Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Mnoho uživatelů zjistit, že použití externí klávesnice s klávesové zkratky pro Skype pro firmy v systému Windows pomáhá je pracovat efektivněji. Pokyny pro nastavení mobilních zařízení nebo zrakovým postižením klávesových zkratek můžete jednodušší než použití dotykové obrazovce a budou mít základní alternativy myší. Tento článek rozepisuje klávesové zkratky pro Skype pro firmy v systému Windows.

Poznámky : 

  • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

  • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky v počítači PC

V následující tabulce je užitečný odkaz na často používané klávesové zkratky v Skype pro firmy.

Akce

Stiskněte

V hlavním okně: vyhledání kontaktu

F6 (možná muset stisknutí 2 nebo 3)

Při vybrané kontaktu: Další možnosti zobrazení, například uskutečnit hovor, spusťte ke konverzaci a další

Enter

Při vybrané kontaktu: otevření kontextové nabídky

Shift+F10

Přijmout příchozí volání nebo konverzace

Klávesa s logem Windows+Shift+O

Odmítnutí příchozí volání nebo konverzace

Klávesa logo Windows + uniknout

Ztlumení a zrušení ztlumení mikrofonu v hovoru

Klávesa s logem Windows+F4

Pokud je už video ve volání: zapnout kameru / vypnout kameru

Klávesa s logem Windows+F5

Ukončení sdílení plochy

Alt+D

Okno konverzace: pozve kontakt k existující konverzaci

Alt+Z

Okno konverzace: ukončit konverzaci

Alt+Q

Obecná navigace a pohybu

Pomocí následujících klávesových zkratek bez ohledu na to, kde je fokus.

Akce

Stiskněte

Přijme příchozí oznámení o pozvání

Klávesa s logem Windows+Shift+O

Odmítne oznámení o pozvání

Klávesa s logem Windows+Esc

Umístění fokusu na pole Hledat Najít kontakt

Ctrl+Shift+mezerník

Otevře hlavní okno a umístí fokus do vyhledávacího pole

Ctrl+Alt+Shift+3

Ztlumení a zrušení ztlumení mikrofonu v hovoru

Klávesa s logem Windows+F4

Pokud je už video ve volání: Zapnutí Moje kameru /vypnout kameru

Klávesa s logem Windows+F5

Ukončí sdílení obrazovky ve volání

Ctrl+Shift+S

Převezme zpět řízení při sdílení obrazovky ve volání

Ctrl+Alt+Mezerník

Hlavní okno Skypu pro firmy

Tyto klávesové zkratky použijte, když je v popředí hlavní okno Skype pro firmy.

Akce

Stiskněte

Přejde na kartu seznam kontaktů

Ctrl+1

Přejde na kartu trvalého chatu

Ctrl+2

Přejde na kartu seznam konverzací

Ctrl+3

Přejde na kartu Telefon

Ctrl+4

Přejde na kartu schůzky

Ctrl+5

Jako delegát přepojte hovor na někoho jiného čísle do zaměstnání. (Není k dispozici u všech předplatných Office 365.)

Ctrl+1 nebo Ctrl+Shift+1

Otevře systémovou nabídku. Řádek nabídek se otevře ALT.

Alt+Mezerník

Otevření nabídky soubor

Alt+K

Zahájení Zahájit schůzku

Alt+É

Otevření nabídky Nástroje

Alt+D

Otevřete nabídku Nápověda

Alt+Ů

Rychle přejít mezi hlavní části okna

F6

Seznam kontaktů

Pomocí těchto klávesových zkratek v seznamu kontaktů.

Akce

Stiskněte

Odstraní vybranou vlastní skupinu nebo kontakt

Delete

Přesune vybranou skupinu

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přesune vybranou skupinu

Alt+Šipka dolů

V nabídce zkratky otevřete kartě vybraného kontaktu nebo skupiny kontaktů

Alt+Enter

Sbalení nebo rozbalení vybrané skupiny

Mezerník

Odebere vybraný kontakt ze seznamu kontaktů (pouze distribuční skupiny Členové)

Shift+Delete

Karta kontaktu

Pomocí těchto klávesových zkratek v karty kontaktu. Stisknutím kombinace kláves Alt + Enter otevřete kartu kontaktu.

