Klávesové zkratky ve Wordu Online

Klávesové zkratky popsané v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na americké klávesnici. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nemusejí přesně odpovídat tomuto rozložení.

Přehled o usnadnění v aplikaci Word Online najdete v článku Funkce přístupnosti ve Wordu Online.

V tomto článku

Často používané klávesové zkratky

V této tabulce se uvádí nejčastěji používané zkratky ve Wordu Online:

Akce

Klávesy

V režimu čtení otevře zobrazení ve formátu PDF se značkami pro čtení pomocí čteček obrazovky

Stisknutím klávesy Tab přejděte na příkaz Generovat přístupnější zobrazení (nové okno), stiskněte Enter.

Hledání textu v zobrazení pro čtení

Ctrl+F nebo F3

Hledání textu v zobrazení pro úpravy

Ctrl+F nebo Ctrl+H

Skrytí podokna hledání

Esc

Přepnutí na ovládací prvek Lupa

Ctrl+Z

Přepnutí na ovládací prvek Číslo stránky

Zadejte číslo stránky (v ovládacím prvku Číslo stránky)

Přechod na určitou stránku

Ctrl+G

Tisk

Ctrl+P

Přesunutí na další oblast orientačních bodů

Ctrl+F6

Přechod na pole Řekněte mi

Alt+Q

Začínáme

Pokud se chcete rychle dostat k příkazům, přejděte stisknutím Alt+Q do pole Řekněte mi a pak zadejte požadovaný příkaz (dá se to použít jenom v zobrazení pro úpravy). Klávesami se šipkou nahoru a dolů vyberte příkaz a potom stiskněte Enter.

Word Online běží ve webovém prohlížeči, proto se jeho klávesové zkratky liší od těch, které používáte v desktopové aplikaci Word. Třeba k přepínání mezi podokny se místo F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Taky běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) nebo Ctrl+O (Otevřít) ovládají webový prohlížeč, ne Word Online.

Navigace jen s použitím klávesnice

V zobrazení pro čtení najdete v horní části obrazovky vodorovný seznam příkazů. Opakovaně stiskněte Tab, dokud se nedostanete na řádek příkazů, a pak se mezi nimi pohybujte pomocí klávesy Tab. Když chcete vybrat příkaz, stiskněte Enter.

Když chcete přepnout do zobrazení pro úpravy, přesuňte se na nabídku tlačítka Upravit dokument, stiskněte Enter a pak vyberte Upravit ve Wordu Online. V režimu úprav se nad vaším dokumentem zobrazí pruh karet. Každá karta zobrazí jedinečný pás karet složený ze skupin s jedním nebo několika souvisejícími příkazy.

Když chcete použít pás karet, opakovaně stiskněte Ctrl+F6, až se dostanete ke kartám (třeba Soubor nebo Domů). K posouvání mezi kartami na pásu stiskněte Tab nebo Shift+Tab. Následným stisknutím klávesy Enter vyberte příslušnou kartu a otevřete pás karet.

Poznámka : Doplňky a jiné programy můžou na pás karet přidávat nové karty, které můžou mít přístupové klávesy.

Přístupové klávesy jsou speciální klávesové zkratky, které umožňují rychlé použití příkazu na pásu karet stisknutím několika kláves bez ohledu na to, v které části Wordu Online právě jste. Ke všem jednotlivým příkazům Wordu Online se můžete dostat pomocí přístupové klávesy.

  • K pohybu mezi kartami použijte klávesu Tab a kombinaci kláves Shift+Tab.

  • Když se chcete dostat na pás karet aktuálně vybrané karty, stiskněte Enter.

  • K přesunu mezi příkazy na pásu karet použijte klávesu Tab a Shift+Tab.

Ovládací prvky se aktivují různě. Záleží na typu ovládacího prvku:

  • Pokud je vybraným příkazem tlačítko nebo tlačítko rozdělení, aktivujte ho stisknutím mezerníku.

  • Pokud je vybraným příkazem seznam (třeba seznam Písmo), otevřete ho stisknutím klávesy Šipka dolů. K pohybu mezi položkami použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

  • Pokud je vybraný příkaz galerie, klávesou Tab přejděte k jejímu příkazu Další a pak stisknutím klávesy Enter otevřete galerii. Pomocí klávesy Tab se pohybujte mezi položkami a jednu z nich vyberte stisknutím klávesy Enter.

