Klávesové zkratky a funkčních kláves aplikace Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje klávesové zkratky, funkčních kláves a některé další běžné klávesové zkratky pro aplikaci Microsoft Excel. Jedná se o klávesové zkratky, které používáte pro přístup k karet.

Víte o tom?

Pokud nemáte předplatné Office 365 nebo na nejnovější verzi Office, můžete ho zkusit teď:

Vyzkoušejte Office 365 nebo nejnovější verzi Excelu

Klikněte na kartu pod pokyny specifické pro vaši verzi aplikace Excel

Tento článek popisuje klávesové zkratky, funkčních kláves a některé další běžné klávesové zkratky pro Excel 2016. Jedná se o klávesové zkratky, které používáte pro přístup k karet.

Tip : Chcete-li mít tyto informace k dispozici při práci, je vhodné si toto téma vytisknout. Téma vytisknete stisknutím kombinace kláves CTRL+P.

Poznámka : Pokud pro nějakou akci, kterou často používáte, neexistuje klávesová zkratka, můžete ji vytvořit záznamem makra.

Důležité : 

 • Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Budou fungovat staré klávesové zkratky?

Klávesové zkratky, které začínají Ctrl bude dál fungovat v Excel 2016. Například kombinaci kláves Ctrl + C pořád zkopírujete do schránky a Ctrl + V pořád vloží ze schránky.

Většina původní Alt + zástupců v nabídce dál pracovat, příliš. Však byste měli vědět úplné zástupce z paměti – neexistují žádné připomenutí obrazovce co písmena stisknutí klávesy. Například pokuste se stisknutím klávesy Alt, stiskněte klávesu jednu staré tlačítka menu E (Upravit), V (zobrazení), můžu (vložení) a tak dále. V poli uvidí, že používáte přístupové klávesy ze starší verze systému Microsoft Office. Pokud znáte celý kláves, pokračujte a příkaz spustit. Pokud si nejste jisti pořadí, stiskněte klávesu Esc a použijte popisy odznáčky.

Klávesové zkratky pro navigaci na pásu karet

Pokud pro vás novinka na pás karet, můžete informace v této části Principy pásu karet klávesová zkratka modelu. Pás karet je součástí nové klávesové zkratky s názvem Klávesové zkratky, které může být se zobrazí po stisknutí klávesy Alt. Na pásu karet skupin příbuznými příkazy na kartách. Skupina číslo obsahuje na kartě Domů klikněte na příkaz Formát čísla.

Popisy klávesových zkratek na pásu karet

Karta na pásu karet zobrazíte stisknutím klávesy karty – například písmeno N na kartě Vložení nebo stisknutím M pro pásu karet aplikace Excel. Díky všechny popisy odznáčky pro, zobrazí se tlačítka karty. Stiskněte klávesu tlačítka, který chcete.

 • Přístup k pásu karet, stiskněte klávesu Alt a potom přesouvání mezi kartami, kláves Šipka vpravo nebo šipka vlevo.

 • Pás karet skrýt, aby měl potřebujete víc místa pro práci, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + F1. Chcete-li znovu zobrazit na pásu karet opakujte.

Přejděte na přístupových kláves pro pásu karet

Pokud chcete přejít přímo na kartu na pásu karet, stisknutím klávesy jednu z následujících přístupových kláves:

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Otevřete pole Řekněte mi na pásu karet a hledaný výraz o podporu nebo obsah nápovědy.

ALT+Q a pak zadejte hledaný výraz.

Otevření stránky Soubor a použití zobrazení Backstage

ALT + F

Otevření karty Domů a naformátování textu a čísel a použití nástroje pro hledání

ALT + H

Otevření karty Vložení a vložení kontingenční tabulky, grafů, doplňků, minigrafů, obrázků, obrazců, záhlaví a textových polí

ALT + N

Otevření karty Rozložení stránky a práce s motivy, rozložením stránky, měřítkem a zarovnáním

ALT + P

Otevření karty Vzorce a vložení, sledování a úprava funkcí a výpočtů

ALT + M

Otevření karty Data a připojení, řazení, filtrování, analýza a práce s daty

ALT + A

Otevření karty Revize a kontrola pravopisu, přidání komentářů a ochrana listů a sešitů

ALT + R

Otevření karty Zobrazení a náhled zalomení a rozložení stránek, zobrazení a skrytí mřížek a záhlaví, nastavení přiblížení, správa oken a podoken a zobrazení maker

ALT + W

Začátek stránky

Práce v karty na pásu karet a nabídkách pomocí klávesnice

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves.

ALT nebo F10 Pro přechod na jinou kartu použijte přístupové nebo šipkové klávesy.

Přesunutí fokusu na příkazy na pásu karet.

TAB nebo Shift + Tab

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet (v tomto pořadí)

Šipka dolů, šipka nahoru, šipka vlevo nebo šipka vpravo

Aktivace vybraného tlačítka

MEZERNÍK nebo Enter

Otevření seznamu u vybraného příkazu

Šipka dolů

Otevření nabídky pro vybrané tlačítko

ALT + Šipka dolů

Přesunutí na další příkaz, pokud je otevřená nabídka nebo podnabídka

Šipka dolů

Rozbalí nebo sbalí pás karet.

CTRL + F1

Zobrazení místní nabídky

Shift+F10 nebo

kontextová klávesa

Přechod do podnabídky, když je otevřená nebo vybraná hlavní nabídka

Šipka vlevo

Začátek stránky

Často používané klávesové zkratky

Tato tabulka uvádí seznam nejčastěji používaných klávesových zkratek v aplikaci Excel 2016.

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Zavření tabulky

CTRL + W

Otevření tabulky

CTRL + O

Přechod na kartu Domů

ALT + H

Uložení tabulky

Kombinace kláves CTRL + S

Kopírovat

Kombinace kláves CTRL + C

Vložit

CTRL + V

Zpět

CTRL + Z

Odebrání obsahu buňky

Klávesa Delete

Výběr barvy výplně

Alt+H, H

Vyjmout

CTRL + X

Přechod na kartu Vložit

ALT + N

Tučné

CTRL + B

Zarovnání obsahu buňky na střed

Alt+H, A, pak C

Přechod na kartu Rozložení stránky

ALT + P

Přechod na kartu Data

ALT + A

Přechod na kartu Zobrazení

ALT + W

Formátování buňky z kontextové nabídky

Shift+F10 nebo

kontextová klávesa

Přidání ohraničení

Alt+H, B

Odstranění sloupce

Alt+H, D, potom C

Přechod na kartu Vzorec

ALT + M

Začátek stránky

Navigace v buňkách pomocí klávesových zkratek

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Přesunutí na předchozí buňku listu nebo předchozí možnost dialogového okna

Shift + Tab

Přesunutí o jednu buňku na listu nahoru

Klávesa Šipka nahoru

Přesunutí o jednu buňku na listu dolů

Šipka dolů

Přesunutí o jednu buňku na listu doleva

Šipka vlevo

Přesunutí o jednu buňku na listu doprava

Šipka vpravo

Přesunutí na okraj aktuální oblasti dat v listu

CTRL + klávesy se šipkami

Vstup do režimu ukončení, přechod na další neprázdnou buňku ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňka a vypnutí režimu ukončení Pokud jsou buňky prázdné, přechod na poslední buňku v řádku nebo sloupci

End, klávesa se šipkou

Přesunutí na poslední buňku na listu, nejspodnější použitý řádek sloupce zcela vpravo

Kombinace kláves CTRL + End

Rozšíření výběru buněk na poslední použitou buňku v listu (pravý dolní roh)

Kombinace kláves Ctrl + Shift + End

Přesunutí do buňky v levém horním rohu okna v případě, že je stisknuta klávesa Scroll Lock

Home+Scroll Lock

Přesunutí na začátek řádku na listu Home Přesunutí na začátek listu

Kombinace kláves Ctrl + Home

Přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.

O stránku dolů:

Přesunutí na další list v sešitu

Ctrl + Page Down

Přesunutí na listu o jednu obrazovku vpravo

ALT + Page Down

Přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru

O stránku nahoru:

Přesunutí na listu o jednu obrazovku vlevo

ALT + Page Up

Přesunutí na předchozí list v sešitu

Ctrl + Page Up

Přesunutí na listu o jednu buňku vpravo U zamknutého listu přesunutí mezi odemknutými buňkami

Karta

Začátek stránky

Vyberte požadované nastavení a proveďte akce: klávesové zkratky

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Výběr celého listu

CTRL + A či Ctrl + Shift + mezerník

Výběr aktuálního a dalšího listu v sešitu

Ctrl + Shift + Page Down

Výběr aktuálního a předchozího listu v sešitu

Ctrl + Shift + Page Up

Rozšíření výběru buněk o jednu buňku

SHIFT + ŠIPKA klíč

Rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci či řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Ctrl + Shift + klávesa se šipkou

Zapnutí režimu rozšíření výběru a použití kláves se šipkami k rozšíření výběru Dalším stisknutím výběr vypnete

Zapnutí režimu rozšíření výběru a použití kláves se šipkami k rozšíření výběru Dalším stisknutím výběr vypnete F8

Přidání pomocí kláves se šipkami nesousedící buňky nebo oblasti k výběru buněk

SHIFT + F8

Zahájení nového řádku ve stejné buňce

Alt + Enter

Vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním

Ctrl + Enter

Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky nad

Shift + Enter

Výběr celého sloupce na listu

CTRL + MEZERNÍK

Výběr celého řádku na listu

SHIFT + MEZERNÍK

Výběr všech objektů na listu, když je vybraný objekt

Ctrl + Shift + mezerník

Rozšíření výběru buněk na začátek listu

Kombinace kláves Ctrl + Shift + Home

Výběr aktuální oblasti, pokud list obsahuje data. Druhé stisknutí pro výběr aktuální oblasti a jejích souhrnných řádků. Třetí stisknutí pro výběr celého listu.

