Klávesové zkratky v Excelu Online

Článek popisuje klávesové zkratky pro Excel Online.

Poznámky : 

 • Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Přehled o přístupnosti v aplikaci Excel Online najdete v článku Funkce přístupnosti v aplikaci Excel Online.

V tomto článku

Rychlé tipy pro používání klávesových zkratek v Excelu Online

 • Excel Online běží ve webovém prohlížeči, proto se jeho klávesové zkratky liší od těch, které používáte v desktopové aplikaci Excel. Například k přechodu do jiných částí aplikace se místo F6 používá Ctrl+F6.

  Můžete používat běžné klávesové zkratky prohlížeče, jako je F1 nebo Ctrl+.

 • Když chcete rychle najít nějaký příkaz, přejděte stisknutím kláves Alt+Win+Q do nástroje Řekněte mi. V tomto nástroji stačí zadat slovo nebo název požadovaného příkazu (je to možné jenom v zobrazení pro úpravy). Nástroj Řekněte mi vyhledá související možnosti a zobrazí seznam. Klávesami se šipkou nahoru a dolů vyberte příkaz a potom stiskněte Enter.

 • K přechodu na určitou buňku v sešitu použijte příkaz Přejít na: Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+G, zadejte odkaz na buňku (třeba B14) a potom stiskněte Enter.

 • Pokud používáte čtečku obrazovky, projděte si téma Běžné úkoly v aplikaci Excel Online.

Často používané klávesové zkratky

Tady jsou nejčastěji používané zkratky pro Excel Online.

Akce

Stiskněte

Přechod na určitou buňku

Ctrl+G

Přesunutí dolů

Page Down nebo Šipka dolů

Přesunutí nahoru

Page Up nebo Šipka nahoru

Tisk

Ctrl+P

Kopírování

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Vyjmutí

Ctrl+X

Vrácení akce zpět

Ctrl+Z

Zavření sešitu

Ctrl+W

Hledání

Ctrl+F

Tučné

Ctrl+B

Otevření místní nabídky

 • Klávesa systému Windows: Kontextová klávesa Windows+F10 Kontextová klávesa Windows je vlevo mezi klávesami Alt a Ctrl.

 • Jiná klávesnice: Shift+F10

Řekněte mi

Alt+Ě

Hledání

Ctrl+F nebo Shift+F3

Opakované hledání směrem dolů

Shift+F4

Opakované hledání směrem nahoru

Ctrl+Shift+F4

Přístupové klávesy: Klávesové zkratky pro používání pásu karet

Excel Online teď nabízí přístupové klávesy. Jsou to klávesové zkratky pro navigaci na pásu karet. Pokud jste zvyklí používat přístupové klávesy, abyste si ušetřili čas, v desktopové verzi Excelu, najdete velice podobné přístupové klávesy i v Excelu Online.

V Excelu 2016 pro Windows přístupové klávesy začínají klávesou Alt. V Excelu Online začínají všechny přístupové klávesy kombinací kláves Alt+Win, po které pak přidáte písmeno záložky pásu karet. Když chcete například přejít na kartu Revize, stiskněte Alt+Win+R.

Karta Domů a klávesové zkratky se na pásu karet Excelu Online zobrazují na všech kartách.
 • Když chcete přejít na pás karet, stiskněte Alt+Win nebo stiskněte několikrát Ctrl+F6, až se dostanete na kartu Domů.

 • K přechodu mezi kartami na pásu karet použijte klávesu Tab.

 • Když chcete pás karet skrýt, abyste měli více místa na práci, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F1. Když ji stisknete znovu, zase ho zobrazíte.

Pokud chcete přejít přímo na určitou kartu na pásu karet, použijte některou z následujících přístupových kláves:

Akce

Stiskněte

Otevření pole Řekněte mi na pásu karet a zadání hledaného výrazu

Alt+Win+Q

Otevření karty Soubor a použití zobrazení Backstage

Alt+Win+F

Otevření karty Domů a formátování textu a čísel nebo použití jiných nástrojů, jako je Najít

Alt+Win+H

Otevření karty Vložení a vložení funkce, tabulky, grafu, hypertextového odkazu nebo komentáře

Alt+Win+N

Otevření karty Data a aktualizace připojení nebo použití datových nástrojů

Alt+Win+A

Otevření karty Revize a použití kontroly přístupnosti nebo práce s komentáři

Alt+Win+R

Otevření karty Zobrazení a zvolení zobrazení, ukotvení řádků nebo sloupců listu, zobrazení mřížky a záhlaví

Alt+Win+W

Klávesové zkratky v této tabulce šetří čas při práci s kartami a nabídkami na pásu karet.

Akce

Stiskněte

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

Alt+Win. Pro přechod na jinou kartu použijte přístupové klávesy nebo klávesu Tab.

