Klávesové zkratky pro program Organizační diagram

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje klávesové zkratky pro běžné úkoly v Organizační diagram pro aplikace systému Microsoft Office, jako třeba vytváření polích nebo zobrazení organizačních diagramů. Klávesové zkratky v nápovědě k rozložení klávesnice Spojené státy. Klávesy na jiné rozložení klávesnice nemusí přesně odpovídat na klávesnici Spojené státy.

V klávesových zkratkách, u kterých je nutné stisknout dvě a více kláves současně, jsou klávesy odděleny symbolem plus (+).

Chcete-li toto téma vytisknout, stiskněte kombinace kláves CTRL+P.

Vytváření rámečků

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření podřízeného pro aktuálně vybraný rámeček

F2

Vytvoření kolegy před aktuálně vybraným rámečkem (vlevo od aktuálního rámečku nebo nad ním – v závislosti na stylu skupiny)

F3

Vytvoření kolegy za aktuálně vybraným rámečkem (v závislosti na stylu skupiny napravo nebo pod aktuálním rámečkem).

F4

Vytvoření manažera pro aktuálně vybraný rámeček

F5

Vytvoření asistenta pro aktuálně vybraný rámeček

F6

Výběr rámečků

Akce

Klávesová zkratka

Výběr všech rámečků v diagramu

CTRL+A

Výběr větve pod vybranými manažery

CTRL+B

Výběr skupiny, do které patří aktuálně vybraný rámeček

CTRL+G

Výběr horního rámečku

CTRL+ALT+B

Rozšíření výběru směrem vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Rozšíření výběru směrem vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Rozšíření výběru dolů.

SHIFT+ŠIPKA DOLŮ

Rozšíření výběru nahoru.

SHIFT+ŠIPKA NAHORU

Výběr vedlejšího rámečku vlevo od vybraného rámečku

ŠIPKA VLEVO

Výběr vedlejšího rámečku vpravo od vybraného rámečku

ŠIPKA VPRAVO

Přesouvání se mezi rámečky

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí na vedlejší rámeček vlevo

CTRL+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí na vedlejší rámeček vpravo

CTRL+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na vedlejší horní rámeček v diagramu

ŠIPKA NAHORU

Přesun do vedlejšího rámečku dolů v diagramu.

ŠIPKA DOLŮ

Přesouvání se v diagramu

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí na začátek diagramu

HOME

Přesunutí na konec diagramu

END

Přesunutí v diagramu o jednu obrazovku dolů

PAGE DOWN

Přesunutí v diagramu o jednu obrazovku vpravo

CTRL+PAGE DOWN

Přesunutí v diagramu o jednu obrazovku nahoru

PAGE UP

Přesunutí v diagramu o jednu obrazovku vlevo

CTRL+PAGE UP

Přesun do následujícího textového pole v rámečku.

TABULÁTOR

Přesun do předchozího textového pole v rámečku.

SHIFT+TABULÁTOR

Zobrazení diagramů

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení celého diagramu v okně

F9

Zobrazení diagramu zmenšeného na 50 % skutečné velikosti

F10

Zobrazení diagramu ve skutečné velikosti

F11

Zobrazení diagramu zvětšeného na 200 % skutečné velikosti

F12

Úprava textu

Akce

Klávesová zkratka

Úprava první položky informací v rámečku
Je také možné vybrat rámeček a začít zadávat text. Zadaný text nahradí první textovou položku v rámečku (pokud existuje).

ENTER po výběru rámečku

Odstranění znaku vpravo od kurzoru (pokud není vybrán žádný text)
Odstranění vybraného textu (pokud je vybrán text)

DELETE

Odstranění znaku vlevo od kurzoru (pokud není vybrán žádný text)
Odstranění vybraného textu (pokud je vybrán text)

BACKSPACE

Přesunutí o jeden znak vlevo

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Rozšíření výběru o jeden znak vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Rozšíření výběru o jeden znak vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na další řádek v rámečku (při úpravě textu)
Povolení úprav textu v rámečku (pokud je vybrán rámeček)

ENTER

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na konec řádku

END

Rozšíření výběru na začátek řádku

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru na konec řádku

SHIFT+END

Přesunutí na předchozí řádek (při úpravě textu)

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí na další řádek (při úpravě textu)

ŠIPKA DOLŮ

Použití dialogových oken

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí na další položku (seznam, textové pole, tlačítko, zaškrtávací políčko atd.)

TABULÁTOR

Přesunutí na předchozí položku

SHIFT+TABULÁTOR

Výběr další položky v seznamu nebo ve skupině podobných položek

Klávesy se šipkami

Zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí vybraného políčka
Stisknutí vybraného tlačítka

MEZERNÍK

Přesunutí na další položku v seznamu nebo ve skupině položek, která začíná daným písmenem

Písmeno

Výběr tlačítka pomocí silného ohraničení.

ENTER

Zrušení dialogového okna.

ESC

Použití nabídek

Akce

Klávesová zkratka

Aktivace řádku nabídek

ALT

Otevření systémové nabídky

ALT+MEZERNÍK

Při aktivaci řádku nabídek

Akce

Klávesová zkratka

Zrušení nabídky

ESC

Otevření systémové nabídky

ALT+MEZERNÍK

Zobrazení nabídky – například zobrazení nabídky Soubor při stisknutí klávesy s písmenem S

ALT+první písmeno v názvu nabídky

Při zobrazení nabídky

Akce

Klávesová zkratka

Výběr příkazu, který začíná daným prvním písmenem příkazu v seznamu nabídek. V nabídce Soubor například stisknutím písmena N zvolíte příkaz Nový.

První písmeno příkazu v nabídce příkazů

Volba zvýrazněného příkazu

ENTER

Zrušení nabídky

ESC

Zvýraznění předchozího příkazu v nabídce

ŠIPKA NAHORU

Zvýraznění následujícího příkazu v nabídce.

ŠIPKA DOLŮ

Otevření nabídky vlevo

ŠIPKA VLEVO

Otevření nabídky vpravo

ŠIPKA VPRAVO

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×