Klávesové zkratky v aplikaci Business Contact Manager

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Klávesová zkratka je libovolná kombinace kláves, kterou lze použít k provádění úkolu, který by jinak vyžadoval použití myši nebo jiného ukazovacího zařízení.

Tento článek popisuje hlavní klávesových zkratek k dispozici na pásu karet a pracovních prostorů v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Můžete taky najdete seznam zkratek hlavní úkoly, které můžete provést Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Poznámky : 

  • Část obsahu v tomto tématu nemusí platit pro některé jazyky.

  • Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte při zobrazení obsahu nápovědy v počítači stisknutím klávesy TAB položku Zobrazit vše v horní části tématu, stiskněte klávesu ENTER a potom kombinaci kláves CTRL+T.

V tomto článku

Základní navigace

Základní úlohy

Navigace na pásu karet

Klávesové zkratky na kartě Soubor

Klávesové zkratky na kartě Domů

Klávesové zkratky na kartě Zobrazení

Klávesové zkratky na kartě Sestavy

Klávesové zkratky na kartě Miniaplikace

Klávesové zkratky aplikace Business Contact Manager v aplikaci Outlook

Základní navigace

V mnoha klávesové zkratky v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se podobají klávesové zkratky aplikace Outlook podle klávesové zkratky pro aplikaci Outlook.

Například stisknutím klávesy ALT zobrazíte všechny kombinace klávesy ALT + a dalších kláves, které jsou k dispozici v okně. Po zobrazení těchto klávesových zkratek můžete jednoduše stisknout příslušnou klávesovou zkratku, bez nutnosti znovu stisknout klávesu ALT.

Pro začátek můžete použít tyto klávesové zkratky:

Akce

Klávesy

Přepněte do Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

CTRL + 9

Přechod do složky Pošta

CTRL + 1

Přechod do seznamu složek v navigačním podokně

CTRL + 6

Pohyb po oblasti ve vybraném okně nebo vybraném pracovním prostoru.

Klávesy se šipkami

Otevření vybrané složky nebo záznamu

Klávesa ENTER nebo SPACE

Přecházení mezi navigačního podokna pracovní prostor, miniaplikace s a jejich možnosti nabídky, v podokně seznam, do vyhledávacího pole a v podokně čtení.

Klávesa TAB

Posun zpět mezi podoknem navigace, pracovním prostorem, miniaplikacemi, podoknem seznamu, vyhledávacím polem a podoknem čtení

Klávesy CTRL + SHIFT + TAB nebo SHIFT + TAB

Přechod do složky Domů na pásu karet

ALT + H

Přechod do složky Soubor na pásu karet

ALT + S

Přechod do složky Zobrazení na pásu karet

ALT + V

Přechod do složky Sestavy na pásu karet

ALT + R

Přechod do složky Miniaplikace na pásu karet

ALT + G

Začátek stránky

Základní úlohy

Tato část uvádí seznam klávesových zkratek pro některé nejčastější úkoly, které je potřeba udělat v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Následující části se zabývají klávesových zkratek na pásu karet a v jednotlivých pracovní prostor podrobněji.

Akce

Klávesy

Vytvoření záznamu nového klienta

ALT + NA (Nový klient)

Otevření záznamu existujícího klienta

V navigačním podokně ŠIPKA DOLŮ do pracovního prostoru Správa kontaktů, klávesa TAB na kartu Klienti, klávesa ENTER, potom TAB, potom ŠIPKA DOLŮ na příslušného klienta a klávesa SPACE nebo ENTER

Vytvoření záznamu nového obchodního kontaktu

ALT + NB (Nový obchodní kontakt)

Otevření existujícího záznamu obchodního kontaktu

V navigačním podokně ŠIPKA DOLŮ do pracovního prostoru Správa kontaktů, klávesa TAB na kartu Obchodní kontakty, klávesa ENTER, potom TAB, potom ŠIPKA DOLŮ na příslušný kontakt a klávesa SPACE nebo ENTER

Odeslání e-mailové zprávy na vybraný záznam

ALT + E (E-mail)

Vytvoření záznamu nové příležitosti

ALT + NO (Nová příležitost)