CTRL + A či Ctrl + Shift + mezerník

Výběr aktuální oblasti kolem aktivní buňky nebo výběr celé sestavy kontingenční tabulky

Ctrl+Shift+hvězdička (*)

Výběr prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka

Domů

Opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné)

CTRL + Y

Vrácení poslední akce zpět

CTRL + Z

Začátek stránky

Formátování v buňkách pomocí klávesových zkratek

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Naformátování buněk pomocí dialogového okna Formát buněk

CTRL + 1

Naformátování písem pomocí dialogového okna Formát buněk

Ctrl + Shift + F nebo Ctrl + Shift + P

Úprava aktivní buňky a umístění místa vložení na konec jejího obsahu Nebo pokud jsou pro buňku vypnuté úpravy, přesunutí bodu vložení na řádek vzorců Když upravujete vzorec, vypněte nebo zapněte režim Pozice, abyste mohli pomocí kláves se šipkami vytvořit odkaz.

F2

Přidání nebo úprava komentáře v buňce

Kombinace kláves SHIFT + F2

Vložení prázdných buněk pomocí dialogového okna Vložit

Ctrl + Shift + Plus (+)

Zobrazení dialogového okna Odstranit pro odstranění vybraných buněk

CTRL + znaménko mínus (-)

Vložení aktuálního času

Ctrl + Shift + dvojtečka (:)

Zadání aktuálního data

CTRL + středníku (;)

Přepínání mezi zobrazením hodnot buněk a zobrazením vzorců na listu

Ctrl+čárka nad vlevo (`)

Zkopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

CTRL + apostrof (')

Přesunutí vybraných buněk

CTRL + X

Kopírování vybraných buněk

Kombinace kláves CTRL + C

Vložení obsahu v místě kurzoru, nahrazení jakéhokoli výběru

CTRL + V

Vložení obsahu pomocí dialogového okna Vložit jinak

Ctrl + Alt + V

Nastavení nebo odebrání kurzívy

Ctrl+I nebo Ctrl+3

Nastavení nebo odebrání tučného písma

Ctrl+B nebo Ctrl+2

Podtržení textu nebo odebrání podtržení

Ctrl+U nebo Ctrl+4

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí.

CTRL + 5

Přepínání mezi skrytím objektů, zobrazení objektů a zobrazení zástupných symbolů objektů

CTRL + 6

Použití vnějšího ohraničení u vybraných buněk

Ctrl+Shift+ampersand (&)

Odstranění vnějšího ohraničení u vybraných buněk

Ctrl+Shift+podtržítko (_)

Zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu

CTRL + 8

Skrytí vybraných řádků

CTRL + 9

Skrytí vybraných sloupců

CTRL + 0

Zkopírování obsahu a formátu horní buňky vybrané oblasti do buněk pod ní pomocí příkazu Vyplnit dolů

CTRL + D

Zkopírování obsahu a formátu levé buňky vybrané oblasti do buněk vpravo od ní pomocí příkazu Vyplnit vpravo

CTRL + R

Použití obecného číselného formátu

Ctrl+Shift+vlnovka (~)

Použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou v závorkách)

Ctrl+Shift+znak dolaru ($)

Použití formátu procent bez desetinných míst

Ctrl+Shift+znak procent (%)

Použití matematického číselného formátu se dvěma desetinnými místy

Ctrl+Shift+stříška (^)

Použití formátu data se dnem, měsícem a rokem

Ctrl+Shift+znak čísla (#)

Použití formátu času s hodinami a minutami a rozlišením hodnot dop. a odp.

Ctrl+Shift+zavináč (@)

Použít číslo formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (-) u záporných hodnot.

Ctrl+Shift+vykřičník (!)

Vytvoření nebo úprava hypertextového odkazu

CTRL + K

Zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti

F7

Zobrazení možností rychlé analýzy pro vybrané buňky, které obsahují data

CTRL + Q

Zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku

Ctrl+L nebo Ctrl+T

Začátek stránky

Práce s daty, funkcemi a řádkem vzorců: klávesové zkratky

Požadovaná akce

Kombinace kláves

Výběr celé sestavy kontingenční tabulky

Ctrl+Shift+hvězdička (*)

Úprava aktivní buňky a umístění místa vložení na konec jejího obsahu Nebo pokud jsou pro buňku vypnuté úpravy, přesunutí bodu vložení na řádek vzorců Když upravujete vzorec, vypněte nebo zapněte režim Pozice, abyste mohli pomocí kláves se šipkami vytvořit odkaz.

F2

Rozbalení nebo sbalení řádku vzorců

Ctrl + Shift + U

Zrušení zadání v buňce nebo na řádku vzorců

ESC

Dokončení záznamu na panelu vzorců a výběr buňky pod

Enter

Přesunutí kurzoru na konec textu v řádku vzorců

Kombinace kláves CTRL + End

Výběr veškerého textu v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce

Kombinace kláves Ctrl + Shift + End

Výpočet všech listů ve všech otevřených sešitech

F9

Výpočet aktivního listu

SHIFT + F9

Výpočet všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, zda se od posledního výpočtu změnily.

Kombinace kláves Ctrl + Alt + F9

Kontrola závislých vzorců a následný přepočet všech buněk ve všech otevřených sešitech (včetně buněk, u kterých není nutné přepočet provést).

Ctrl+Alt+Shift+F9

Zobrazení nabídky nebo zprávy pro tlačítko Kontrola chyb

Alt + Shift + F10

Pokud je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, zobrazení dialogového okna Argumenty funkce

CTRL + A

Vložení názvů argumentů a závorek, když je místo vložení vpravo od názvu funkce ve vzorci

Ctrl + Shift + A

Vyvolání Dynamického doplňování pro automatické rozpoznávání vzorů v sousedních sloupcích a vyplnění aktuálního sloupce

CTRL + E

Procházení všech kombinací absolutních a relativních odkazů ve vzorci, když je vybraný odkaz na buňku nebo rozsah

F4

Vložení funkce

SHIFT + F3 nastavíte řazení

Zkopírujte hodnotu z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

Ctrl+Shift+rovná uvozovka (")

Vytvoření vloženého grafu na základě dat v aktuální oblasti

ALT + F1

Vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti na samostatném listu s grafem

F11

Definování názvu pro použití v odkazu

Alt+M, M, D

Vložení názvu z dialogového okna Vložit název (v případě, že byly v sešitu definovány názvy)

F3

Přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu datového formuláře

Zadejte

Vytvoření, spuštění, úprava nebo odstranění makra

Kombinace kláves ALT + F8

Spuštění editoru jazyka Microsoft Visual Basic For Applications

ALT + F11

Začátek stránky

Funkční klávesy

Klávesa

Popis

F1

Slouží k zobrazení podokna úloh Nápověda k aplikaci Excel.

CTRL + F1 slouží k zobrazení nebo skrytí pásu karet.

ALT + F1 vytvoří vloženého grafu na základě dat v aktuální oblasti.

Alt + Shift + F1 slouží k vložení nového listu.

F2

Úprava aktivní buňky a umístění místa vložení na konec jejího obsahu Nebo pokud jsou pro buňku vypnuté úpravy, přesunutí bodu vložení na řádek vzorců Když upravujete vzorec, vypněte nebo zapněte režim Pozice, abyste mohli pomocí kláves se šipkami vytvořit odkaz.

Kombinace kláves SHIFT + F2 slouží k přidání nebo úpravě komentáře buňky.

Kombinace kláves Ctrl+F2 slouží k zobrazení oblasti náhledu tisku na kartě Tisk v zobrazení zobrazení Backstage.

F3

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit název. Tato možnost je dostupná, pouze pokud byly v sešitu definovány názvy (karta Vzorce, skupina Definované názvy, Definovat název).

SHIFT + F3 slouží k zobrazení dialogového okna Vložit funkci.

F4

Zopakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné)

Když je ve vzorci vybrán odkaz na buňku nebo rozsah, bude možné různé kombinace absolutních nebo relativních referencí procházet pomocí klávesy F4.

CTRL + F4 slouží k zavření okna vybraného sešitu.

Kombinace kláves ALT + F4 slouží k zavření aplikace Excel.

F5

Zobrazení dialogového okna Přejít na

CTRL + F5 slouží k obnovení velikosti okna vybraného sešitu.

F6

Slouží k přepínání mezi listu, pásu karet, podoknem úloh a ovládacími prvky lupy. V listu, které bylo rozděleno (nabídkaZobrazit, Spravovat toto okno, Ukotvit příčky, příkaz Rozdělit okno ) včetně F6 příček při přechodu na jiný mezi podokny a oblasti pásu karet.

SHIFT + F6 slouží přepnutí mezi listu, ovládacími prvky lupy, podoknem úloh a pásu karet.

CTRL + F6 slouží přepnutí do dalšího okna sešitu Pokud je otevřeno více oken sešitu.

F7

Zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti

CTRL + F7 provede příkaz Přesunout na okno sešitu, když není maximalizované. Pomocí kláves se šipkami přejděte okno a po dokončení stiskněte klávesu Enter nebo Esc zrušit.

F8

Slouží k zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu. V rozšířeném režimu je na stavovém řádku zobrazen text Rozšířený výběr a výběr lze rozšířit pomocí kláves se šipkami.

SHIFT + F8 umožňuje přidat nesousedící buňku nebo oblast k výběru buňky pomocí kláves se šipkami.

CTRL + F8 provedení příkazu velikost (na systémové nabídky okna sešitu) při není maximalizované sešitu.

Kombinace kláves ALT + F8 slouží k zobrazení dialogového okna makro pro vytvoření, spuštění, úprava nebo odstranění makra.

F9

Přepočet všech listů ve všech otevřených sešitech

SHIFT + F9 slouží k přepočtu aktivního listu.

Ctrl + Alt + F9 slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, zda se od posledního výpočtu změnily.