Zobrazení pro čtení

Akce

Klávesy

Přechod do zobrazení, jehož obsah lze za účelem usnadnění číst pomocí čtečky obrazovky nebo vybírat pomocí klávesnice (vyžaduje program pro čtení souborů PDF)

Stisknutím klávesy Tab přejděte na příkaz Generovat přístupnější zobrazení (nové okno), stiskněte Enter.

Vyhledání textu

Ctrl+F nebo F3

Skrytí podokna hledání

ESC

Přepnutí na ovládací prvek Lupa

Ctrl+Z

Přepnutí na ovládací prvek Číslo stránky

Ctrl+G

Přechod na určitou stránku

Zadejte číslo stránky (v ovládacím prvku Číslo stránky)

Tisk

Ctrl+P

Zobrazení pro úpravy

Akce

Klávesy

Přepnutí mezi pásem karet a obsahem dokumentu

Ctrl+F6

Zmenšit velikost písma

Ctrl+Shift+)

Zvětšit velikost písma

Ctrl+)

Aktivace jiné karty na pásu karet

Tab, Enter

Přesunutí mezi příkazy na pásu karet

Tab

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

Enter

Sbalení nebo rozbalení pásu karet

Ctrl+F3

Přesunutí kurzoru

Akce

Klávesy

O jeden znak doprava

Šipka doprava

O jeden znak doleva

Šipka doleva

O jedno slovo doprava

Ctrl+šipka doprava

O jedno slovo doleva

Ctrl+šipka doleva

O jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

O jeden řádek dolů

Šipka dolů

O jeden odstavec nahoru

Ctrl+šipka nahoru

O jeden odstavec dolů

Ctrl+šipka dolů

Začátek řádku

Home

Konec řádku

End

Začátek stránky

Ctrl+Home

Konec stránky

Ctrl+End

Výběr obsahu: rozšíření výběru

Akce

Klávesy

O jeden znak doprava

Shift+šipka doprava

O jeden znak doleva

Shift+šipka doleva

O jedno slovo doprava

Shift+Ctrl+šipka doprava

O jedno slovo doleva

Shift+Ctrl+šipka doleva

O jeden řádek nahoru

Shift+šipka nahoru

O jeden řádek dolů

Shift+šipka dolů

O jeden odstavec nahoru

Shift+Ctrl+šipka nahoru

O jeden odstavec dolů

Shift+Ctrl+šipka dolů

Na začátek řádku

Shift+Home

Na konec řádku

Shift+End

Na začátek dokumentu

Shift+Ctrl+Home

Na konec dokumentu

Shift+Ctrl+End

Celý dokument

Ctrl+A

Úpravy obsahu

Akce

Klávesy

Vyjmout

Ctrl+X

Kopírovat

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Zpět

Ctrl+Z

Znovu

Ctrl+Y

Přesunutí z chybně napsaného slova na další

Alt+F7

Zvětšení velikosti písma

Ctrl+Shift+>

Zmenšení velikosti písma

Ctrl+Shift+<

Formátování textu

Akce

Klávesy

Tučné

Ctrl+B

Kurzíva

Ctrl+I

Podtržení

Ctrl+U

Seznam s odrážkami

Ctrl+Tečka

Číslovaný seznam

Ctrl+/

Zarovnání doleva

Ctrl+L

Zarovnat doprava

Ctrl+R

Zarovnání na střed

Ctrl+E

Ekvivalenty kláves systémů Windows a Mac

Klávesa

Modifikátor

Windows

Mac

Backspace

Alt

Smazání celého slova směrem doleva

End

Alt

Přesun kurzoru na konec dokumentu nebo osnovy

Enter

Alt

V Internet Exploreru, zobrazení vlastností stránky

Tab

Ctrl-Alt

Přepínání úloh

Home

Alt

Přechod na domovskou stránku

Přesun kurzoru na začátek dokumentu nebo osnovy

Vlevo

Alt

V Internet Exploreru, přechod zpátky

Přesunutí vždy o jedno slovo vlevo

Page Down

Alt

Přesun kurzoru na konec dokumentu

PageUp

Alt

Přesun kurzoru na začátek dokumentu

Šipka doprava

Alt

V Internet Exploreru, přechod dopředu

Přesunutí vždy o jedno slovo vpravo

TAB

Alt

Přepínání mezi aplikacemi

Přesouvání fokusu mezi prohlížečem a prvky stránky (smyčka usnadnění přístupu)