Otevření záznamu existující příležitosti

V navigačním podokně ŠIPKA DOLŮ do pracovního prostoru Prodej, klávesa TAB na kartu Příležitosti, klávesa ENTER, potom TAB, potom ŠIPKA DOLŮ na příslušný záznam a klávesa SPACE nebo ENTER

Vytvoření nového záznamu marketingové aktivity

ALT + MA (Marketingová aktivita), potom ŠIPKA dolů na typ aktivity, kterou chcete zahájit

Otevření záznamu existující marketingové aktivity

V navigačním podokně ŠIPKA DOLŮ do pracovního prostoru Marketing, klávesa TAB na kartu se záznamem, který chcete otevřít, potom klávesa ENTER, potom klávesa TAB, ŠIPKA DOLŮ k záznamu, potom klávesa SPACE nebo ENTER

Vytvoření nového záznamu obchodního projektu

ALT + NP (Nový obchodní projekt)

Otevření existujícího záznamu obchodního projektu

V navigačním podokně ŠIPKA DOLŮ do pracovního prostoru Řízení projektů, klávesa TAB na kartu Obchodní projekty, klávesa ENTER, potom TAB, potom ŠIPKA DOLŮ na příslušný záznam a klávesa SPACE nebo ENTER

Vytvoření nového záznamu projektového úkolu

ALT + NT (Nový úkol projektu)

Otevření existujícího záznamu úkolu projektu

V navigačním podokně ŠIPKA DOLŮ do pracovního prostoru Řízení projektů, klávesa TAB na kartu Úkoly projektu, klávesa ENTER, potom TAB, potom ŠIPKA DOLŮ na příslušný záznam a klávesa SPACE nebo ENTER

Propojení dokumentu nebo jiného souboru se záznamem

ALT + BR (Propojit se záznamem)

Začátek stránky

Navigace na pásu karet

Na pásu karet se můžete pohybovat pomocí řady klávesových zkratek. Začít můžete s použitím následující tabulky. Poznámka: Klávesa F10 funguje jako klávesa ALT a pokud vám to bude lépe vyhovovat, můžete ji tedy používat namísto klávesy ALT.

Akce

Klávesy

Výběr aktivní karty a zobrazení klávesové zkratky

ALT (nebo F10)

Přepínání mezi kartami

ALT + ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO

Přepínání mezi skupinami tlačítek na vybrané kartě

CTRL + ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO

Na pásu karet se zobrazí různé klávesové zkratky v závislosti na pracovním prostoru, který používáte, a na kartě, na které se nacházíte.

Začátek stránky

Klávesové zkratky na kartě Soubor

Kartu souboru otevřete klávesami ALT + S. Možnosti aplikace Business Contact Manager zobrazíte klávesami ALT + B.

Akce

Klávesy

Aktivace možností aplikace Business Contact Manager na kartě Soubor

ALT + S (Soubor), potom ALT + B (Business Contact Manager)

Otevření nabídky pro import obchodních dat, kontaktů nebo dat z jiné aplikace nebo export obchodních dat

ALT + I (Import a export), potom ŠIPKA DOLŮ na požadovanou možnost

Otevření nabídky pro zálohování nebo obnovení databáze

ALT + B (Zálohování a obnovení), potom ŠIPKA DOLŮ na požadovanou možnost

Otevření nabídky pro přizpůsobení typů záznamů, dat seznamů, kritérií bodování potenciálních zákazníků, fází prodeje a prodejních aktivit nebo polí na kartě kontaktu.

ALT + C (Přizpůsobit), potom ŠIPKA DOLŮ na požadovanou možnost

Nastavení funkce propojení a sledování pro e-mailové zprávy od vašich kontaktů

ALT + T (Spravovat propojení a sledování)

Nastavení obchodních kontaktů, aby byly k dispozici přes Internet, nebo zastavení synchronizace kontaktů

ALT + M (Synchronizovat), potom ŠIPKA DOLŮ na požadovanou možnost

Otevření seznamu Spravovat databáze a nastavení, připojení k nebo odebrání Databáze aplikace Business Contact Manager.