Kombinace kláves Ctrl + Alt + Shift + F9 slouží závislých vzorců a následnému přepočtu všech buněk ve všech otevřených sešitech, včetně buněk není nutné přepočet.

Kombinace kláves CTRL + F9 slouží k minimalizaci okna sešitu na ikonu.

F10

Klávesové zkratky: Zapne nebo vypne. (Stisknutím klávesy Alt dělá totéž.)

SHIFT + F10 slouží k zobrazení místní nabídky pro vybranou položku.

Alt + Shift + F10 slouží k zobrazení nabídky nebo zprávy pro tlačítko Kontrola chyb.

CTRL + F10 maximalizaci nebo obnovení vybraného okna sešitu.

F11

Slouží k vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti na samostatném listu s grafem.

SHIFT + F11 slouží k vložení nového listu.

ALT + F11 otevře editoru jazyka Visual Basic pro aplikace, ve kterém můžete vytvořit makro pomocí jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

Začátek stránky

Další užitečné klávesové zkratky

Klávesa

Popis

ALT

Zobrazí popisy kláves (nové klávesové zkratky) na pásu karet.

Například

ALT, O, RS přepne list do zobrazení rozložení stránky.

ALT, O, L přepne list do normálního zobrazení.

ALT, O, I přepne list do zobrazení zobrazit konce stránek.

Klávesy se šipkami

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Kombinace kláves CTRL + ŠIPKA slouží k přesunutí k okraji aktuální Oblast dat v listu.

SHIFT + ŠIPKA slouží k rozšíření výběru buněk o jednu buňku.

Ctrl + Shift + šipka slouží k rozšíření výběru buňky k poslední buňce neprázdných ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňky nebo pokud odkazuje na prázdnou buňku, do další buňky slouží k rozšíření výběru na další neprázdných buněk.

Šipka vlevo nebo šipka vpravo vybere je-li vybrán pásu karet na kartu doleva nebo doprava. Pokud je podnabídka otevřít nebo vybraných, tyto klávesy se šipkami přepínat mezi hlavní nabídky a podnabídky. Pokud je vybrána karta, klávesy navigaci mezi tlačítky karty.

Šipka dolů nebo ŠIPKA NAHORU slouží k výběru na předchozí nebo následující příkaz otevřeném zobrazena nabídka či podnabídka. Pokud je vybrána karta, přejděte klávesy nahoru nebo dolů skupina na kartě.

V dialogovém okně slouží klávesy se šipkami k pohybu mezi položkami otevřeného rozevíracího seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností.

Šipka dolů nebo kombinace kláves Alt + Šipka dolů otevření vybraného rozevíracího seznamu.

Backspace (Zpět)

Odstranění jednoho znaku vlevo v řádku vzorců

Slouží také k vymazání obsahu aktivní buňky.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vlevo od kurzoru.

Odstranit

Vymazání obsahu buňky (dat a vzorců) z vybraných buněk, aniž by došlo k ovlivnění formátů buněk či komentářů

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vpravo od kurzoru.

Konec

Klávesou End se zapíná nebo vypíná režim konce. V tomto režimu se můžete stisknutím klávesy se šipkou přesunout na další neprázdnou buňku ve stejném sloupci nebo řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Po stisknutí klávesy se šipkou se automaticky vypne. Před stisknutím další klávesy se šipkou nezapomeňte klávesu End znovu stisknout. Když je režim konce zapnutý, je označený na stavovém řádku.

Pokud jsou buňky prázdné, přesunete se stisknutím klávesy End a po ní klávesy se šipkou na poslední buňku na řádku nebo ve sloupci.

END slouží také k výběru posledního příkazu v nabídce při je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves CTRL + End slouží k přesunutí na poslední buňku na listu, nejnižší použité řádek ve sloupci nejvíce. Pokud je kurzor v řádku vzorců, Ctrl + End přejde kurzor na konec textu.

Kombinace kláves Ctrl + Shift + End slouží k rozšíření výběru buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh). Pokud je kurzor v řádku vzorců, Ctrl + Shift + End slouží k výběru veškerý text v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce – to nemá vliv na výšku řádku vzorců.

Enter

Slouží k dokončení zadání údajů do buňky z buňky nebo řádku vzorců a k výběru buňky pod ní (ve výchozím nastavení).

V datovém formuláři slouží k přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu.

Slouží k otevření vybrané nabídky (stisknutím klávesy F10 se aktivuje panel nabídek) nebo provedení akce vybraného příkazu.

V dialogovém okně slouží k provedení akce výchozího příkazového tlačítka (tlačítko s tučným obrysem, často tlačítko OK).

Alt + Enter spustí nového řádku ve stejné buňce.

Ctrl + Enter vyplní vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním.

Shift + Enter dokončení zadávání v buňce a k výběru buňky nad ní.

ESC

Zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců

Zavření otevřené nabídky či podnabídky, dialogového okna nebo okna se zprávou

Slouží k zavření režimu celé obrazovky, pokud tento režim použit a obnoví normální režim obrazovky zobrazit pás karet a stavový řádek.

Domů

Přesunutí na začátek řádku na listu

Přesunutí na buňku v levém horním rohu okna případě, že je stisknuta klávesa Scroll Lock.

Slouží k výběru prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves Ctrl + Home slouží k přesunutí začátek listu.

Kombinace kláves Ctrl + Shift + Home slouží k rozšíření výběru buňky k začátku listu.

O stránku dolů:

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.

ALT + Page Down slouží k přesunutí o jednu obrazovku doprava na listu.

Ctrl + Page Down slouží k přesunutí na další list v sešitu.

Kombinace kláves Ctrl + Shift + Page Down slouží k výběru aktuálního a dalšího listu v sešitu.

O stránku nahoru:

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru.

ALT + Page Up slouží k přesunutí o jednu obrazovku vlevo v listu.

Ctrl + Page Up slouží k přesunutí na předchozí list v sešitu.

Kombinace kláves Ctrl + Shift + Page Up slouží k výběru aktuálního a předchozího listu v sešitu.

MEZERNÍK

V dialogovém okně slouží k provedení akce vybraného tlačítka nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka.

CTRL + MEZERNÍK slouží k výběru celého sloupce na listu.

SHIFT + MEZERNÍK slouží k výběru celého řádku v listu.

Ctrl + Shift + MEZERNÍK slouží k výběru celého listu.

 • Pokud list obsahuje data, Ctrl + Shift + MEZERNÍK slouží k výběru aktuální oblasti. Dalším stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + MEZERNÍK slouží k výběru aktuální oblasti a její souhrnné řádky. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + mezerník třetí času slouží k výběru celého listu.

 • Pokud je vybrán objekt, Ctrl + Shift + MEZERNÍK vybrány všechny objekty na listu.

ALT + MEZERNÍK slouží k zobrazení systémové nabídky okna aplikace Excel.

Tab

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku vpravo.

U zamknutého listu slouží k přesouvání mezi odemknutými buňkami.

V dialogovém okně slouží k přesunutí k další možnosti nebo skupině možností.

Shift + Tab slouží k přesunutí na předchozí buňku na listu nebo předchozí možnosti v dialogovém okně.

CTRL + Tab přepne na další kartu v dialogovém okně.

Ctrl + Shift + Tab kombinace kláves vymění na předchozí kartu v dialogovém okně.

Začátek stránky

Tento článek popisuje klávesové zkratky, funkční klávesy a některé další běžné klávesové zkratky pro Excel 2013. Jedná se o klávesové zkratky, které používáte pro přístup k karet.

Tip : Chcete-li mít tyto informace k dispozici při práci, je vhodné si toto téma vytisknout. Téma vytisknete stisknutím kombinace kláves CTRL+P.

Poznámka : Pokud pro nějakou akci, kterou často používáte, neexistuje klávesová zkratka, můžete ji vytvořit záznamem makra.

Důležité : 

 • Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Přístup k pásu karet pomocí klávesnice

Pokud pro vás novinka na pás karet, můžete informace v této části Principy pásu karet klávesová zkratka modelu. Pás karet je součástí nové klávesové zkratky s názvem Klávesové zkratky, které může být se zobrazí po stisknutí klávesy Alt.

Popisy klávesových zkratek na pásu karet

Karta na pásu karet zobrazíte stisknutím klávesy karty – například písmeno N na kartě Vložení nebo stisknutím M pro pásu karet aplikace Excel. Díky všechny popisy odznáčky pro, zobrazí se tlačítka karty. Stiskněte klávesu tlačítka, který chcete.

Budou fungovat staré klávesové zkratky?

Klávesové zkratky s klávesou Ctrl v aplikaci Microsoft Excel 2013 nadále fungují. Například pomocí klávesové zkratky Ctrl+C se dá pořád kopírovat do schránky a pomocí Ctrl+V ze schránky vkládat.

Většina původní Alt + zástupců v nabídce dál pracovat, příliš. Však byste měli vědět úplné zástupce z paměti – neexistují žádné připomenutí obrazovce co písmena stisknutí klávesy. Například pokuste se stisknutím klávesy Alt, stiskněte klávesu jednu staré tlačítka menu E (Upravit), V (zobrazení), můžu (vložení) a tak dále. V poli uvidí, že používáte přístupové klávesy ze starší verze systému Microsoft Office. Pokud znáte celý kláves, pokračujte a příkaz spustit. Pokud si nejste jisti pořadí, stiskněte klávesu Esc a použijte popisy odznáčky.

Klávesové zkratky v kombinaci CTRL

Klávesa

Popis

CTRL + PAGE DOWN

Přepnutí mezi oušky listu (zleva doprava)

CTRL + PAGE UP

Přepnutí mezi oušky listu (zprava doleva)

Ctrl + Shift + &

Přidání vnějšího ohraničení vybraných buněk

CTRL + Shift_

Odebrání vnějšího ohraničení vybraných buněk

Ctrl + Shift + ~

Použití obecného číselného formátu

Ctrl + Shift + $

Použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena v závorkách)

Ctrl + Shift + %

Použití formátu procent bez desetinných míst

Ctrl + Shift + ^

Slouží k použití matematického číselného formátu se dvěma desetinnými místy.