Šipka dolů

Alt-Shift

Přesun aktuální stránky o jednu pozici dolů v navigačním podokně

Výběr znaků od stávající pozice kurzoru až ke konci odstavce

Enter

Alt-Shift

V Internet Exploreru, přepnutí na celou obrazovku

Tab

Ctrl-Alt-Shift

Přepínání úloh

Šipka doleva

Alt-Shift

Odebrání jedné úrovně odsazení

Výběr celého slova směrem doleva

Šipka doprava

Alt-Shift

Zvětšení odsazení

Výběr celého slova směrem doleva

TAB

Alt-Shift

Přepínání mezi aplikacemi

Přesouvání fokusu mezi prohlížečem a prvky stránky (smyčka usnadnění přístupu)

Šipka nahoru

Alt-Shift

Přesun aktuální stránky o jednu pozici dolů v navigačním podokně

Výběr znaků od stávající pozice kurzoru až ke konci odstavce

Backspace

Smazání celého slova směrem doleva

Delete

Odstranění celého slova

Šipka dolů

Přesun kurzoru dolů o celý odstavec

End

Přesun kurzoru na konec dokumentu nebo osnovy

Home

Přechod na začátek dokumentu nebo osnovy (v Safari, přechod na domovskou stránku prohlížeče)

Šipka doleva

Přesun kurzoru na začátek řádku (ve Firefoxu, přechod na předchozí stránku)

Šipka doprava

Přesun kurzoru na konec řádku (ve Firefoxu, přechod vpřed)

TAB

Přepínání úloh (jako Windows Alt-Tab)

Šipka nahoru

Přesun kurzoru nahoru o celý odstavec

ESC

⌘-Alt

Otevření Správce úloh (vynucení ukončení aplikací)

Home

⌘-Alt

V Safari, přechod na domovskou stránku prohlížeče

Šipka doleva

⌘-Alt

V Chrome, přepínání mezi kartami prohlížeče

Delete

⌘-Shift

Ve Firefoxu, smazání mezipaměti prohlížeče

Šipka dolů

⌘-Shift

Výběr celého odstavce směrem dolů

End

⌘-Shift

Výběr až do konce dokumentu nebo stránky

Home

⌘-Shift

Výběr až do začátku dokumentu nebo stránky (v Safari, přechod na domovskou stránku prohlížeče)

Šipka doleva

⌘-Shift

Výběr až na začátek řádku

Šipka doprava

⌘-Shift

Výběr až na konec řádku

TAB

⌘-Shift

Přepínání úloh (jako Windows Alt-Tab)

