Klávesové zkratky v Outlooku

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Použití Outlooku správě pošty, nastavení a přiřazovat úkoly, plánování schůzek a další – klávesové zkratky použít u všech. Klávesové zkratky v tomto článku v nápovědě k rozložení klávesnice. Klávesové zkratky pro jiné rozložení nemusí přesně shodovat s americké klávesovým zkratkám.

Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte klávesou TAB položku Zobrazit vše v horní části tématu, stiskněte klávesu ENTER a potom kombinaci kláves CTRL+P.

Poznámka : Outlook nenabízí možnost měnit nebo přizpůsobit klávesové zkratky. Alternativní možnosti najdete v tomto článku TechCenter.

Poznámky : 

  • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

  • V tomto tématu se předpokládá, že uživatelé čteček JAWS mají vypnutou funkci virtuálního pásu karet.

V tomto článku

Často používané klávesové zkratky

Akce

Klávesová zkratka

Uzavření

Escape nebo Enter

Přechod na kartu Domů

Alt+Ů

Nová zpráva

Ctrl+Shift+M

Odeslat

Alt+S

Vložit soubor

Alt+N, A, F

Nový úkol

Ctrl+Shift+K

Odstranění.

Odstranění (pokud je vybraná zpráva, úkol nebo schůzka)

Metoda

Alt + H, R, P kombinaci kláves CTRL + E

Odpovědět

Alt+H, R, P

Vpřed

Alt+H, F, W

Odpovědět všem

Alt+H, R, A

Kopírování

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Poznámka : Kombinace kláves Ctrl+Insert není v podokně čtení dostupná.

Odeslání a přijetí

Alt+S, S

Přejít do kalendáře

Ctrl+2

Vytvořit událost

Ctrl+Shift+A

Přejít do složky

Alt+H, M, V, vybrat složku ze seznamu

Uložit přílohu jako

Alt+JA, A, S

Začátek stránky

Základní navigace

Akce

Klávesová zkratka

Přejít do zobrazení Pošta

Ctrl+1

Přejít do zobrazení Kalendář

Ctrl+2

Přechod do zobrazení Kontakty

Ctrl+3

Přechod do zobrazení Úkoly

Ctrl+4

Přechod do zobrazení Poznámky

Ctrl+5

Přechod do seznamu Složky v podokně Složky

Ctrl+6

Přechod na zástupce

Ctrl+7

Přechod na další otevřenou zprávu

Ctrl+tečka

Přechod na předchozí otevřenou zprávu

Ctrl+čárka

Přepnutí mezi podoknem složek, hlavním oknem Outlooku, podoknem čtení a panelem úkolů

CTRL+SHIFT+TAB nebo SHIFT+TAB

Přepnutí mezi oknem Outlooku, menšími podokny v podokně Složky, podoknem čtení a sekcemi na panelu úkolů

Klávesa Tab

Přepnutí mezi oknem Outlooku, menšími podokny v podokně Složky, podoknem čtení a sekcemi na panelu úkolů a zobrazení přístupových kláves na pásu karet Outlooku

F6

Pohyb po řádcích záhlaví zprávy v podokně Složky nebo v otevřené zprávě

Ctrl+Tab

Pohyb po podokně Složky

Klávesy se šipkami

Přechod do jiné složky

Ctrl+Y

Přechod do pole Hledat

F3 nebo CTRL+E

Přechod na předchozí zprávu v podokně čtení

ALT+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ČÁRKA nebo ALT+PAGE UP

Posunutí textu o stránku dolů v podokně čtení

Mezerník

Posunutí textu o stránku nahoru v podokně čtení

Shift+mezerník

Rozbalit nebo sbalit skupinu v seznamu e-mailových zpráv

Šipka vlevo nebo šipka vpravo

Přechod na předchozí zobrazení v hlavním okně Outlooku

ALT+B nebo ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod vpřed na další zobrazení v hlavním okně Outlooku

Alt+Šipka vpravo

Výběr informačního panelu a zobrazení nabídky příkazů (pokud jsou dostupné)

Ctrl+Shift+W

Začátek stránky

Metoda

Akce

Klávesová zkratka

Hledat zprávu nebo jinou položku

Ctrl+E

Vymazat výsledky hledání

Esc

Rozbalení hledání tak, aby zahrnovaly položky Všechny položky pošty, Všechny položky kalendáře nebo Všechny položky kontaktů (podle aktuálního modulu)

Ctrl+Alt+A

Použití funkce Rozšířené hledání.

Ctrl+Shift+F

Vytvoření složky výsledků hledání

Ctrl+Shift+P

Hledat text v rámci otevřené položky

F4

Hledání a nahrazení textu, symbolů nebo některých příkazů formátování, když je fokus v podokně čtení nebo v otevřené položce

Ctrl+H

Rozšíření hledání na položky v aktuální složce

Ctrl+Alt+K

Rozšíření hledání na podsložky příznaky kombinaci kláves Ctrl + Alt + Z

Ctrl+Alt+Z

Začátek stránky

Příznaky

Akce

Klávesová zkratka

Otevření dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování a přiřazení příznaku

Ctrl+Shift+G

Začátek stránky

Barevné kategorie

Akce

Klávesová zkratka

Odstranění vybrané kategorie ze seznamu v dialogovém okně Barevné kategorie

Alt+D

Začátek stránky

Vytvoření položky nebo souboru

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření události

Ctrl+Shift+A

Vytvoření kontaktu

Ctrl+Shift+C

Vytvoření skupiny kontaktů

Ctrl+Shift+L

Vytvoření faxu

Ctrl+Shift+X

Vytvoření složky

Ctrl+Shift+E

Vytvoření žádosti o schůzku

Ctrl+Shift+Q

Vytvoření zprávy

Ctrl+Shift+M

Vytvoření poznámky

Ctrl+Shift+N

Vytvoření dokumentu Office

Ctrl+Shift+H

Publikování do vybrané složky

Ctrl+Shift+S

Publikování odpovědi do vybrané složky

Ctrl+T

Vytvoření složky výsledků hledání

Ctrl+Shift+P

Vytvoření úkolu

Ctrl+Shift+K

Začátek stránky

Příkazy ve většině zobrazení

Akce

Klávesová zkratka

Uložení (s výjimkou zobrazení Úkoly)

CTRL+S nebo SHIFT+F12

Uložení a zavření (s výjimkou zobrazení Pošta)

Alt+S

Uložení jako (jen v zobrazení Pošta)

F12

Zpět

CTRL+Z nebo ALT+BACKSPACE

Odstranění položky

Ctrl+D

Tisk

Ctrl+P

Kopírování položky

Ctrl+Shift+Y

Přesunutí položky

Ctrl+Shift+V

Kontrola jmen

Ctrl+K

Kontrola pravopisu

F7

Nastavit příznak pro zpracování

Ctrl+Shift+G

Vpřed

Ctrl+F

Odeslání, vystavení nebo pozvání všech

Alt+S

Povolení úprav v poli ve všech zobrazeních s výjimkou pošty nebo ikon

F2

Zarovnání textu vlevo

Ctrl+L

Zarovnat text na střed

Ctrl+E

Zarovnání textu vpravo

Ctrl+R

Začátek stránky

Pošta:

Akce

Klávesová zkratka

Přepnout na složku Doručená pošta

Ctrl+Shift+I

Přepnout na složku Pošta k odeslání

Ctrl+Shift+O

Kontrola jmen

Ctrl+K

Odeslat

Alt+S

Odpověď na zprávu

Ctrl+R

Odpověď na zprávu všem

Ctrl+Shift+R

Odpověď se žádostí o schůzku

Ctrl+Alt+R

Předání zprávy dál

Ctrl+F

Označení zprávy jako vyžádané

Ctrl+Alt+J

Zobrazení blokovaného externího obsahu (ve zprávě)

Ctrl+Shift+I

Vystavení do složky

Ctrl+Shift+S

Použití stylu Normální

Ctrl+Shift+N

Kontrola nových zpráv

CTRL+M nebo F9

Přechod na předchozí zprávu

Šipka nahoru

Přechod na další zprávu

Šipka dolů

Vytvoření zprávy (v zobrazení Pošta)

Ctrl+N

Vytvoření zprávy (z libovolného zobrazení aplikace Outlook)

Ctrl+Shift+M

Otevření přijaté zprávy

Ctrl+O

Odstranění a ignorování konverzace

Ctrl+Shift+D

Otevření Adresáře

Ctrl+Shift+B

Přidání rychlého příznaku k neotevřené zprávě

Vložit

Zobrazení dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování

Ctrl+Shift+G

Označit jako přečtené

Ctrl+Q

Označení zpráv jako nepřečtených

Ctrl+U

Otevření Tipu pro e-mail ve vybrané zprávě

Ctrl+Shift+W

Nalezení nebo nahrazení

F4

Hledání dalšího výskytu

Shift+F4

Odeslat

Ctrl+Enter

Tisk

Ctrl+P

Vpřed

Ctrl+F

Přeposlání jako přílohy

Ctrl+Alt+F

Zobrazení vlastností pro vybranou položku

Alt+Enter

Označení pro stažení

Ctrl+Alt+M

Kontrola stavu Označení pro stažení

Ctrl+Alt+U

Zobrazení průběhu operace Odeslat a přijmout

CTRL+B (v průběhu operace Odeslat a přijmout)

Začátek stránky

Kalendář.