ALT + D (Spravovat databáze), potom ŠIPKA DOLŮ na požadovanou možnost

Nastavení databáze tak, aby s daty mohli pracovat ostatní uživatelé

ALT + S (Spravovat sdílení), potom ŠIPKA DOLŮ na požadovanou možnost

Změna práce s offline databází. Toto tlačítko je k dispozici jen tehdy, když vytvoříte offline kopii sdílené databáze.

ALT + O (Offline), potom ŠIPKA DOLŮ na požadovanou možnost

Spuštění nebo zastavení služby protokolování, které může poskytnout užitečné informace, když nastane chyba

ALT + L (Spustit/zastavit protokolování), potom ŠIPKA DOLŮ na požadovanou možnost

Zakázání Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

ALT + X (Zakázat)

Začátek stránky

Klávesové zkratky na kartě Domů

K výběru konkrétního pracovního prostoru použijte klávesy se šipkami, s jejichž pomocí přejdete do příslušné složky v navigačním podokně, a potom stiskněte klávesu ENTER nebo MEZERNÍK.

V pracovním prostoru Správy kontaktů:

Akce

Klávesy

Vytvoření nového Klient.

ALT + NA (Nový klient)

Vytvoření nového Obchodní kontakt.

ALT + NB (Nový obchodní kontakt)

Vytvoření nové položky

ALT + I (Nové položky), potom ŠIPKA DOLŮ na typ položky, kterou chcete vytvořit

Odeslání e-mailové zprávy na záznamy zvýrazněné v podokně se seznamem

ALT + E (E-mail)

Zahrnutí záznamů označených v podokně seznamu do hromadné korespondence

ALT + H (Hromadná korespondence)

Vytvoření Marketingová aktivita zaměřené na záznamy zvýrazněná v podokně seznam.

ALT + MA (Marketingová aktivita), potom ŠIPKA DOLŮ na typ aktivity, kterou chcete zahájit

Vytvoření položky aplikace Outlook propojené se záznamy v podokně seznamu

ALT + MO (Více), potom ŠIPKA DOLŮ na typ položky, kterou chcete vytvořit

Přiřazení označených záznamů v podokně seznamu k uživateli databáze

ALT + AT (Přiřadit), potom ŠIPKA DOLŮ na jméno požadovaného uživatele

Propojení označených záznamů v podokně seznamu s novým nebo stávajícím účtem nebo obchodním kontaktem

ALT + CL (Vytvořit propojený obchodní kontakt), potom ŠIPKA DOLŮ na typ záznamu, který chcete propojit s vybranými záznamy

Současná úprava pole v označených záznamech v podokně seznamu

ALT + BE (Hromadná úprava)

Převedení označených záznamů v podokně seznamu na jiný typ záznamu

ALT + CT (Převést na), potom ŠIPKA DOLŮ na typ záznamu, na který chcete převést záznamy

Odstranění označených záznamů v podokně seznamu

ALT + X (Odstranit)

Vytvořte záznam Obchodní poznámka propojené se zvýrazněnou záznamy v podokně seznam.

ALT + BN (Obchodní poznámka)

Vytvoření Záznam příležitosti propojené se zvýrazněnou záznamy v podokně seznam.

ALT + O (Příležitost)

Vytvoření Položka historie komunikace propojené se zvýrazněnou záznamy v podokně seznam.

ALT + MH (Více), potom ŠIPKA DOLŮ na typ položky historie, kterou chcete vytvořit

Zařazení označených záznamů v podokně seznamu do kategorií

ALT + Y1 (Zařadit do kategorií), potom ŠIPKA DOLŮ na požadovanou kategorii

Označení zvýrazněných záznamů v podokně seznamu příznakem pro zpracování

ALT + Y2 (Zpracovat), potom ŠIPKA DOLŮ na časový rámec pro zpracování

V pracovním prostoru Prodej:

Akce

Klávesy

Vytvoření nového záznamu potenciálního zákazníka

ALT + NL (Nový potenciální zákazník)

Vytvořte nový záznam Příležitost.

