Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Klávesové zkratky ve Skypu pro firmy

Mnoha uživatelům se pracuje v aplikaci Skype pro firmy ve Windows lépe s externí klávesnicí a klávesovými zkratkami. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky. Je to důležitá alternativa k ovládání pomocí myši. V článku jsou uvedeny klávesové zkratky pro Skype pro firmy ve Windows.

Poznámky: 

  • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

  • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky v počítači

Následující tabulka může sloužit jako praktický referenční zdroj informací o často používaných klávesových zkratkách v aplikaci Skype pro firmy.

Akce

Stisknout

Hlavní okno: Vyhledá kontakt.

F6 (Může být třeba stisknout 2× nebo 3×.)

Když je vybrán kontakt: Zobrazí další možnosti, například pro volání, zahájení chatu atd.

Enter

Když je vybrán kontakt: Otevře kontextovou nabídku.

Shift+F10

Přijme příchozí hovor nebo chat.

Klávesa s logem Windows+Shift+O

Odmítne příchozí hovor nebo chat.

Klávesa s logem Windows+Esc

Ztlumí nebo zruší ztlumení mikrofonu při hovoru.

Klávesa s logem Windows+F4

Když je při hovoru spuštěné video: Zapne kameru/Vypne kameru.

Klávesa s logem Windows+F5

Ukončí sdílení plochy.

Alt+T

Okno Konverzace: Pozve kontakt k existující konverzaci.

Alt+V

Okno Konverzace: Ukončí konverzaci.

Alt+Q

Obecná navigace a pohyb

Následující klávesové zkratky můžete používat bez ohledu na to, na kterém okně je fokus.

Akce

Stisknout

Přijme příchozí oznámení o pozvání.

Klávesa s logem Windows+Shift+O

Odmítne oznámení o pozvání.

Klávesa s logem Windows+Esc

Nastaví fokus na vyhledávací pole Najít kontakt

Ctrl+Shift+Mezerník

Otevře hlavní okno a nastaví fokus na vyhledávací pole.

Ctrl+Alt+Shift+3

Ztlumí nebo zruší ztlumení mikrofonu při hovoru.

Klávesa s logem Windows+F4

Když je při hovoru spuštěné video: Zapne kameru./Vypne kameru.

Klávesa s logem Windows+F5

Ukončí sdílení obrazovky při hovoru.

Ctrl+Shift+S

Znovu převezme ovládání při sdílení obrazovky během hovoru.

Ctrl+Alt+Mezerník

Hlavní okno Skypu pro firmy

Tyto klávesové zkratky můžete použít, když je v popředí hlavní okno aplikace Skype pro firmy.

Akce

Stisknout

Přejde na kartu seznamu kontaktů.

Ctrl+1

Přejde na kartu trvalého chatu.

Ctrl+2

Přejde na kartu seznamu Konverzace.

Ctrl+3

Přejde na kartu Telefon.

Ctrl+4

Přejde na kartu Schůzky.

Ctrl+5

Přepojí (deleguje) hovor na telefonní číslo do zaměstnání někoho jiného. (Není k dispozici se všemi předplatnými Office 365.)

Ctrl+1 nebo Ctrl+Shift+1

Otevře systémovou nabídku. Alt otevře řádek nabídek.

Alt+Mezerník

Otevře nabídku Soubor.

Alt+F

Použijte příkaz Sejít se hned.

Alt+M

Otevře nabídku Nástroje.

Alt+T

Otevře nabídku Nápověda.

Alt+H

Rychlé přecházení mezi hlavními oddíly okna

F6

Seznam kontaktů

Tyto klávesové zkratky se používají v seznamu kontaktů.

Akce

Stisknout

Odstraní vybranou vlastní skupinu nebo kontakt.

Odstranit

Přesune vybranou skupinu nahoru.

Alt+Šipka nahoru

Přesune vybranou skupinu dolů.

Alt+Šipka dolů

V nabídce klávesových zkratek otevře kartu kontaktů vybraného kontaktu nebo skupiny.

Alt+Enter

Sbalí nebo rozbalí vybranou skupinu.

Mezerník

Odebere vybraný kontakt ze seznamu kontaktů (pouze kontakt, který není členem distribuční skupiny).

Shift+Delete

Karta kontaktu

Tyto klávesové zkratky se používají na kartě kontaktu. Kartu kontaktu otevřete pomocí zkratky Alt+Enter.

