Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Klávesové zkratky ve Wordu pro Mac

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Mnoho uživatelů zjistit, že použití externí klávesnice s klávesové zkratky pro Word pro Mac pomáhá je pracovat efektivněji. Klávesové zkratky pro uživatele s mobilita nebo zrakovým postižením jsou základní alternativy myší. Tento článek rozepisuje klávesové zkratky pro Word pro Mac.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • U příkazů vyžadujících, abyste stiskli a uvolnili více kláves současně, je uvedený znak plus (+). U příkazů vyžadujících, abyste stiskli více kláves po sobě, je uvedená čárka (,).

 • Nastavení v některých verzích operačního systému Mac (s operačním systémem) a některé nástroje aplikace může konfliktu s klávesové zkratky a funkce klíčové operace v Office for Mac. Informace o změně klíčové přiřazení klávesové zkratky v nápovědě k Mac pro vaši verzi systému Mac OS nebo zobrazení nástroje aplikace. Viz také místní konflikty dál v tomto tématu.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Tato tabulka obsahuje často používané klávesové zkratky ve Wordu 2016 pro Mac.

Akce

Klávesová zkratka

Vrácení poslední akce zpět

COMMAND + Z nebo CTRL + Z

Vyjmutí vybraného textu nebo grafiky

COMMAND +X nebo CONTROL+X

Zkopírování vybraného textu nebo grafiky do schránky

COMMAND +C nebo CONTROL+C

Vložení obsahu schránky

COMMAND +V nebo CONTROL+V

Volba příkazu Přejít na (nabídka Úpravy)

ALT + COMMAND + G

Otevření dialogového okna Pravopis a gramatika

ALT + COMMAND + L

Rozšíření výběru

F8

Přechod do dalšího okna

COMMAND + čárka nad vlevo (')

Volba příkazu Uložit jako (nabídka Soubor)

COMMAND +SHIFT+S

Zkopírování vybraného textu

SHIFT+F2

Změna písmen na velká, malá nebo smíšená

SHIFT+F3

Najít nebo Najít a nahradit

CONTROL+F pro Najít; umístí fokus do vyhledávacího pole

CONTROL+H pro Najít a nahradit

Tisk dokumentu

COMMAND +P nebo CONTROL+P

Přesunutí na předchozí místo vložení

SHIFT+F5

Přechod do předchozího okna

COMMAND +SHIFT+`

Otevření podokna Tezaurus

SHIFT+F7

Zmenšení výběru

SHIFT+F8

Přepnutí mezi kódem pole a jeho výsledkem

SHIFT+F9

Vyjmutí výběru do zásobníku

COMMAND +F3

Zavření okna

COMMAND +F4

Rozbalení nebo minimalizace pásu karet

ALT + COMMAND + R

Úprava záložky

COMMAND +SHIFT+F5

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby Musí být zaškrtnuté políčko Kontrolovat pravopis při psaní (nabídka Word, příkaz Předvolby, Pravopis a gramatika).

OPTION+F7

Vyhledání vybraného textu na internetu

COMMAND +SHIFT+L

Začínáme

Která zaručuje nejlepší možnosti použití klávesu s pásem karet zkuste nastavení klávesnice všech ovládacích prvků takto:

 1. Otevřete Předvolby systému ( COMMAND + mezeru, zadejte předvoleb systémua stiskněte klávesu Enter).

 2. Přejděte na Nastavení klávesnice (typ klávesnice a přístupů Enter).

 3. Přejděte na zástupce (stisknutím klávesy Tab a pak šipka vpravo třikrát a potom mezera).

 4. Změnit nastavení Úplný přístup z klávesnice v seznamech pouze a textová pole na Všechny ovládací prvky (CTRL + F7)

Mnoho klávesnic standardně funkčním klávesám přiřazuje speciální funkce. Abyste mohli použít funkční klávesu k jiným účelům, musíte stisknout kombinaci kláves FN+funkční klávesa. Další informace o povolení a použití funkčních kláves bez nutnosti stisknutí klávesy FN najdete části Používání zkratek funkčních kláves dál v tomto tématu.

Konflikty zkratek

Některé klávesové zkratky pro Windows kolidují s odpovídajícími výchozími klávesovými zkratkami pro Mac OS. Abyste mohli tyto zkratky používat, bude možná nutné změnit nastavení klávesnice Mac tak, aby se pro danou klávesu změnila zkratka Zobrazit plochu.

Změna předvoleb systému pro klávesové zkratky pomocí myši

 1. V nabídce Apple stiskněte Předvolby systému.

 2. Klikněte na Klávesnice.

 3. Stiskněte kartu Zkratky.

 4. Klikněte na Mission Control.

 5. Zrušte zaškrtnutí políčka pro klávesovou zkratku, kterou chcete použít.

Pohyb kurzoru

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

OPTION+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

COMMAND +Šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů

COMMAND +Šipka dolů

Přesunutí o jednu buňku vlevo (v tabulce)

SHIFT+TAB

Přesunutí o jednu buňku vpravo (v tabulce)

TAB

Přesunutí o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí na konec řádku

COMMAND +ŠIPKA VPRAVO nebo END

Přesunutí na začátek řádku

COMMAND +ŠIPKA VLEVO nebo HOME

Přesunutí o jednu obrazovku nahoru (posuv)

PAGE UP

Přesunutí o jednu obrazovku dolů (posuv)

PAGE DOWN

Přesunutí na začátek následující stránky

COMMAND +PAGE DOWN

Přesunutí na začátek předchozí stránky

COMMAND +PAGE UP

Na konec dokumentu

COMMAND +End

Na klávesnici MacBooku:
COMMAND +FN+ŠIPKA VPRAVO

Na začátek dokumentu

COMMAND +Home

Na klávesnici MacBooku:
COMMAND +FN+ŠIPKA VLEVO

Na předchozí místo vložení

SHIFT+F5

Výběr textu a grafiky

Tip: Pokud znáte kombinaci kláves pro přesunutí kurzoru, obecně platí, že když navíc podržíte klávesu SHIFT, můžete pomocí stejné kombinace kláves text vybrat. Například COMMAND +ŠIPKA VPRAVO přesune kurzor na další slovo a COMMAND +SHIFT+ŠIPKA VPRAVO vybere text od kurzoru po začátek dalšího slova.