ALT + NO (Nová příležitost)

Vytvoření nové položky

ALT + I (Nové položky), potom ŠIPKA DOLŮ na typ položky, kterou chcete vytvořit

Odeslání e-mailové zprávy na záznamy zvýrazněné v podokně se seznamem

ALT + E (E-mail)

Vytvoření žádosti o schůzku pro záznamy označené v podokně seznamu

ALT + MR (Žádost o schůzku)

Zahrnutí záznamů označených v podokně seznamu do hromadné korespondence

ALT + H (Hromadná korespondence)

Vytvoření Marketingová aktivita zaměřené na záznamy zvýrazněná v podokně seznam.

ALT + MA (Marketingová aktivita), potom ŠIPKA DOLŮ na typ aktivity, kterou chcete zahájit

Vytvoření položky aplikace Outlook propojené se záznamy v podokně seznamu

ALT + MO (Více), potom ŠIPKA DOLŮ na typ položky, kterou chcete vytvořit

Přiřazení označených záznamů v podokně seznamu k uživateli databáze

ALT + AT (Přiřadit), potom ŠIPKA DOLŮ na jméno požadovaného uživatele

Vytvořte záznam Obchodní projekt s názvem, který propojen zvýrazněný příležitosti v podokně seznam.

ALT + CP (Vytvořit obchodní projekt)

Současná úprava pole v označených záznamech v podokně seznamu

ALT + BE (Hromadná úprava)

Převedení označených záznamů v podokně seznamu na jiný typ záznamu

ALT + CT (Převést na), potom ŠIPKA DOLŮ na typ záznamu, na který chcete převést záznamy

Odstranění označených záznamů v podokně seznamu

ALT + X (Odstranit)

Vytvoření záznamu zápisu o telefonním hovoru propojeného s označenými záznamy v podokně seznamu

ALT + PL (Zápis o telefonním hovoru)

Vytvořte záznam Obchodní poznámka propojené se zvýrazněnou záznamy v podokně seznam.

ALT + BN (Obchodní poznámka)

Propojení souboru s označenými záznamy v podokně seznamu

ALT + S (Soubor)

Vytvoření Záznam příležitosti propojené se zvýrazněnou záznamy v podokně seznam.

ALT + O (Příležitost)

Vytvoření Položka historie komunikace propojené se zvýrazněnou záznamy v podokně seznam.

ALT + MH (Více)

Zařazení označených záznamů v podokně seznamu do kategorií

ALT + Y1 (Zařadit do kategorií), potom ŠIPKA DOLŮ na požadovanou kategorii

Označení zvýrazněných záznamů v podokně seznamu příznakem pro zpracování

ALT + Y2 (Zpracovat), potom ŠIPKA DOLŮ na časový rámec pro zpracování

Otevření dialogového okna Změnit fáze prodeje a prodejní aktivity pro úpravy těchto informací pro váš podnik

ALT + SS (Fáze prodeje)

Otevření dialogového okna Úprava kritérií bodování pro úpravy kritérií bodování potenciálního zákazníka

ALT + SC (Kritéria bodování)

Otevření dialogového okna Produkty a služby pro přidání nebo aktualizaci seznamu produktů a služeb

ALT + PS (Produkty a služby)

V marketingové pracovního prostoru

Akce

Klávesy

Vytvoření nového záznamu marketingové aktivity ve formě seznamu volání

ALT + NC (Nový seznam volání)

Vytvoření nového záznamu marketingové aktivity ve formě hromadného e-mailu

ALT + NE (Nový hromadný e-mail)

Vytvoření nového záznamu marketingové aktivity ve formě tisku nové cílené pošty nebo jiného typu marketingové aktivity. Výběr závisí na tom, která karta je v podokně seznamu vybrána.

ALT + NN (Tisk nové cílené pošty nebo Nová jiná aktivita)

Vytvoření nové položky

ALT + I (Nové položky)

Označení dokončené marketingové aktivity označené v podokně seznamu jako uzavřené.

ALT + MC (Označit jako uzavřený)

Odstranění označených záznamů v podokně seznamu

ALT + X (Odstranit)

Zařazení označených záznamů v podokně seznamu do kategorií

ALT + Y1 (Zařadit do kategorií), potom ŠIPKA DOLŮ na požadovanou kategorii

Označení zvýrazněných záznamů v podokně seznamu příznakem pro zpracování

ALT + Y2 (Zpracovat), potom ŠIPKA DOLŮ na časový rámec pro zpracování

V pracovním prostoru Řízení projektů:

Akce

Klávesy

Vytvořte nový záznam Obchodní projekt.