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření události (v zobrazení Kalendář)

Ctrl+N

Vytvoření události (v jakémkoliv zobrazení Outlooku)

Ctrl+Shift+A

Vytvoření žádosti o schůzku

Ctrl+Shift+Q

Přeposlání události nebo schůzky

Odpověď na žádost o schůzku pomocí zprávy

Odpověď všem na žádost o schůzku pomocí zprávy

Zobrazení 1 dne v kalendáři

Alt+1

Zobrazení 2 dnů v kalendáři

Alt+2

Zobrazení 3 dnů v kalendáři

Alt+3

Zobrazení 4 dnů v kalendáři

Alt+4

Zobrazení 5 dnů v kalendáři

Alt+5

Zobrazení 6 dnů v kalendáři

Alt+6

Zobrazení 7 dnů v kalendáři

Alt+7

Zobrazení 8 dnů v kalendáři

Alt+8

Zobrazení 9 dnů v kalendáři

Alt+9

Zobrazení 10 dnů v kalendáři

Alt+0

Přechod na datum

Ctrl+G

Přepnutí do zobrazení měsíce

Alt+rovná se nebo Ctrl+Alt+4

Přechod na další den

Ctrl+Šipka doprava

Přechod na další týden

Alt+Šipka dolů

Přechod na další měsíc

Alt+Page Down

Přechod na předchozí den

Ctrl+Šipka doleva

Přechod na předchozí týden

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na předchozí měsíc

Alt+Page Up

Přechod na začátek týdne

Alt+Home

Přechod na konec týdne

Alt+End

Přepnutí do zobrazení celého týdne

ALT+MINUS nebo CTRL+ALT+3

Přepnutí do zobrazení pracovního týdne

Ctrl+Alt+2

Přechod na předchozí událost

CTRL+ČÁRKA nebo CTRL+SHIFT+ČÁRKA

Přechod na další událost

CTRL+TEČKA nebo CTRL+SHIFT+TEČKA

Nastavení opakování pro otevřenou událost nebo schůzku

Ctrl+G

Začátek stránky

Osoby

Akce

Klávesová zkratka

Vytočení nového volání

Ctrl+Shift+D

Vyhledání kontaktu nebo jiné položky (hledání)

F3 nebo CTRL+E

Zadání jména do pole Prohledat adresáře

F11

Přechod na první kontakt, který začíná určitým písmenem, v zobrazení tabulky nebo seznamu kontaktů

Shift+písmeno

Výběr všech kontaktů

Ctrl+A

Vytvoření zprávy s vybraným kontaktem jako předmětem

Ctrl+F

Vytvoření kontaktu (ve složce Kontakty)

Ctrl+N

Vytvoření kontaktu (v jakémkoliv zobrazení Outlooku)

Ctrl+Shift+C

Otevření formuláře kontaktu pro vybraný kontakt

Ctrl+O

Vytvoření skupiny kontaktů

Ctrl+Shift+L

Tisk

Ctrl+P

Aktualizace členů skupiny kontaktů

F5

Přechod do jiné složky

Ctrl+Y

Otevření adresáře

Ctrl+Shift+B

Použití funkce Rozšířené hledání.

Ctrl+Shift+F

V otevřeném kontaktu otevření dalšího kontaktu uvedeného v seznamu

Ctrl+Shift+tečka

Vyhledání kontaktu

F11

Zavření kontaktu

ESC

Odeslání faxu vybranému kontaktu

Ctrl+Shift+X

Otevření dialogového okna Kontrola adresy

Alt+D

Zobrazení informací E-mail 1 v poli Internet ve formuláři kontaktu

Alt+Shift+1

Zobrazení informací E-mail 2 v poli Internet ve formuláři kontaktu

Alt+Shift+2

Zobrazení informací E-mail 3 v poli Internet ve formuláři kontaktu

Alt+Shift+3

Začátek stránky

Lidé: Dialogové okno Elektronické vizitky

Akce

Klávesová zkratka

Otevření seznamu Přidat

Alt+A

Výběr textu v poli Popisek (pokud má fokus pole s přiřazeným popiskem)

Alt+B

Otevření dialogového okna Přidat obrázek vizitky

Alt+C

Umístění kurzoru na začátek pole Upravit

Alt+E

Výběr pole Pole

Alt+F

Výběr rozevíracího pole Zarovnání obrázku

Alt+G

Výběr barevné palety pro pozadí

Alt+K, Enter

Výběr rozevíracího pole Rozložení

Alt+L

Odebrání vybraného pole z ovládacího prvku Pole

Alt+R

Začátek stránky

Úkoly

Akce

Klávesová zkratka

Přijmutí zadání úkolu

Ctrl+C

Odmítnutí zadání úkolu

Ctrl+D

Hledání úkolu nebo jiné položky

Ctrl+E

Otevření dialogového okna Přejít do složky

Ctrl+Y

Vytvoření úkolu (v zobrazení Úkoly)

Ctrl+N

Vytvoření úkolu v jakémkoli zobrazení Outlooku

Ctrl+Shift+K

Otevření vybrané položky

Ctrl+O

Tisk vybrané položky

Ctrl+P

Výběr všech položek

Ctrl+A

Odstranění vybrané položky

Ctrl+D

Přeposlání úkolu jako přílohy

Ctrl+F

Vytvoření zadání úkolu

Ctrl+Shift+Alt+U

Přepnutí mezi podoknem složek, seznamem Úkoly a panelem úkolů

TAB nebo SHIFT+TAB

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Označení položky příznakem nebo označení položky jako dokončené

Vložit

Začátek stránky

Formátování textu

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení nabídky Formát

Alt+O

Zobrazení dialogového okna Písmo

Ctrl+Shift+P

Přepnutí velkých a malých písmen (při vybraném textu)

Shift+F3

Kapitálky

Ctrl+Shift+K

Tučné písmo

Ctrl+B

Odrážky

Ctrl+Shift+L

Kurzíva

Ctrl+I

Zvětšit odsazení

Ctrl+T

Zmenšit odsazení

Ctrl+Shift+T

Zarovnat doleva:

Ctrl+L

Zarovnat na střed

Ctrl+E

Podtržení

Ctrl+U

Zvětšení velikosti písma

Ctrl+pravá závorka nebo Ctrl+Shift+znaménko větší než

Zmenšení velikosti písma

Ctrl+levá závorka nebo Ctrl+Shift+znaménko menší než

Vyjmutí

CTRL+X nebo SHIFT+DELETE

Kopírování

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Poznámka : Kombinace kláves Ctrl+Insert není dostupná v podokně čtení.

Vložení

CTRL+V nebo SHIFT+INSERT

Vymazat formátování

CTRL+SHIFT+Z nebo CTRL+MEZERNÍK

Odstranění dalšího slova

Ctrl+Shift+H

Zarovnání textu do bloku (roztažení odstavce mezi dva okraje)

Ctrl+Shift+J

Použití stylů

Ctrl+Shift+S

Předsazení prvního řádku

Ctrl+T

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Zarovnání odstavce doleva

Ctrl+L

Zarovnání odstavce doprava

Ctrl+R

Zmenšení předsazení odstavce

Ctrl+Shift+T

Odstranění formátování odstavce

Ctrl+Q

Začátek stránky

Přidání webových informací k položkám

Akce

Klávesová zkratka

Vložení nebo úprava hypertextového odkazu v textu položky

Ctrl+K

Začátek stránky

Tisk

Akce

Klávesová zkratka

Otevření karty Tisk v zobrazení Backstage

Alt+F, P

Tisk položky v otevřeném okně

Alt+F, P, F a pak 1

Otevření dialogového okna Vzhled stránky ze zobrazení Tisk

ALT+S nebo ALT+U

Výběr tiskárny ze zobrazení Tisk

Alt+F, P a pak I

Otevření dialogového okna Možnosti tisku

Alt+F, P a pak R

Začátek stránky

Odeslání a přijetí

Akce

Klávesová zkratka

Zahájení odesílání a přijímání všech definovaných skupin pro odesílání a přijímání, pokud mají zaškrtnuté políčko Zahrnout tuto skupinu do odesílání a příjmu (F9). Může se jednat o záhlaví, celé položky, vybrané složky, položky s nižší než zadanou velikostí nebo libovolnou definovanou kombinací těchto parametrů.

F9

Zahájení odesílání a přijímání aktuální složky s načtením celých položek (záhlaví, položky a případných příloh)

Shift+F9

Zahájení odesílání a přijímání

Ctrl+M

Definice skupin Odeslat a přijmout

  Ctrl+Alt+S

Začátek stránky

Program Visual Basic Editor

Akce

Klávesová zkratka

Spuštění programu Visual Basic Editor

Alt+F11

Začátek stránky

Makra

Akce

Klávesová zkratka

Přehrání makra

Alt+F8

Začátek stránky

Formuláře

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření formuláře InfoPathu

Přesuňte fokus na složku InfoPathu a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl+N

Zavření formuláře InfoPathu

Ctrl+Shift+Alt+T

Začátek stránky

Zobrazení: Zobrazení Tabulka

Akce

Klávesová zkratka

para

para

para

para

Přechod na položku v dolní části obrazovky

O stránku dolů:

Přechod na položku v horní části obrazovky

O stránku nahoru:

Rozšíření nebo zúžení výběru o jednu položku

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další nebo předchozí položku bez rozšíření výběru

Ctrl+Šipka nahoru nebo Ctrl+Šipka dolů

Výběr nebo zrušení výběru aktivní položky

Ctrl+Mezerník

Začátek stránky

Zobrazení: Při vybrané skupině

Akce

Klávesová zkratka

Rozbalení vybrané skupiny

Šipka vpravo

Sbalení vybrané skupiny

Šipka vlevo

Výběr předchozí skupiny

Šipka nahoru

Výběr následující skupiny

Šipka dolů

Výběr první skupiny

HOME

Výběr poslední skupiny

Konec

Výběr první položky na obrazovce v rozbalené skupině nebo první položky mimo obrazovku vpravo

