Klávesové zkratky v aplikaci PowerPoint Web App

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Klávesové zkratky v tomto tématu nápovědy odpovídají rozložení na klávesnici USA. Klávesy na klávesnicích s jiným rozložením nebudou pravděpodobně přesně odpovídat tomuto rozložení.

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy odděleny znakem plus (+). V případě klávesových zkratek, kdy je nutné stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy odděleny čárkou (,).

Chcete-li toto téma vytisknout, stiskněte kombinaci kláves CTRL+P.

Chcete-li v tomto tématu vyhledávat, stiskněte kombinaci kláves CTRL+F, zadejte do pole hledaný text a stiskněte klávesu ENTER.

Klávesové zkratky ve webové aplikaci Microsoft PowerPoint Online

Klávesové zkratky v PowerPoint Online se hodně podobají klávesové zkratky v aplikaci PowerPoint. Klávesové zkratky uvedené v tomto článku jsou pro nejčastější úlohy v PowerPoint Online. Seznam klávesových zkratek v Microsoft PowerPoint 2010 najdete v tématu klávesové zkratky pro použití při vytváření prezentace v PowerPointu 2010.

Zobrazení pro čtení

Akce

Klávesová zkratka

Přechod na zobrazení, které je přístupné pro software pro čtení obrazovky

Klávesou TABULÁTOR přejděte na kartu Soubor na pásu karet, stiskněte klávesu ENTER, klávesou ŠIPKA DOLŮ přejděte do zobrazení osnovy a stiskněte klávesu ENTER.

Další snímek

N

Předchozí snímek

P

Přechod na určitý snímek

G, zadejte číslo, TABULÁTOR, ENTER

Prezentace

Akce

Klávesová zkratka

Další snímek

N

Předchozí snímek

P

Přechod na určitý snímek

G, zadejte číslo, TABULÁTOR, ENTER

Ukončení prezentace

ESC

Zobrazení pro úpravy

Navigace na pásu karet a v podoknech

Akce

Klávesová zkratka

Přecházení mezi podoknem miniatur, pásem karet, podoknem snímků a podoknem poznámek

CTRL+F6

Aktivace jiné karty na pásu karet

TABULÁTOR, ENTER

Přesun mezi příkazy na pásu karet

TAB

Provedení aktuálně vybraného příkazu na pásu karet

ENTER

Úprava snímků

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nového snímku po aktuálně vybrané miniatuře

CTRL+M

Přesunutí mezi zástupnými symboly na snímku

TABULÁTOR

Výběr aktuálního zástupného symbolu

ENTER

Konec úprav textu v zástupném symbolu

F2

Vyjmutí výseče

CTRL+X

Kopírování snímku

CTRL+C

Vložení snímku

CTRL+V

Zpět

CTRL+Z

Znovu

CTRL+Y

Přesunutí kurzoru mezi zástupnými symboly a poznámkami

Akce

Klávesová zkratka

O jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

O jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

O jedno slovo doprava

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

O jedno slovo doleva

CTRL+ŠIPKA VLEVO

O jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

O jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

O jeden odstavec nahoru

CTRL+ŠIPKA NAHORU

O jeden odstavec dolů

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Začátek řádku

HOME

Konec řádku

END

Začátek zástupného symbolu nebo poznámek

CTRL+HOME

Konec zástupného symbolu nebo poznámek

CTRL+END

Výběr obsahu: rozšíření výběru

Akce

Klávesová zkratka

O jeden znak doprava

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

O jeden znak doleva

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

O jedno slovo doprava

SHIFT+CTRL+ŠIPKA VPRAVO

O jedno slovo doleva

SHIFT+CTRL+ŠIPKA VLEVO

O jeden řádek nahoru

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

O jeden řádek dolů

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

O jeden odstavec nahoru

SHIFT+CTRL+ŠIPKA NAHORU

O jeden odstavec dolů

SHIFT+CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Na začátek odstavce

SHIFT+HOME

Na konec odstavce

SHIFT+END

Na začátek zástupného symbolu nebo poznámek

SHIFT+CTRL+HOME

Na konec zástupného symbolu nebo poznámek

SHIFT+CTRL+END

Celý zástupný symbol nebo poznámky

CTRL+A

Úprava textu

Akce

Klávesová zkratka

Vyjmutí

CTRL+X

Kopírování

CTRL+C

Vložení

CTRL+V

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Zpět

CTRL+Z

Znovu

CTRL+Y

Formátování textu

Akce

Klávesová zkratka

Tučné

CTRL+B

Kurzíva

CTRL+I

Podtržení

CTRL+U

Zarovnání doleva

CTRL+L

Zarovnání doprava

CTRL+R

Zarovnání na střed

CTRL+E

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×