ALT + NP (Nový obchodní projekt)

Vytvoření nového záznamu projektového úkolu

ALT + NT (Nový úkol projektu)

Vytvoření nové položky

ALT + I (Nové položky)

Vytvoření prázdné e-mailové zprávy

ALT + E (E-mail)

Vytvoření prázdné žádosti o schůzku

ALT + MR (Žádost o schůzku)

Přiřazení označených záznamů v podokně seznamu k uživateli databáze

ALT + AT (Přiřadit)

Současná úprava pole v označených projektech v podokně seznamu

ALT + BE (Hromadná úprava)

Označení vybraných úloh v podokně seznamu jako dokončených

ALT + MP (Označit jako splněný)

Odstranění označených záznamů v podokně seznamu

ALT + X (Odstranit)

Vytvoření záznamu zápisu o telefonním hovoru propojeného s označenými projekty v podokně seznamu

ALT + PL (Zápis o telefonním hovoru)

Vytvoření záznamu úkolu projektu propojeného s označenými projekty v podokně seznamu

ALT + PT (Úkol projektu)

Vytvoření položky historie komunikace propojené s označenými projekty v podokně seznamu

ALT + MH (Více)

Vytvoření šablony pro použití při vytváření nových záznamů obchodních projektů

ALT + CT (Vytvořit šablonu)

Otevření dialogového okna Spravovat šablony projektů pro aktualizaci šablon obchodních projektů

ALT + MT (Spravovat šablony projektů)

Zařazení označených záznamů v podokně seznamu do kategorií

ALT + Y1 (Zařadit do kategorií), potom ŠIPKA DOLŮ na požadovanou kategorii

Označení zvýrazněných záznamů v podokně seznamu příznakem pro zpracování

ALT + Y2 (Zpracovat), potom ŠIPKA DOLŮ na časový rámec pro zpracování

Začátek stránky

Klávesové zkratky na kartě Zobrazení

Můžete přizpůsobit, jak vaše informace se zobrazují ve Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se na kartu zobrazení. Většina klávesové zkratky se zobrazují na pásu karet, bez ohledu na pracovní prostor, který používáte.

Akce

Klávesy

Zobrazení záznamů kontaktů v podokně seznamu jako seznamu

ALT + VL (Seznam)

Zobrazení záznamů kontaktů v podokně seznamu jako adresní karty

ALT + VA (Adresní karta)

Zobrazení záznamů kontaktů v podokně seznamu jako vizitky

ALT + VB (Vizitka)

Otevření dialogového okna Upřesnit nastavení zobrazení pro provedení dalších změn, jako je písmo, pořadí řazení nebo filtrování seznamu

ALT + VS (Nastavení zobrazení)

Obnovení výchozího zobrazení podokna seznamu

ALT + X (Obnovit zobrazení)

Otevření dialogového okna Filtr pro zahrnutí pouze těch informací, které chcete zobrazit v podokně seznamu

ALT + FF (Filtr)

Zobrazení pouze záznamů přiřazených vámi zadanému uživateli

ALT + FA (Přiřazeno)

Zobrazení pouze záznamů ve vámi zadaných fázích prodeje Vše, Pouze otevřené, Pouze úspěšně uzavřené nebo Pouze neúspěšně uzavřené.

ALT + FS (Fáze prodeje)

Zobrazení pouze záznamů s vámi zadaným aktivním stavem

ALT + FV (Aktivní)

Řazení záznamů v podokně seznamu podle uživatelů, ke kterým jsou přiřazeny

ALT + BS (Podle přiřazení)

Řazení záznamů v podokně seznamu podle aktivního stavu

ALT + BV (Podle stavu Aktivní)

Řazení záznamů v podokně seznamu podle kategorie

ALT + BC (Podle kategorie)

Řazení záznamů v podokně seznamu podle klienta

ALT + BA (Podle klienta)

Řazení záznamů v podokně seznamu podle propojeného klienta

ALT + BL (Podle propojeného projektu)

