Klávesové zkratky Doplňku PerformancePoint pro Excel

Funkce usnadnění, které jsou k dispozici v Doplňku PerformancePoint pro aplikaci Excel, jsou totožné s těmi, které jsou k dispozici v aplikaci Microsoft Excel 2003 nebo Microsoft Office Excel 2007. Další informace získáte v nápovědě k aplikaci Office Excel.

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení klávesnice pro angličtinu (USA). Klávesy v jiných rozloženích pravděpodobně nebudou přesně odpovídat klávesám klávesnice pro angličtinu (USA).

Konvence

Prvky zobrazené na obrazovce

Požadovaný postup

Klávesy oddělené znaménkem plus (+)

Stiskněte klávesy současně.

Klávesy odděleny čárkou (,)

Stiskněte jednu klávesu a ihned poté stiskněte další klávesu.

Dialogová okna a průvodci

Akce

Stiskněte

Výběr ovládacího prvku

ALT + podtržené písmeno v popisku ovládacího prvku.

Přesunutí na další ovládací prvek

TAB

Podokno akcí

Akce

Stiskněte

Přepínání mezi pracovním sešitem aplikace Excel a podoknem Akce.

ALT+F3

Přepnutí na kartu Přiřazení podokna Akce.

CTRL + 1

Přepnutí na kartu Vytváření obsahu podokna Akce.

CTRL + 2

Dialogové okno Vybrat členy

Akce

Stiskněte

Výběr seznamu Dostupné členy

ALT+B. Seznamem pak lze procházet pomocí kláves se šipkami.

Přístup k rozevírací nabídce Přidat.

ALT + M

Přístup k rozevírací nabídce Čas.

ALT + N

Procházení rozevíracích nabídek Přidat, Odebrat, Najít nebo Čas.

UP ARROW a DOWN ARROW

Procházení rozevíracích nabídek Přidat, Odebrat, Najít nebo Čas směrem dozadu a dopředu.

ALT+M pro přístup k rozevírací nabídce Přidat a pak klávesy LEFT ARROW nebo RIGHT ARROW pro přechod do dalších nabídek.

Odebrání aktuálně vybraných členů v seznamu Dostupné členy ze seznamu Vybrané členy.

ALT + R

Vyhledání položek, které splňují kritéria zadaná v polích filtru, v seznamu Dostupné členy.

ALT + F

Přesunutí výběru na poslední textové pole filtru.

ALT + B, potom klávesy SHIFT + TAB a potom klávesa LEFT ARROW.

Přesunutí výběru z textového pole filtru do rozevírací nabídky přidruženého filtru.

SHIFT + TAB, potom otevřete rozevírací nabídku klávesou DOWN ARROW. Pak stisknutím klávesy ENTER vyberete položku v rozevírací nabídce.

Přesunutí výběru z textového pole filtru do textového pole přidruženého filtru.

LEFT ARROW

Přesunutí výběru z jednoho textového pole filtru do dalšího textového pole filtru.

TAB

Přesunutí výběru z jednoho textového pole filtru do předchozího textového pole filtru.

SHIFT + TAB, potom znovu SHIFT + TAB znovu a pak stiskněte klávesu RIGHT ARROW.

Přesunutí výběru z jedné rozevírací nabídky filtru do předchozí rozevírací nabídky filtru.

SHIFT+TAB

Přesunutí výběru do seznamu Vybrané členy.

ALT+L pro zobrazení seznamu Vybrané členy, stiskněte klávesu TAB a pak znovu stiskněte klávesu TAB. Pomocí příslušných kláves se šipkami pak lze seznamem Vybrané členy procházet nahoru a dolů.

Zobrazení nebo skrytí seznamu Nalezené členy.

ALT + D

Přesunutí výběru do seznamu Nalezené členy.

ALT + B a potom klávesa TAB. Pomocí kláves s šipkami pak lze seznamem Nalezené členy procházet nahoru a dolů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×