Akce

Klávesová zkratka

Výběr více položek vedle sebe

Vyberte první položku, podržte COMMAND a pak vyberte všechny další položky

Výběr jednoho znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr jednoho znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr jednoho slova vpravo

SHIFT+OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Výběr jednoho slova vlevo

SHIFT+OPTION+ŠIPKA VLEVO

Výběr textu po konec řádku

COMMAND +SHIFT+ŠIPKA VPRAVO nebo SHIFT+END

Výběr textu po začátek řádku

COMMAND +SHIFT+ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT+HOME

Výběr jednoho řádku dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr jednoho řádku nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Výběr textu po konec odstavce

COMMAND +SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Výběr textu po začátek odstavce

COMMAND +SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Výběr jedné obrazovky dolů

SHIFT+PAGE DOWN

Výběr jedné obrazovky nahoru

SHIFT+PAGE UP

Výběr textu po začátek dokumentu

COMMAND +SHIFT+HOME

Výběr textu po konec dokumentu

COMMAND +SHIFT+END

Výběr textu po konec okna

OPTION+ COMMAND +SHIFT+PAGE DOWN

Výběr celého dokumentu

COMMAND +A

Výběr svislého bloku textu

COMMAND + shift + F8 a poté použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy Esc

Výběr po určité místo v dokumentu

F8 a poté použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy Esc

Výběr textu a grafiky v tabulce

Akce

Klávesová zkratka

Výběr obsahu následující buňky

TAB

Výběr obsahu předchozí buňky

SHIFT+TAB

Rozšíření výběru o sousední buňky

Podržte klávesu SHIFT a stiskněte opakovaně klávesu se šipkou

Výběr sloupce

Klikněte na horní nebo spodní buňku ve sloupci. Podržte klávesu SHIFT a opakovaně stiskněte klávesu ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ.

Rozšíření výběru (nebo bloku)

COMMAND +SHIFT+F8 a pak použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy ESC

Zmenšení velikosti výběru

SHIFT+F8

Výběr několika nesousedících buněk, sloupců nebo řádků

Vyberte první položku, podržte COMMAND a pak vyberte všechny další položky

Rozšíření výběru

Akce

Klávesová zkratka

Zapnutí režimu rozšíření

F8

V režimu rozšířeného výběru se kliknutím na nějaké místo v dokumentu aktuální výběr rozšíří až po toto místo.

Výběr nejbližšího znaku vlevo

F8, šipka vlevo

Výběr nejbližšího znaku vpravo

F8, šipka vpravo

Zvětšení výběru

Opakovaným stisknutím klávesy F8 zvětšíte výběr na celé slovo, větu, odstavec, oddíl a dokument.

Zmenšení velikosti výběru

SHIFT+F8

Vypnutí režimu rozšíření

Esc

Úprava textu a grafiky

Akce

Klávesová zkratka

Zkopírování textu nebo grafiky

COMMAND + C nebo F3

Zkopírování stylu

COMMAND +SHIFT+C

Vložení stylu

COMMAND + shift + V

Zkopírování textu nebo grafiky do výstřižků

CONTROL+OPTION+C

Vyjmutí vybraného textu do schránky

COMMAND +X nebo F2

Přesunutí textu nebo grafiky

COMMAND +X nebo F2 (pak přesuňte kurzor a stiskněte COMMAND +V nebo F4)

Vytvoření automatického textu

OPTION+F3

Vložení automatického textu

COMMAND + Alt + Shift + V

Vložení obsahu schránky

COMMAND +V nebo F4

Provedení příkazu Vložit jinak

COMMAND +CONTROL+V

Vložení s přizpůsobením formátování okolního textu

COMMAND + Alt + Shift + V

Vložení obsahu zásobníku

COMMAND + shift + F3

Odstranění jednoho znaku vlevo

DELETE

Odstranění jednoho slova vlevo

COMMAND +Delete

Odstranění jednoho znaku vpravo

COMMAND nebo zrušte zaškrtnutí

Odstranění jednoho slova vpravo

COMMAND + COMMAND

Vyjmutí vybraného textu a jeho vložení do schránky

COMMAND + X nebo F2

Vrácení poslední akce zpět

COMMAND +Z

Zopakování poslední akce

COMMAND +Y

Vyjmutí a vložení do zásobníku

COMMAND +F3

Kreslení

Akce

Klávesová zkratka

Přepnout režim kreslení

COMMAND + CTRL + Z

Zarovnání a formátování odstavců

Akce

Klávesová zkratka

Zarovnání odstavce na střed

COMMAND +E

Zarovnání odstavce do bloku

COMMAND +J

Zarovnání odstavce doleva

COMMAND +L

Zarovnání odstavce doprava

COMMAND +R

Odsazení odstavce zleva

CONTROL+SHIFT+M

Odebrání odsazení odstavce zleva

COMMAND +SHIFT+M

Předsazení prvního řádku

COMMAND +T

Zmenšení předsazení prvního řádku

COMMAND +SHIFT+T

Spuštění příkazu Automatický formát

COMMAND + ALT + K

Použití stylu Normální

COMMAND + shift + N

Použití stylu Nadpis 1

COMMAND + ALT + 1

Použití stylu Nadpis 2

COMMAND + ALT + 2

Použití stylu Nadpis 3

COMMAND +OPTION+3

Použití stylu Seznam, když je kurzor na začátku řádku

COMMAND +SHIFT+L

Vložení pevné mezery

OPTION+MEZERNÍK

Nastavení řádkování

Akce

Klávesová zkratka

Nastavení jednoduchého řádkování

COMMAND +1

Nastavení dvojitého řádkování

COMMAND +2

Nastavení řádkování 1,5

COMMAND +5

Přidání nebo odebrání jednořádkové mezery přímo před odstavcem

COMMAND +0 (nula)