Řazení záznamů v podokně seznamu podle fáze prodeje

ALT + BT (Podle fáze prodeje)

Řazení záznamů podle libovolného pole, které je součástí formuláře záznamů

ALT + AB (Uspořádat podle)

Řazení záznamů marketingové aktivity podle kampaně, ve které se nacházejí

ALT + BG (Podle kampaně)

Řazení záznamů marketingové aktivity podle stavu dokončení

ALT + BU (Podle stavu aktivity)

Změna pořadí zvoleného řazení

ALT + Y1 (Obrátit řazení)

Přidání informací do podokna seznamu podle sloupce

ALT + Y2 (Přidat sloupce)

Rozbalení či sbalení záznamů v podokně seznamu

ALT + E (Rozbalení či sbalení)

Zvolení způsobu zobrazení navigačního podokna

ALT + N (Navigace)

Zvolení způsobu zobrazení podokna čtení

ALT + Y3 (Podokno čtení)

Zvolení způsobu zobrazení panelu úkolů

ALT + TB (Panel úkolů)

Otevření okna připomenutí pro záznamy označené v podokně seznamu

ALT + M (Okno připomenutí)

Otevření záznamů označených v podokně seznamu v novém okně nebo oknech

ALT + Y4 (Otevřít v novém okně)

Zavření všech dalších oken

ALT + Y5 (Zavřít všechny položky)

Začátek stránky

Klávesové zkratky na kartě Sestavy

Akce

Klávesy

Otevření upravené a uložené sestavy

ALT + S (Uložené sestavy)

Otevření sestavy klientů

ALT + A (Klienti)

Otevření sestavy obchodních kontaktů

ALT + B (Obchodní kontakty)

Otevření sestavy potenciálních zákazníků

ALT + L (Potenciální zákazníci)

Otevření sestavy příležitostí

ALT + O (Příležitosti)

Otevření sestavy prodeje u nejziskovějších zákazníků

ALT + TC (Hlavní zákazníci)

Otevření sestavy prodeje nejlépe prodávaných produktů

ALT + TP (Hlavní produkty)

Otevření sestavy prodeje pro kontakty, které doporučily vaší společnosti nejvíce obchodů

ALT + TR (Hlavní doporučující osoby)

Otevření sestavy prodeje pro neaktivní zákazníky

ALT + DC (Neaktivní zákazníci)

Otevření marketingové sestavy

ALT + M (Marketing)

Otevření sestavy obchodních projektů

ALT + P (Obchodní projekty)

Otevření sestavy úkolů projektu

ALT + TA (Úkoly projektu)

Začátek stránky

Klávesové zkratky na kartě Miniaplikace

Akce

Klávesy

Přidání miniaplikace Prodej do pracovního prostoru nebo řídicího panelu

ALT + S (Prodej)

Přidání miniaplikace Marketing do pracovního prostoru nebo řídicího panelu

ALT + M (Marketing)

Přidání miniaplikace Řízení projektů do pracovního prostoru nebo řídicího panelu

ALT + P (Řízení projektů)

Přidání miniaplikace Poslední obchodní položky do pracovního prostoru nebo řídicího panelu

ALT + G (Obecné)

Obnovení dat ve všech miniaplikacích

ALT + R (Aktualizovat)

Začátek stránky

Klávesové zkratky aplikace Business Contact Manager v aplikaci Outlook

Některé z klávesové zkratky pro Business Contact Manager pro aplikaci Outlook se zobrazují v e-mailu podokno Microsoft Outlook čtení. Klávesové zkratky jsou všechny na pásu karet klikněte na kartě Domů ve skupině obchodní.

Akce

Klávesy

Přidání e-mailovou adresu v zvýrazněný zprávu, která Business Contact Manager pro aplikaci Outlook jako klienta, obchodní kontakt nebo vlastní typ záznamu.

ALT + BC (Vytvořit záznam)

Nastavení propojení a sledování e-mailů pro některou nebo všechny e-mailové adresy v označené e-mailové zprávě

ALT + BL (Propojit a sledovat)

Přidání označené položky aplikace Outlook do historie komunikace záznamu

ALT + BR (Propojit se záznamem)

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×