Akce

Stiskněte

Zavře kartu kontaktu

Esc

Umožňuje přecházet mezi kartami v dolní části karty kontaktu

Ctrl+Tab

Umožňuje přecházet mezi kartami v dolní části karty kontaktu v opačném pořadí

Ctrl+Shift+Tab

Okno konverzace

Pomocí těchto klávesových zkratek v okně konverzace.

Akce

Stiskněte

Otevřete domovskou stránku nápovědy v nabídce Nápověda

F1

Ukončete zobrazení na celou obrazovku. V opačném zavře okno konverzace jenom v případě, že je bez zvuku, videa a sdílení výskytu.

Esc

Přijme jakákoli oznámení o pozvání. Mohou to být přijetí nebo odmítnutí hovoru, audiovizuálního volání či žádosti o sdílení.

Alt+C

Zavřete okno konverzace.

Alt+F4

Bude ignorovat všechna oznámení o pozvání. Mohou to být přijetí nebo odmítnutí hovoru, audiovizuálního volání či žádosti o sdílení.

ALT+l

Opětovné připojení zvuku ve schůzce

Alt+R

Otevření dialogového okna Uložit jako v souboru, který byl odeslán v okně konverzace

Alt+H

Pozve kontakt k existující konverzaci

Alt+Z

Uložení obsahu historie. Funguje pro konverzace mezi dvěma osobami při použití Outlook.

Ctrl+S

Zobrazí nebo skryje oblast rychlých zpráv

Ctrl+W

Odeslání souboru nebo v kontextu konference přidá přílohu schůzky

Ctrl+F

Zahájení OneNote psát poznámky o schůzce konverzace

Ctrl+N

Zobrazení nebo skrytí seznamu účastníků

Ctrl+R

Když ovládáte jinému uživateli sdílet obrazovky ve schůzce: přejděte doleva na předchozí prvek uživatelského rozhraní v okně konverzace

Šipka kombinaci kláves Ctrl + Shift + Alt + šipka vlevo

Když ovládáte jinému uživateli sdílet obrazovky ve schůzce: Přejít doprava na další prvek uživatelského rozhraní v okně konverzace

Šipka kombinaci kláves Ctrl + Shift + Alt + šipka vpravo

Přidání nebo ukončit video

Ctrl+Shift+Enter

Přidrží nebo obnoví probíhající hlasovou konverzaci

Ctrl+Shift+H

Označení konverzace s Vysoká důležitost. Pro mezi dvěma osobami konverzace, není k dispozici pro schůzky.

Ctrl+Shift+I

Zobrazí nebo skryje oblast sdílení

Ctrl+Shift+Y

Přepne do kompaktního zobrazení

Ctrl+Shift+P

Přidání nebo ukončení zvuku

Ctrl+Enter

Lync 2013 a Skype pro firmy 2015 pouze: u tlačítka režimu otevře odpovídající popisek

ŠIPKA NAHORU

V Lync 2013 a Skype pro firmy 2015 pouze: Pokud je fokus na tlačítko režim, výchozí akce. Pro zvuk mikrofonu ztlumení nebo zrušení ztlumení. Pro video, spustí fotoaparátu nebo ukončí.

Mezerník

Odstraní nebo skryje otevřený popisek nebo bublinu, na které je fokus klávesnice

Esc

Při sdílení obrazovky, nastaví fokus klávesnice na panelu nástrojů pro řízení sdílení obrazovky. V Skype pro firmy 2016 stiskněte klávesu Esc k nastavení fokusu zpět do okna konverzace.

Kombinace kláves Ctrl + Shift + mezerník

V Skype pro firmy 2016 pouze: rychle přejít mezi hlavní části okna

F6

Ovládání hovorů (okno Konverzace)

Tyto klávesové zkratky se používají při ovládání hovoru mezi dvěma osobami. Nefungují v konferenčním hovoru.

Akce

Stiskněte

Ukončit hovor nebo konverzace

Alt+Q

Přenos: Otevřete okno pro výběr kontaktu během hovoru mezi dvěma účastníky mezi dvěma účastníky. (Není k dispozici u všech předplatných Office 365.)

Ctrl+Shift+T

Přidržet hovor

Ctrl+Shift+H

Zobrazení číselníku

Ctrl+Shift+D

Video (okno Konverzace)

Pomocí těchto klávesových zkratek při práci s videem v okně konverzace.