Formátování znaků

Akce

Klávesová zkratka

Změna písma

COMMAND + shift + F

Zvětšení velikosti písma

COMMAND + shift + >

Zmenšení velikosti písma

COMMAND + shift + <

Zvětšení velikost písma o 1 bod

COMMAND +]

Zmenšení velikosti písma o 1 bod

COMMAND +[

Změna formátování znaků (příkaz Písmo, nabídka Formát)

COMMAND + D

Změna velikosti písmen

SHIFT+F3

Formát s velkými písmeny

COMMAND + shift + A

Použití tučného formátování

COMMAND +B

Použití podtržení

COMMAND +U

Podtržení slov (bez mezer)

COMMAND + shift + W

Dvojité podtržení textu

COMMAND +SHIFT+D

Použití kurzívy

COMMAND +I

Formát s malými písmeny

COMMAND + shift + K

Nastavení dolního indexu (automatické mezery)

COMMAND + rovná se

Použití horního indexu (automatické mezery)

COMMAND +SHIFT+PLUS (+)

Použití přeškrtnutí

COMMAND +SHIFT+X

Vložení speciálních znaků

Akce

Klávesová zkratka

Vložení prázdného pole

COMMAND +F9

Vložení konce řádku

SHIFT+RETURN

Vložení konce stránky

COMMAND +Enter

Vložení konce sloupce

COMMAND + SHIFT+RETURN

Vytvoření pevné pomlčky

COMMAND +SHIFT+pomlčka

Vložení symbolu autorských práv

OPTION+G

Vložení symbolu registrované ochranné známky

OPTION+R

Vložení symbolu ochranné známky

OPTION+2

Vložení tří teček

OPTION+středník

Práce s poli

Akce

Klávesová zkratka

Vložení pole DATE

CONTROL+SHIFT+D

Vložení pole LISTNUM

COMMAND + Alt + Shift + L

Vložení pole PAGE

CONTROL+SHIFT+P

Vložení pole TIME

CONTROL+SHIFT+T

Vložení prázdného pole

COMMAND + F9

Aktualizace vybraných polí

F9

Zrušení propojení pole

COMMAND + shift + F9

Přepnutí mezi kódem pole a jeho výsledkem

SHIFT+F9

Přepnutí mezi všemi kódy polí a jejich výsledky

OPTION+F9

Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole

OPTION+SHIFT+F9

Přechod na další pole

F11

Přechod na předchozí pole

Shift+F11

Zamknutí pole

COMMAND +F11

Odemknutí pole

COMMAND +SHIFT+F11

Vytvoření osnovy dokumentu

Akce

Klávesová zkratka

Zvýšení úrovně odstavce

CONTROL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Snížení úrovně odstavce

CONTROL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Snížení úrovně na základní text

COMMAND + shift + N

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

Klávesová zkratka v konfliktu s prací výchozí poslání CTRL. Použijte tuto klávesovou zkratku Office, musíte nejdřív změnit místní poslání ovládacího prvku tohoto klíče. V nabídce Apple klikněte na předvolby systému > poslání řízení. V části klávesnice a myš zvolit jiné místní ovládacího prvku poslání nebo – (znaménko minus), čímž tuto možnost vypnete.

CONTROL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybraného odstavce dolů

Klávesová zkratka v konfliktu s prací výchozí poslání CTRL. Použijte tuto klávesovou zkratku Office, musíte nejdřív změnit zástupce aplikace windows tohoto klíče. V nabídce Apple klikněte na předvolby systému > poslání řízení. V části klávesnice a myš zvolit jiné místní okna aplikace nebo – (znaménko minus), čímž tuto možnost vypnete.

CONTROL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení textu pod nadpisem

CONTROL+SHIFT+znaménko plus

Sbalení textu pod nadpisem

CONTROL+SHIFT+znaménko minus

Rozbalení celého základního textu a nadpisů, nebo sbalení celého základního textu

CONTROL+SHIFT+A

Zobrazení prvního řádku základního textu nebo celého základního textu

CONTROL+SHIFT+L

Zobrazení všech nadpisů se zadanou úrovní nadpisu

CONTROL+SHIFT+<úroveň nadpisu>

Revize dokumentu

Akce

Klávesová zkratka

Vložení komentáře

COMMAND +Option+A

Zapnutí a vypnutí funkce Sledování změn

COMMAND + shift + E

Přechod na začátek komentáře

HOME

Přechod na konec komentáře

Ukončení (klávesy End není k dispozici na všech klávesnic)

Přechod na začátek seznamu komentářů v podokně revizí

COMMAND +Home

Přechod na konec seznamu komentářů v podokně revizí

COMMAND +End

Tisk dokumentu

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Tisk dokumentu

COMMAND +P

Pohyb v tabulce

Akce

Klávesová zkratka

Přechod na následující buňku

TAB (pokud je kurzor v poslední buňce tabulky, stisknutí klávesy TAB přidá nový řádek)

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TAB

Přechod na předchozí nebo následující řádek

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Přechod na první buňku na řádku

CONTROL+HOME

Přechod na poslední buňku na řádku

CONTROL+END

Přechod na první buňku ve sloupci

CONTROL+PAGE UP

Přechod na poslední buňku ve sloupci

CONTROL+PAGE DOWN

Zahájení nového odstavce

RETURN

Přidání nového řádku na konec tabulky

Klávesa TAB na konci posledního řádku

Přidání textu před tabulku na začátku dokumentu

RETURN na začátku první buňky

Vložení řádku

COMMAND + CTRL + I

Změna velikosti sloupců v tabulce

pomocí pravítka

Akce

Stisknutím klávesové zkratky a přetažení okraje sloupce

Přesunutí řádku jednoho sloupce

Zachování šířky tabulky

SHIFT

Rovnoměrná změna velikosti všech sloupců vpravo

Zachování šířky tabulky

COMMAND + shift

Poměrná změna velikosti všech sloupců vpravo

Zachování šířky tabulky

COMMAND

Změna velikosti sloupců tabulky přímo v tabulce

Tipy: 

 • Při změně velikosti sloupce zobrazíte na pravítku jeho rozměry tak, že stisknete klávesu OPTION s těmito klávesovými zkratkami.