Šipka vpravo

Začátek stránky

Zobrazení: Zobrazení kalendáře po dnech, týdnech nebo měsících

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení 1 až 9 dnů

ALT+klávesa pro počet dnů

Zobrazení 10 dnů

ALT+0 (NULA)

Přepnutí do zobrazení Pracovní týden

Alt+znaménko minus

Přepnutí do zobrazení měsíce

Alt+rovná se

Přechod mezi zobrazením Kalendář, panelem úkolů a seznamem Složky

CTRL+TAB nebo F6

Výběr předchozí události

Shift+Tab

Přechod na předchozí den

Šipka vlevo

Přechod na další den

Šipka vpravo

Přechod na stejný den následujícího týdne

Alt+Šipka dolů

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Začátek stránky

Zobrazení: Zobrazení jednoho dne

Akce

Klávesová zkratka

Výběr času začátku pracovního dne

HOME

Výběr času konce pracovního dne

Konec

Výběr předchozího časového úseku

Šipka nahoru

Výběr dalšího časového úseku

Šipka dolů

Výběr časového úseku v horní části obrazovky

O stránku nahoru:

Výběr časového úseku v dolní části obrazovky

O stránku dolů:

Rozšíření nebo zúžení vybraného času

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí události nahoru nebo dolů

Alt+Shift+Šipka nahoru nebo Alt+Shift+Šipka dolů s kurzorem na události

Změna počátku nebo konce události

Alt+Shift+Šipka nahoru nebo respektive Alt+Shift+Šipka dolů s kurzorem na události

Přesunutí vybrané položky na stejný den následujícího týdne

Alt+Šipka dolů

Přesunutí vybrané položky na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Začátek stránky

Zobrazení: Zobrazení týdne

Akce

Klávesová zkratka

Přechod na začátek pracovní doby pro vybraný den

HOME

Přechod na konec pracovní doby pro vybraný den

Konec

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku nahoru

O stránku nahoru:

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku dolů

O stránku dolů:

Změna trvání vybraného časového úseku

SHIFT+ŠIPKA VLEVO, SHIFT+ŠIPKA VPRAVO, SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ (případně SHIFT+HOME nebo SHIFT+END)

Začátek stránky

Zobrazení: Zobrazení měsíce

Akce

Klávesová zkratka

Přechod na první den týdne

HOME

Přechod na stejný den týdne na předchozí stránce

O stránku nahoru:

Přechod na stejný den týdne na další stránce

O stránku dolů:

Začátek stránky

Tabulka dat

Akce

Klávesová zkratka

Přechod na první den aktuálního týdne

Alt+Home

Přechod na poslední den aktuálního týdne

Alt+End

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na stejný den následujícího týdne

Alt+Šipka dolů

Začátek stránky

Zobrazení Vizitky nebo Adresa

Akce

Klávesová zkratka

Výběr určité karty v seznamu

Zadejte jedno nebo několik písmen ze jména vyplněného na kartě nebo zadejte jméno pole, podle kterého řadíte

Výběr předchozí karty

Šipka nahoru

Výběr další karty

Šipka dolů

Výběr první karty v seznamu

HOME

Výběr poslední karty v seznamu

Konec

Výběr první karty na aktuální stránce

O stránku nahoru:

Výběr první karty na následující stránce

O stránku dolů:

Výběr nejbližší karty v následujícím sloupci

Šipka vpravo

Výběr nejbližší karty v předchozím sloupci

Šipka vlevo

Výběr nebo zrušení výběru aktivní karty

Ctrl+Mezerník

Rozšíření výběru na předchozí kartu nebo zrušení výběru karet od počátečního místa

Shift+Šipka nahoru

Rozšíření výběru na další kartu nebo zrušení výběru karet od počátečního místa

Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru na předchozí kartu bez ohledu na výchozí bod

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Rozšíření výběru na následující kartu bez ohledu na výchozí bod

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru na první kartu v seznamu

Shift+Home

Rozšíření výběru na poslední kartu v seznamu

Shift+End

Rozšíření výběru na první kartu na předchozí stránce

Shift+Page Up

Rozšíření výběru na poslední kartu na poslední stránce

Shift+Page Down

Začátek stránky

Vizitky: Přechod mezi poli na otevřené kartě

Když chcete použít následující klávesy, ujistěte se, že je vybrané pole na kartě.

Akce

Klávesová zkratka

Přechod na další pole a ovládací prvek

Klávesa Tab

Přechod na předchozí pole a ovládací prvek

Shift+Tab

Zavření aktivní karty

Enter nebo Escape

Začátek stránky

Vizitky: Přechod mezi znaky v poli

Když chcete použít následující klávesy, ujistěte se, že je vybrané pole na kartě, nebo že je v daném poli umístěný fokus.

Akce

Klávesová zkratka

Přidání řádku do víceřádkového pole

Enter

Přesunutí kurzoru na začátek řádku

HOME

Přesunutí kurzoru na konec řádku

Konec

Přesunutí kurzoru na začátek víceřádkového pole

O stránku nahoru:

Přesunutí kurzoru na konec víceřádkového pole

O stránku dolů:

Přesunutí kurzoru na předchozí řádek víceřádkového pole

Šipka nahoru

Přesunutí kurzoru na následující řádek víceřádkového pole

Šipka dolů

Přesunutí kurzoru na předchozí znak v poli

Šipka vlevo

Přesunutí kurzoru na následující znak v poli

Šipka vpravo

Začátek stránky

Zobrazení Časová osa (Úkoly): Při vybrané položce

Akce

Klávesová zkratka

Výběr předchozí položky

Šipka vlevo

Výběr následující položky

Šipka vpravo

Výběr několika sousedních položek

SHIFT+ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr několika nesousedních položek

CTRL+ŠIPKA VLEVO+MEZERNÍK nebo CTRL+ŠIPKA VPRAVO+MEZERNÍK

Otevření vybrané položky

Enter

Výběr první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

HOME

Výběr poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

Konec

Zobrazení (bez výběru) první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

Ctrl+Home

Zobrazení (bez výběru) poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

Ctrl+End

Začátek stránky

Zobrazení Časová osa (Úkoly): Při vybrané skupině

Akce

Klávesová zkratka

Rozbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VPRAVO

Sbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VLEVO

Výběr předchozí skupiny

Šipka nahoru

Výběr následující skupiny

Šipka dolů

Výběr první skupiny na časové ose

HOME

Výběr poslední skupiny na časové ose

Konec

Výběr první položky na obrazovce v rozbalené skupině nebo první položky mimo obrazovku vpravo

Šipka vpravo

Začátek stránky

Zobrazení Časová osa (Úkoly): Při výběru časového úseku na časovém měřítku dnů

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí zpět v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

Šipka vlevo

Přesunutí vpřed v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

Šipka vpravo

Přepnutí mezi aktivním zobrazením, panelem úkolů, hledáním a zpátky na aktivní zobrazení

Klávesa Tab a Shift+Tab

Začátek stránky

V tomto článku

Základní navigace

Akce

Kombinace kláves

Přechod do složky Pošta

CTRL+1

Přechod do složky Kalendář

CTRL+2

Přechod do složky Kontakty

CTRL+3

Přechod do složky Úkoly

CTRL+4

Přechod do složky Poznámky

CTRL+5

Přechod do seznamu složek v navigačním podokně

CTRL+6

Přechod na zástupce

CTRL+7

Přechod na další zprávu (je-li otevřená zpráva)

CTRL+TEČKA

Přechod na předchozí zprávu (je-li otevřená zpráva)

CTRL+ČÁRKA

Přepnutí mezi navigačním podoknem, hlavním oknem aplikace Outlook, podoknem čtení a panelem úkolů

CTRL+SHIFT+TAB nebo SHIFT+TAB

Přepnutí mezi oknem aplikace Outlook, menšími podokny v navigačním podokně, podoknem čtení a výběry na panelu úkolů

TAB

Přepnutí mezi oknem aplikace Outlook, menšími podokny v navigačním podokně, podoknem čtení a oddíly na panelu úkolů a zobrazení přístupových kláves na pásu karet aplikace Outlook

F6

Přepnutí mezi řádky záhlaví zprávy v navigačním podokně nebo v otevřené zprávě

CTRL+TAB

Přechod v rámci navigačního podokna

Klávesy se šipkami

Přechod do jiné složky

CTRL+Y

Přechod do pole Hledat

F3 nebo CTRL+E

Přechod na předchozí zprávu v podokně čtení

ALT+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ČÁRKA nebo ALT+PAGE UP

Posun textu o stránku dolů v podokně čtení

MEZERNÍK

Posun textu o stránku nahoru v podokně čtení

SHIFT+MEZERNÍK

Rozbalení nebo sbalení skupiny v seznamu e-mailových zpráv

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Přechod na předchozí zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook

ALT+B nebo ALT+ŠIPKA VLEVO

Přechod vpřed na další zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr informačního řádku a zobrazení příkazů nabídky (jsou-li k dispozici)

CTRL+SHIFT+W

Začátek stránky

Hledat

Akce

Kombinace kláves

Vyhledávání zprávy nebo jiné položky

CTRL+E

Vymazání výsledků a kritérií vyhledávání

ESC

Rozbalení hledání tak, aby zahrnovaly položky Všechny položky pošty, Všechny položky kalendáře nebo Všechny položky kontaktů (podle aktuálního zobrazení)

CTRL+ALT+A

Použití možnosti Upřesnit hledání

CTRL+SHIFT+F

Vytvoření složky výsledků hledání

CTRL+SHIFT+P

Hledání textu v rámci otevřené položky

F4

Hledání nebo nahrazení textu, symbolů nebo jiných příkazů formátování. Funguje v podokně čtení u otevřené položky.

