Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Úkoly můžete rychle provádět pomocí klávesových zkratek – stisknete na klávesnici jednu klávesu nebo více kláves a provede se úkol. Třeba když stisknete klávesy COMMAND+ P, otevře se dialogové okno Tisk.

Poznámky : 

  • Popisy klávesových zkratek odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy při jiných rozloženích klávesnice nemusí odpovídat klávesám na klávesnici pro americkou angličtinu. Můžou se lišit taky klávesové zkratky pro přenosné počítače.

  • Nastavení v některých verzích operačního systému Macintosh a některé nástroje můžou kolidovat s klávesovými zkratkami a operacemi funkčních kláves v Office. Informace o změně přiřazení kláves klávesové zkratky najdete v Nápovědě k Macu pro vaši verzi Macintoshe, resp. v nástroji.

  • Pokud tady nevidíte klávesovou zkratku, která by vám vyhovovala, můžete si vytvořit vlastní klávesovou zkratku.

Typy klávesových zkratek

Úpravy textu a objektů

Pohyb v textu

Práce s objekty

Prezentace

Změna zobrazení

Výběr textu

Prezentace

Práce v tabulkách

Okna a dialogová okna

Úpravy textu a objektů

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Odstranění jednoho znaku vlevo

DELETE

Odstranění jednoho znaku vpravo

FUNCTION + DELETE

Vyjmutí vybraného textu nebo objektu

COMMAND + X

Zkopírování vybraného textu nebo objektu

COMMAND + C

Vložení vyjmutého nebo zkopírovaného textu nebo objektu

COMMAND + V

Provedení příkazu Vložit jinak

COMMAND + CONTROL + V

Zvětšení velikosti písma

COMMAND + SHIFT + >

Zmenšení velikosti písma

COMMAND + SHIFT + <

Použití tučného formátování

COMMAND +B

Použití podtržení

COMMAND + U

Použití kurzívy

COMMAND + I

Zarovnání odstavce na střed

COMMAND + E

Zarovnání odstavce do bloku

COMMAND +J

Zarovnání odstavce doleva

COMMAND + L

Zarovnání odstavce doprava

COMMAND + R

Zopakování poslední akce

COMMAND + Y

Vrácení poslední akce zpět

COMMAND + Z

Otevření dialogového okna formátování textu a možností písma

COMMAND + T

Otevření dialogového okna formátování textu a možností odstavce

COMMAND + OPTION + M

Začátek stránky

Pohyb v textu

Pohyb

Klávesová zkratka

Na začátek slova nebo o jedno slovo doleva

OPTION+ ŠIPKA DOLEVA

O jedno slovo vpravo

OPTION+ ŠIPKA DOPRAVA

Na konec řádku

COMMAND + ŠIPKA DOPRAVA

Na začátek řádku

COMMAND + ŠIPKA DOLEVA

Na začátek odstavce nebo o jeden odstavec nahoru

OPTION + ŠIPKA NAHORU

O jeden odstavec dolů

OPTION + ŠIPKA DOLŮ

Na začátek nebo konec veškerého textu v objektu, který upravujete

COMMAND + ŠIPKA NAHORU/DOLŮ

Začátek stránky

Práce s objekty

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Výběr dalšího objektu

TAB

Výběr předchozího objektu

SHIFT + TAB

Výběr všech objektů a celého textu

COMMAND + A

Přesunutí vybraného objektu ve směru šipky

Klávesy se šipkami nebo COMMAND + klávesa se šipkou

Seskupení vybraných objektů

COMMAND + OPTION + G

Oddělení vybraných objektů

COMMAND + OPTION + SHIFT + G

Opětovné seskupení vybraných objektů

COMMAND + OPTION + J

Otočení vybraného objektu ve směru hodinových ručiček

OPTION + šipka doprava

Otočení vybraného objektu proti směru hodinových ručiček

OPTION + šipka doleva

Formátování vybraného objektu

COMMAND + SHIFT + 1

Duplikování vybraných objektů

COMMAND + D

Změna velikosti vybraných objektů

SHIFT + klávesy se šipkami

Začátek stránky

Prezentace

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové prezentace

COMMAND + N

Vytvoření nové prezentace se šablonou z galerie prezentací PowerPointu

COMMAND + SHIFT + P

Vložení nového snímku

CONTROL + M nebo COMMAND + SHIFT + N

Oddálení

COMMAND + ZNAMÉNKO MINUS

Přiblížení

COMMAND + ZNAMÉNKO PLUS

Vytvoření kopie vybraného snímku

COMMAND + SHIFT + D

Otevření prezentace

COMMAND + O

Zavření prezentace

COMMAND + W

Tisk prezentace

COMMAND + P

Uložení prezentace

COMMAND + S

Uložení prezentace s jiným názvem, umístěním nebo formátem souboru

COMMAND + SHIFT + S

Ukončení PowerPointu

COMMAND + Q

Vyhledání textu a formátování

COMMAND + F

Přidání hypertextového odkazu k vybranému textu, obrázku nebo objektu

COMMAND + K

Zrušení příkazu, jako je třeba Uložit jako

ESC

Vrácení akce zpět

COMMAND + Z

Zopakování akce

COMMAND + Y

Pohyb ve více otevřených prezentacích

COMMAND + ~

Otevření posledního souboru

COMMAND + SHIFT + O

Začátek stránky

Změna zobrazení

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přepnutí do normálního zobrazení