 • Šířku sloupce můžete jemně upravit tak, že vypnete funkci přichycení stisknutím klávesy OPTION s klávesovými zkratkami.

Akce

Stisknutím klávesové zkratky a přetažení okraje sloupce

Přesunutí řádku jednoho sloupce

Zachování šířky tabulky

Žádná klávesa

Zachování velikosti sloupců vpravo

Změna šířky tabulky

SHIFT

Rovnoměrná změna velikosti všech sloupců vpravo

Zachování šířky tabulky

COMMAND + shift

Poměrná změna velikosti všech sloupců vpravo

Zachování šířky tabulky

COMMAND

Vložení znaků odstavce a tabulátoru do tabulky

Akce

Klávesová zkratka

Vložení nového odstavce v buňce

RETURN

Vložení znaku tabulátoru v buňce

OPTION+TAB

Použití poznámek pod čarou a vysvětlivek

Akce

Klávesová zkratka

Vložení poznámky pod čarou

COMMAND +OPTION+F

Vložení vysvětlivky

COMMAND +OPTION+E

Funkce jazyků se zápisem zprava doleva

Word podporuje funkci zápisu zprava doleva pro psaní, úpravy a zobrazení textu v jazycích se zápisem zprava doleva nebo v prostředích kombinujících zápis zprava doleva a zleva doprava. V této souvislosti se za jazyky se zápisem zprava doleva považují všechny systémy zápisu používající směr zprava doleva. Patří sem jazyky vyžadující kontextové tvarování, jako je třeba arabština, i jazyky, které je nevyžadují.

Před použitím těchto klávesových zkratek je potřeba zajistit, aby pro jazyk, který používáte, byly klávesové zkratky povolené:

 1. Přejděte na Apple > Předvolby systému > Klávesnice.

 2. Na kartě Vstupní zdroje vyberte jazyk, pro který chcete povolit klávesové zkratky.

 3. Na pravé straně karty zaškrtněte políčko Povolit klávesové zkratky.

Akce

Klávesová zkratka

Přepnutí směru zápisu v odstavci na zprava doleva

COMMAND+ COMMAND +ŠIPKA VLEVO

Přepnutí směru zápisu v odstavci na zleva doprava

COMMAND+ COMMAND +ŠIPKA VPRAVO

Používání zkratek funkčních kláves

Word 2016 pro Mac používá funkční klávesy pro běžné příkazy, včetně příkazů Kopírovat a Vložit. Abyste k těmto zkratkám měli rychlý přístup, můžete změnit předvolby systému Apple tak, abyste nemuseli stisknout klávesu FN pokaždé, když chcete použít zkratku funkční klávesy.

Poznámka: Když se změní systémové předvolby funkčních kláves, bude to mít vliv na to, jak funkční klávesy fungují v Macu, ne jenom ve Wordu. I když toto nastavení změníte, můžete pořád používat speciální funkce vytištěné na funkční klávese. Stačí stisknout klávesu FN. Pokud chcete třeba změnit hlasitost pomocí klávesy F12, stiskli byste FN+F12.

Změna předvoleb funkčních kláves pomocí myši

 1. V nabídce Apple stiskněte Předvolby systému.

 2. Vyberte Klávesnice.

 3. Na kartě Klávesnice zaškrtněte políčko u Použít všechny klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy.

Zkratky funkčních kláves

Akce

Klávesová zkratka

Vrácení poslední akce zpět

F1

Vyjmutí vybraného textu nebo grafiky

F2

Zkopírování vybraného textu nebo grafiky do schránky

F3

Vložení obsahu schránky

F4

Volba příkazu Přejít na (nabídka Úpravy)

F5

Otevření dialogového okna Pravopis a gramatika

F7

Rozšíření výběru

F8

Aktualizace vybraných polí

F9

Přechod do dalšího okna

COMMAND +F6

Zkopírování vybraného textu

SHIFT+F2

Změna písmen na velká, malá nebo smíšená

SHIFT+F3

Zopakování příkazu Najít nebo Přejít na

SHIFT + F4 nebo COMMAND + Shift + F4

Přesunutí na předchozí místo vložení

SHIFT+F5

Otevření podokna Tezaurus

SHIFT+F7

Zmenšení výběru

SHIFT+F8

Přepnutí mezi kódem pole a jeho výsledkem

SHIFT+F9

Přechod na předchozí pole

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozí klávesou Mission Control pro funkci Zobrazit plochu. Pokud chcete použít tuto klávesovou zkratku Office, musíte napřed změnit zkratku Zobrazit plochu pro tuto klávesu. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému > Mission Control. V oblasti Klávesové zkratky a myš zvolte jinou zkratku pro Zobrazit plochu, nebo ji zvolením (znaménka minus) vypněte.

SHIFT+F11

Vyjmutí výběru do zásobníku

COMMAND +F3

Zavření okna

COMMAND + F4

Přechod do dalšího okna

COMMAND +F6

Vložení prázdného pole

COMMAND + F9

Zamknutí pole

COMMAND +F11

Vložení obsahu zásobníku

COMMAND +SHIFT+F3

Úprava záložky

COMMAND +SHIFT+F5

Aktualizace propojených informací ve zdrojovém dokumentu Wordu

COMMAND +SHIFT+F7

Rozšíření výběru jako blokového výběru

COMMAND +SHIFT+F8, klávesa se šipkou

Zrušení propojení pole

COMMAND + shift + F9

Odemknutí pole

COMMAND +SHIFT+F11

Vytvoření položky automatického textu

OPTION+F3

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby

OPTION+F7

Spuštění makra

OPTION+F8

Přepnutí mezi všemi kódy polí a jejich výsledky

OPTION+F9

Vyhledání vybraného textu na internetu

COMMAND +SHIFT+L

Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole

OPTION+SHIFT+F9

Pomocí klávesových zkratek můžete rychle provádět úkoly – stisknete na klávesnici jednu nebo víc kláves a úkol se provede. Když stisknete například COMMAND +P, otevře se dialogové okno Tisk.