CTRL+H

Rozšíření hledání na položky v aktuální složce

CTRL+ALT+K

Rozšíření hledání na podsložky

CTRL+ALT+Z

Začátek stránky

Příznaky

Akce

Kombinace kláves

Otevření dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování a přiřazení příznaku

CTRL+SHIFT+G

Začátek stránky

Barevné kategorie

Akce

Kombinace kláves

Odstranění vybrané kategorie ze seznamu v dialogovém okně Barevné kategorie

ALT+D

Začátek stránky

Vytvoření položky nebo souboru

Akce

Kombinace kláves

Vytvoření události

CTRL+SHIFT+A

Vytvoření kontaktu

CTRL+SHIFT+C

Vytvoření seznamu kontaktů

CTRL+SHIFT+L

Vytvoření faxu

CTRL+SHIFT+X

Vytvoření složky

CTRL+SHIFT+E

Vytvoření položky deníku

CTRL+SHIFT+J

Vytvoření žádosti o schůzku

CTRL+SHIFT+Q

Vytvoření zprávy

CTRL+SHIFT+M

Vytvoření poznámky

CTRL+SHIFT+N

Vytvoření dokumentu sady Microsoft Office

CTRL+SHIFT+H

Vystavení do složky

CTRL+SHIFT+S

Vystavení odpovědi v této složce

CTRL+T

Vytvoření složky výsledků hledání

CTRL+SHIFT+P

Vytvoření úkolu

CTRL+SHIFT+K

Vytvoření zadání úkolu

CTRL+SHIFT+U

Začátek stránky

Postupy prováděné u všech položek

Akce

Klávesová zkratka

Uložení (s výjimkou úkolů)

CTRL+S nebo SHIFT+F12

Uložení a zavření (s výjimkou pošty)

ALT+S

Uložení jako (pouze v poště)

F12

Zpět

CTRL+Z nebo ALT+BACKSPACE

Odstranění položky

CTRL+D

Tisk

CTRL+P

Kopírování položky

CTRL+SHIFT+Y

Přesunutí položky

CTRL+SHIFT+V

Kontrola jmen

CTRL+K

Kontrola pravopisu

F7

Nastavení příznaku pro zpracování

CTRL+SHIFT+G

Přeposlat

CTRL+F

Odeslání, vystavení nebo pozvání všech

ALT+S

Povolení úprav v poli (s výjimkou pošty nebo zobrazení ikon)

F2

Zarovnání textu vlevo

CTRL+L

Zarovnání textu na střed

CTRL+E

Zarovnání textu vpravo

CTRL+R

Začátek stránky

E-mail:

Akce

Kombinace kláves

Přechod do složky Doručená pošta

CTRL+SHIFT+I

Přechod do složky Odeslaná pošta

CTRL+SHIFT+O

Výběr účtu pro odeslání zprávy

CTRL+TAB (fokus na poli Komu) a pak klávesa TAB pro přechod na tlačítko Účty

Kontrola jmen

CTRL+K

Odeslat

ALT+S

Odpověď na zprávu

CTRL+R

Odpověď na zprávu všem

CTRL+SHIFT+R

Odpověď se žádostí o schůzku

CTRL+ALT+R

Předání zprávy dál

CTRL+F

Zrušení označení zprávy jako nevyžádané

CTRL+ ALT+J

Zobrazení blokovaného externího obsahu (ve zprávě)

CTRL+SHIFT+I

Vystavení do složky

CTRL+ SHIFT+S

Použití stylu Normální

CTRL+SHIFT+N

Kontrola nových zpráv

CTRL+M nebo F9

Přechod na předchozí zprávu

ŠIPKA NAHORU

Přechod na další zprávu

ŠIPKA DOLŮ

Vytvoření zprávy (z prostředí pošty)

CTRL+N

Vytvoření zprávy (ze zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+M

Otevření přijaté zprávy

CTRL+O

Odstranění a ignorování konverzace

CTRL+DELETE

Otevření adresáře

CTRL+SHIFT+B

Přidání rychlého příznaku k neotevřené zprávě

INSERT

Zobrazení dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování

CTRL+SHIFT+G

Označit jako přečtené

CTRL+Q

Označit jako nepřečtené

CTRL+U

Otevření tipu pro e-mail ve vybrané zprávě

CTRL+SHIFT+W

Najít nebo nahradit

F4

Najít další

SHIFT+F4

Odeslat

CTRL+ENTER

Tisk

CTRL+P

Přeposlat

CTRL+F

Předat dál jako přílohu

CTRL+ALT+F

Zobrazení vlastností pro vybranou položku

ALT+ENTER

Vytvoření multimediální zprávy

CTRL+SHIFT+U

Vytvoření textové zprávy

CTRL+SHIFT+T

Označení pro stažení

CTRL+ALT+M

Zrušení označení pro stažení

CTRL+ALT+U

Zobrazení průběhu operace Odeslat a přijmout

CTRL+B (v průběhu operace Odeslat a přijmout)

Začátek stránky

Kalendář

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové události (ve složce Kalendář)

CTRL+N

Vytvoření události (ve zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+A

Vytvoření žádosti o schůzku

CTRL+SHIFT+Q

Předání události nebo schůzky dál

CTRL+F

Odeslání žádosti o schůzku pomocí zprávy

CTRL+R

Odpověď všem na žádost o schůzku pomocí zprávy

CTRL+SHIFT+R

Zobrazení deseti dnů v kalendáři

ALT+0 (NULA)

Zobrazení jednoho dne v kalendáři

ALT+1

Zobrazení dvou dnů v kalendáři

ALT+2

Zobrazení tří dnů v kalendáři

ALT+3

Zobrazení čtyř dnů v kalendáři

ALT+4

Zobrazení pěti dnů v kalendáři

ALT+5

Zobrazení šesti dnů v kalendáři

ALT+6

Zobrazení sedmi dnů v kalendáři

ALT+7

Zobrazení osmi dnů v kalendáři

ALT+8

Zobrazení devíti dnů v kalendáři

ALT+9

Přechod na datum

CTRL+G

Přepnutí na zobrazení měsíce

ALT+= nebo CTRL+ALT+4

Přechod na další den

CTRL+ŠIPKA DOPRAVA

Přechod na následující týden

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další měsíc

ALT+PAGE DOWN

Přechod na předchozí den

CTRL+ŠIPKA DOLEVA

Přechod na předchozí týden

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na předchozí měsíc

ALT+PAGE UP

Přechod na začátek týdne

ALT+HOME

Přechod na konec týdne

ALT+END

Přepnutí do zobrazení celého týdne

ALT+MINUS nebo CTRL+ALT+3

Přepnutí do zobrazení pracovního týdne

CTRL+ALT+2

Přechod na předchozí událost

CTRL+ČÁRKA nebo CTRL+SHIFT+ČÁRKA

Přechod na následující událost

CTRL+TEČKA nebo CTRL+SHIFT+TEČKA

Nastavení opakování pro otevřenou událost nebo schůzku

CTRL+G

Začátek stránky

Kontakty

Akce

Kombinace kláves

Vytočení nového volání

CTRL+SHIFT+D

Vyhledání kontaktu nebo jiné položky (hledání)

F3 nebo CTRL+E

Zadání jména do pole Prohledat adresáře

F11

Ve zobrazení kontaktů Karta nebo Vizitka přechod na první kontakt, který začíná určitým písmenem.

SHIFT+písmeno

Výběr všech kontaktů

CTRL+A

Vytvoření zprávy, která jako předmět použije vybraný kontakt.

CTRL+F

Vytvoření položky deníku pro vybraný kontakt

CTRL+J

Vytvoření kontaktu (ve složce Kontakty)

CTRL+N

Vytvoření kontaktu (v jakémkoli zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+C

Otevření formuláře kontaktu, který použije vybraný kontakt.

CTRL+O

Vytvoření seznamu kontaktů

CTRL+SHIFT+L

Tisk

CTRL+P

Aktualizace seznamu členů seznamu kontaktů.