Ctrl + Shift + #

Použití formátu data se dnem, měsícem a rokem

Ctrl + Shift + @.

Použití formátu času s hodinami a minutami a rozlišením údajů dop. a odp.

Ctrl + Shift +!

Použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (-) u záporných hodnot

Ctrl + Shift + *

Vybere aktuální oblast kolem aktivní buňky (oblast dat obklopená prázdnými řádky a sloupci).

V případě kontingenční tabulky vybere celou kontingenční tabulku.

Ctrl + Shift +:

Vložení aktuálního času

Ctrl + Shift + "

Zkopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

Ctrl + Shift + Plus (+)

Zobrazení dialogového okna Vložit pro vložení prázdných buněk

CTRL + znaménko mínus (-)

Zobrazení dialogového okna Odstranit pro odstranění vybraných buněk

Kombinace kláves CTRL +;

Vložení aktuálního data

Kombinace kláves CTRL +'

Přepínání mezi zobrazením hodnot buněk a zobrazením vzorců na listu

Kombinace kláves CTRL +'

Zkopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

CTRL + 1

Zobrazení dialogového okna Formát buněk

CTRL + 2

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem

CTRL + 3

Použití nebo odebrání formátování kurzívou

CTRL + 4

Použití nebo odebrání formátu podtržení

CTRL + 5

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí

CTRL + 6

Slouží k přepínání mezi skrytím a zobrazením objektů.

CTRL + 8

Zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu

CTRL + 9

Skrytí vybraných řádků

CTRL + 0

Skrytí vybraných sloupců

CTRL + A

Výběr celého listu

Pokud list obsahuje data, Ctrl + A slouží k výběru aktuální oblasti. Dalším stisknutím kombinace kláves Ctrl + A slouží k výběru celého listu.

Pokud je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, zobrazí se dialogové okno Argumenty funkce.

Jestliže kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci vloženy názvy argumentů a závorky kombinaci kláves Ctrl + Shift + A.

CTRL + B

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem

Kombinace kláves CTRL + C

Zkopírování vybraných buněk

CTRL + D

Zkopírování obsahu a formátu horní buňky vybrané oblasti do buněk pod ní pomocí příkazu Vyplnit dolů

CTRL + E

Vyvolání Dynamického doplňování pro automatické rozpoznávání vzorů v sousedních sloupcích a vyplnění aktuálního sloupce

CTRL + F

Zobrazení dialogového okna Najít a nahradit s vybranou kartou Najít

SHIFT + F5 taky zobrazí tato karta Shift + F4 Zopakuje poslední akce Najít.

Ctrl + Shift + F otevře dialogové okno Formát buněk se bude vybrána karta písmo.

CTRL + G

Zobrazení dialogového okna Přejít na

Toto dialogové okno zobrazíte také stisknutím klávesy F5.

CTRL + H

Zobrazení dialogového okna Najít a nahradit s vybranou kartou Nahradit

CTRL + I

Použití nebo odebrání formátování kurzívou

CTRL + K

Zobrazení dialogového okna Vložit hypertextový odkaz pro nové hypertextové odkazy nebo okna Upravit hypertextový odkaz pro vybrané existující hypertextové odkazy

CTRL + L

Zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku

CTRL + N

Vytvoření nového prázdného sešitu

CTRL + O

Zobrazení dialogového okna Otevřít pro otevření nebo nalezení souboru

Ctrl + Shift + O budou vybrány všechny buňky obsahující komentáře.

CTRL + P

Slouží k zobrazení karty Tisk v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Ctrl + Shift + P otevře dialogové okno Formát buněk se bude vybrána karta písmo.

CTRL + Q

Pro data zobrazí možnosti Rychlé analýzy, pokud existují buňky, které tato vybraná data obsahují.

CTRL + R

Zkopíruje obsah a formát levé buňky vybrané oblasti do buněk vpravo od ní pomocí příkazu Vyplnit vpravo

Kombinace kláves CTRL + S

Uložení aktivního souboru s jeho aktuálním názvem, umístěním a formátem souboru

CTRL + T

Zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku

Kombinace kláves CTRL + U

Použití nebo odebrání formátu podtržení

Ctrl + Shift + U lze přepínat mezi rozbalením a sbalením řádku vzorců.

CTRL + V

Slouží k vložení obsahu schránky na pozici kurzoru a nahrazení výběru. K dispozici je pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buňky.

Ctrl + Alt + V zobrazí dialogové okno Vložit jinak. K dispozici až poté, co jste vyjmutého nebo zkopírovaného objektu, text nebo obsah buněk na listu nebo v jiné aplikaci.

CTRL + W

Zavření okna vybraného sešitu

CTRL + X

Vyjmutí vybraných buněk

CTRL + Y

Zopakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné)

CTRL + Z

Vrácení posledního příkazu zpět nebo odstranění naposledy zadané položky pomocí příkazu Zpět

Tip : Z kombinací s klávesou Ctrl nejsou aktuálně přiřazeny kombinace Ctrl+J a Ctrl+M.

Začátek stránky

Funkční klávesy

Klávesa

Popis

F1

Slouží k zobrazení podokna úloh Nápověda k aplikaci Excel.

CTRL + F1 slouží k zobrazení nebo skrytí pásu karet.

ALT + F1 vytvoří vloženého grafu na základě dat v aktuální oblasti.

Alt + Shift + F1 slouží k vložení nového listu.

F2

Slouží k úpravě aktivní buňky a umístění kurzoru na konec obsahu buňky. Slouží také k přesunutí kurzoru do řádku vzorců, pokud jsou vypnuty úpravy v buňce.

Kombinace kláves SHIFT + F2 slouží k přidání nebo úpravě komentáře buňky.

Kombinace kláves Ctrl+F2 slouží k zobrazení oblasti náhledu tisku na kartě Tisk v zobrazení zobrazení Backstage.

F3

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit název. Tato možnost je dostupná, pouze pokud byly v sešitu definovány názvy (karta Vzorce, skupina Definované názvy, Definovat název).

SHIFT + F3 slouží k zobrazení dialogového okna Vložit funkci.

F4

Zopakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné)

Když je ve vzorci vybrán odkaz na buňku nebo rozsah, bude možné různé kombinace absolutních nebo relativních referencí procházet pomocí klávesy F4.

CTRL + F4 slouží k zavření okna vybraného sešitu.

Kombinace kláves ALT + F4 slouží k zavření aplikace Excel.

F5

Zobrazení dialogového okna Přejít na

CTRL + F5 slouží k obnovení velikosti okna vybraného sešitu.

F6

Slouží k přepínání mezi listem, pásem karet, podoknem úloh a ovládacími prvky lupy. V rozděleném listu (okno lze rozdělit pomocí příkazu Rozdělit okno, ke kterému získáte přístup tak, že klepnete na nabídku Zobrazit, přejdete na příkaz Spravovat toto okno a potom příkaz Ukotvit příčky) slouží klávesa F6 k přepínání mezi podoknem úloh, oblastí pásu karet a podokny rozděleného listu.

SHIFT + F6 slouží přepnutí mezi listu, ovládacími prvky lupy, podoknem úloh a pásu karet.

CTRL + F6 slouží přepnutí do dalšího okna sešitu Pokud je otevřeno více oken sešitu.

F7

Zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti

CTRL + F7 provede příkaz Přesunout na okno sešitu, když není maximalizované. Pomocí kláves se šipkami přejděte okno a po dokončení stiskněte klávesu Enter nebo Esc zrušit.

F8

Slouží k zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu. V rozšířeném režimu je na stavovém řádku zobrazen text Rozšířený výběr a výběr lze rozšířit pomocí kláves se šipkami.

SHIFT + F8 umožňuje přidat nesousedící buňku nebo oblast k výběru buňky pomocí kláves se šipkami.

CTRL + F8 provedení příkazu velikost (na systémové nabídky okna sešitu) při není maximalizované sešitu.

Kombinace kláves ALT + F8 slouží k zobrazení dialogového okna makro pro vytvoření, spuštění, úprava nebo odstranění makra.

F9

Přepočet všech listů ve všech otevřených sešitech

SHIFT + F9 slouží k přepočtu aktivního listu.

Ctrl + Alt + F9 slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, zda se od posledního výpočtu změnily.

Kombinace kláves Ctrl + Alt + Shift + F9 slouží závislých vzorců a následnému přepočtu všech buněk ve všech otevřených sešitech, včetně buněk není nutné přepočet.

Kombinace kláves CTRL + F9 slouží k minimalizaci okna sešitu na ikonu.

F10

Klávesové zkratky: Zapne nebo vypne. (Stisknutím klávesy Alt dělá totéž.)

SHIFT + F10 slouží k zobrazení místní nabídky pro vybranou položku.

Alt + Shift + F10 slouží k zobrazení nabídky nebo zprávy pro tlačítko Kontrola chyb.

CTRL + F10 maximalizaci nebo obnovení vybraného okna sešitu.

F11

Slouží k vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti na samostatném listu s grafem.

SHIFT + F11 slouží k vložení nového listu.

ALT + F11 otevře editoru jazyka Visual Basic pro aplikace, ve kterém můžete vytvořit makro pomocí jazyka Visual Basic for Applications (VBA).

F12

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

Začátek stránky

Další užitečné klávesové zkratky

Klávesa

Popis

ALT

Slouží k zobrazení popisů kláves (nových klávesových zkratek) na pásu karet.

Například

ALT, O, RS přepne list do zobrazení rozložení stránky.

ALT, O, L přepne list do normálního zobrazení.

ALT, O, I přepne list do zobrazení zobrazit konce stránek.

Klávesy se šipkami

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Kombinace kláves CTRL + ŠIPKA slouží k přesunutí k okraji aktuální Oblast dat v listu.