Poznámky: 

 • Popisy klávesových zkratek odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy při jiných rozloženích klávesnice nemusí odpovídat klávesám na klávesnici pro americkou angličtinu. Můžou se lišit taky klávesové zkratky pro přenosné počítače.

 • Nastavení v některých verzích operačního systému Macintosh a některé nástroje můžou kolidovat s klávesovými zkratkami a operacemi funkčních kláves v Office. Informace o změně přiřazení kláves klávesové zkratky najdete v Nápovědě k Macu pro vaši verzi Macintoshe, resp. v nástroji.

 • Následující seznam obsahuje klávesové zkratky nejčastějších úloh. Seznam všech příkazů Wordu a klávesových zkratek najdete takto: V nabídce Tools (Nástroje) přejděte na Macro (Makro) a potom klikněte na Macros (Makra). V místní nabídce Macros in (Makra v) klikněte na Word commands (Příkazy Wordu), do pole Macro name (Název makra) napište ListCommands, klikněte na Run (Spustit) a pak vyberte požadované možnosti.

V tomto tématu

Funkční klávesy

Poznámka: Pokud používáte MacBook, funkční klávesu použijete současným stisknutím klávesy Fn (na klávesnici vlevo dole).

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vrácení poslední akce zpět

F1

Vyjmutí textu nebo grafiky

F2

Zkopírování textu nebo grafiky

F3

Vložení obsahu schránky

F4

Volba příkazu Go To (Přejít na) (nabídka Edit (Úpravy))

F5

Přechod na další podokno nebo rámec

F6

Volba příkazu Spelling and Grammar (Kontrola pravopisu a gramatiky) (nabídka Tools (Nástroje))

F7

Rozšíření výběru

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves pro Mac OS X. Abyste mohli tuto klávesovou zkratku pro Office použít, musíte nejdřív pro tuto klávesu vypnout klávesovou zkratku pro Mac OS X. V nabídce Apple klikněte na System Preferences (Předvolby systému). V části Hardware klikněte na Keyboard (Klávesnice). Klikněte na kartu Keyboard Shortcuts (Klávesové zkratky) a zrušte zaškrtnutí políčka On (Zapnuto) u přiřazení kláves, které chcete vypnout.

F8

Aktualizace vybraných polí

Tento klávesnice zástupce v konfliktu s klíčové přiřazení výchozí Exposé v Mac OS X verze 10,3 nebo novější. Použít tuto klávesovou zkratku Office, musíte nejdřív vypnete Exposé klávesové zkratky pro tento klíč. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému. V části osobní klikněte na položku Exposé a mezery. V části klávesnice a zkratky pomocí myši v místní nabídce na zástupce, které chcete vypnout, klepněte na tlačítko -.

F9

Přechod na další pole

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves Exposé v Mac OS X verze 10.3 nebo novější. Abyste mohli tuto klávesovou zkratku pro Office použít, musíte nejdřív pro tuto klávesu vypnout klávesovou zkratku Exposé. V nabídce Apple klikněte na System Preferences (Předvolby systému). V části Personal (Osobní), klikněte na Exposé & Spaces (Exposé a Prostory). V části Keyboard and Mouse Shortcuts (Klávesové zkratky a povely myší), v místní nabídce pro zástupce, kterého chcete vypnout, klikněte na .

F11

Volba příkazu Save As (Uložit jako) (nabídka File (Soubor)).

COMMAND + SHIFT + S

Zkopírování textu

SHIFT+F2

Změna velikosti písma na velká nebo malá nebo na kombinaci velkých a malých písmen

SHIFT+F3

Zopakování příkazu Find (Najít) nebo Go To (Přejít na)

SHIFT+F4

Přesunutí na předchozí místo vložení

SHIFT+F5

Přechod na předchozí podokno nebo rámec

SHIFT+F6

Výběr příkazu Thesaurus (Tezaurus) (nabídka Tools (Nástroje))

SHIFT+F7

Zmenšení výběru

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves Exposé v Mac OS X verze 10.3 nebo novější. Abyste mohli tuto klávesovou zkratku pro Office použít, musíte nejdřív pro tuto klávesu vypnout klávesovou zkratku Exposé. V nabídce Apple klikněte na System Preferences (Předvolby systému). V části Personal (Osobní), klikněte na Exposé & Spaces (Exposé a Prostory). V části Keyboard and Mouse Shortcuts (Klávesové zkratky a povely myší), v místní nabídce pro zástupce, kterého chcete vypnout, klikněte na .

SHIFT+F8

Přepnutí mezi zobrazením kódu a výsledku pole

Tento klávesnice zástupce v konfliktu s klíčové přiřazení výchozí Exposé v Mac OS X verze 10,3 nebo novější. Použít tuto klávesovou zkratku Office, musíte nejdřív vypnete Exposé klávesové zkratky pro tento klíč. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému. V části osobní klikněte na položku Exposé a mezery. V části klávesnice a zkratky pomocí myši v místní nabídce na zástupce, které chcete vypnout, klepněte na tlačítko -.

SHIFT+F9

Zobrazení Místní nabídka.

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves Exposé v Mac OS X verze 10.3 nebo novější. Abyste mohli tuto klávesovou zkratku pro Office použít, musíte nejdřív pro tuto klávesu vypnout klávesovou zkratku Exposé. V nabídce Apple klikněte na System Preferences (Předvolby systému). V části Personal (Osobní), klikněte na Exposé & Spaces (Exposé a Prostory). V části Keyboard and Mouse Shortcuts (Klávesové zkratky a povely myší), v místní nabídce pro zástupce, kterého chcete vypnout, klikněte na .

