Klávesové zkratky aplikace SharePoint Workspace

Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB odkaz Zobrazit vše v horní části tématu, stiskněte klávesu ENTER a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Všeobecné klávesové zkratky

Následující klávesové zkratky platí pro položky ve většině nástrojů.

Akce

Klávesa

Kopírování vybrané položky jako odkazu

CTRL+L

Kopírování vybrané položky do schránky

CTRL+C

Vyjmutí vybrané položky

CTRL+X

Vložení ze schránky

CTRL+V

Vrácení poslední akce

CTRL+Z

Opakování poslední akce

CTRL+Y

Přechod na další položku

F8

Přechod na předchozí položku

SHIFT+F8

Přechod na další nepřečtenou položku

F4

Přechod na předchozí nepřečtenou položku

SHIFT+F4

Označení vybrané položky jako přečtené (odebrání značky nepřečteného obsahu)

CTRL+F4

Označení všech položek jako přečtených (odebrání všech značek nepřečteného obsahu)

CTRL+SHIFT+F4

CTRL+G

Nástroje Dokumenty 2010, Soubory 2007 a Soubory služby SharePoint 2007

Akce

Klávesa

Přidání existujícího dokumentu do pracovního prostoru

CTRL+M

Odstranění dokumentu

CTRL+D

Nástroj Diskuse 2010

Klávesové zkratky pro nástroj Diskuse 2010 se zcela shodují s klávesovými zkratkami popsanými v další části Nástroj Seznamy 2010.

Nástroj Seznamy 2010

Akce

Klávesa

Vytvoření nové položky

CTRL+N

Odstranění vybrané položky

CTRL+D

Import dat z jiných zdrojů

CTRL+I

Export dat do souboru archivu dat seznamů

CTRL+E

Nalezení další nebo předchozí položky obsahující zadaný text v zobrazení seznamu, nebo nalezení zadaného textu v otevřené položce seznamu

CTRL+F

Nalezení zadaného textu a jeho nahrazení zadaným textem v otevřené položce seznamu

CTRL+H

Přechod do Návrháře za účelem změny formulářů a zobrazení pro tento seznam

CTRL+SHIFT+S

Nástroj Kalendář 2010

Klávesové zkratky v zobrazení kalendáře

Akce

Klávesa

Vytvoření nové schůzky

ENTER (není-li vybrána žádná schůzka) nebo CTRL+N

Otevření vybrané schůzky

ENTER

Uložení změn schůzky bez jejího zavření

CTRL+S

Otevření zobrazení Měsíc

CTRL+1

Otevření zobrazení Týden

CTRL+2

Otevření zobrazení Den

CTRL+3

Otevření zobrazení Pracovní týden

CTRL+4

Otevření zobrazení Pracovní měsíc

CTRL+5

Zobrazení seznamu všech schůzek

CTRL+6

Zobrazení seznamu všech aktivních schůzek

CTRL+7

Přechod na konkrétní datum

CTRL+D

Přechod na dnešek

CTRL+T

Klávesové zkratky v otevřené schůzce v kalendáři

Akce

Klávesa

Zobrazení profilu schůzky

CTRL+1

Zobrazení programu schůzky

CTRL+2

Zobrazení poznámek ze schůzky

CTRL+3

Zobrazení souhrnu schůzky

CTRL+4

Odstranění této schůzky

CTRL+D

Nástroj Poznámkový blok

Akce

Klávesa

Vytvoření nové poznámky

CTRL+N

Uložení upravené poznámky

CTRL+S

Uložení a zavření upravené poznámky

CTRL+W

Zrušení úprav poznámky

ESCAPE

Odstranění poznámky

CTRL+DELETE

Úprava vybrané poznámky

CTRL+E

Přechod na další poznámku

F8

Přechod na předchozí poznámku

SHIFT+F8

Nástroj Obrázky

Akce

Klávesa

Přidání jednoho nebo více obrázků do seznamu

CTRL+O

Uložení souboru obrázku do počítače

CTRL+E

Nástroj Skicák

Akce

Klávesa

Uložení textu zadaného v nástroji pro psaní ke skici

CTRL+S

Nástroj Výběr

S

Nástroj Tužka

P

Nástroj Čára

L

Nástroj Obdélník

R

Nástroj Zaoblený obdélník

O

Nástroj Elipsa

E

Nástroj Mnohoúhelník

G

Nástroj Text

T

Nástroj Kalendář 2007

Akce

Klávesa

Vytvoření nové události

CTRL+N

Zobrazení podrobností o vybrané události

ENTER

Přechod na konkrétní datum

CTRL+D

Přechod na další/předchozí den, týden nebo měsíc (v závislosti na zobrazení kalendáře)

PAGE DOWN/PAGE UP

Přechod na další/předchozí událost

F8/SHIFT+F8

Přechod na další/předchozí nepřečtenou událost

F4/SHIFT+F4

Přechod na aktuální datum podle systémových hodin počítače

CTRL+T

Zprávy

Akce

Klávesa

Vytvoření nové zprávy

CTRL+G

Odeslání zprávy všem členům pracovního prostoru

CTRL+SHIFT+G

Historie zpráv

Akce

Klávesa

Vytvoření nové zprávy

CTRL+N

Otevření vybrané zprávy

CTRL+O

Odpověď na vybranou zprávu

CTRL+R

Předání vybrané zprávy dál

CTRL+W

Odstranění vybrané zprávy

CTRL+D

Hledání zpráv

CTRL+F

Tisk vybrané zprávy

CTRL+P

Zaškrtnutí/zrušení zaškrtnutí políčka Do odpovědí zahrnout historii

CTRL+H

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×