Klávesové zkratky ve Swayi

Klávesové zkratky ve Swayi

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Sway s klávesovými zkratkami můžete použít k vyprávění příběhů. Sway funguje na různých zařízeních – obsah můžete prohlížet a upravovat ve webovém prohlížeči na počítači PC, Mac nebo na jiném zařízení s klávesnicí a webovým přístupem.

Poznámky

  • Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích nemusejí přesně odpovídat klávesám americké klávesnice.

  • V případě klávesových zkratek, u kterých se používá současné stisknutí dvou nebo víc kláves, jsou klávesy oddělené symbolem plus (+).

V tomto tématu

Klávesové zkratky aplikace Sway pro Windows

Pomocí webového prohlížeče, jako je Edge, Internet Explorer, Chrome nebo Firefox, můžete na počítači s Windows prohlížet, upravovat a sdílet obsah aplikace Sway. Viz také aplikace Sway pro Windows 10.

Poznámka: V tomto tématu se předpokládá, že uživatelé čteček JAWS mají vypnutou funkci virtuálního pásu karet.

Často používané klávesové zkratky pro Sway na počítačích s Windows

Akce

Klávesy

Přesun z horního navigačního panelu na sekundární navigační panel, na karty Struktura obsahu a Návrh a do podokna úloh

Ctrl+F6

Zrušení aktuální akce, odebrání aktuálního výběru nebo ukončení režimu přehrávání

Esc

Zkopírování textu

Ctrl+C

Vyjmutí textu

Ctrl+X

Vložení textu

Ctrl+V

Odstranění vybrané karty a celého jejího obsahu

Del

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Redo the last action

Ctrl+Y

Přepnutí na zobrazení Usnadnění

Alt+Shift+V

Zapnutí režimu Přehrát

Alt+Shift+P

Sdílení aktuálního swaye

Alt+Shift+S

Přiblížení/Oddálení

Ctrl+/-

Navigace ve swayi na počítači s Windows

Akce

Klávesy

Přesun z horního navigačního panelu na sekundární navigační panel, na karty Struktura obsahu a Návrh a do podokna úloh

Ctrl+F6

Přesun z podokna úloh na kartu Struktura obsahu nebo Návrh, na sekundární navigační panel a na horní navigační panel

Shift+Ctrl+F6

Otevření podokna Vložení

Alt+Shift+I

Otevření podokna Styly

Alt+Shift+G

Formátování textu a karet ve swayi na počítači s Windows

Akce

Klávesy

Zvýraznění textu

Ctrl+B

Zdůraznění textu

Ctrl+I

Použití stylu nadpisu u textu

Ctrl+Alt+1

Zahájení nebo pokračování seznamu s odrážkami

Ctrl+tečka

Zahájení nebo pokračování číslovaného seznamu

Ctrl+lomítko

Přidání nebo úprava hypertextového odkazu

Ctrl+K

Otevření hypertextového odkazu

Ctrl+kliknutí

Seskupení všech karet ve výběru

Ctrl+G

Zrušení seskupení všech karet ve výběru

Ctrl+Shift+G

Zkopírování všech karet ve výběru

Ctrl+C

Vyjmutí všech karet ve výběru

Ctrl+X

Vložení všech karet ve výběru

Ctrl+V

Výběr textu a navigace ve swayi na počítači s Windows

Akce

Klávesy

Výběr znaku směrem doleva

Shift+Šipka vlevo

Výběr znaku směrem doprava

Shift+Šipka vpravo

Výběr celého slova směrem doleva

Ctrl+Shift+Šipka vlevo

Výběr celého slova směrem doprava

Ctrl+Shift+Šipka vpravo

Výběr celého řádku směrem nahoru

Shift+Šipka nahoru

Výběr celého řádku směrem dolů

Shift+Šipka dolů

Výběr celého odstavce směrem nahoru

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Výběr celého odstavce směrem dolů

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Přechod na předchozí slovo

Ctrl+Šipka doleva

Přechod na další slovo

Ctrl+Šipka doprava

Přechod na začátek odstavce

Ctrl+Šipka nahoru

Přechod na začátek dalšího odstavce

Ctrl+Šipka dolů

Práce s kartami ve swayi na počítači s Windows

Akce

Klávesy

Výběr aktuální karty

Mezerník

Přesun fokusu na další kartu

Šipka dolů

Přesun fokusu na předchozí kartu

Šipka nahoru

Rozbalení vybrané skupiny nebo oddílu

Šipka vpravo

Sbalení vybrané skupiny nebo oddílu

Šipka vlevo

Přesun aktuální karty nahoru ve struktuře obsahu

Alt+Shift+Šipka nahoru

Přesun aktuální karty dolů ve struktuře obsahu

Alt+Shift+Šipka dolů

Přehrání swaye na počítači s Windows

K zobrazení náhledu a přehrání vytvořeného swaye můžete použít tyto navigační příkazy.

Akce

Klávesy

Přechod na předchozí obrázek

Šipka vlevo

Přechod na další obrázek

Šipka vpravo

Konec

Esc nebo Alt+Šipka vlevo

Zobrazení porovnání ve swayi na počítači s Windows

Při přehrávání swaye můžete k ovládání oddělovače uvnitř porovnání použít tyto příkazy.