F5

Přechod do jiné složky

CTRL+Y

Otevření adresáře

CTRL+SHIFT+B

Použití možnosti Upřesnit hledání

CTRL+SHIFT+F

V otevřeném kontaktu otevření dalšího kontaktu uvedeného v seznamu

CTRL+SHIFT+TEČKA

Vyhledání kontaktu

F11

Zavření kontaktu

ESC

Odeslání faxu vybranému kontaktu

CTRL+SHIFT+X

Otevření dialogového okna Kontrola adresy

ALT+D

Zobrazení informací E-mail 1 v poli Internet ve formuláři kontaktu

ALT+SHIFT+1

Zobrazení informací E-mail 2 v poli Internet ve formuláři kontaktu

ALT+SHIFT+2

Zobrazení informací E-mail 3 v poli Internet ve formuláři kontaktu

ALT+SHIFT+3

Začátek stránky

Dialogové okno Elektronické vizitky

Akce

Kombinace kláves

Otevření seznamu Přidat

ALT+P

Výběr textu v poli Popisek (má-li fokus pole s přiřazeným popiskem)

ALT+K

Otevření dialogového okna Přidat obrázek vizitky

ALT+Z

Umístění kurzoru na začátek pole Upravit

ALT+U

Výběr seznamu Pole

ALT+L

Výběr rozevíracího seznamu Zarovnání obrázku

ALT+B

Výběr barevné palety pro pozadí

ALT+D, pak ENTER

Výběr rozevíracího seznamu Rozložení

ALT+R

Odebrání vybraného pole z ovládacího prvku Pole

ALT+E

Začátek stránky

Úkoly

Akce

Kombinace kláves

Zobrazení nebo skrytí Panelu úkolů

ALT+F2

Přijmutí zadání úkolu

ALT+C

Odmítnutí zadání úkolu

ALT+D

Hledání úkolu nebo jiné položky

CTRL+E

Otevření dialogového okna Přejít do složky

CTRL+Y

Vytvoření úkolu (ve složce Úkoly)

CTRL+N

Vytvoření úkolu (v libovolném zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+K

Otevření vybrané položky

CTRL+O

Tisk vybrané položky

CTRL+P

Výběr všech položek

CTRL+A

Odstranění aktuálně vybrané položky

CTRL+D

Předání úkolu jako přílohy

CTRL+F

Vytvoření zadání úkolu

CTRL+SHIFT+ALT+U

Přepnutí mezi navigačním podoknem, seznamem úkoly a panelem úkolů

TAB nebo SHIFT+TAB

Otevření vybrané položky jako položky deníku

CTRL+J

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Označení položky příznakem nebo označení položky jako dokončené

INSERT

Začátek stránky

Formátování textu

Akce

Kombinace kláves

Zobrazení nabídky Formát

ALT+F

Otevření dialogového okna Písmo

CTRL+SHIFT+P

Přepnutí velkých a malých písmen (ve vybraném textu)

SHIFT+F3

Nastavení kapitálek

CTRL+SHIFT+K

Nastavení tučného písma

CTRL+B

Přidání odrážek

CTRL+SHIFT+L

Nastavení kurzívy

CTRL+I

Zvětšení odsazení

CTRL+T

Zmenšení odsazení

CTRL+SHIFT+T

Zarovnání doleva

CTRL+L

Na střed

CTRL+E

Podtržené

CTRL+U

Zvětšení velikosti písma

CTRL+] nebo CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma

CTRL+[ nebo CTRL+SHIFT+<

Vyjmout

CTRL+X nebo SHIFT+DELETE

Kopírovat

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Poznámka : Kombinace kláves CTRL+INSERT není k dispozici v podokně čtení.

Vložit

CTRL+V nebo SHIFT+INSERT

Vymazání formátování

CTRL+SHIFT+Z nebo CTRL+MEZERNÍK

Odstranění dalšího slova

CTRL+SHIFT+H

Roztažení odstavce mezi dva okraje

CTRL+SHIFT+J

Použití stylu

CTRL+SHIFT+S

Předsazení prvního řádku

CTRL+T

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Zarovnání odstavce vlevo

CTRL+L

Zarovnání odstavce vpravo

CTRL+R

Zmenšení předsazení prvního řádku

CTRL+SHIFT+T

Odstranění formátování odstavce

CTRL+Q

Začátek stránky

Přidání webových informací k položkám

Akce

Kombinace kláves

Úprava adresy URL v textu položky

Podržte klávesu CTRL a klepněte kdekoliv ve větě.

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Začátek stránky

Tisk

Akce

Klávesová zkratka

Otevření karty Tisk v zobrazení Backstage

Stiskněte klávesy ALT+F a potom klávesu P.

Tisk položky v otevřeném okně

Stiskněte klávesy ALT+F a potom postupně klávesy P, F a 1.

Otevření dialogového okna Vzhled stránky z okna Náhled tisku

ALT+S nebo ALT+U

Výběr tiskárny z okna Náhled

Stiskněte klávesy ALT+F a potom postupně klávesy P a I.

Přístup k možnosti Definovat styly tisku

Stiskněte klávesy ALT+F a potom postupně klávesy P a L.

Otevření okna Možnosti tisku

Stiskněte klávesy ALT+F a potom postupně klávesy P a R.

Začátek stránky

Odeslání a přijetí

Akce

Kombinace kláves

Zahájení odesílání a přijímání všech definovaných skupin pro odesílání a přijímání, pokud mají zaškrtnuté políčko Zahrnout tuto skupinu do odesílání a příjmu (F9). Může se jednat o záhlaví, celé položky, vybrané složky, položky s nižší než zadanou velikostí nebo libovolnou definovanou kombinaci těchto parametrů.

F9

Zahájení odesílání a přijímání aktuální složky s načtením celých položek (záhlaví, položky a případných příloh)

SHIFT+F9

Zahájení odesílání a přijímání

CTRL+M

Definice skupin Odeslat a přijmout

CTRL+ALT+S

Začátek stránky

Program Visual Basic Editor

Akce

Kombinace kláves

Spuštění programu Visual Basic Editor

ALT+F11

Začátek stránky

Makra

Akce

Kombinace kláves

Přehrání makra

ALT+F8

Začátek stránky

Formuláře

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření formuláře aplikace InfoPath

Klepněte do složky InfoPath a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+N.

Výběr formuláře aplikace Microsoft InfoPath

CTRL+SHIFT+ALT+T

Začátek stránky

Zobrazení

Zobrazení Tabulka

Obecné funkce

Akce

Kombinace kláves

Otevření položky

ENTER

Výběr všech položek

CTRL+A

Přechod na položku v dolní části obrazovky

PAGE DOWN

Přechod na položku v horní části obrazovky

PAGE UP

Rozšíření nebo zúžení výběru o jednu položku

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další nebo předchozí položku bez rozšíření výběru

CTRL+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Výběr nebo zrušení výběru aktivní položky

CTRL+MEZERNÍK

Při vybrané skupině

Akce

Klávesová zkratka

Rozbalení vybrané skupiny

ŠIPKA VPRAVO

Sbalení vybrané skupiny

ŠIPKA VLEVO

Výběr předchozí skupiny

ŠIPKA NAHORU

Výběr následující skupiny

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první skupiny

HOME

Výběr poslední skupiny

END

Výběr první položky na obrazovce v rozbalené skupině nebo první položky mimo obrazovku vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení Den/Týden/Měsíc

Všechny tři položky

Akce

Kombinace kláves

Zobrazení od jednoho do devíti dnů

ALT+klávesa pro počet dnů

Zobrazení deseti dnů

ALT+0 (NULA)

Přepnutí na zobrazení týdnů

ALT+MINUS

Přepnutí na zobrazení měsíců

ALT+=

Přechod mezi kalendářem, panelem úkolů a seznamem složek

CTRL+TAB nebo F6

Výběr předchozí události

SHIFT+TAB

Přechod na předchozí den

ŠIPKA VLEVO

Přechod na další den

ŠIPKA VPRAVO

Přechod na stejný den následujícího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zobrazení dne

Akce

Kombinace kláves

Výběr času začátku pracovního dne

HOME

Výběr času konce pracovního dne

END

Výběr předchozího časového úseku

ŠIPKA NAHORU

Výběr dalšího časového úseku

ŠIPKA DOLŮ

Výběr časového úseku v horní části obrazovky

PAGE UP

Výběr časového úseku v dolní části obrazovky

PAGE DOWN

Rozšíření nebo zúžení vybraného času

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí události nahoru nebo dolů

ALT+ŠIPKA NAHORU nebo ALT+ŠIPKA DOLŮ s kurzorem na události

Změna počátku nebo konce události

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ s kurzorem na události

Přesunutí vybrané položky na stejný den následujícího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí vybrané položky na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zobrazení týdnů

Akce

Kombinace kláves

Přechod na začátek pracovní doby pro vybraný den

HOME

Přechod na konec pracovní doby pro vybraný den

END

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku nahoru

PAGE UP

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku dolů

PAGE DOWN

Změna trvání vybraného časového úseku

SHIFT+ŠIPKA VLEVO, SHIFT+ŠIPKA VPRAVO, SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ (případně SHIFT+HOME nebo SHIFT+END)

Zobrazení měsíců

Akce

Kombinace kláves

Přechod na první den týdne

HOME

Přechod na stejný den v týdnu na předchozí stránce

PAGE UP

Přechod na stejný den v týdnu na další stránce

PAGE DOWN

Tabulka dat

Akce

Kombinace kláves

Přechod na první den aktuálního týdne

ALT+HOME

Přechod na poslední den aktuálního týdne

ALT+END

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na stejný den následujícího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Zobrazení vizitek a adresních karet

Obecné funkce

Akce

Kombinace kláves

Výběr určité karty v seznamu

Zadejte jedno nebo více písmen názvu, pod kterým je karta zařazena, nebo názvu pole, podle kterého je řadíte.

Výběr předchozí karty

ŠIPKA NAHORU

Výběr další karty

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první karty v seznamu

HOME

Výběr poslední karty v seznamu

END

Výběr první karty na aktuální stránce

PAGE UP

Výběr první karty na následující stránce

PAGE DOWN

Výběr nejbližší karty v následujícím sloupci

ŠIPKA VPRAVO

Výběr nejbližší karty v předchozím sloupci

ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru aktivní karty

CTRL+MEZERNÍK

Rozšíření výběru na předchozí kartu a zrušení výběru karet za výchozím bodem

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na následující kartu a zrušení výběru karet před výchozím bodem

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na předchozí kartu bez ohledu na výchozí bod

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na následující kartu bez ohledu na výchozí bod

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na první kartu v seznamu

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru na poslední kartu v seznamu

SHIFT+END

Rozšíření výběru na první kartu na předchozí stránce

SHIFT+PAGE UP

Rozšíření výběru na poslední kartu na poslední stránce

SHIFT+PAGE DOWN

Přechod mezi poli na otevřené kartě

Chcete-li použít následující klávesy, zkontrolujte, zda je vybráno pole na kartě. Chcete-li po výběru karty vybrat pole, klikněte na ně.