SHIFT+F10

Přechod na předchozí pole

Tento klávesnice zástupce v konfliktu s klíčové přiřazení výchozí Exposé v Mac OS X verze 10,3 nebo novější. Použít tuto klávesovou zkratku Office, musíte nejdřív vypnete Exposé klávesové zkratky pro tento klíč. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému. V části osobní klikněte na položku Exposé a mezery. V části klávesnice a zkratky pomocí myši v místní nabídce na zástupce, které chcete vypnout, klepněte na tlačítko -.

SHIFT+F11

Vyjmutí a vložení do zásobníku

COMMAND + F3

Zavření okna

COMMAND +F4

Přechod do dalšího okna

COMMAND +F6

Rozbalení nebo minimalizace pásu karet

OPTION+ COMMAND +R

Vložení prázdného pole

COMMAND +F9

Zamknutí pole

COMMAND +F11

Vložení obsahu zásobníku

COMMAND +SHIFT+F3

Zopakování příkazu Find (Najít) nebo Go To (Přejít na)

COMMAND +SHIFT+F4

Úprava záložky

COMMAND +SHIFT+F5

Přechod do předchozího okna

COMMAND +SHIFT+F6

Aktualizace propojených informací ve zdrojovém dokumentu Wordu

COMMAND +SHIFT+F7

Rozšíření výběru nebo bloku (pak stiskněte šipkovou klávesu)

COMMAND +SHIFT+F8

Zrušení propojení pole

COMMAND +SHIFT+F9

Odemknutí pole

COMMAND +SHIFT+F11

Vytvořit položku Automatický text

OPTION+F3

Přechod do dalšího okna

OPTION+F6

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby Musí být zaškrtnuté políčko Kontrolovat pravopis při psaní (Check spelling as you type) (nabídka Word, příkaz Preferences (Předvolby), Spelling and Grammar (Pravopis a gramatika)).

OPTION+F7

Spuštění makra

OPTION+F8

Přepnutí mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole

OPTION+F9

Přechod do předchozího okna

OPTION+SHIFT+F6

Otevření slovníku

OPTION+SHIFT+F7

Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole

OPTION+SHIFT+F9

Přesouvání kurzoru

Akce

Klávesy

O jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

O jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

O jedno slovo vlevo

OPTION+ŠIPKA VLEVO

O jedno slovo vpravo

OPTION+ŠIPKA VPRAVO

O jeden odstavec nahoru

COMMAND +ŠIPKA NAHORU

O jeden odstavec dolů

COMMAND +ŠIPKA DOLŮ

O jednu buňku vlevo (v tabulce)

SHIFT+TAB

O jednu buňku vpravo (v tabulce)

TABULÁTOR

O jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

O jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Na konec řádku

COMMAND +ŠIPKA VPRAVO nebo END

Na začátek řádku

COMMAND +ŠIPKA VLEVO nebo HOME

O jednu obrazovku nahoru (posuv)

PAGE UP

O jednu obrazovku dolů (posuv)

PAGE DOWN

Na začátek následující stránky

COMMAND +PAGE DOWN

COMMAND +Fn+ŠIPKA DOLŮ (na klávesnici MacBooku)

Na začátek předchozí stránky

COMMAND +PAGE UP

COMMAND +Fn+ŠIPKA NAHORU (na klávesnici MacBooku)

Na konec dokumentu

COMMAND +END

COMMAND +Fn+ŠIPKA VPRAVO (na klávesnici MacBooku)

Na začátek dokumentu

COMMAND +HOME

COMMAND +Fn+ŠIPKA VLEVO (na klávesnici MacBooku)

Na předchozí místo vložení

SHIFT+F5

Výběr textu a grafiky

Tip: Pokud znáte kombinaci kláves pro přesunutí kurzoru, obecně platí, že když navíc podržíte klávesu SHIFT, můžete pomocí stejné kombinace kláves text vybrat. Například COMMAND +ŠIPKA VPRAVO přesune kurzor na další slovo a COMMAND +SHIFT+ŠIPKA VPRAVO vybere text od kurzoru po začátek dalšího slova.

Rozšíření výběru

Klávesová zkratka

Vybráním více položek, které nejsou vedle sebe

Vyberte první položku, podržte COMMAND a pak vyberte všechny další položky

O jeden znak doprava

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

O jeden znak vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

O jedno slovo vpravo

SHIFT+OPTION+ŠIPKA VPRAVO

O jedno slovo vlevo

SHIFT+OPTION+ŠIPKA VLEVO

Na konec řádku

COMMAND +SHIFT+ŠIPKA VPRAVO nebo SHIFT+END

Na začátek řádku

COMMAND +SHIFT+ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT+HOME

O jeden řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

O jeden řádek nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Na konec odstavce

COMMAND +SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Na začátek odstavce

COMMAND +SHIFT+ŠIPKA NAHORU

O jednu obrazovku dolů

SHIFT+PAGE DOWN

O jednu obrazovku nahoru

SHIFT+PAGE UP

Na začátek dokumentu

COMMAND +SHIFT+HOME

Na konec dokumentu

COMMAND +SHIFT+END

Na konec okna

OPTION+ COMMAND +SHIFT+PAGE DOWN

Výběr celého dokumentu

COMMAND + A

Na svislý blok textu

COMMAND +SHIFT+F8 a pak použijte šipkové klávesy. Režim výběru zrušíte stisknutím COMMAND +TEČKA (.)

Na určité místo v dokumentu

F8 a pak použijte šipkové klávesy. Režim výběru zrušíte stisknutím COMMAND +TEČKA (.)

Výběr textu a grafiky v tabulce

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Výběr obsahu následující buňky

TAB

Výběr obsahu předcházející buňky

SHIFT+TAB

Rozšíření výběru o sousední buňky

Podržte klávesu SHIFT a stiskněte opakovaně klávesu se šipkou.