COMMAND + 1

Přepnutí do zobrazení řazení snímků

COMMAND + 2

Přepnutí do zobrazení poznámek

COMMAND + 3

Přepnutí na zobrazení osnovy

COMMAND + 4

Přepnutí do prezentace

COMMAND + SHIFT + ENTER

Přepnutí do zobrazení na celou obrazovku (skrytí nabídek)

COMMAND + CONTROL + F

Přepnutí do zobrazení prezentujícího

OPTION + ENTER

Zobrazení nebo skrytí vodítek

COMMAND + OPTION + CONTROL + G

Přepnutí na zobrazení předlohy podkladů

COMMAND + OPTION + 2 nebo SHIFT + kliknutí na Zobrazení Řazení snímků  Tlačítko Zobrazit řazení snímků

Přepnutí do zobrazení předlohy snímků

COMMAND + OPTION + 1 nebo SHIFT + kliknutí na Normální zobrazení Tlačítko Normální zobrazení

Přepnutí do zobrazení předlohy poznámek

COMMAND + OPTION + 3

Začátek stránky

Výběr textu

Výběr

Klávesová zkratka

O jeden znak doprava

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

O jeden znak vlevo

SHIFT + ŠIPKA DOLEVA

Od pozice kurzoru do stejného bodu o jeden řádek nahoru

SHIFT + ŠIPKA NAHORU

Od pozice kurzoru do stejného bodu o jeden řádek dolů

SHIFT + ŠIPKA DOLŮ

Veškerý text do začátku řádku

COMMAND + SHIFT + ŠIPKA DOLEVA

Veškerý text do konce řádku

COMMAND + SHIFT + ŠIPKA DOPRAVA

Od pozice kurzoru až do konce odstavce

SHIFT + OPTION + ŠIPKA DOLŮ

Od pozice kurzoru až do začátku odstavce

SHIFT + OPTION + ŠIPKA NAHORU

Začátek stránky

Prezentace

Při spuštění prezentace v režimu celé obrazovky, se zobrazením prezentujícího nebo bez něj, můžete použít následující klávesové zkratky.

Tip : Když během prezentace stisknete klávesu /, zobrazíte seznam klávesových zkratek.

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Provedení další animace nebo zobrazení dalšího snímku

N, PAGE DOWN, ŠIPKA DOPRAVA, ŠIPKA DOLŮ nebo MEZERNÍK (nebo kliknutí myší)

Návrat na předchozí animaci nebo na předchozí snímek

P, PAGE UP, ŠIPKA DOLEVA, ŠIPKA NAHORU nebo DELETE

Přechod na snímek s určitým číslem

Číslo snímku, který chcete zobrazit, a potom stisknutí klávesy ENTER

Zobrazení černé obrazovky nebo návrat do prezentace z černé obrazovky

B nebo TEČKA

Zobrazení bílé obrazovky nebo návrat do prezentace z bílé obrazovky

W nebo ČÁRKA

Přehrávání prezentace od prvního snímku

COMMAND + SHIFT+ ENTER

Přehrávání prezentace od aktuálního snímku

COMMAND + ENTER

Ukončení prezentace

ESC, COMMAND + TEČKA nebo SPOJOVNÍK

Smazání poznámek na obrazovce

E

Přechod na další skrytý snímek, pokud je další snímek skrytý

H

Opětovné zobrazení skrytého ukazatele nebo změna ukazatele na pero

COMMAND + P

Opětovné zobrazení skrytého ukazatele nebo změna ukazatele na šipku

COMMAND + A

Skrytí ukazatele myši při přesunování myši

CONTROL + H

Zobrazení místní nabídky

Stisknutí a podržení klávesy CONTROL a kliknutí myší

Zobrazení položky Tezauru pro vybrané slovo

COMMAND + OPTION + CONTROL + R

Zobrazení položky inteligentního vyhledávání pro vybrané slovo nebo slovní spojení

COMMAND + OPTION + CONTROL + L

Přepnutí do zobrazení prezentujícího

OPTION + ENTER

Začátek stránky

Práce v tabulkách

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přechod na následující buňku

TAB

Přechod na předchozí buňku

SHIFT + TAB

Přechod na následující řádek

ŠIPKA DOLŮ

Přechod na předchozí řádek

ŠIPKA NAHORU

Začátek nového odstavce v buňce

ENTER

Přidání nového řádku na konec tabulky

TAB na konci posledního řádku

Začátek stránky

Okna a dialogová okna

Požadovaná akce

Klávesy

Zavření aktivního okna

COMMAND + W

Provedení akce přiřazené k výchozímu tlačítku v dialogovém okně

ENTER

Zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Skrytí aktuálního okna

COMMAND + H

Minimalizování aktuálního okna

COMMAND + M

Začátek stránky

Související informace

Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro Office 2016 pro Mac

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×