Akce

Klávesová zkratka

Přechod na další pole a ovládací prvek

TAB

Přechod na předchozí pole a ovládací prvek

SHIFT+TAB

Zavření aktivní karty

ENTER

Přechod mezi znaky v poli

Chcete-li použít následující klávesy, zkontrolujte, zda je vybráno pole na kartě. Chcete-li po výběru karty vybrat pole, klikněte na ně.

Akce

Kombinace kláves

Přidání řádku do víceřádkového pole

ENTER

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí kurzoru na začátek víceřádkového pole

PAGE UP

Přesunutí kurzoru na konec víceřádkového pole

PAGE DOWN

Přesunutí kurzoru na předchozí řádek víceřádkového pole

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru na následující řádek víceřádkového pole

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na předchozí znak v poli

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na následující znak v poli

ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení Časová osa (Úkoly nebo Deník)

Při vybrané položce

Akce

Kombinace kláves

Výběr předchozí položky

ŠIPKA VLEVO

Výběr následující položky

ŠIPKA VPRAVO

Výběr několika sousedících položek

SHIFT+ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr několika nesousedících položek

CTRL+ŠIPKA VLEVO+MEZERNÍK nebo CTRL+ŠIPKA VPRAVO+MEZERNÍK

Otevření vybrané položky

ENTER

Výběr první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

HOME

Výběr poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

END

Zobrazení (bez výběru) první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

CTRL+HOME

Zobrazení (bez výběru) poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

CTRL+END

Při vybrané skupině

Akce

Kombinace kláves

Rozbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VPRAVO

Sbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VLEVO

Výběr předchozí skupiny

ŠIPKA NAHORU

Výběr následující skupiny

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první skupiny na časové ose

HOME

Výběr poslední skupiny na časové ose

END

Výběr první položky na obrazovce v rozbalené skupině nebo první položky mimo obrazovku vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Při výběru časového úseku na časovém měřítku dnů

Akce

Kombinace kláves

Přesunutí zpět v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí vpřed v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

ŠIPKA VPRAVO

Přepnutí mezi aktivním zobrazením, panelem úkolů, hledáním, složkami deníku a zpět na aktivní zobrazení

TAB a SHIFT+TAB

Začátek stránky

V tomto článku

Základní navigace

Akce

Kombinace kláves

Přechod do složky Pošta

CTRL+1

Přechod do složky Kalendář

CTRL+2

Přechod do složky Kontakty

CTRL+3

Přechod do složky Úkoly

CTRL+4

Přechod do složky Poznámky

CTRL+5

Přechod do seznamu složek v navigačním podokně

CTRL+6

Přechod na zástupce

CTRL+7

Přechod na další zprávu (je-li otevřená zpráva)

CTRL+TEČKA

Přechod na předchozí zprávu (je-li otevřená zpráva)

CTRL+ČÁRKA

Přepnutí mezi navigačním podoknem, hlavním oknem aplikace Outlook, podoknem čtení a panelem úkolů

F6 nebo CTRL+SHIFT+TAB

Přepnutí mezi oknem aplikace Outlook, menšími podokny v navigačním podokně, podoknem čtení a výběry na panelu úkolů

TAB

Přechod v rámci navigačního podokna

Klávesy se šipkami

Přechod do jiné složky

CTRL+Y

Přechod do pole Hledat

F3 nebo CTRL+E

Přechod na předchozí zprávu v podokně čtení

ALT+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ČÁRKA nebo ALT+PAGE UP

Posun textu o stránku dolů v podokně čtení

MEZERNÍK

Posun textu o stránku nahoru v podokně čtení

SHIFT+MEZERNÍK

Rozbalení nebo sbalení skupiny v navigačním podokně (s vybranou skupinou)

SHIFT+PLUS nebo SHIFT+MINUS

Rozbalení nebo sbalení skupiny v seznamu e-mailových zpráv

ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO

Posunutí na další pole v podokně čtení

SHIFT+TAB

Posunutí na předchozí pole v podokně čtení

CTRL+TAB

Přechod na předchozí zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook

ALT+B, ALT+ŠIPKA VLEVO nebo ALT+BACKSPACE

Přechod vpřed na další zobrazení v hlavním okně aplikace Outlook

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr informačního řádku a zobrazení příkazů nabídky (jsou-li k dispozici)

CTRL+SHIFT+W

Začátek stránky

Hledat

Akce

Kombinace kláves

Vyhledávání zprávy nebo jiné položky

CTRL+E

Vymazání výsledků a kritérií vyhledávání

ESC

Rozbalení hledání tak, aby zahrnovaly položky Všechny položky pošty, Všechny položky kalendáře nebo Všechny položky kontaktů (podle aktuálního modulu)

CTRL+ALT+A

Rozbalení tvůrce dotazu hledání

CTRL+ALT+W

Použití možnosti Upřesnit hledání

CTRL+SHIFT+F

Vytvoření nové složky výsledků hledání

CTRL+SHIFT+P

Hledání textu v rámci zprávy nebo jiné položky

F4

Hledání dalšího výskytu při hledání textu ve zprávě nebo v jiné položce

SHIFT+F4

Hledání nebo nahrazení textu, symbolů nebo jiných příkazů formátování v rámci otevřených položek. Funguje v podokně čtení na otevřené položce.

CTRL+H

Rozšíření hledání na pracovní plochu

CTRL+ALT+K

Začátek stránky

Příznaky

Akce

Kombinace kláves

Otevření dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování a přiřazení příznaku

CTRL+SHIFT+G

Začátek stránky

Barevné kategorie

Akce

Kombinace kláves

Odstranění vybrané kategorie ze seznamu v dialogovém okně Barevné kategorie

ALT+D

Začátek stránky

Vytvoření položky nebo souboru

Akce

Kombinace kláves

Vytvoření události

CTRL+SHIFT+A

Vytvoření kontaktu

CTRL+SHIFT+C

Vytvoření distribučního seznamu

CTRL+SHIFT+L

Vytvoření faxu

CTRL+SHIFT+X

Vytvoření složky

CTRL+SHIFT+E

Vytvoření položky deníku

CTRL+SHIFT+J

Vytvoření žádosti o schůzku

CTRL+SHIFT+Q

Vytvoření zprávy

CTRL+SHIFT+M

Vytvoření poznámky

CTRL+SHIFT+N

Vytvoření nového dokumentu Microsoft Office

CTRL+SHIFT+H

Vystavení do složky

CTRL+SHIFT+S

Vystavení odpovědi v této složce

CTRL+T

Vytvoření složky výsledků hledání

CTRL+SHIFT+P

Vytvoření úkolu

CTRL+SHIFT+K

Vytvoření zadání úkolu

CTRL+SHIFT+U

Začátek stránky

Všechny položky

Akce

Kombinace kláves

Uložení

CTRL+S nebo SHIFT+F12

Uložit a zavřít

ALT+S

Uložit jako

F12

Zpět

CTRL+Z nebo ALT+BACKSPACE

Odstranění položky

CTRL+D

Tisk

CTRL+P

Kopírování položky

CTRL+SHIFT+Y

Přesunutí položky

CTRL+SHIFT+V

Kontrola jmen

CTRL+K

Kontrola pravopisu

F7

Nastavení příznaku pro zpracování

CTRL+SHIFT+G

Přeposlat

CTRL+F

Odeslání, vystavení nebo pozvání všech

ALT+S

Zapnutí úprav v poli (s výjimkou zobrazení ikon)

F2

Zarovnání textu vlevo

CTRL+L

Zarovnání textu na střed

CTRL+E

Zarovnání textu vpravo

CTRL+R

Začátek stránky

E-mail:

Akce

Kombinace kláves

Přechod do složky Doručená pošta

CTRL+SHIFT+I

Přechod do složky Odeslaná pošta

CTRL+SHIFT+O

Výběr účtu pro odeslání zprávy

Stiskněte kombinaci kláves CTRL+TAB (s kurzorem v poli Komu) a potom se přesuňte na tlačítko Účty klávesou TAB.