SHIFT + ŠIPKA slouží k rozšíření výběru buněk o jednu buňku.

Ctrl + Shift + šipka slouží k rozšíření výběru buňky k poslední buňce neprázdných ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňky nebo pokud odkazuje na prázdnou buňku, do další buňky slouží k rozšíření výběru na další neprázdných buněk.

Šipka vlevo nebo šipka vpravo vybere je-li vybrán pásu karet na kartu doleva nebo doprava. Pokud je podnabídka otevřít nebo vybraných, tyto klávesy se šipkami přepínat mezi hlavní nabídky a podnabídky. Pokud je vybrána karta, klávesy navigaci mezi tlačítky karty.

Šipka dolů nebo ŠIPKA NAHORU slouží k výběru na předchozí nebo následující příkaz otevřeném zobrazena nabídka či podnabídka. Pokud je vybrána karta, přejděte klávesy nahoru nebo dolů skupina na kartě.

V dialogovém okně slouží klávesy se šipkami k pohybu mezi položkami otevřeného rozevíracího seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností.

Šipka dolů nebo kombinace kláves Alt + Šipka dolů otevření vybraného rozevíracího seznamu.

Backspace (Zpět)

Odstranění jednoho znaku vlevo v řádku vzorců

Slouží také k vymazání obsahu aktivní buňky.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vlevo od kurzoru.

Odstranit

Vymazání obsahu buňky (dat a vzorců) z vybraných buněk, aniž by došlo k ovlivnění formátů buněk či komentářů

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vpravo od kurzoru.

Konec

Klávesou End se zapíná nebo vypíná režim konce. V tomto režimu se můžete stisknutím klávesy se šipkou přesunout na další neprázdnou buňku ve stejném sloupci nebo řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Po stisknutí klávesy se šipkou se automaticky vypne. Před stisknutím další klávesy se šipkou nezapomeňte klávesu End znovu stisknout. Když je režim konce zapnutý, je označený na stavovém řádku.

Pokud jsou buňky prázdné, přesunete se stisknutím klávesy End a po ní klávesy se šipkou na poslední buňku na řádku nebo ve sloupci.

END slouží také k výběru posledního příkazu v nabídce při je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves CTRL + End slouží k přesunutí na poslední buňku na listu, nejnižší použité řádek ve sloupci nejvíce. Pokud je kurzor v řádku vzorců, Ctrl + End přejde kurzor na konec textu.

Kombinace kláves Ctrl + Shift + End slouží k rozšíření výběru buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh). Pokud je kurzor v řádku vzorců, Ctrl + Shift + End slouží k výběru veškerý text v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce – to nemá vliv na výšku řádku vzorců.

Enter

Slouží k dokončení zadání údajů do buňky z buňky nebo řádku vzorců a k výběru buňky pod ní (ve výchozím nastavení).

V datovém formuláři slouží k přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu.

Slouží k otevření vybrané nabídky (stisknutím klávesy F10 se aktivuje panel nabídek) nebo provedení akce vybraného příkazu.

V dialogovém okně slouží k provedení akce výchozího příkazového tlačítka (tlačítko s tučným obrysem, často tlačítko OK).

Alt + Enter spustí nového řádku ve stejné buňce.

Ctrl + Enter vyplní vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním.

Shift + Enter dokončení zadávání v buňce a k výběru buňky nad ní.

ESC

Zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců

Zavření otevřené nabídky či podnabídky, dialogového okna nebo okna se zprávou

Slouží k zavření režimu celé obrazovky, je-li tento režim použit, a obnoví normální režim obrazovky, ve kterém je zobrazen pás karet a stavový řádek.

Domů

Přesunutí na začátek řádku na listu

Přesunutí na buňku v levém horním rohu okna případě, že je stisknuta klávesa Scroll Lock.

Slouží k výběru prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves Ctrl + Home slouží k přesunutí začátek listu.

Kombinace kláves Ctrl + Shift + Home slouží k rozšíření výběru buňky k začátku listu.

O stránku dolů:

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.

ALT + Page Down slouží k přesunutí o jednu obrazovku doprava na listu.

Ctrl + Page Down slouží k přesunutí na další list v sešitu.

Kombinace kláves Ctrl + Shift + Page Down slouží k výběru aktuálního a dalšího listu v sešitu.

O stránku nahoru:

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru.

ALT + Page Up slouží k přesunutí o jednu obrazovku vlevo v listu.

Ctrl + Page Up slouží k přesunutí na předchozí list v sešitu.

Kombinace kláves Ctrl + Shift + Page Up slouží k výběru aktuálního a předchozího listu v sešitu.

MEZERNÍK

V dialogovém okně slouží k provedení akce vybraného tlačítka nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka.

CTRL + MEZERNÍK slouží k výběru celého sloupce na listu.

SHIFT + MEZERNÍK slouží k výběru celého řádku v listu.

Ctrl + Shift + MEZERNÍK slouží k výběru celého listu.

 • Pokud list obsahuje data, Ctrl + Shift + MEZERNÍK slouží k výběru aktuální oblasti. Dalším stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + MEZERNÍK slouží k výběru aktuální oblasti a její souhrnné řádky. Stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + mezerník třetí času slouží k výběru celého listu.

 • Pokud je vybrán objekt, Ctrl + Shift + MEZERNÍK vybrány všechny objekty na listu.

ALT + MEZERNÍK slouží k zobrazení systémové nabídky okna aplikace Excel.

Tab

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku vpravo.

U zamknutého listu slouží k přesouvání mezi odemknutými buňkami.

V dialogovém okně slouží k přesunutí k další možnosti nebo skupině možností.

Shift + Tab slouží k přesunutí na předchozí buňku na listu nebo předchozí možnosti v dialogovém okně.

CTRL + Tab přepne na další kartu v dialogovém okně.

Ctrl + Shift + Tab kombinace kláves vymění na předchozí kartu v dialogovém okně.

Začátek stránky

Tento článek popisuje klávesové zkratky, funkčních kláves a některé další běžné klávesové zkratky pro Excel 2010. Jedná se o klávesové zkratky, které používáte pro přístup k karet.

Poznámka : Pokud používáte Microsoft Excel Starter 2010, mějte na paměti, že ne všechny funkce uvedeny Excelu podporují služby Excel Starter 2010.

Tip : Chcete-li mít tyto informace k dispozici při práci, je vhodné si toto téma vytisknout. Téma vytisknete stisknutím kombinace kláves CTRL+P.

Poznámka : Pokud pro nějakou akci, kterou často používáte, neexistuje klávesová zkratka, můžete ji vytvořit záznamem makra.

Důležité : 

 • Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Přístup k pásu karet pomocí klávesnice

Pokud pro vás novinka na pás karet, můžete informace v této části Principy pásu karet klávesová zkratka modelu. Pás karet je součástí nové klávesové zkratky s názvem Klávesové zkratky, které může být se zobrazí po stisknutí klávesy Alt.

Popisy klávesových zkratek na pásu karet

Karta na pásu karet zobrazíte stisknutím klávesy karty – například písmeno N na kartě Vložení nebo stisknutím M pro pásu karet aplikace Excel. Díky všechny popisy odznáčky pro, zobrazí se tlačítka karty. Stiskněte klávesu tlačítka, který chcete.

Budou fungovat staré klávesové zkratky?

Klávesové zkratky s klávesou CTRL v aplikaci Excel 2010 nadále fungují. Například pomocí klávesové zkratky CTRL+C lze pořád kopírovat do schránky a pomocí CTRL+V ze schránky vložit.

Většina starých klávesových zkratek pro nabídky s klávesou ALT je také nadále funkčních. Musíte však znát celou klávesovou zkratku zpaměti – na obrazovce není žádná nápověda pro písmena, která je třeba stisknout. Zkuste například stisknout klávesu ALT a potom stisknout jednu ze starých kláves nabídky, jako je A (Úpravy), Z (Zobrazit), I (Vložit) atd. Zobrazí se místní okno s informacemi, že používáte přístupovou klávesu z dřívější verze systému Microsoft Office. Pokud si pamatujete úplnou posloupnost kláves, pokračujte a iniciujte příkaz. Jestliže posloupnost neznáte, stiskněte klávesu ESC a použijte popisy klávesových zkratek.

Klávesové zkratky v kombinaci s klávesou CTRL

Tip : Stáhli nebo vytiskli Stručná referenční karta: Klávesových zkratek - zkratky s klávesou Ctrl. (PDF)

Klávesa

Popis

CTRL+PgUp

Přepnutí mezi oušky listu (zleva doprava)

CTRL+PgDn

Přepnutí mezi oušky listu (zprava doleva)

CTRL+SHIFT+(

Zobrazení všech skrytých řádků ve výběru

CTRL+SHIFT+&

Přidání vnějšího ohraničení vybraných buněk

CTRL + SHIFT_

Odebrání vnějšího ohraničení vybraných buněk

CTRL + SHIFT + ~

Použití obecného číselného formátu

CTRL + SHIFT + $

Použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena v závorkách)

CTRL + SHIFT + %

Použití formátu procent bez desetinných míst

CTRL + SHIFT + ^

Slouží k použití matematického číselného formátu se dvěma desetinnými místy.

CTRL + SHIFT + #

Použití formátu data se dnem, měsícem a rokem

CTRL + SHIFT + @

Použití formátu času s hodinami a minutami a rozlišením údajů dop. a odp.

CTRL + SHIFT +!

Použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (-) u záporných hodnot

CTRL + SHIFT + *

Vybere aktuální oblast kolem aktivní buňky (oblast dat obklopená prázdnými řádky a sloupci).

V případě kontingenční tabulky vybere celou kontingenční tabulku.