Akce

Stisknout

Zavře kartu kontaktu.

Esc

Umožňuje přecházet mezi kartami v dolní části karty kontaktu.

Ctrl+Tab

Umožňuje přecházet mezi kartami v dolní části karty kontaktu v opačném pořadí.

Ctrl+Shift+Tab

Okno Konverzace

Tyto klávesové zkratky se používají v okně Konverzace.

Akce

Stisknout

Otevře domovskou stránku Nápověda, když jste v nabídce Nápověda.

F1

Ukončí zobrazení na celou obrazovku. Jinak se okno Konverzace zavře pouze tehdy, pokud neprobíhá přenos zvuku či videa nebo sdílení.

Esc

Přijme jakákoli oznámení o pozvání. Mohou to být přijetí nebo odmítnutí hovoru, audiovizuálního volání či žádosti o sdílení.

Alt+C

Zavře okno Konverzace.

Alt+F4

Bude ignorovat všechna oznámení o pozvání. Mohou to být přijetí nebo odmítnutí hovoru, audiovizuálního volání či žádosti o sdílení.

ALT+l

Připojí se znovu ke zvukové části schůzky.

Alt+R

Otevře dialogové okno Uložit jako pro soubor odeslaný v okně Konverzace.

Alt+S

Pozve kontakt k existující konverzaci.

Alt+V

Uloží obsah historie rychlých zpráv. Funguje u konverzací mezi dvěma osobami používajícími Outlook.

Ctrl+S

Zobrazí nebo skryje oblast rychlých zpráv.

Ctrl+W

Odešle soubor nebo v kontextu konference přidá přílohu schůzky.

Ctrl+F

Spustí OneNote k napsání poznámek k relaci konverzace.

Ctrl+N

Zobrazí nebo skryje seznam účastníků.

Ctrl+R

Při ovládání sdílené obrazovky jiného uživatele během schůzky: Přejde vlevo na předchozí prvek uživatelského rozhraní v okně Konverzace.

Ctrl+Shift+Alt+Šipka doleva

Při ovládání sdílené obrazovky jiného uživatele během schůzky: Přejde vpravo k dalšímu prvku uživatelského rozhraní v okně Konverzace.

Ctrl+Shift+Alt+Šipka vpravo

Přidá nebo ukončí video.

Ctrl+Shift+Enter

Přidrží nebo obnoví probíhající hlasovou konverzaci.

Ctrl+Shift+H

Označí konverzaci jako vysoce důležitou. Příkaz není u konverzací mezi dvěma osobami dostupný pro schůzky.

Ctrl+Shift+I

Zobrazí nebo skryje oblast sdílení.

Ctrl+Shift+Y

Přepne do kompaktního zobrazení.

Ctrl+Shift+P

Přidá nebo ukončí zvuk.

Ctrl+Enter

Jen Lync 2013 a Skype pro firmy 2015: Když jste na tlačítku režimu, otevře odpovídající popisek.

Šipka nahoru

Jen v aplikaci Lync 2013 a Skype pro firmy 2015: Když je fokus na tlačítku režimu, provede se výchozí akce. V případě zvuku se ztlumí nebo zruší ztlumení mikrofonu. U videa se spustí nebo zastaví kamera.

Mezerník

Zruší nebo skryje otevřený popisek nebo bublinu, na které je fokus klávesnice.

Esc

Při sdílení vaší obrazovky nastaví fokus na panel nástrojů pro ovládání sdílení obrazovky. V aplikaci Skype pro firmy 2016 stisknutím klávesy Esc nastaví fokus zpět na okno konverzace.

Ctrl+Shift+Mezerník

Jen v aplikaci Skype pro firmy 2016: Rychlé přecházení mezi hlavními oddíly okna

F6

Ovládání hovorů (okno Konverzace)

Tyto klávesové zkratky se používají při ovládání hovoru mezi dvěma osobami. Nefungují v konferenčním hovoru.

Akce

Stisknout

Ukončí hovor nebo chat.

Alt+Q

Přepojení: Otevře nástroj pro výběr kontaktu během hovoru mezi dvěma osobami. (Není k dispozici se všemi předplatnými Office 365.)

Ctrl+Shift+T

Přidrží hovor.