Kontrola jmen

CTRL+K

Odeslat

ALT+S

Odpověď na zprávu

CTRL+R

Odpověď na zprávu všem

CTRL+SHIFT+R

Předání zprávy dál

CTRL+F

Zrušení označení zprávy jako nevyžádané

CTRL+ ALT+J

Zobrazení blokovaného externího obsahu (ve zprávě)

CTRL+SHIFT+I

Vystavení do složky

CTRL+ SHIFT+S

Použití stylu Normální

CTRL+SHIFT+N

Kontrola nových zpráv

CTRL+M nebo F9

Přechod na předchozí zprávu

ŠIPKA NAHORU

Přechod na další zprávu

ŠIPKA DOLŮ

Vytvoření nové zprávy (v poštovní složce)

CTRL+N

Vytvoření nové zprávy (v kterémkoliv zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+M

Otevření přijaté zprávy

CTRL+O

Otevření adresáře

CTRL+SHIFT+B

Převod zprávy ve formátu HTML nebo RTF na prostý text

CTRL+SHIFT+O

Přidání rychlého příznaku k neotevřené zprávě

INSERT

Zobrazení dialogového okna Nastavit příznak pro zpracování

CTRL+SHIFT+G

Označit jako přečtené

CTRL+Q

Označit jako nepřečtené

CTRL+U

Zobrazení nabídky pro stahování obrázků, změnu nastavení automatického stahování nebo přidání odesílatele do seznamu Bezpeční odesílatelé

CTRL+SHIFT+W

Najít nebo nahradit

F4

Najít další

SHIFT+F4

Odeslat

CTRL+ENTER

Tisk

CTRL+P

Přeposlat

CTRL+F

Předat dál jako přílohu

CTRL+ALT+F

Zobrazení vlastností pro vybranou položku

ALT+ENTER

Označení pro stažení

CTRL+ALT+M

Zrušení označení pro stažení

CTRL+ALT+U

Zobrazení průběhu operace Odeslat a přijmout

CTRL+B (v průběhu operace Odeslat a přijmout)

Začátek stránky

Kalendář

Akce

Kombinace kláves

Vytvoření nové události (ve složce Kalendář)

CTRL+N

Vytvoření nové události (v kterémkoliv zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+A

Vytvoření nové žádosti o schůzku

CTRL+SHIFT+Q

Předání události nebo schůzky dál

CTRL+F

Odeslání žádosti o schůzku pomocí zprávy

CTRL+R

Odpověď všem na žádost o schůzku pomocí zprávy

CTRL+SHIFT+R

Zobrazení deseti dnů v kalendáři

ALT+0 (NULA)

Zobrazení jednoho dne v kalendáři

ALT+1

Zobrazení dvou dnů v kalendáři

ALT+2

Zobrazení tří dnů v kalendáři

ALT+3

Zobrazení čtyř dnů v kalendáři

ALT+4

Zobrazení pěti dnů v kalendáři

ALT+5

Zobrazení šesti dnů v kalendáři

ALT+6

Zobrazení sedmi dnů v kalendáři

ALT+7

Zobrazení osmi dnů v kalendáři

ALT+8

Zobrazení devíti dnů v kalendáři

ALT+9

Přechod na datum

CTRL+G

Přepnutí na zobrazení měsíce

ALT+= nebo CTRL+ALT+4

Přechod na další den

CTRL+ŠIPKA DOPRAVA

Přechod na následující týden

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další měsíc

ALT+PAGE DOWN

Přechod na předchozí den

CTRL+ŠIPKA DOLEVA

Přechod na předchozí týden

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na předchozí měsíc

ALT+PAGE UP

Přechod na začátek týdne

ALT+HOME

Přechod na konec týdne

ALT+END

Přepnutí do zobrazení celého týdne

ALT+MINUS nebo CTRL+ALT+3

Přepnutí do zobrazení pracovního týdne

CTRL+ALT+2

Přechod na předchozí událost

CTRL+ČÁRKA nebo CTRL+SHIFT+ČÁRKA

Přechod na následující událost

CTRL+TEČKA nebo CTRL+SHIFT+TEČKA

Nastavení opakování pro událost nebo úkol

CTRL+G

Začátek stránky

Kontakty

Akce

Kombinace kláves

Vytočení nového volání

CTRL+SHIFT+D

Vyhledání kontaktu nebo další položky

F3 nebo CTRL+E

Zadání jména do pole Prohledat adresáře

F11

Přechod na první kontakt, který začíná určitým písmenem, v zobrazení tabulky nebo seznamu kontaktů

SHIFT+písmeno

Výběr všech kontaktů

CTRL+A

Vytvoření nové zprávy adresované vybranému kontaktu

CTRL+F

Vytvoření položky deníku pro vybraný kontakt

CTRL+J

Vytvoření nového kontaktu (ve složce Kontakty)

CTRL+N

Vytvoření nového kontaktu (v kterémkoliv zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+C

Otevření formuláře kontaktu pro vybraný kontakt

CTRL+O nebo CTRL+SHIFT+ENTER

Vytvoření nového distribučního seznamu

CTRL+SHIFT+L

Tisk

CTRL+P

Aktualizace seznamu členů distribučního seznamu

F5

Přechod do jiné složky

CTRL+Y

Otevření adresáře

CTRL+SHIFT+B

Použití možnosti Upřesnit hledání

CTRL+SHIFT+F

V otevřeném kontaktu otevření dalšího kontaktu uvedeného v seznamu

CTRL+SHIFT+TEČKA

Zavření kontaktu

ESC

Otevření webové stránky pro vybraný kontakt (pokud je v kontaktu obsažená)

CTRL+SHIFT+X

Otevření dialogového okna Kontrola adresy

ALT+D

Zobrazení informací E-mail 1 v poli Internet ve formuláři kontaktu

ALT+SHIFT+1

Zobrazení informací E-mail 2 v poli Internet ve formuláři kontaktu

ALT+SHIFT+2

Zobrazení informací E-mail 3 v poli Internet ve formuláři kontaktu

ALT+SHIFT+3

Začátek stránky

Dialogové okno Elektronické vizitky

Akce

Kombinace kláves

Otevření seznamu Přidat

ALT+P

Výběr textu v poli Popisek (má-li fokus pole s přiřazeným popiskem)

ALT+K

Otevření dialogového okna Přidat obrázek vizitky

ALT+Z

Umístění kurzoru na začátek pole Upravit

ALT+U

Výběr seznamu Pole

ALT+L

Výběr rozevíracího seznamu Zarovnání obrázku

ALT+B

Výběr barevné palety pro pozadí

ALT+D, pak ENTER

Výběr rozevíracího seznamu Rozložení

ALT+R

Odebrání vybraného pole z ovládacího prvku Pole

ALT+E

Začátek stránky

Úkoly

Akce

Kombinace kláves

Zobrazení nebo skrytí Panelu úkolů

ALT+F2

Přijmutí zadání úkolu

ALT+C

Odmítnutí zadání úkolu

ALT+D

Hledání úkolu nebo jiné položky

CTRL+E

Otevření dialogového okna Přejít do složky

CTRL+Y

Vytvoření nového úkolu (ve složce Úkoly)

CTRL+N

Vytvoření nového úkolu (v kterémkoliv zobrazení aplikace Outlook)

CTRL+SHIFT+K

Vytvoření nového zadání úkolu

CTRL+SHIFT+U

Otevření vybrané položky

CTRL+O

Tisk vybrané položky

CTRL+P

Výběr všech položek

CTRL+A

Odstranění aktuálně vybrané položky

CTRL+D

Předání úkolu jako přílohy

CTRL+F

Přepnutí mezi navigačním podoknem, seznamem úkoly a panelem úkolů

SHIFT+TAB

Otevření vybrané položky jako položky deníku

CTRL+J

Vrácení poslední akce zpět

CTRL+Z

Označení položky příznakem nebo označení položky jako dokončené

INSERT

Začátek stránky

Formátování textu

Akce

Kombinace kláves

Zobrazení nabídky Formát

ALT+F

Otevření dialogového okna Písmo

CTRL+SHIFT+P

Přepnutí velkých a malých písmen (ve vybraném textu)

SHIFT+F3

Nastavení kapitálek

CTRL+SHIFT+K

Nastavení tučného písma

CTRL+B

Přidání odrážek

CTRL+SHIFT+L

Nastavení kurzívy

CTRL+I

Zvětšení odsazení

CTRL+T

Zmenšení odsazení

CTRL+SHIFT+T

Zarovnání doleva

CTRL+L

Na střed

CTRL+E

Podtržené

CTRL+U

Zvětšení velikosti písma

CTRL+] nebo CTRL+SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma

CTRL+[ nebo CTRL+SHIFT+<

Vyjmout

CTRL+X nebo SHIFT+DELETE

Kopírovat

CTRL+C nebo CTRL+INSERT

Poznámka : Kombinace kláves CTRL+INSERT není k dispozici v podokně čtení.

Vložit

CTRL+V nebo SHIFT+INSERT

Vymazání formátování

CTRL+SHIFT+Z nebo CTRL+MEZERNÍK

Odstranění dalšího slova

CTRL+SHIFT+H

Roztažení odstavce mezi dva okraje

CTRL+SHIFT+J

Použití stylu

CTRL+SHIFT+S

Předsazení prvního řádku

CTRL+T

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Zarovnání odstavce vlevo

CTRL+L

Zarovnání odstavce vpravo

CTRL+R

Zmenšení předsazení prvního řádku

CTRL+SHIFT+T

Odstranění formátování odstavce

CTRL+Q

Začátek stránky

Přidání webových informací k položkám

Akce

Kombinace kláves

Úprava adresy URL v textu položky

Stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte tlačítkem myši

Výběr prohlížeče

Stiskněte a podržte klávesu SHIFT a klikněte tlačítkem myši

Vložení hypertextového odkazu

CTRL+K

Začátek stránky

Tisk náhledu

Akce

Kombinace kláves

Otevření Náhledu tisku

Stiskněte klávesy ALT+S a potom klávesu R.

Chcete-li vytisknout položku v otevřeném okně, stiskněte klávesy ALT+S, potom klávesu R a potom stiskněte klávesy Y2.

Vytištění náhledu tisku

ALT+R

Otevření dialogového okna Vzhled stránky z okna Náhled tisku

ALT+S nebo ALT+U

Lupa

ALT+Z

Zavření Náhledu tisku

ALT+C

Začátek stránky

Odesílání a přijímání

Akce

Kombinace kláves

Zahájení odesílání a přijímání všech definovaných skupin pro odesílání a přijímání, pokud mají zaškrtnuté políčko Zahrnout tuto skupinu do odesílání a příjmu (F9). Může se jednat o záhlaví, celé položky, vybrané složky, položky s nižší než zadanou velikostí nebo libovolnou definovanou kombinaci těchto parametrů.