CTRL + SHIFT +:

Vložení aktuálního času

CTRL + SHIFT + "

Zkopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

CTRL + SHIFT + Plus (+)

Zobrazení dialogového okna Vložit pro vložení prázdných buněk

CTRL + znaménko mínus (-)

Zobrazení dialogového okna Odstranit pro odstranění vybraných buněk

CTRL +;

Vložení aktuálního data

CTRL +'

Přepínání mezi zobrazením hodnot buněk a zobrazením vzorců na listu

CTRL +'

Zkopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

CTRL+1

Zobrazení dialogového okna Formát buněk

CTRL+2

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem

CTRL+3

Použití nebo odebrání formátování kurzívou

CTRL+4

Použití nebo odebrání formátu podtržení

CTRL+5

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí

CTRL+6

Slouží k přepínání mezi skrytím a zobrazením objektů.

CTRL+8

Zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu

CTRL+9

Skrytí vybraných řádků

CTRL+0

Skrytí vybraných sloupců

CTRL+A

Výběr celého listu

Pokud list obsahuje data, stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete aktuální oblast. Dalším stisknutím kombinace kláves CTRL+A vyberete celý list.

Pokud je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, zobrazí se dialogové okno Argumenty funkce.

Když je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+A vloží názvy argumentů a závorky.

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem

CTRL+C

Zkopírování vybraných buněk

CTRL+D

Zkopírování obsahu a formátu horní buňky vybrané oblasti do buněk pod ní pomocí příkazu Vyplnit dolů

CTRL+F

Zobrazení dialogového okna Najít a nahradit s vybranou kartou Najít

Tuto kartu zobrazíte také stisknutím kombinace kláves SHIFT+F5. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F4 zopakujete poslední akci Najít.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+F otevřete dialogové okno Formát buněk s vybranou kartou Písmo.

CTRL+G

Zobrazení dialogového okna Přejít na

Toto dialogové okno zobrazíte také stisknutím klávesy F5.

CTRL+H

Zobrazení dialogového okna Najít a nahradit s vybranou kartou Nahradit

CTRL+I

Použití nebo odebrání formátování kurzívou

CTRL+K

Zobrazení dialogového okna Vložit hypertextový odkaz pro nové hypertextové odkazy nebo okna Upravit hypertextový odkaz pro vybrané existující hypertextové odkazy

CTRL+L

Zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku

CTRL+N

Vytvoření nového prázdného sešitu

CTRL+O

Zobrazení dialogového okna Otevřít pro otevření nebo nalezení souboru

Stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+O vyberete všechny buňky obsahující komentáře.

CTRL+P

Slouží k zobrazení karty Tisk v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+P otevřete dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybrána karta Písmo.

CTRL+R

Zkopíruje obsah a formát levé buňky vybrané oblasti do buněk vpravo od ní pomocí příkazu Vyplnit vpravo

CTRL+S

Uložení aktivního souboru s jeho aktuálním názvem, umístěním a formátem souboru

CTRL+T

Zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku

CTRL+U

Použití nebo odebrání formátu podtržení

Pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+U lze přepínat mezi rozbalením a sbalením řádku vzorců.

CTRL+V

Slouží k vložení obsahu schránky na pozici kurzoru a nahrazení výběru. K dispozici je pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buňky.

CTRL+ALT+V zobrazí dialogové okno Vložit jinak. Dostupné pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buněk na listu nebo v jiném programu.

CTRL+W

Zavření okna vybraného sešitu

CTRL+X

Vyjmutí vybraných buněk

CTRL+Y

Zopakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné)

CTRL+Z

Vrácení posledního příkazu zpět nebo odstranění naposledy zadané položky pomocí příkazu Zpět

Tip : Kombinace CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M a CTRL+Q nejsou nyní přiřazeny žádné klávesové zkratce.

Začátek stránky

Funkční klávesy

Tip : Stáhli nebo vytiskli Stručná referenční karta: Klávesové zkratky - funkčních kláves. (PDF)

Klávesa

Popis

F1

Slouží k zobrazení podokna úloh Nápověda k aplikaci Excel.

CTRL + F1 slouží k zobrazení nebo skrytí pásu karet.

Kombinace kláves ALT+F1 slouží k vytvoření vloženého grafu na základě dat v aktuální oblasti.

Kombinací kláves ALT+SHIFT+F1 vložíte nový list.

F2

Slouží k úpravě aktivní buňky a umístění kurzoru na konec obsahu buňky. Slouží také k přesunutí kurzoru do řádku vzorců, pokud jsou vypnuty úpravy v buňce.

Kombinací kláves SHIFT+F2 přidáte nebo upravíte komentáře buňky.

CTRL + F2 slouží k zobrazení oblasti náhledu před tiskem na kartě Tisk v zobrazení Backstage.

F3

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit název. Je dostupné pouze v případě, že sešit obsahuje existující názvy.

Kombinace kláves SHIFT+F3 slouží k zobrazení dialogového okna Vložit funkci.

F4

Zopakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné)

Když je ve vzorci vybrán odkaz na buňku nebo rozsah, bude možné různé kombinace absolutních nebo relativních referencí procházet pomocí klávesy F4.

Kombinací kláves CTRL+F4 zavřete okno vybraného sešitu.

Kombinace kláves ALT+F4 slouží k ukončení aplikace Excel.

F5

Zobrazení dialogového okna Přejít na

Kombinací kláves CTRL+F5 obnovíte velikost okna vybraného sešitu.

F6

Slouží k přepínání mezi listem, pásem karet, podoknem úloh a ovládacími prvky lupy. V rozděleném listu (okno lze rozdělit pomocí příkazu Rozdělit okno, ke kterému získáte přístup tak, že klepnete na nabídku Zobrazit, přejdete na příkaz Spravovat toto okno a potom příkaz Ukotvit příčky) slouží klávesa F6 k přepínání mezi podoknem úloh, oblastí pásu karet a podokny rozděleného listu.

Kombinací kláves SHIFT+F6 můžete přepínat mezi listem, ovládacími prvky lupy, podoknem úloh a pásem karet.

Kombinací kláves CTRL+F6 můžete přepnout do dalšího okna sešitu v případě, že je otevřeno více oken sešitu.

F7

Zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti

Kombinace kláves CTRL+F7 slouží k provedení příkazu Přesunout u okna sešitu v případě, že není okno maximalizováno. K přesunutí okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení přesunutí stiskněte klávesu ENTER. Klávesou ESC akci zrušíte.

F8

Slouží k zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu. V rozšířeném režimu je na stavovém řádku zobrazen text Rozšířený výběr a výběr lze rozšířit pomocí kláves se šipkami.

Kombinace kláves SHIFT+F8 umožňuje přidat pomocí kláves se šipkami nesousedící buňku nebo oblast k výběru buněk.

Kombinace kláves CTRL+F8 slouží k provedení příkazu Velikost (v řídicí nabídce okna sešitu), pokud není okno sešitu maximalizováno.

Kombinací kláves ALT+F8 zobrazíte dialogové okno Makro pro vytvoření, spuštění, úpravu nebo odstranění makra.

F9

Přepočet všech listů ve všech otevřených sešitech

Kombinace kláves SHIFT+F9 slouží k přepočtu aktivního listu.

Kombinace kláves CTRL+ALT+F9 slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, zda v nich byly od posledního přepočtu provedeny změny.

Kombinace kláves CTRL+ALT+SHIFT+F9 slouží k opakované kontrole závislých vzorců a následnému přepočtu všech buněk ve všech otevřených sešitech (včetně buněk, u kterých není nutné přepočet provést).

Kombinací kláves CTRL+F9 minimalizujete okno sešitu na ikonu.

F10

Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazování tipů ke klávesovým zkratkám. (Stejného účinku dosáhnete stisknutím klávesy ALT.)

Kombinací kláves SHIFT+F10 zobrazíte místní nabídku pro vybranou položku.

Kombinace kláves ALT+SHIFT+F10 slouží k zobrazení nabídky nebo zprávy pro tlačítko Kontrola chyb.

Kombinací kláves CTRL+F10 maximalizujete nebo obnovíte vybrané okno sešitu.

F11

Slouží k vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti na samostatném listu s grafem.

Kombinace kláves SHIFT+F11 slouží k vložení nového listu.

Kombinace kláves ALT+F11 slouží k otevření editoru jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, ve kterém lze vytvořit makro pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

Začátek stránky

Další užitečné klávesové zkratky

Poznámka : Stáhli nebo vytiskli Stručná referenční karta: Klávesové zkratky - různé. (PDF)

Klávesa

Popis

ALT

Slouží k zobrazení popisů kláves (nových klávesových zkratek) na pásu karet.

Například

ALT, O, RS přepne list do zobrazení Rozložení stránky.

ALT, O, L přepne list do zobrazení Normálně.

ALT, O, I přepne list do zobrazení Zobrazit konce stránek.

KLÁVESY SE ŠIPKAMI

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Kombinace kláves CTRL+ŠIPKA slouží k přesunutí k okraji aktuální oblasti dat na listu.

Kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA slouží k rozšíření výběru buněk o jednu buňku.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA slouží k rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci či řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Klávesy ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO slouží k výběru karty vlevo nebo vpravo (pokud je vybrán pás karet). Je-li otevřena nebo vybrána podnabídka, slouží tyto klávesy se šipkami k přechodu mezi hlavní nabídkou a podnabídkou. Jestliže je vybrána karta, slouží tyto klávesy k navigaci mezi tlačítky karty.

Klávesy ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU slouží k výběru dalšího nebo předchozího příkazu (pokud je otevřena nabídka nebo podnabídka). Jestliže je vybrána karta, slouží tyto klávesy k navigaci ve skupině karty směrem nahoru nebo dolů.

V dialogovém okně slouží klávesy se šipkami k pohybu mezi položkami otevřeného rozevíracího seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností.

Klávesa ŠIPKA DOLŮ nebo kombinace kláves ALT+ŠIPKA DOLŮ slouží k otevření vybraného rozevíracího seznamu.

BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vlevo v řádku vzorců

Slouží také k vymazání obsahu aktivní buňky.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vlevo od kurzoru.