Akce

Stiskněte

Zobrazení okna konverzace na celé obrazovce

F5

Ukončit režim videa na celou obrazovku

F5 (v Skype pro firmy 2016 ) nebo Esc

Tlačítkem zrušit ukotvení Galerie videa; Ukotvit Galerii videa

Ctrl+Shift+O

Uzamkne video pro všechny účastníky schůzky

Ctrl+Shift+L

Rychlé zprávy (okno Konverzace)

Tyto klávesové zkratky použijte, když s někým konverzujete pomocí rychlých zpráv.

Akce

Stiskněte

Otevřít část Nápověda

F1

Uložte do konverzace pomocí rychlých zpráv

F12

Uložit konverzace pomocí rychlých zpráv v dřívějška

Ctrl+S

Výběr celého obsahu v konverzaci

Ctrl+A

Vyjmutí vybraného textu

Ctrl+X

Vložte zkopírovaný text

Shift+Insert nebo Ctrl+V

Kopírování vybraného textu

Ctrl+C

Změnit vybraný text na tučný

Ctrl+B

Změnit vybraný text na kurzívu

CTRL+l

Změnit vybraný text na podtržené

Ctrl+U

Nové provedení předchozí akci

Ctrl+Y

Vrácení zpět předchozí akci

Ctrl+Z

Změna barvy textu, který jste zadali

Ctrl+Shift+F

Otevřete soubor, který je přijmete prostřednictvím Skype

Alt+P

Odmítne poslaný prostřednictvím Skype soubor

ALT+K

Umístěte fokus v oblasti zadávání rychlých zpráv

Ctrl+Shift+M

Zahájení nového řádku v Rychlou zprávu, kterou jste zatím neposlali ještě

Shift+Enter

Konverzace – oblast schůzky

Akce

Stiskněte

Zobrazení okna konverzace na celé obrazovce

F5

Ukončit režim na celou obrazovku

Esc

Přestat sdílet

Alt+D

Spravovat obsah pro prezentace

Ctrl+Shift+E

Zobrazí nebo skryje oblast sdílení

Ctrl+Shift+Y

Pole Čekání na oznámení L1 vynutí zobrazení na celou obrazovku

Ctrl+Shift+A

Přepněte do zobrazení prezentujícího

Ctrl+Shift+J

Přepněte do zobrazení galerie

Ctrl+Shift+l

Když ovládáte jinému uživateli sdílet obrazovky ve schůzce: přejděte doleva na předchozí prvek uživatelského rozhraní v okně konverzace.

Šipka kombinaci kláves Ctrl + Shift + Alt + šipka vpravo

Když ovládáte jinému uživateli sdílet obrazovky ve schůzce: Přejít doprava na další prvek uživatelského rozhraní v okně konverzace.

Šipka kombinaci kláves Ctrl + Shift + Alt + šipka vlevo

Prostředí konverzací

Akce

Stiskněte

Odstranění vybrané položky

Delete

Přesunutí na začátek seznamu

Domů

Přesunutí na konec seznamu

End

Přesunutí o jednu stránku, která je o 24 řádků nahoru

PAGE UP

Přesunutí o jednu stránku, která je o 24 řádků dolů

PAGE DOWN

Přesunutí na předchozí kontakt zahájit konverzaci

ŠIPKA NAHORU

Přejde na další kontakt zahájit konverzaci

ŠIPKA DOLŮ

Konverzace na záložkách

Akce

Stiskněte

Otevře systémovou nabídku okna karty

Alt+Mezerník

Nastaví fokus na položku záložky v zobrazení konverzace na záložkách

Ctrl+Shift+T

Přepnutí na další kartu (postupně prochází přes všechny karty)

Ctrl+Tab

Přepněte do určité číslo karty a přesuňte fokus na konverzace

Ctrl+1, 2…9

Ukotvení nebo uvolnit vybranou konverzaci nebo z okna záložky

Ctrl+O

Zavře kartu

Esc

Trvalý chat

Okno trvalý chat používá stejnou klávesové zkratky jako okno konverzace a zasílání rychlých zpráv. Tato funkce není k dispozici pro Office 365 předplatné.

Viz také

Zjistěte, jak přejít Skypu pro firmy pomocí funkce pro usnadnění přístupu

Začínáme s použitím čtečky obrazovky se Skypem pro firmy

Mnoho uživatelů zjistit, že použití externí klávesnice s klávesové zkratky pro Skype pro firmy na Macu pomáhá je pracovat efektivněji. Pokyny pro nastavení mobilních zařízení nebo zrakovým postižením klávesových zkratek můžete jednodušší než použití dotykové obrazovce a budou mít základní alternativy myší. Tento článek rozepisuje klávesové zkratky pro Skype pro firmy na Macu.