Šipka nahoru

⌘-Shift

Výběr celého odstavce směrem nahoru

ESC

Ctrl-Shift

Otevření Správce úloh

Šipka doprava

Ctrl-Shift

Výběr celého slova směrem doprava

Šipka dolů

Ctrl

Přesun kurzoru dolů o celý odstavec

Přesun kurzoru na konec řádku

Šipka doleva

Ctrl-Shift

Výběr celého slova směrem doleva

ESC

Ctrl

Otevření nabídky Start nebo úvodní obrazovky

Delete

Ctrl-Alt

Otevření nabídky zamykací obrazovky

Šipka doleva

Ctrl

Přesun kurzoru doleva o celé slovo

Zobrazení řídicího panelu s widgety

Page Down

Ctrl

Ve Firefoxu a Chromu, přepínání mezi otevřenými kartami

PageUp

Ctrl

Přesun kurzoru na konec dokumentu nebo osnovy

Ve Firefoxu a Chromu, přepínání mezi otevřenými kartami

End

Ctrl

Přesun kurzoru na konec dokumentu nebo osnovy

TAB

Ctrl

Přepínání mezi otevřenými kartami

Přepínání mezi otevřenými kartami

Šipka nahoru

Ctrl

Přesun kurzoru nahoru o celý odstavec

Přesun kurzoru na začátek řádku

Backspace

Ctrl-Alt

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Home

Ctrl

Přesun kurzoru na začátek dokumentu nebo osnovy

Šipka dolů

Ctrl-Alt

V Internet Exploreru, posun o stránku dolů

End

Ctrl-Alt

V Internet Exploreru, posun na konec stránky

Home

Ctrl-Alt

V Internet Exploreru, posun na začátek stránky

Page Down

Ctrl-Alt

V Internet Exploreru, posun dolů

PageUp

Ctrl-Alt

V Internet Exploreru, posun nahoru

Šipka doprava

Ctrl

Přesun kurzoru doleva o celé slovo

Šipka nahoru

Ctrl-Alt

V Internet Exploreru, posun o stránku dolů

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

Smazání celého slova směrem doleva

Smazání celého slova směrem doleva

End

Ctrl-Alt-Shift

V Internet Exploreru, posun na konec stránky

Home

Ctrl-Alt-Shift

V Internet Exploreru, posun na začátek stránky

Page Down

Ctrl-Alt-Shift

V Internet Exploreru, posun dolů

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

V Internet Exploreru, posun nahoru

ESC

Alt

Minimalizace okna

Šipka dolů

Ctrl-Shift

Výběr celého odstavce směrem dolů

Výběr až na konec řádku

ESC

Alt-Shift

Minimalizace okna

Home

Ctrl-Shift

Výběr celého odstavce směrem nahoru

Výběr až na začátek řádku

Insert

Žádný

Spuštění režimu přepisování

TAB

Ctrl-Shift

Přepínání mezi otevřenými kartami

Přepínání mezi otevřenými kartami

Šipka nahoru

Ctrl-Shift

Výběr celého odstavce směrem nahoru

Výběr až na začátek řádku

Backspace

Žádný

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Delete

Žádný

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Šipka dolů

Žádný

Přesun kurzoru dolů o celý řádek

Přesun kurzoru dolů o celý řádek

End

Žádný

Přesun kurzoru na konec řádku

Přesun kurzoru na konec řádku

Enter

Žádný

Vložení nového řádku

Vložení nového řádku

Backspace

Ctrl

Smazání celého slova směrem doleva

Home

Žádný

Přesun kurzoru na začátek řádku

V Safari a Chromu, přesun kurzoru na začátek odstavce

Šipka doleva

Žádný

Přesun kurzoru doleva o jedno písmeno

Přesun kurzoru doleva o jedno písmeno

Page Down

Žádný

Přesun kurzoru dolů o celou obrazovku

Přesun kurzoru dolů o celou obrazovku

PageUp

Žádný

Přesun kurzoru nahoru o celou obrazovku

Přesun kurzoru nahoru o celou obrazovku

Šipka doprava

Žádný

Přesun kurzoru doprava o jedno písmeno

Přesun kurzoru doprava o jedno písmeno

TAB

Žádný

Zvětšení odsazení nebo přechod na další buňku tabulky

Zvětšení odsazení, přechod na další buňku tabulky nebo vložení tabulky

Šipka nahoru

Žádný

Přesun kurzoru nahoru o celý řádek

Přesun kurzoru nahoru o celý řádek

Backspace

Shift

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Smazání jednoho písmene směrem doleva

Šipka dolů

Shift

Výběr celého řádku směrem dolů

Výběr celého řádku směrem dolů

End

Shift

Výběr až na konec řádku

Výběr až na konec řádku

Enter

Shift

Vložení měkkého zalomení řádku

Vložení měkkého zalomení řádku

Home

Shift

Výběr až na začátek řádku

Výběr až na začátek řádku

Šipka doleva

Shift

Výběr jednoho písmene směrem doleva

Výběr jednoho písmene směrem doleva

Šipka doprava

Shift

Výběr jednoho písmene směrem doprava

Výběr jednoho písmene směrem doprava

TAB

Shift

Odebrání jedné úrovně odsazení, přechod na předchozí buňku tabulky

Odebrání jedné úrovně odsazení, přechod na předchozí buňku tabulky

Šipka nahoru

Shift

Výběr celého řádku směrem nahoru

Výběr celého řádku směrem nahoru

Další klávesové zkratky pro Word

Klávesové zkratky v aplikaci Word Online jsou hodně podobné klávesovým zkratkám v Microsoft Wordu. V tomto článku jsou uvedené klávesové zkratky pro nejčastější úlohy prováděné v aplikaci Word Online. Seznam klávesových zkratek v desktopové aplikaci Word najdete v tématech:

Běžné úkoly ve Wordu Online

Postup provádění konkrétních úkolů v aplikaci Word Online najdete v těchto článcích:

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×