DELETE

Vymazání obsahu buňky (dat a vzorců) z vybraných buněk, aniž by došlo k ovlivnění formátů buněk či komentářů

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vpravo od kurzoru.

END

Klávesou END se zapíná režim konce. V režimu konce se můžete stisknutím klávesy se šipkou přesunout na další neprázdnou buňku ve stejném sloupci nebo řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud jsou buňky prázdné, přesunete se stisknutím klávesy END a po ní klávesy se šipkou na poslední buňku na řádku nebo ve sloupci.

Klávesa END slouží také k výběru posledního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves CTRL+END slouží k přesunutí na poslední buňku na listu (buňka v nejspodnějším používaném řádku a zcela pravém používaném sloupci). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves CTRL+END k přesunutí kurzoru na konec textu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+END slouží k rozšíření výběru buněk k poslední buňce na listu (pravý dolní roh). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves CTRL+SHIFT+END k výběru celého textu v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce řádku. Na výšku řádku vzorců nemá tato akce vliv.

ENTER

Slouží k dokončení zadání údajů do buňky z buňky nebo řádku vzorců a k výběru buňky pod ní (ve výchozím nastavení).

V datovém formuláři slouží k přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu.

Slouží k otevření vybrané nabídky (stisknutím klávesy F10 se aktivuje panel nabídek) nebo provedení akce vybraného příkazu.

V dialogovém okně slouží k provedení akce výchozího příkazového tlačítka (tlačítko s tučným obrysem, často tlačítko OK).

Kombinací kláves ALT+ENTER zahájíte nový řádek ve stejné buňce.

Kombinace kláves CTRL+ENTER slouží k vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním.

Kombinací kláves SHIFT+ENTER dokončíte zadání údajů do buňky a k výběru buňky nad ní.

ESC

Zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců

Zavření otevřené nabídky či podnabídky, dialogového okna nebo okna se zprávou

Slouží k zavření režimu celé obrazovky, je-li tento režim použit, a obnoví normální režim obrazovky, ve kterém je zobrazen pás karet a stavový řádek.

HOME

Přesunutí na začátek řádku na listu

Slouží k přesunutí do buňky v levém horním rohu okna v případě, že je stisknuta klávesa SCROLL LOCK.

Slouží k výběru prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves CTRL+HOME slouží k přesunutí na začátek listu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME slouží k rozšíření výběru buněk na začátek listu.

PAGE DOWN

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.

Kombinací kláves ALT+PAGE DOWN se přesunete na listu o jednu obrazovku vpravo.

Kombinace kláves CTRL+PAGE DOWN slouží k přesunutí na další list v sešitu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+PAGE DOWN slouží k výběru aktuálního a dalšího listu v sešitu.

PAGE UP

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru.

Kombinace kláves ALT+PAGE UP slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vlevo.

Kombinace kláves CTRL+PAGE UP slouží k přesunutí na předchozí list v sešitu.

Kombinací kláves CTRL+SHIFT+PAGE UP vyberete aktuální a předchozí list v sešitu.

MEZERNÍK

V dialogovém okně slouží k provedení akce vybraného tlačítka nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka.

Kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK slouží k výběru celého sloupce na listu.

Kombinace kláves SHIFT+MEZERNÍK slouží k výběru celého řádku na listu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK slouží k výběru celého listu.

 • Pokud list obsahuje data, bude po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK vybrána aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK bude vybrána aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK bude vybrán celý list.

 • Pokud je vybrán objekt, budou po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK vybrány všechny objekty na listu.

Kombinace kláves ALT+MEZERNÍK slouží k zobrazení řídicí nabídky okna aplikace Excel.

TAB

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku vpravo.

U zamknutého listu slouží k přesouvání mezi odemknutými buňkami.

V dialogovém okně slouží k přesunutí k další možnosti nebo skupině možností.

Kombinace kláves SHIFT+TAB slouží k přesunutí k předchozí buňce listu nebo předchozí možnosti dialogového okna.

Kombinace kláves CTRL+TAB slouží k přesunutí na další kartu dialogového okna.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+TAB slouží k přesunutí na předchozí kartu dialogového okna.

Tento článek popisuje klávesové zkratky, funkčních kláves a některé další běžné klávesové zkratky pro aplikaci Excel 2007. Jedná se o klávesové zkratky, které používáte pro přístup k karet.

Tip : Chcete-li mít tyto informace k dispozici při práci, je vhodné si toto téma vytisknout. Téma vytisknete stisknutím kombinace kláves CTRL+P.

Poznámka : Pokud pro nějakou akci, kterou často používáte, neexistuje klávesová zkratka, můžete ji vytvořit záznamem makra.

Důležité : 

 • Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Klávesové zkratky v kombinaci s klávesou CTRL

Klávesa

Popis

CTRL+PgUp

Přepnutí mezi oušky listu (zleva doprava)

CTRL+PgDn

Přepnutí mezi oušky listu (zprava doleva)

CTRL+SHIFT+(

Zobrazení všech skrytých řádků ve výběru

CTRL + SHIFT +)

Zobrazení všech skrytých sloupců ve výběru

CTRL+SHIFT+&

Přidání vnějšího ohraničení vybraných buněk

CTRL + SHIFT_

Odebrání vnějšího ohraničení vybraných buněk

CTRL + SHIFT + ~

Použití obecného číselného formátu

CTRL + SHIFT + $

Použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena v závorkách)

CTRL + SHIFT + %

Použití formátu procent bez desetinných míst

CTRL + SHIFT + ^

Použití exponenciálního číselného formátu se dvěma desetinnými místy

CTRL + SHIFT + #

Použití formátu data se dnem, měsícem a rokem

CTRL + SHIFT + @

Použití formátu času s hodinami a minutami a rozlišením údajů dop. a odp.

CTRL + SHIFT +!

Použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (-) u záporných hodnot

CTRL + SHIFT + *

Vybere aktuální oblast kolem aktivní buňky (oblast dat obklopená prázdnými řádky a sloupci).

V případě kontingenční tabulky vybere celou kontingenční tabulku.

CTRL + SHIFT +:

Vložení aktuálního času

CTRL + SHIFT + "

Zkopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

CTRL + SHIFT + Plus (+)

Zobrazení dialogového okna Vložit pro vložení prázdných buněk

CTRL + znaménko mínus (-)

Zobrazení dialogového okna Odstranit pro odstranění vybraných buněk

CTRL +;

Vložení aktuálního data

CTRL +'

Přepínání mezi zobrazením hodnot buněk a zobrazením vzorců na listu

CTRL +'

Zkopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

CTRL+1

Zobrazení dialogového okna Formát buněk

CTRL+2

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem

CTRL+3

Použití nebo odebrání formátování kurzívou

CTRL+4

Použití nebo odebrání formátu podtržení

CTRL+5

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí

CTRL+6

Přepínání mezi skrytím objektů, zobrazením objektů a zobrazením zástupných symbolů pro objekty

CTRL+8

Zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu

CTRL+9

Skrytí vybraných řádků

CTRL+0

Skrytí vybraných sloupců

CTRL+A

Výběr celého listu

Pokud list obsahuje data, bude po stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrána aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

Pokud je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, zobrazí se dialogové okno Argumenty funkce.

Když je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+A vloží názvy argumentů a závorky.

CTRL+B

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem

CTRL+C

Zkopírování vybraných buněk

Pokud stisknete kombinaci kláves CTRL+C dvakrát, zobrazí se schránka.

CTRL+D

Zkopírování obsahu a formátu horní buňky vybrané oblasti do buněk pod ní pomocí příkazu Vyplnit dolů

CTRL+F

Zobrazení dialogového okna Najít a nahradit s vybranou kartou Najít

Tuto kartu zobrazíte také stisknutím kombinace kláves SHIFT+F5. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+F4 zopakujete poslední akci Najít.

Stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+F otevřete dialogové okno Formát buněk s vybranou kartou Písmo.

CTRL+G

Zobrazení dialogového okna Přejít na

Toto dialogové okno zobrazíte také stisknutím klávesy F5.

CTRL+H

Zobrazení dialogového okna Najít a nahradit s vybranou kartou Nahradit

CTRL+I

Použití nebo odebrání formátování kurzívou

CTRL+K

Zobrazení dialogového okna Vložit hypertextový odkaz pro nové hypertextové odkazy nebo okna Upravit hypertextový odkaz pro vybrané existující hypertextové odkazy

CTRL+N

Vytvoření nového prázdného sešitu

CTRL+O

Zobrazení dialogového okna Otevřít pro otevření nebo nalezení souboru

Stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+O vyberete všechny buňky obsahující komentáře.

CTRL+P

Zobrazení dialogového okna Tisk

Stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+P otevřete dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybrána karta Písmo.

CTRL+R

Zkopíruje obsah a formát levé buňky vybrané oblasti do buněk vpravo od ní pomocí příkazu Vyplnit vpravo

CTRL+S

Uložení aktivního souboru s jeho aktuálním názvem, umístěním a formátem souboru

CTRL+T

Zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku

CTRL+U

Použití nebo odebrání formátu podtržení

Pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+U lze přepínat mezi rozbalením a sbalením řádku vzorců.

CTRL+V

Slouží k vložení obsahu schránky na pozici kurzoru a nahrazení výběru. K dispozici je pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buňky.

CTRL+ALT+V zobrazí dialogové okno Vložit jinak. Dostupné pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buněk na listu nebo v jiném programu.

CTRL+W

Zavření okna vybraného sešitu

CTRL+X

Vyjmutí vybraných buněk

CTRL+Y

Zopakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné)

CTRL+Z

Vrácení posledního příkazu zpět nebo odstranění naposledy zadané položky pomocí příkazu Zpět

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+Z slouží k vrácení nebo obnovení naposledy provedené automatické opravy pomocí příkazů Zpět nebo Znovu v případě, že jsou zobrazeny inteligentní značky automatických oprav.