V tomto tématu

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy pro Mac

Můžete efektivně úkoly v Skype pro firmy na Macu pomocí následujících klávesových zkratek.

Akce

Klávesová zkratka

Přihlášení nebo odhlášení

COMMAND (PŘÍKAZ) + G

Zahájit schůzku

COMMAND (PŘÍKAZ) +N

Při zahájení hovoru

SHIFT + COMMAND (PŘÍKAZ) + R

Ukončení Skype pro firmy

COMMAND (PŘÍKAZ) +Q

Minimalizace aktivního okna

COMMAND (PŘÍKAZ) + M.

Obnovení aktivního okna

COMMAND (PŘÍKAZ) +1

Zavření aktivního okna

COMMAND (PŘÍKAZ) +W

Připojení se k online schůzce pomocí adresy URL

Šipka nahoru + COMMAND (PŘÍKAZ) + O

Symboly & Emojis

SHIFT + COMMAND (PŘÍKAZ) + MEZERA

Ukončení režimu na celou obrazovku při prohlížení pracovní plochy

ESC

Nastavení předvoleb

COMMAND (PŘÍKAZ) + čárka

Zobrazit pravopis a gramatika

COMMAND (PŘÍKAZ) + dvojtečka

Sestava problém

ALT + COMMAND (PŘÍKAZ) + B

Zavěs

Šipka nahoru + COMMAND (PŘÍKAZ) + E

Přidržet hovor

Šipka nahoru + COMMAND (PŘÍKAZ) + H

Ztlumení mikrofonu

Šipka nahoru + COMMAND (PŘÍKAZ) + M

Spustit video

Šipka nahoru + COMMAND (PŘÍKAZ) + V

Sdílení obrazovky

Šipka nahoru + COMMAND (PŘÍKAZ) + S

Přepojení hovoru

ALT + COMMAND (PŘÍKAZ) + T

Přijmout vše v předsálí

Šipka nahoru + COMMAND (PŘÍKAZ) + A

Možnostmi ztlumení cílové skupiny

SHIFT + COMMAND (PŘÍKAZ) + M.

Skrytí

COMMAND (PŘÍKAZ) +H

Skrytí ostatní

ALT + COMMAND (PŘÍKAZ) + H

Číselník

COMMAND (PŘÍKAZ) +2

Klávesové zkratky v aplikaci Lync pro Mac 2011

Můžete efektivně úkoly v Lyncu pomocí následujících klávesových zkratek.

Akce

Klávesová zkratka

Přihlášení nebo odhlášení

COMMAND (PŘÍKAZ) + G

Zrušení přihlášení

COMMAND (PŘÍKAZ) + období

Ukončení Lyncu

COMMAND (PŘÍKAZ) + Q

Zobrazení seznamu kontaktů

COMMAND (PŘÍKAZ) + L

Zavření aktivního okna (seznamu kontaktů nebo zprávy)

COMMAND (PŘÍKAZ) + W

Uložení rychlé zprávy

COMMAND (PŘÍKAZ) + S

Kontrola pravopisu

COMMAND (PŘÍKAZ) + SHIFT + dvojtečka (:)

Zpět psaní textu

COMMAND (PŘÍKAZ) + Z

Vyjmutí textu

COMMAND (PŘÍKAZ) + X

Zkopírování textu

COMMAND (PŘÍKAZ) + C

Vložení textu

COMMAND (PŘÍKAZ) + V

Výběr všeho v okně zprávy

COMMAND (PŘÍKAZ) + A

Otevření historie konverzací

COMMAND (PŘÍKAZ) + O

Poslání e-mailu vybranému kontaktu

COMMAND (PŘÍKAZ) + E

Otevření okna konverzace, výběr kontaktu

ENTER nebo MEZERA

Ukončení hovoru

COMMAND (PŘÍKAZ) + SHIFT + ENTER

Ukončení videa na celé obrazovce

ESC

Pozastavení videa na celé obrazovce

MEZERNÍK

Schůzka s hovorem

COMMAND (PŘÍKAZ) + N

Připojení se k online schůzce pomocí adresy URL

Šipka nahoru + COMMAND (PŘÍKAZ) + N

Ukončení režimu na celou obrazovku při prohlížení pracovní plochy

ESC

Viz také

Přístupnost ve Skypu pro firmy pro osoby s tělesným postižením

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×