo umístění fokusu na odkaz zobrazení Měsíc

ALT+ROVNÁ SE

Přechod na předchozí den, týden nebo měsíc v zobrazení

ALT+[

Přechod na další den, týden nebo měsíc v zobrazení

ALT+]

Přechod na předchozí měsíc v ovládacím prvku pro výběr data

ALT+<

Přechod na další měsíc v ovládacím prvku pro výběr data

ALT+>

Seznam kontaktů

Akce

Klávesa

Připojit k aplikaci Outlook

Tento příkaz je v nabídce Akce.

ALT+C (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER. Chcete-li vybrat příkaz, stiskněte klávesu ŠIPKA DOLŮ.)

Stránka webové části

Akce

Klávesa

Přechod na další webovou část nebo oblast podokna nástrojů

ALT+W

Otevření nabídky Webová část (Aktivní fokus musí být nastaven na webovou část. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves ALT+W, dokud nebude vybrán název požadované webové části, a pak stiskněte klávesu TAB.)

ALT+ENTER

Změna webové části (Aktivní fokus musí být nastaven na nabídku Webová část. Opakovaně stiskněte kombinaci kláves ALT+W, dokud nebude vybrán název požadované webové části, stiskněte klávesu TAB a pak stiskněte kombinaci kláves ALT+ENTER.)

ŠIPKA DOLŮ (opakované stisknutí)

Uložení změn vlastnosti v podokně nástrojů Webová část a zavření podokna nástrojů

ALT+O

Uložení změn vlastnosti v podokně nástrojů Webová část a ponechání podokna otevřeného

ALT+Y

Zrušení změn vlastnosti v podokně nástrojů Webová část a zavření podokna nástrojů

ALT+C

Přidání webové části do okna Přidat webové části na stránce webové části

ALT+O

Přechod na předchozí položku v rozevíracím seznamu, nabídce nebo podnabídce

ŠIPKA NAHORU

Přechod na další položku v rozevíracím seznamu, nabídce nebo podnabídce

ŠIPKA DOLŮ

Zavření podnabídky a návrat do předchozí nabídky nebo podnabídky

ŠIPKA VLEVO

Otevření další podnabídky

ŠIPKA VPRAVO

Editor formátovaného textu webové části Obsahu

Panel nástrojů Standardní

Akce

Klávesa

Vyjmutí výběru do schránky

CTRL+X

Zkopírování výběru do schránky

CTRL+C

Vložení obsahu schránky do aktuálního umístění

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Vrácení zpět posledního příkazu

CTRL+Z

Zopakování posledního příkazu vráceného zpět

CTRL+Y

Vyhledání textu

CTRL+F

Přepnutí mezi skrytím a zobrazením mřížky

CTRL+SHIFT+G

Vytvoření hypertextového odkazu pro výběr nebo úprava existujícího hypertextového odkazu

CTRL+L

Vložení obrázku

ALT+CTRL+I

Vložení tabulky

ALT+SHIFT+T

Vložení řádku do tabulky

ALT+CTRL+R

Vložení sloupce do tabulky

ALT+CTRL+C

Vložení buňky do tabulky

ALT+CTRL+L

Sloučení buněk v tabulce

ALT+CTRL+M

Rozdělení buněk v tabulce

ALT+CTRL+S

Zobrazení nápovědy

F1

Panel nástrojů Formátování

Akce

Klávesa

Změna stylu textu

CTRL+SHIFT+S

Změna písma textu

CTRL+SHIFT+F

Použití nebo odebrání formátování tučného písma u vybraného textu

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívy u vybraného textu

CTRL+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

CTRL+U

Změna barvy pozadí textu

CTRL+SHIFT+B

Zarovnání vybraného odstavce doleva

ALT+SHIFT+[

Zarovnání výběru na střed

ALT+SHIFT+|

Zarovnání vybraného odstavce doprava

ALT+SHIFT+]

Převedení výběru na orientaci zleva doprava

CTRL+SHIFT+ >

Převedení výběru na orientaci zprava doleva

CTRL+SHIFT+ <

Vytvoření číslovaného seznamu

ALT+CTRL+N

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

ALT+CTRL+B

Odebrání odsazení odstavce zleva

CTRL+SHIFT+T

Odsazení odstavce zleva

CTRL+T

Úprava obsahu

Akce

Klávesa

Odstranění výběru bez umístění do schránky

DELETE

Přepnutí mezi vkládáním a přepisováním textu

INSERT

Odstranění výběru nebo znaku před kurzorem, není-li vybrán žádný text

BACKSPACE

Odstranění všech slov před kurzorem, ale ne předchozí mezery

CTRL+BACKSPACE

Vložení nového řádku (nikoli však do prvku odstavce jazyka HTML: <P>)

SHIFT+ENTER

Navigace obsahu

Akce

Klávesa

Posun kurzoru o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Posun kurzoru o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru o jedno slovo dopředu

CTRL + ŠIPKA DOPRAVA

Přesunutí kurzoru o jedno slovo dozadu

CTRL + ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na začátek řádku

HOME

Přesunutí kurzoru na konec řádku

END

Přesunutí kurzoru o jeden odstavec vzhůru

CTRL + ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru o jeden odstavec dolů

CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru o jednu stránku vzhůru

PAGE UP

Přesunutí kurzoru o jednu stránku dolů

PAGE DOWN

Přesunutí kurzoru na začátek obsahu

CTRL+HOME

Přesunutí kurzoru na konec obsahu

CTRL+END

Rozšíření výběru obsahu

Akce

Klávesa

Rozšíření výběru o jeden znak doprava

SHIFT+ŠIPKA DOPRAVA

Rozšíření výběru o jeden znak doleva

SHIFT+ŠIPKA DOLEVA

Rozšíření výběru o jedno slovo doprava

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOPRAVA

Rozšíření výběru o jedno slovo doleva

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLEVA

Rozšíření výběru nahoru o jeden řádek

SHIFT + ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru dolů o jeden řádek

SHIFT + ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na konec řádku

SHIFT+END

Rozšíření výběru na začátek řádku

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru nahoru o jednu stránku

SHIFT+PAGE UP

Rozšíření výběru dolů o jednu stránku

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíření výběru na začátek obsahu

CTRL+SHIFT+HOME

Rozšíření výběru na konec obsahu

CTRL+SHIFT+END

Výběr celého obsahu

CTRL+A

Navigace tabulek, obrázků nebo objektů (prvky bloku HTML)

Akce

Klávesa

Přechod na další tabulku, obrázek nebo objekt (prvek bloku HTML) v obsahu

TAB

Přechod na předchozí tabulku, obrázek nebo objekt (prvek bloku HTML) v obsahu

SHIFT+TAB

Přechod z obsahu na další prvek bloku na webové stránce

CTRL+TAB

Přechod na tlačítko Uložit

SHIFT+CTRL+TAB

Přepnutí mezi absolutním a relativním umístěním tabulky, obrázku nebo objektu (prvek bloku HTML)

CTRL+K

Stránka správy webových částí

Akce

Klávesa

Přechod na tlačítko Zavřít

ALT+C

Přechod na tlačítko Odstranit

ALT+X

Návrat na předchozí webovou stránku

ALT+G

Přechod na tlačítko Obnovit

ALT+R

Přepnutí mezi sdíleným a osobním zobrazením

ALT+S

Správa formulářů aplikace Microsoft Office InfoPath v knihovně

Akce

Klávesa

Sloučit dokumenty. Tento příkaz je v nabídce Zobrazit.

ALT+W (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER.)

Upravit v aplikaci Microsoft Office InfoPath

Pro tuto možnost je vyžadováno, aby byl aktivní fokus nastaven na nabídku možností pro formulář (stisknutím kombinace kláves ALT+J přejděte do oblasti hlavního obsahu a pak opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se nezobrazí nabídka možností).

SHIFT+ENTER

Upravit v prohlížeči

Pro tuto možnost je vyžadováno, aby byl aktivní fokus nastaven na nabídku možností pro formulář (stisknutím kombinace kláves ALT+J přejděte do oblasti hlavního obsahu a pak opakovaně stiskněte klávesu TAB, dokud se nezobrazí nabídka možností).

SHIFT+F10, ŠIPKA DOLŮ (stiskněte čtyřikrát)

Vytvoření nového formuláře v knihovně (Nový dokument). Tento příkaz je v nabídce Nový.

ALT+N (Chcete-li aktivovat nabídku, stiskněte kombinaci kláves SHIFT+ENTER.)

Začátek stránky

Získání nápovědy

Použití okna Nápověda

Prostřednictvím okna Nápověda lze přistupovat k celému obsahu nápovědy pro web služby SharePoint. V okně Nápověda jsou zobrazena témata a další obsah nápovědy.

V okně nápovědy

Akce

Klávesa

Otevření okna Nápověda

ALT+6

Zavření okna Nápověda

ALT+F4

Přepnutí mezi oknem Nápověda a aktivním programem

ALT+TAB

Provedení výchozí akce pro vybranou položku

ENTER

Výběr další nebo předchozí položky v okně Nápověda a v okně s postupem

TAB nebo SHIFT+TAB

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v tématu nápovědy

ENTER

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu včetně odkazů Zobrazit vše či Skrýt vše v horní části tématu

TAB

Výběr předchozího skrytého textu či hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Provedení akce spojené s klepnutím na odkaz Zobrazit vše či Skrýt vše nebo na skrytý text či hypertextový odkaz

ENTER

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítko Zpět)

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Přechod dopředu na další téma nápovědy (tlačítko Vpřed)

ALT+ŠIPKA DOPRAVA

Malé posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ

Velké posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

PAGE UP, PAGE DOWN

Zastavení poslední akce (tlačítko Zastavit)

ESC

Obnovení okna (tlačítko Obnovit)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Poznámka : Pokud aktuální téma nápovědy není aktivním oknem, stiskněte klávesu F6 a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

CTRL+P

Zadání textu do pole hledání

TAB (opakované stisknutí)

Výběr předchozího hypertextového odkazu

SHIFT+TAB

Tisk aktuálního tématu nápovědy

CTRL+P

Začátek stránky

Příbuzná témata

Funkce usnadnění

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×