Přesunutí fokusu na příkazy na pásu karet

Enter a pak Tab nebo Shift+Tab

Aktivace vybraného tlačítka

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření seznamu pro vybraný příkaz

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření nabídky pro vybrané tlačítko

Alt+šipka dolů

Přechod na další příkaz v otevřené nabídce nebo podnabídce

Esc

Klávesové zkratky příkazů Excelu Online v zobrazení pro úpravy

Pokud se tabulka otevře v aplikaci Excel Online v zobrazení pro čtení, příkazy pro úpravy nebudou fungovat. Když chcete přepnout do zobrazení pro úpravy, přesuňte fokus z listu stisknutím Ctrl+F6 a pak klávesou Tab přejděte do seznamu Upravit sešit. Stiskněte mezerník, pak klávesu Šipka dolů a pak vyberte Upravit v Excelu Online.

Akce

Klávesy

Vyjmout

Ctrl+X

Kopírovat

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Zpět

Ctrl+Z

Znovu

Ctrl+Y

Zahájení nového řádku ve stejné buňce

Alt+Enter

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Vložení tabulky

Ctrl+L

Akce

Klávesy

Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky pod

Enter

Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky nad

Shift+Enter

Dokončení zadávání v buňce a výběr další buňky v řádku

Tab

Dokončení zadávání v buňce a výběr předchozí buňky v řádku

Shift+Tab

Zrušení zadávání v buňce

Esc

Akce

Klávesy

Úprava vybrané buňky

F2

Vymazání vybrané buňky

Delete

Vymazání vybrané buňky a zahájení úprav

Backspace

Přechod na začátek dat buňky

Home

Přechod na konec dat buňky

End

Výběr vpravo po jednotlivých znacích

Shift+šipka vpravo

Výběr po začátek dat buňky

Shift+Home

Výběr po konec dat buňky

Shift+End

Výběr vlevo po jednotlivých znacích

Shift+šipka vlevo

Rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci nebo řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Ctrl+Shift+šipka vpravo nebo Ctrl+Shift+šipka vlevo

Akce

Klávesy

Tučné

Ctrl+B

Kurzíva

Ctrl+I

Podtržení

Ctrl+U

Akce

Klávesy

O jednu buňku nahoru

Šipka nahoru nebo Shift+Enter

O jednu buňku dolů

Šipka dolů nebo Enter

Přesunutí o jednu buňku doprava

Šipka vpravo nebo Tab

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přechod na buňku A1

Ctrl+Home

Přechod na poslední buňku použité oblasti

Ctrl+End

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

PAGE DOWN

Přesunutí o jednu obrazovku nahoru

Page Up

Přesunutí nahoru o blok buněk v aktuálním sloupci

Shift+Page Up

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

Page Down

Přesunutí dolů o blok buněk v aktuálním sloupci

Shift+Page Down

Přesunutí na okraj aktuální oblasti dat

Ctrl+šipka vpravo nebo Ctrl+šipka vlevo

Přesunutí mezi pásem karet a obsahem sešitu

Ctrl+F6

Přesunutí na jinou kartu na pásu karet

Tab

Stisknutím klávesy Enter přejdete na pás dané karty.

Akce

Klávesy

Otevření nabídky nebo přechod k podrobnostem

Alt+šipka dolů

Přechod k souhrnným datům

Alt+šipka nahoru

Přechod na cíl hypertextového odkazu

Ctrl+Enter

Otevření podokna Komentáře během úprav

Shift+F2

Akce

Klávesy

Výběr oblasti buněk

Shift+klávesy se šipkami

Výběr celého sloupce

Ctrl+mezerník

Výběr celého řádku

Shift+mezerník

Rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci nebo řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Ctrl+Shift+šipka vpravo nebo Ctrl+Shift+šipka vlevo

Akce

Klávesy

Shora dolů (nebo dopředu v rámci výběru)

Enter

Zdola nahoru (nebo zpět v rámci výběru)

Shift+Enter

Dopředu v řádku (nebo dolů v rámci výběru jednoho sloupce)

Tab

Dozadu v řádku (nebo nahoru v rámci výběru jednoho sloupce)

Shift+Tab

Akce

Klávesy

Přepočet sešitu (aktualizace)

F9

Úplný výpočet

Ctrl+Shift+Alt+F9

Aktualizace externích dat

Alt+F5

Aktualizace všech externích dat

Ctrl+Alt+F5

Vstup do obsahového doplňku nebo jeho opuštění

 • Do obsahového doplňku vstoupíte stisknutím klávesy Enter a potom se pomocí klávesy Tab můžete v doplňku pohybovat.

 • Doplněk opustíte stisknutím klávesy Esc.

Viz taky

Postup provádění konkrétních úkolů v Excelu Online pomocí klávesových zkratek a čtečky obrazovky najdete v těchto článcích:

Další informace o podpoře pro usnadnění přístupu najdete v článku Centrum usnadnění přístupu Office.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×