F9

Zahájení odesílání a přijímání aktuální složky s načtením celých položek (záhlaví, položky a případných příloh)

SHIFT+F9

Zahájení odesílání a přijímání

CTRL+M

Definice skupin Odeslat a přijmout

CTRL+ALT+S

Začátek stránky

Program Visual Basic Editor

Akce

Kombinace kláves

Spuštění programu Visual Basic Editor

ALT+F11

Začátek stránky

Makra

Akce

Kombinace kláves

Přehrání makra

ALT+F8

Začátek stránky

Formuláře

Akce

Kombinace kláves

Uložení návrhu formuláře

CTRL+ALT+SHIFT+F12

Uložení dat formuláře

CTRL+SHIFT+F11

Vytvoření nového formuláře Microsoft Office InfoPath

Klikněte do složky InfoPath a pak stiskněte kombinaci kláves CTRL+N.

Začátek stránky

Zobrazení

Zobrazení Tabulka

Obecné funkce

Akce

Kombinace kláves

Otevření položky

ENTER

Výběr všech položek

CTRL+A

Přechod na položku v dolní části obrazovky

PAGE DOWN

Přechod na položku v horní části obrazovky

PAGE UP

Rozšíření nebo zúžení výběru o jednu položku

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na další nebo předchozí položku bez rozšíření výběru

CTRL+ŠIPKA NAHORU nebo CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Výběr nebo zrušení výběru aktivní položky

CTRL+MEZERNÍK

Obnovení zobrazení

F5

Při vybrané skupině

Akce

Kombinace kláves

Rozbalení všech skupin

CTRL+SHIFT+PLUS

Sbalení skupiny

CTRL+MINUS

Rozbalení vybrané skupiny

SHIFT+PLUS

Sbalení vybrané skupiny

KLÁVESA MINUS

Výběr předchozí skupiny

ŠIPKA NAHORU

Výběr následující skupiny

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první skupiny

HOME

Výběr poslední skupiny

END

Výběr první položky na obrazovce v rozbalené skupině nebo první položky mimo obrazovku vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Všechny skupiny

Akce

Kombinace kláves

Sbalení všech skupin

CTRL+MINUS

Rozbalení všech skupin

CTRL+SHIFT+PLUS

Zobrazení Den/Týden/Měsíc

Všechny tři položky

Akce

Kombinace kláves

Zobrazení od jednoho do devíti dnů

ALT+klávesa pro počet dnů

Zobrazení deseti dnů

ALT+0 (NULA)

Přepnutí na zobrazení týdnů

ALT+MINUS

Přepnutí na zobrazení měsíců

ALT+=

Přechod mezi kalendářem, panelem úkolů a seznamem složek

CTRL+TAB nebo F6

Výběr předchozí události

SHIFT+TAB

Přechod na předchozí den

ŠIPKA VLEVO

Přechod na další den

ŠIPKA VPRAVO

Přechod na stejný den následujícího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zobrazení dne

Akce

Kombinace kláves

Výběr času začátku pracovního dne

HOME

Výběr času konce pracovního dne

END

Výběr předchozího časového úseku

ŠIPKA NAHORU

Výběr dalšího časového úseku

ŠIPKA DOLŮ

Výběr časového úseku v horní části obrazovky

PAGE UP

Výběr časového úseku v dolní části obrazovky

PAGE DOWN

Rozšíření nebo zúžení vybraného času

SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí události nahoru nebo dolů

ALT+ŠIPKA NAHORU nebo ALT+ŠIPKA DOLŮ s kurzorem na události

Změna počátku nebo konce události

ALT+SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo ALT+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ s kurzorem na události

Přesunutí vybrané položky na stejný den následujícího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí vybrané položky na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Zobrazení týdnů

Akce

Kombinace kláves

Přechod na začátek pracovní doby pro vybraný den

HOME

Přechod na konec pracovní doby pro vybraný den

END

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku nahoru

PAGE UP

Přechod v zobrazení vybraného dne o jednu stránku dolů

PAGE DOWN

Přesunutí události nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo

ALT+ŠIPKA NAHORU, ALT+ŠIPKA DOLŮ, ALT+ŠIPKA VLEVO nebo ALT+ŠIPKA VPRAVO

Změna trvání vybraného časového úseku

SHIFT+ŠIPKA VLEVO, SHIFT+ŠIPKA VPRAVO, SHIFT+ŠIPKA NAHORU nebo SHIFT+ŠIPKA DOLŮ (případně SHIFT+HOME nebo SHIFT+END)

Zobrazení měsíců

Akce

Kombinace kláves

Přechod na první den týdne

HOME

Přechod na stejný den v týdnu na předchozí stránce

PAGE UP

Přechod na stejný den v týdnu na další stránce

PAGE DOWN

Tabulka dat

Akce

Kombinace kláves

Přechod na první den aktuálního týdne

ALT+HOME

Přechod na poslední den aktuálního týdne

ALT+END

Přechod na stejný den předchozího týdne

ALT+ŠIPKA NAHORU

Přechod na stejný den následujícího týdne

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Zobrazení vizitek a adresních karet

Obecné funkce

Akce

Kombinace kláves

Výběr určité karty v seznamu

Zadejte jedno nebo více písmen názvu, pod kterým je karta zařazena, nebo názvu pole, podle kterého je řadíte.

Výběr předchozí karty

ŠIPKA NAHORU

Výběr další karty

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první karty v seznamu

HOME

Výběr poslední karty v seznamu

END

Výběr první karty na aktuální stránce

PAGE UP

Výběr první karty na následující stránce

PAGE DOWN

Výběr nejbližší karty v následujícím sloupci

ŠIPKA VPRAVO

Výběr nejbližší karty v předchozím sloupci

ŠIPKA VLEVO

Výběr nebo zrušení výběru aktivní karty

CTRL+MEZERNÍK

Rozšíření výběru na předchozí kartu a zrušení výběru karet za výchozím bodem

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na následující kartu a zrušení výběru karet před výchozím bodem

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na předchozí kartu bez ohledu na výchozí bod

CTRL+SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Rozšíření výběru na následující kartu bez ohledu na výchozí bod

CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru na první kartu v seznamu

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru na poslední kartu v seznamu

SHIFT+END

Rozšíření výběru na první kartu na předchozí stránce

SHIFT+PAGE UP

Rozšíření výběru na poslední kartu na poslední stránce

SHIFT+PAGE DOWN

Přechod mezi poli na otevřené kartě

Chcete-li použít následující klávesy, zkontrolujte, zda je vybráno pole na kartě. Chcete-li vybrat pole na vybrané kartě, klikněte na pole nebo stiskněte klávesu F2.

Akce

Kombinace kláves

Přechod na následující pole a přechod z posledního pole na kartě na první pole na následující kartě

TAB

Přechod na předchozí pole a přechod z prvního pole na kartě na poslední pole na předchozí kartě

SHIFT+TAB

Přechod na následující pole nebo přidání řádku do víceřádkového pole

ENTER

Přechod na předchozí pole bez opuštění aktivní karty

SHIFT+ENTER

Zobrazení kurzoru pro úpravy textu v aktivním poli

F2

Přechod mezi znaky v poli

Chcete-li použít následující klávesy, zkontrolujte, zda je vybráno pole na kartě. Chcete-li vybrat pole na vybrané kartě, klikněte na pole nebo stiskněte klávesu F2.

Akce

Kombinace kláves

Přidání řádku do víceřádkového pole

ENTER

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Přesunutí kurzoru na začátek víceřádkového pole

PAGE UP

Přesunutí kurzoru na konec víceřádkového pole

PAGE DOWN

Přesunutí kurzoru na předchozí řádek víceřádkového pole

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru na následující řádek víceřádkového pole

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na předchozí znak v poli

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na následující znak v poli

ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení Časová osa (Úkoly nebo Deník)

Při vybrané položce

Akce

Kombinace kláves

Výběr předchozí položky

ŠIPKA VLEVO

Výběr následující položky

ŠIPKA VPRAVO

Výběr několika sousedících položek

SHIFT+ŠIPKA VLEVO nebo SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Výběr několika nesousedících položek

CTRL+ŠIPKA VLEVO+MEZERNÍK nebo CTRL+ŠIPKA VPRAVO+MEZERNÍK

Otevření vybrané položky

ENTER

Zobrazení položek na stránce nad zobrazenými položkami

PAGE UP

Zobrazení položek na stránce pod zobrazenými položkami

PAGE DOWN

Výběr první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

HOME

Výběr poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

END

Zobrazení (bez výběru) první položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo první položky ve skupině

CTRL+HOME

Zobrazení (bez výběru) poslední položky na časové ose (nejsou-li položky seskupeny) nebo poslední položky ve skupině

CTRL+END

Při vybrané skupině

Akce

Kombinace kláves

Rozbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VPRAVO

Sbalení skupiny

ENTER nebo ŠIPKA VLEVO

Výběr předchozí skupiny

ŠIPKA NAHORU

Výběr následující skupiny

ŠIPKA DOLŮ

Výběr první skupiny na časové ose

HOME

Výběr poslední skupiny na časové ose

END

Výběr první položky na obrazovce v rozbalené skupině nebo první položky mimo obrazovku vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Při výběru časového úseku na časovém měřítku dnů

Akce

Kombinace kláves

Přesunutí zpět v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí vpřed v časových krocích, které jsou zobrazeny na časovém měřítku

ŠIPKA VPRAVO

Výběr horního časového měřítka při vybraném dolním měřítku

SHIFT+TAB

Výběr dolního časového měřítka při vybraném horním měřítku

TAB

Výběr první položky na obrazovce nebo první skupiny na obrazovce (jsou-li položky seskupeny) při vybraném dolním časovém měřítku

TAB

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×