Klávesové zkratky ve webové aplikaci PowerPoint Web App

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na americké klávesnici. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nemusejí přesně odpovídat tomuto rozložení.

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy odděleny symbolem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Toto téma vytisknout, stiskněte kombinaci kláves CTRL + P.

V tomto tématu vyhledávat, stiskněte kombinaci kláves CTRL + F, zadejte do pole hledaný text a stiskněte klávesu ENTER.

Klávesové zkratky ve webové aplikaci Microsoft PowerPoint Online

Klávesové zkratky v PowerPoint Online se hodně podobají klávesové zkratky v aplikaci PowerPoint. Klávesové zkratky uvedené v tomto článku jsou pro nejčastější úlohy v PowerPoint Online. Seznam klávesových zkratek v Microsoft PowerPoint 2010 najdete v tématu používání klávesových zkratek při vytváření prezentace.

Zobrazení pro čtení

Akce

Klávesová zkratka

Přejděte do zobrazení, ve kterém bude přístupný pro číst pomocí čtečky obrazovky

TAB na kartě soubor na pásu karet, ENTER, šipka dolů do Zobrazení osnovy, ENTER

Další snímek

U

Předchozí snímek

F

Přechod na určitý snímek

G, zadejte číslo, TAB, ENTER

Prezentace

Akce

Klávesy

Další snímek

U

Předchozí snímek

F

Přechod na určitý snímek

G, zadejte číslo, TAB, ENTER

Ukončení prezentace

ESC

Zobrazení pro úpravy

Navigace na pásu karet a v podoknech

Akce

Klávesová zkratka

Přecházení mezi podoknem miniatur, pásem karet, podoknem snímků a podoknem poznámek

CTRL+F6

Aktivace jiné karty na pásu karet

TAB, ENTER

Přesunutí mezi příkazy na pásu karet

TAB

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

ENTER

Úpravy snímků

Požadovaná akce

Klávesy

Vytvoření nového snímku po aktuálně vybrané miniatuře

CTRL+M

Přesunutí mezi zástupnými symboly na snímku

TAB

Výběr aktuálního zástupného symbolu

ENTER

Ukončení úprav textu v zástupném symbolu

F2

Vyjmutí výseč

CTRL+X

Kopírování snímku

CTRL+C

Vložení snímku

CTRL+V

Vrátit zpět

CTRL+Z

Provést znovu

CTRL+Y

Přesunutí kurzoru mezi zástupnými symboly a poznámkami

Požadovaná akce

Klávesy

O jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

O jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

O jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

O jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

O jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

O jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

O jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

O jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Začátek řádku

HOME

Konec řádku

END

Začátek zástupného symbolu nebo poznámek

CTRL+HOME

Konec zástupného symbolu nebo poznámek

CTRL+END

Výběr obsahu: rozšíření výběru

Akce

Klávesy

O jeden znak doprava

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

O jeden znak doleva

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

O jedno slovo doprava

SHIFT + CTRL + ŠIPKA VPRAVO

O jedno slovo doleva

SHIFT + CTRL + ŠIPKA VLEVO

O jeden řádek nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

O jeden řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

O jeden odstavec nahoru

SHIFT + CTRL + ŠIPKA NAHORU

O jeden odstavec dolů

SHIFT + CTRL + ŠIPKA DOLŮ

Na začátek odstavce

SHIFT+HOME

Na konec odstavce

SHIFT+END

Na začátek zástupného symbolu nebo poznámek

SHIFT + CTRL + HOME

Na konec zástupného symbolu nebo poznámek

SHIFT + CTRL + END

Celý zástupný symbol nebo poznámky

CTRL+A

Úprava textu

Akce

Klávesová zkratka

Vyjmout

CTRL+X

Kopírovat

CTRL+C

Vložit

CTRL+V

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Zpět

CTRL+Z

Provést znovu

CTRL+Y

Formátování textu

Akce

Klávesy

Tučné

CTRL+B

Kurzíva

CTRL+I

Podtržení

CTRL+U

Zarovnání doleva

CTRL+L

Zarovnat doprava

CTRL+R

Zarovnání na střed

CTRL+E

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×