Výběr sloupce

Klikněte na horní nebo spodní buňku ve sloupci. Podržte klávesu SHIFT a opakovaně stiskněte klávesu ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru (nebo bloku)

COMMAND +SHIFT+F8 a pak použijte šipkové klávesy. Režim výběru zrušíte stisknutím COMMAND +TEČKA (.)

Zmenšení velikosti výběru

SHIFT+F8

Výběr několika buněk, sloupců nebo řádků, které nejsou vedle sebe

Vyberte první položku, podržte COMMAND a pak vyberte všechny další položky

Rozšíření výběru

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zapnutí režimu rozšíření

F8

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves pro Mac OS X. Abyste mohli tuto klávesovou zkratku pro Office použít, musíte nejdřív pro tuto klávesu vypnout klávesovou zkratku pro Mac OS X. V nabídce Apple klikněte na System Preferences (Předvolby systému). V části Hardware klikněte na Keyboard (Klávesnice). Klikněte na kartu Keyboard Shortcuts (Klávesové zkratky) a zrušte zaškrtnutí políčka On (Zapnuto) u přiřazení kláves, které chcete vypnout.

Výběr nejbližšího znaku vlevo

F8 a pak ŠIPKA VLEVO

Výběr nejbližšího znaku vpravo

F8 a pak ŠIPKA VPRAVO

Rozšíření výběru

Opakovaným stisknutím klávesy F8 zvětšíte výběr na celé slovo, větu, odstavec, oddíl a tak dále.

Zúžení výběru

SHIFT+F8

Vypnutí režimu rozšíření

COMMAND +TEČKA

Úpravy textu a grafiky

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zkopírování textu nebo grafiky

COMMAND +C nebo F3

Zkopírování stylu

COMMAND +SHIFT+C

Vložení stylu

COMMAND +SHIFT+V

Zkopírování textu nebo obrázku do výstřižků

CONTROL+OPTION+C

Přesunutí textu nebo grafiky

COMMAND +X nebo F2 (pak přesuňte kurzor a stiskněte COMMAND +V nebo F4 )

Vložení obrázku pomocí prohlížeče médií

COMMAND +CONTROL+M

Vytvoření automatického textu

OPTION+F3

Vložení automatického textu

COMMAND +OPTION+SHIFT+V

Vložení obsahu schránky

COMMAND +V nebo F4

Vložení vybraného výřezu z výstřižků

CONTROL+OPTION+V

Provedení příkazu Vložit jinak

COMMAND +CONTROL+C

Vložení s přizpůsobením formátování okolního textu

COMMAND +OPTION+SHIFT+V

Vložení do výstřižků

CONTROL+OPTION+V

Vložení obsahu Zásobník

COMMAND +SHIFT+F3

Odstranění jednoho znaku vlevo

DELETE

Odstranění jednoho slova vlevo

COMMAND +DELETE

Odstranění jednoho znaku vpravo

Odstranit nebo zrušte zaškrtnutí

Odstranění jednoho slova vpravo

COMMAND + Odstranit

Vyjmutí vybraného textu a jeho vložení do schránky

COMMAND +X nebo F2

Vrácení poslední akce zpět

COMMAND + Z

Vyjmutí a vložení do zásobníku

COMMAND +F3

Zarovnání a formátování odstavců

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zarovnání odstavce na střed

COMMAND + E

Zarovnání odstavce do bloku

COMMAND +J

Zarovnání odstavce doleva

COMMAND + L

Zarovnání odstavce doprava

COMMAND + R

Odsazení odstavce zleva

CONTROL+SHIFT+M

Odebrání odsazení odstavce zleva

COMMAND +SHIFT+M

Předsazení prvního řádku

COMMAND + T

Zmenšení předsazení prvního řádku

COMMAND +SHIFT+T

Spuštění příkazu Automatický formát

COMMAND +OPTION+K

Použití stylu Normální

COMMAND +SHIFT+N

Použití stylu Nadpis 1

COMMAND +OPTION+1

Použití stylu Nadpis 2

COMMAND +OPTION+2

Použití stylu Nadpis 3

COMMAND + OPTION + 3

Použití stylu seznamu

COMMAND +SHIFT+L

Vložení pevné mezery

OPTION+MEZERNÍK

Nastavení řádkování

Nastavení řádkování na

Klávesová zkratka

Jednoduché

COMMAND + 1

Dvojité

COMMAND + 2

Řádkování 1,5

COMMAND + 5

Přidání nebo odebrání jednořádkové mezery přímo před odstavcem

COMMAND +0 (nula).

Formátování znaků

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Změna písma

COMMAND +SHIFT+F

Zvětšení velikosti písma

COMMAND + SHIFT + >

Zmenšení velikosti písma

COMMAND + SHIFT + <

Zvětšení velikost písma o 1 bod

COMMAND +]

Zmenšení velikosti písma o 1 bod

COMMAND +[

Změna formátování znaků (příkaz Font (Písmo), nabídka Format (Formát))

COMMAND +D

Změna velikosti písmen

SHIFT+F3

Formát s velkými písmeny

COMMAND +SHIFT+A

Použití tučného formátování

COMMAND +B

Použití podtržení

COMMAND + U

Podtržení slov (bez mezer)

COMMAND +SHIFT+W

Dvojité podtržení textu

COMMAND + SHIFT + D

Použití kurzívy

COMMAND + I

Formát s malými písmeny

COMMAND +SHIFT+K

Nastavení dolního indexu (automatické mezery)

COMMAND +Rovnítko (=)

Použití horního indexu (automatické mezery)

COMMAND +SHIFT+PLUS (+)

Odstranění ručního formátování znaků

COMMAND +SHIFT+Z

Použití přeškrtnutí

COMMAND +SHIFT+X

Vložení speciálních znaků

Vložená položka

Klávesy

Pole

COMMAND +F9

Konec řádku

SHIFT + ENTER

Konec stránky

SHIFT+Enter

Konec sloupce

COMMAND + SHIFT + ENTER

Pevný spojovník

COMMAND +SHIFT+POMLČKA (–)