Akce

Klávesy

Přesun fokusu k dělicí čáře

Tab

Posunout doleva o blok dat

Šipka vlevo

Posunout doprava o blok dat

Šipka vpravo

Posunout doleva o pixel

Alt+Šipka vlevo

Posunout doprava o pixel

Alt+Šipka vpravo

Přichytit doleva

Ctrl+Šipka doleva

Přichycení vpravo

Ctrl+Šipka doprava

Klávesové zkratky Swaye pro Mac

Pomocí webového prohlížeče, jako je Safari, Chrome nebo Firefox na Macu, můžete zobrazit, upravit a sdílet obsah Sway. Sway, aby vypadal skvěle.

Poznámky

  • Na klávesnici Mac je příkazová klávesa označená symbolem PŘÍKAZ .

  • Předpokladem tohoto tématu je standardní chování funkčních kláves. Pokud jste změnili předvolby systému, abyste mohli používat klávesové zkratky Swaye, nepoužívejte s funkčními klávesami klávesu Fn.

Často používané klávesové zkratky Macu

Akce

Klávesy

Přesun z horního navigačního panelu na sekundární navigační panel, na karty Struktura obsahu a Návrh a do podokna úloh

Control+Fn+F6

Zrušení aktuální akce, odebrání aktuálního výběru nebo ukončení režimu přehrávání

Esc

Zkopírování textu

Command+C

Vyjmutí textu

Command+X

Vložení textu

Command+V

Odstranění vybrané karty a celého jejího obsahu

Del

Vrácení poslední akce zpět

Command+Z

Redo the last action

Command+Y

Přepnutí na zobrazení Usnadnění

Alt+Shift+V

Zapnutí režimu Přehrát

Alt+Shift+P

Sdílení aktuálního swaye

Alt+Shift+S

Navigace na Macu

Akce

Klávesy

Přesun z horního navigačního panelu na sekundární navigační panel, na karty Struktura obsahu a Návrh a do podokna úloh

Control+Fn+F6

Přesun z podokna úloh na kartu Struktura obsahu nebo Návrh, na sekundární navigační panel a na horní navigační panel

Control+Shift+Fn+F6

Zavření nápovědy s tipem nebo dialogu swaye

Esc

Otevření a zavření podokna Vložení

Alt+Shift+I

Otevření a zavření podokna Styly

Alt+Shift+G

Návrat z přehrávání ke struktuře obsahu nebo ze struktury obsahu k domovské stránce aplikace Sway

Alt+Šipka vlevo

Formátování textu a karet na počítači Mac

Akce

Klávesy

Zvýraznění textu

Command+B nebo Control+B

Zdůraznění textu

Command+I nebo Control+I

Použití stylu nadpisu u textu

Control+Alt+1

Vytvoření seznamu s odrážkami

Control+tečka

Vytvoření číslovaného seznamu

Control+lomítko

Přidání nebo úprava hypertextového odkazu

Control+K

Otevření hypertextového odkazu

Control+kliknutí levým tlačítkem myši

Seskupení všech karet ve výběru

Control+G

Zrušení seskupení všech karet ve výběru

Control+Shift+G

Zkopírování všech karet ve výběru

Control+C

Vyjmutí všech karet ve výběru

Control+X

Vložení všech karet ve výběru

Control+V

Výběr a navigace v textu na počítači Mac

Akce

Klávesy

Výběr znaku směrem doleva

Shift+Šipka vlevo

Výběr znaku směrem doprava

Shift+Šipka vpravo

Výběr celého slova směrem doleva

Shift+Alt+Šipka vlevo

Výběr celého slova směrem doprava

Shift+Alt+Šipka vpravo

Výběr celého řádku směrem nahoru

Shift+Šipka nahoru

Výběr celého řádku směrem dolů

Shift+Šipka dolů

Výběr celého odstavce směrem nahoru

Shift+Alt+Šipka nahoru

Výběr celého odstavce směrem dolů

Shift+Alt+Šipka dolů

Přechod na předchozí slovo

Option+Šipka vlevo

Přechod na další slovo

Option+Šipka vpravo

Přechod na začátek předchozího odstavce

Alt+Šipka nahoru

Přechod na konec dalšího odstavce

Alt+Šipka dolů

Práce s kartami na počítači Mac

Akce

Klávesy

Výběr aktuální karty

Mezerník

Přesun fokusu na další kartu

Šipka dolů

Přesun fokusu na předchozí kartu

Šipka nahoru

Rozbalení vybrané skupiny nebo oddílu

Šipka vpravo

Sbalení vybrané skupiny nebo oddílu

Šipka vlevo

Přesun aktuální karty nahoru ve struktuře obsahu

Alt+Shift+Šipka nahoru

Přesun aktuální karty dolů ve struktuře obsahu

Alt+Shift+Šipka dolů

Přehrání swaye na Macu

Po stisknutí tlačítka Přehrát můžete k navigaci použít tyto příkazy.

Akce

Klávesy

Přechod na předchozí obrázek

Šipka vlevo

Přechod na další obrázek

Šipka vpravo

Konec prezentace

Esc nebo Alt+Šipka vlevo

Zobrazení porovnání na počítači Mac

Když přehráváte sway, který obsahuje porovnání, můžete k ovládání dělicí čáry použít tyto příkazy.

Akce

Klávesy

Přesun fokusu k dělicí čáře

Tab

Posunout doleva o blok dat

Šipka vlevo

Posunout doprava o blok dat

Šipka vpravo

Posunout doleva o pixel

Alt+Šipka vlevo

Posunout doprava o pixel

Alt+Šipka vpravo

Přichytit doleva

Command+Šipka vlevo

Přichycení vpravo

Command+Šipka vpravo

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×