Ctrl+Shift+H

Zobrazí číselník.

Ctrl+Shift+D

Video (okno Konverzace)

Tyto klávesové zkratky se používají při práci s videem v okně Konverzace.

Akce

Stisknout

Zobrazí okno konverzace v režimu na celou obrazovku.

F5

Ukončí režim videa na celé obrazovce.

F5 (v aplikaci Skype pro firmy 2016) nebo Esc

Uvolní ukotvení galerie videí, ukotví galerii videí.

Ctrl+Shift+O

Uzamkne video pro všechny účastníky schůzky.

Ctrl+Shift+L

Rychlé zprávy (okno Konverzace)

Tyto klávesové zkratky použijte, když s někým konverzujete pomocí rychlých zpráv.

Akce

Stisknout

Otevře nápovědu.

F1

Uloží konverzaci pomocí rychlých zpráv do souboru.

F12

Uloží konverzaci pomocí rychlých zpráv do historie konverzací.

Ctrl+S

Vybere všechen obsah v konverzaci.

Ctrl+A

Vyjme vybraný text.

Ctrl+X

Vloží zkopírovaný text.

Shift+Insert nebo Ctrl+V

Zkopíruje vybraný text.

Ctrl+C

Změní vybraný text na tučný.

Ctrl+B

Změní vybraný text na kurzívu.

Ctrl+l

Změní vybraný text na podtržený.

Ctrl+U

Zopakuje předchozí akci.

Ctrl+Y

Vrátí poslední akci zpět.

Ctrl+Z

Změní barvu textu, který jste zadali.

Ctrl+Shift+F

Otevře soubor přijatý přes Skype.

Alt+P

Odmítne soubor odeslaný přes Skype.

Alt+D

Umístí fokus na oblast pro zadávání rychlých zpráv.

Ctrl+Shift+M

Vytvoří nový řádek rychlé zprávy, která ještě nebyla odeslána.

Shift+Enter

Konverzace – oblast schůzky

Akce

Stisknout

Zobrazí okno Konverzace v režimu na celou obrazovku.

F5

Ukončí režim na celou obrazovku.

Esc

Ukončí sdílení.

Alt+T

Spravuje obsah, který lze nabídnout.

Ctrl+Shift+E

Zobrazí nebo skryje oblast sdílení.

Ctrl+Shift+Y

Vynutí zobrazení čekajícího upozornění L1 na celé obrazovce.

Ctrl+Shift+A

Přepne na zobrazení mluvčího.

Ctrl+Shift+J

Přepne na zobrazení galerie.

Ctrl+Shift+l

Při ovládání sdílené obrazovky jiného uživatele během schůzky: Přejde vlevo na předchozí prvek uživatelského rozhraní v okně Konverzace.

Ctrl+Shift+Alt+Šipka vpravo

Při ovládání sdílené obrazovky jiného uživatele během schůzky: Přejde vpravo k dalšímu prvku uživatelského rozhraní v okně Konverzace.

Ctrl+Shift+Alt+Šipka doleva

Prostředí konverzací

Akce

Stisknout

Odstraní vybrané položky.

Odstranit

Zobrazí horní část seznamu.

Home

Zobrazí dolní část seznamu.

End

O jednu stránku zpět (což je asi 24 řádků)

Page Up

O jednu stránku dopředu (což je asi 24 řádků)

Page Down

Přejde na předchozí kontakt a umožní zahájení konverzace.

Šipka nahoru

Přejde na předchozí kontakt a umožní zahájení konverzace.

Šipka dolů

Konverzace na kartách

Akce

Stisknout

Otevře systémovou nabídku okna karty.

Alt+Mezerník

Nastaví fokus na položku karty při zobrazení konverzace na kartách.

Ctrl+Shift+T

Přepne na další kartu (postupně prochází přes všechny karty.

Ctrl+Tab

Přepne na konkrétní číslo karty a přesune fokus na tuto konverzaci.

Ctrl+1,2…9

Ukotví nebo uvolní vybranou konverzaci v rámci okna karty.

Ctrl+O

Zavře kartu.

Esc

Trvalý chat

V okně trvalého chatu se používají stejné klávesové zkratky jako v okně konverzace a rychlých zpráv. Tato funkce není k dispozici s předplatnými Office 365.

Viz také

Naučte se používat k ovládání Skypu pro firmy funkce přístupnosti.