Začátek stránky

Funkční klávesy

Klávesa

Popis

F1

Zobrazení podokna úloh Nápověda k aplikaci Microsoft Office Excel

Kombinací kláves CTRL+F1 zobrazíte nebo skryjete pás karet, což je součást rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

Kombinací kláves ALT+F1 vytvoříte graf na základě dat v aktuální oblasti.

Kombinací kláves ALT+SHIFT+F1 vložíte nový list.

F2

Slouží k úpravě aktivní buňky a umístění kurzoru na konec obsahu buňky. Slouží také k přesunutí kurzoru do řádku vzorců, pokud jsou vypnuty úpravy v buňce.

Kombinací kláves SHIFT+F2 přidáte nebo upravíte komentáře buňky.

Kombinací kláves CTRL+F2 zobrazíte okno Náhled.

F3

Zobrazení dialogového okna Vložit název

Kombinace kláves SHIFT+F3 slouží k zobrazení dialogového okna Vložit funkci.

F4

Zopakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné)

Když je ve vzorci vybrán odkaz na buňku nebo rozsah, bude možné různé kombinace absolutních nebo relativních referencí procházet pomocí klávesy F4.

Kombinací kláves CTRL+F4 zavřete okno vybraného sešitu.

F5

Zobrazení dialogového okna Přejít na

Kombinací kláves CTRL+F5 obnovíte velikost okna vybraného sešitu.

F6

Slouží k přepínání mezi listem, pásem karet, podoknem úloh a ovládacími prvky lupy. V rozděleném listu (okno lze rozdělit pomocí příkazu Rozdělit okno, ke kterému získáte přístup tak, že klepnete na nabídku Zobrazit, přejdete na příkaz Spravovat toto okno a potom příkaz Ukotvit příčky) slouží klávesa F6 k přepínání mezi podoknem úloh, oblastí pásu karet a podokny rozděleného listu.

Kombinací kláves SHIFT+F6 můžete přepínat mezi listem, ovládacími prvky lupy, podoknem úloh a pásem karet.

Kombinací kláves CTRL+F6 můžete přepnout do dalšího okna sešitu v případě, že je otevřeno více oken sešitu.

F7

Zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti

Kombinace kláves CTRL+F7 slouží k provedení příkazu Přesunout u okna sešitu v případě, že není okno maximalizováno. K přesunutí okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení přesunutí stiskněte klávesu ENTER. Klávesou ESC akci zrušíte.

F8

Slouží k zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu. V rozšířeném režimu je na stavovém řádku zobrazen text Rozšířený výběr a výběr lze rozšířit pomocí kláves se šipkami.

Kombinace kláves SHIFT+F8 umožňuje přidat pomocí kláves se šipkami nesousedící buňku nebo oblast k výběru buněk.

Kombinace kláves CTRL+F8 slouží k provedení příkazu Velikost (v řídicí nabídce okna sešitu), pokud není okno sešitu maximalizováno.

Kombinací kláves ALT+F8 zobrazíte dialogové okno Makro pro vytvoření, spuštění, úpravu nebo odstranění makra.

F9

Přepočet všech listů ve všech otevřených sešitech

Kombinace kláves SHIFT+F9 slouží k přepočtu aktivního listu.

Kombinace kláves CTRL+ALT+F9 slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, zda v nich byly od posledního přepočtu provedeny změny.

Kombinace kláves CTRL+ALT+SHIFT+F9 slouží k opakované kontrole závislých vzorců a následnému přepočtu všech buněk ve všech otevřených sešitech (včetně buněk, u kterých není nutné přepočet provést).

Kombinací kláves CTRL+F9 minimalizujete okno sešitu na ikonu.

F10

Zapnutí nebo vypnutí zobrazování tipů ke klávesovým zkratkám

Kombinací kláves SHIFT+F10 zobrazíte místní nabídku pro vybranou položku.

Kombinace kláves ALT+SHIFT+F10 slouží k zobrazení nabídky nebo zprávy inteligentní značky. Je-li zobrazeno více inteligentních značek, přejdete po stisknutí této kombinace kláves k další značce a zobrazíte její nabídku nebo zprávu.

Kombinací kláves CTRL+F10 maximalizujete nebo obnovíte vybrané okno sešitu.

F11

Slouží k vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti.

Kombinace kláves SHIFT+F11 slouží k vložení nového listu.

Kombinace kláves ALT+F11 slouží k otevření editoru jazyka Microsoft Visual Basic, ve kterém lze vytvořit makro pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

Začátek stránky

Další užitečné klávesové zkratky

Klávesa

Popis

KLÁVESY SE ŠIPKAMI

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Kombinace kláves CTRL+ŠIPKA slouží k přesunutí k okraji aktuální oblasti dat na listu.

Kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA slouží k rozšíření výběru buněk o jednu buňku.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA slouží k rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci či řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Klávesy ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO slouží k výběru karty vlevo nebo vpravo (pokud je vybrán pás karet). Je-li otevřena nebo vybrána podnabídka, slouží tyto klávesy se šipkami k přechodu mezi hlavní nabídkou a podnabídkou. Jestliže je vybrána karta, slouží tyto klávesy k navigaci mezi tlačítky karty.

Klávesy ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU slouží k výběru dalšího nebo předchozího příkazu (pokud je otevřena nabídka nebo podnabídka). Jestliže je vybrána karta, slouží tyto klávesy k navigaci ve skupině karty směrem nahoru nebo dolů.

V dialogovém okně slouží klávesy se šipkami k pohybu mezi položkami otevřeného rozevíracího seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností.

Klávesa ŠIPKA DOLŮ nebo kombinace kláves ALT+ŠIPKA DOLŮ slouží k otevření vybraného rozevíracího seznamu.

BACKSPACE

Odstranění jednoho znaku vlevo v řádku vzorců

Slouží také k vymazání obsahu aktivní buňky.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vlevo od kurzoru.

DELETE

Vymazání obsahu buňky (dat a vzorců) z vybraných buněk, aniž by došlo k ovlivnění formátů buněk či komentářů

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vpravo od kurzoru.

END

Přesunutí do buňky v pravém dolním rohu okna v případě, že je stisknuta klávesa SCROLL LOCK

Výběr posledního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka

Kombinace kláves CTRL+END slouží k přesunutí na poslední buňku na listu (buňka v nejspodnějším používaném řádku a zcela pravém používaném sloupci). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves CTRL+END k přesunutí kurzoru na konec textu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+END slouží k rozšíření výběru buněk k poslední buňce na listu (pravý dolní roh). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves CTRL+SHIFT+END k výběru celého textu v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce řádku. Na výšku řádku vzorců nemá tato akce vliv.

ENTER

Slouží k dokončení zadání údajů do buňky z buňky nebo řádku vzorců a k výběru buňky pod ní (ve výchozím nastavení).

V datovém formuláři slouží k přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu.

Slouží k otevření vybrané nabídky (stisknutím klávesy F10 se aktivuje panel nabídek) nebo provedení akce vybraného příkazu.

V dialogovém okně slouží k provedení akce výchozího příkazového tlačítka (tlačítko s tučným obrysem, často tlačítko OK).

Kombinací kláves ALT+ENTER zahájíte nový řádek ve stejné buňce.

Kombinace kláves CTRL+ENTER slouží k vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním.

Kombinací kláves SHIFT+ENTER dokončíte zadání údajů do buňky a k výběru buňky nad ní.

ESC

Zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců

Zavření otevřené nabídky či podnabídky, dialogového okna nebo okna se zprávou

Slouží k zavření režimu celé obrazovky, je-li tento režim použit, a obnoví normální režim obrazovky, ve kterém je zobrazen pás karet a stavový řádek.

HOME

Přesunutí na začátek řádku na listu

Slouží k přesunutí do buňky v levém horním rohu okna v případě, že je stisknuta klávesa SCROLL LOCK.

Slouží k výběru prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves CTRL+HOME slouží k přesunutí na začátek listu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME slouží k rozšíření výběru buněk na začátek listu.

PAGE DOWN

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.

Kombinací kláves ALT+PAGE DOWN se přesunete na listu o jednu obrazovku vpravo.

Kombinace kláves CTRL+PAGE DOWN slouží k přesunutí na další list v sešitu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+PAGE DOWN slouží k výběru aktuálního a dalšího listu v sešitu.

PAGE UP

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru.

Kombinace kláves ALT+PAGE UP slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vlevo.

Kombinace kláves CTRL+PAGE UP slouží k přesunutí na předchozí list v sešitu.

Kombinací kláves CTRL+SHIFT+PAGE UP vyberete aktuální a předchozí list v sešitu.

MEZERNÍK

V dialogovém okně slouží k provedení akce vybraného tlačítka nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka.

Kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK slouží k výběru celého sloupce na listu.

Kombinace kláves SHIFT+MEZERNÍK slouží k výběru celého řádku na listu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK slouží k výběru celého listu.

 • Pokud list obsahuje data, bude po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK vybrána aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK bude vybrána aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK bude vybrán celý list.

 • Pokud je vybrán objekt, budou po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK vybrány všechny objekty na listu.

Kombinace kláves ALT+MEZERNÍK slouží k zobrazení Systémové nabídky okna aplikace Microsoft Office Excel.

TAB

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku vpravo.

U zamknutého listu slouží k přesouvání mezi odemknutými buňkami.

V dialogovém okně slouží k přesunutí k další možnosti nebo skupině možností.

Kombinace kláves SHIFT+TAB slouží k přesunutí k předchozí buňce listu nebo předchozí možnosti dialogového okna.

Kombinace kláves CTRL+TAB slouží k přesunutí na další kartu dialogového okna.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+TAB slouží k přesunutí na předchozí kartu dialogového okna.

Začátek stránky

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu.

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Nalezení a oprava chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky v Excelu pro Windows

Klávesové zkratky v Excelu for Mac

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce aplikace Excel (podle kategorie)

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×