Symbol autorských práv

OPTION+G

Symbol registrované ochranné známky

OPTION+R

Symbol ochranné známky

OPTION+2

Tři tečky

OPTION+STŘEDNÍK

Vložení polí

Vložená položka

Klávesová zkratka

Pole DATE

CONTROL+SHIFT+D

Pole LISTNUM

COMMAND +OPTION+SHIFT+L

Pole PAGE

CONTROL+SHIFT+P

Pole TIME

CONTROL+SHIFT+T

Prázdné pole

COMMAND +F9

Práce s poli

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Aktualizace vybraných polí

F9

Zrušení propojení pole

COMMAND +SHIFT+F9

Přepnutí mezi zobrazením kódu a výsledku pole

SHIFT+F9

Přepnutí mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole

OPTION+F9

Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole

OPTION+SHIFT+F9

Přechod na další pole

F11

Přechod na předchozí pole

SHIFT+F11

Zamknutí pole

COMMAND + F11

Odemknutí pole

COMMAND +SHIFT+F11

Osnova dokumentu

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zvýšení úrovně odstavce

CONTROL+SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Snížení úrovně odstavce

CONTROL+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Snížení úrovně na základní text

COMMAND +SHIFT+N

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

CONTROL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí vybraného odstavce dolů

CONTROL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozbalení textu pod nadpisem

CONTROL+SHIFT+PLUS (+)

Sbalení textu pod nadpisem

Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves pro Mac OS X. Abyste mohli tuto klávesovou zkratku pro Office použít, musíte nejdřív pro tuto klávesu vypnout klávesovou zkratku pro Mac OS X. V nabídce Apple klikněte na System Preferences (Předvolby systému). V části Hardware klikněte na Keyboard (Klávesnice). Klikněte na kartu Keyboard Shortcuts (Klávesové zkratky) a zrušte zaškrtnutí políčka On (Zapnuto) u přiřazení kláves, které chcete vypnout.

CONTROL+SHIFT+MÍNUS (-)

Rozbalení celého základního textu a nadpisů, nebo sbalení celého základního textu

CONTROL+SHIFT+A

Zobrazení prvního řádku základního textu nebo celého základního textu

CONTROL+SHIFT+L

Zobrazení všech nadpisů se zadanou úrovní nadpisu

CONTROL+SHIFT+<úroveň nadpisu>

Revize dokumentů

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vložení komentáře

COMMAND +OPTION+A

Zapnutí a vypnutí funkce Sledování změn

COMMAND +SHIFT+E

Přechod na začátek komentáře

HOME

Přechod na konec komentáře

UKONČENÍ (klávesy END není k dispozici na všech klávesnic)

Přechod na začátek seznamu komentářů v podokně revizí

COMMAND +HOME

Přechod na konec seznamu komentářů v podokně revizí

COMMAND +END

Tisk dokumentů

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Tisk dokumentu

COMMAND + P

Manipulace s tabulkou

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přechod na následující buňku

TAB (pokud je kurzor v poslední buňce tabulky, stisknutí klávesy TAB přidá nový řádek)

Přechod na předchozí buňku

SHIFT+TAB

Přechod na předchozí nebo následující řádek

ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ

Přechod na první buňku na řádku

CONTROL+HOME

Přechod na poslední buňku na řádku

CONTROL+END

Přechod na první buňku ve sloupci

CONTROL+Page Up

Přechod na poslední buňku ve sloupci

CONTROL+Page Down

Začátek nového odstavce

RETURN

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Přidání textu před tabulku na začátku dokumentu

RETURN na začátku první buňky

Vložení řádku

COMMAND +CONTROL+I

Změna velikosti sloupců tabulky pomocí pravítka

Požadovaná akce

Stisknutí klávesové zkratky a přetáhnutí značky na pravítku

Zachování velikosti sloupců vpravo

Změna šířky tabulky

Žádná klávesa

Přesunutí řádku jednoho sloupce

Zachování šířky tabulky

SHIFT

Rovnoměrná změna velikosti všech sloupců vpravo

Zachování šířky tabulky

COMMAND +SHIFT

Poměrná změna velikosti všech sloupců vpravo

Zachování šířky tabulky

COMMAND

Změna velikosti sloupců tabulky přímo v tabulce

Tipy: 

 • Míry sloupce při změně jeho velikosti zobrazíte na pravítku tak, že stisknete klávesu OPTION s těmito klávesovými zkratkami.

 • Šířku sloupce můžete jemně upravit tak, že vypnete funkci přichycení stisknutím klávesu OPTION s klávesovými zkratkami.

Požadovaná akce

Stisknutím klávesové zkratky a přetažení okraje sloupce

Přesunutí řádku jednoho sloupce

Zachování šířky tabulky

Žádná klávesa

Zachování velikosti sloupců vpravo

Změna šířky tabulky

SHIFT

Rovnoměrná změna velikosti všech sloupců vpravo

Zachování šířky tabulky

COMMAND +SHIFT

Poměrná změna velikosti všech sloupců vpravo

Zachování šířky tabulky

COMMAND

Vložení znaků konce odstavce a tabulátoru do tabulky

Vložená položka

Klávesy

Nový odstavec v buňce

RETURN

Znak tabulátoru v buňce

OPTION+TAB

Sloučení dat

Abyste mohli použít následující klávesové zkratky, musíte napřed nastavit sloučení dat.

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Sloučení dokumentu

CONTROL+SHIFT+N

Úpravy datového souboru sloučení dat

CONTROL+SHIFT+E

Kontrola chyb

CONTROL+SHIFT+K

Vložení slučovacího pole

CONTROL+SHIFT+F

Poznámky pod čarou a vysvětlivky

Vložená položka

Klávesová zkratka

Poznámka pod čarou

COMMAND +OPTION+F

Přidání vysvětlivky

COMMAND +OPTION+E

Viz taky

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×