Klávesové zkratky ve OneDrivu pro firmy na webu

Ve OneDrivu pro firmy na webu můžete mnoho běžných věcí dělat pomocí klávesových zkratek. S klávesovými zkratkami můžete věci dělat rychleji. Můžete se taky díky nim vyhnout přílišnému používání myši nebo se bez ní obejít úplně.

OneDrive pro firmy na webu je webová aplikace, proto se klávesové zkratky a navigace liší od těch v synchronizačním klientovi aplikace OneDrive pro firmy a aplikaci OneDrive pro firmy pro Windows 10. Třeba běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda), Ctrl+O (Otevřít), Ctrl+S (Uložit jako webovou stránku) a všechny klávesové zkratky Alt+ platí pro webový prohlížeč, ale ne pro OneDrive pro firmy na webu.

Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

Poznámka: Toto téma předpokládá, že uživatelé čteček JAWS vypnuli funkci Virtuální pás karet.

Poznámka: Další informace o čtečkách obrazovky najdete na webových stránkách Americké nadace pro nevidomé: Čtečky obrazovky (článek v angličtině), kde je celá řada čteček, včetně oblíbené JAWS (Job Access With Speech).

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky ve OneDrivu pro firmy na webu

V následující tabulce najdete nejčastěji používané klávesové zkratky ve OneDrivu pro firmy na webu.

Poznámka: Pokud není nainstalovaný server Office Web Apps, místo nabídky Nové se zobrazí ikona složky.

Akce

Stiskněte

Zobrazení klávesových zkratek

?

Výběr všech položek

Ctrl+A

Vymazání všeho nebo přechod na předchozí složku

Esc

Výběr sousední položky

Šipka dolů, šipka nahoru, šipka doleva nebo šipka doprava

Výběr nebo zrušení výběru souboru

Mezerník

Otevření vybrané položky

O. Pokud chcete vybrat Otevřít ve Wordu Online nebo Otevřít ve Wordu, stiskněte šipku dolů a pak Enter.

Otevření dokumentu z internetového serveru

Ctrl+O. Otevře se dialogové okno Otevřít s vybraným polem se seznamem Otevřít pro úpravy. Zadejte nebo vyberte adresu URL, stisknutím klávesy Tab přejděte na tlačítko OK a pak stiskněte Enter.

Nahrání položky

U. Otevře se dialogové okno pro výběr souboru k nahrání, ve kterém bude vybrané pole se seznamem Název souboru. Zadejte název souboru a stiskněte Alt+O.

Stažení vybrané položky

Shift+F10. Když se ozve „Stáhnout“, stiskněte Enter. (V Předčítání stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Stáhnout“, a pak stiskněte Enter.) Když uslyšíte „Chcete uložit“ a název souboru, pomocí klávesy Tab přejděte na tlačítko Uložit a stiskněte Enter. Ve výchozím nastavení se soubor uloží složky Stažené soubory.

Odstranění vybrané položky

Delete

Sdílení vybrané složky nebo souboru

S

Přejmenování vybraného souboru

F2

Aktualizování

F5

Otevření nabídky Nové

N a pak šipková klávesa. Pokud chcete vybrat možnost jako Složka, Wordový dokument, Excelový sešit, Powerpointová prezentace, Onenotový poznámkový blok nebo Excelový průzkum, stiskněte Enter.

Vytvoření nové složky

Shift+F, Mezerník a pak zadejte název složky.

Zobrazení nebo skrytí podokna Podrobnosti.

I

Přepnutí mezi zobrazením seznamu a mřížky

V

Navigace ve OneDrivu pro firmy na webu jenom pomocí klávesnice

K navigaci ve OneDrivu pro firmy na webu můžete používat jenom klávesnici. Stránka obsahuje tyto oblasti: záhlaví služby OneDrive pro firmy (s přístupem ke spouštěči aplikací, podoknu Oznámení, nabídce Nastavení, nabídce Nápověda a nabídce Účet), vyhledávací pole a panel příkazů, podokno navigace a seznam Soubory. OneDrive pro firmy na webu se otevře s vybraným spouštěčem aplikací.

Akce

Stiskněte

Přecházení mezi panelem prohlížeče a OneDrivem pro firmy

F6 nebo Ctrl+F6

Přecházení mezi oblastmi OneDrivu pro firmy: panelem OneDrive pro firmy, polem Hledat, kartami příkazů, podoknem Navigace a seznamem Soubory

Tab nebo Shift+Tab

Přesunutí na karty příkazů a přecházení mezi nimi (Dostupné karty příkazů závisejí na tom, co je zvoleno. Můžou zahrnovat karty Nové, Nahrát, Synchronizovat, Sdílet, Získat odkaz, Odstranit, Kopírovat do, Přesunout do, Přejmenovat, Historie verzí a Seřadit.)

Na tlačítko Nové přejdete pomocí klávesy Tab. Mezi kartami se pak můžete přesouvat pomocí šipky doleva nebo šipky doprava.

Otevření podnabídky Otevřít

Na tlačítko Otevřít přejdete pomocí klávesy Tab. Stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte požadovaný výběr, a pak stiskněte Enter.

Otevření podnabídky Seřadit

Na tlačítko Seřadit přejdete pomocí klávesy Tab. Stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte požadovaný výběr, a pak stiskněte Enter.

Procházení seznamu v podokně Navigace

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Procházení seznamu v seznamu Soubory

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Výběr nebo zrušení výběru souboru v seznamu Soubory

Mezerník

Přečtení informací o vybraném souboru v seznamu Soubory (třeba název, datum změny, autor změny, velikost souboru a informace o sdílení).

Šipka doprava nebo šipka doleva

Otevření místní nabídky s dostupnými příkazy pro vybranou položku v seznamu Soubory (třeba Stáhnout, Získat odkaz, Odstranit, Přesunout do, Zkopírovat do, Historie verzí a další).

Pokud chcete přejít na tři tečky (…), stiskněte šipku doprava, dokud neuslyšíte „Otevřít místní nabídku pro vybranou položku“, a pak stiskněte Enter.

Související informace

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×