Začínáme s používáním čtečky obrazovky ve Skypu pro firmy

Mnoha uživatelům se pracuje v aplikaci Skype pro firmy na Macu lépe s externí klávesnicí a klávesovými zkratkami. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky. Je to důležitá alternativa k ovládání pomocí myši. V článku jsou uvedeny klávesové zkratky pro Skype pro firmy na Macu.

V tomto tématu

Klávesové zkratky pro Skype pro firmy pro Mac

Pomocí následujících klávesových zkratek můžete v aplikaci Skype pro firmy na Macu efektivně používat různé příkazy.

Akce

Klávesová zkratka

Přihlášení nebo odhlášení

PŘÍKAZ +G

Sejít se hned

PŘÍKAZ +N

Zahájí hovor.

SHIFT+ PŘÍKAZ +R

Ukončí Skype pro firmy.

PŘÍKAZ +Q

Minimalizuje aktivní okno.

PŘÍKAZ +M

Obnoví aktivní okno.

PŘÍKAZ +1

Zavře aktivní okno.

PŘÍKAZ +W

Připojí se k online schůzce pomocí adresy URL.

ŠIPKA NAHORU+ PŘÍKAZ +O

Smajlíky a symboly

SHIFT + PŘÍKAZ +MEZERNÍK

Ukončení režimu na celou obrazovku při prohlížení pracovní plochy

ESC

Nastavení předvoleb

PŘÍKAZ +ČÁRKA

Zobrazí pravopis a gramatiku.

PŘÍKAZ +DVOJTEČKA

Nahlášení problému

ALT+ PŘÍKAZ +B

Zavěsí.

ŠIPKA NAHORU+ PŘÍKAZ +E

Přidrží hovor.

ŠIPKA NAHORU+ PŘÍKAZ +H

Ztlumí mikrofon.

ŠIPKA NAHORU+ PŘÍKAZ +M

Spustí video.

ŠIPKA NAHORU+ PŘÍKAZ +V

Nasdílí obrazovku.

ŠIPKA NAHORU+ PŘÍKAZ +S

Přepojí hovor.

ALT+ PŘÍKAZ +T

Umožní všem přístup do předsálí.

ŠIPKA NAHORU+ PŘÍKAZ +A

Ztlumí účastníky.

SHIFT+ PŘÍKAZ +M

Skryje položku.

PŘÍKAZ +H

Skryje ostatní.

ALT+ PŘÍKAZ +H

Číselník

PŘÍKAZ 2

Klávesové zkratky v Lyncu for Mac 2011

Pomocí těchto klávesových zkratek můžete v Lyncu efektivně používat různé příkazy.

Akce

Klávesová zkratka

Přihlášení nebo odhlášení

PŘÍKAZ +G

Zruší přihlášení.

PŘÍKAZ +TEČKA

Ukončí Lync.

PŘÍKAZ +Q

Zobrazí seznam kontaktů.

PŘÍKAZ +L

Zavře aktivní okno (seznamu kontaktů nebo okno zprávy).

PŘÍKAZ +W

Uloží rychlou zprávu.

PŘÍKAZ +S

Zkontroluje pravopis.

PŘÍKAZ +SHIFT+DVOJTEČKA

Zruší napsaný text.

PŘÍKAZ +Z

Vyjme text.

PŘÍKAZ +X

Zkopíruje text.

PŘÍKAZ +C

Vloží text.

PŘÍKAZ +V

Vybere vše v okně zprávy.

PŘÍKAZ +A

Otevře historii konverzací.

PŘÍKAZ +O

Odešle e-mail vybranému kontaktu.

PŘÍKAZ +E

Otevření okna konverzace, výběr kontaktu

ENTER nebo MEZERA

Ukončí hovor.

PŘÍKAZ +SHIFT+RETURN

Ukončení videa na celé obrazovce

ESC

Pozastavení videa na celé obrazovce

MEZERNÍK

Vytvoří schůzku s hovorem.

PŘÍKAZ +N

Připojí se k online schůzce pomocí adresy URL.

ŠIPKA NAHORU+ PŘÍKAZ +N

Ukončení režimu na celou obrazovku při prohlížení pracovní plochy

ESC

Viz také

Přístupnost ve Skypu pro firmy pro osoby s tělesným postižením

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×