Klávesové zkratky pro pohyb v kalendáři v Outlooku 2016

V aplikaci Outlook 2016 můžete k navigaci a práci s kalendářem používat klávesové zkratky a čtečku obrazovky.

`

Poznámky : 

  • Toto téma předpokládá, že uživatelé čteček JAWS vypnuli funkci Virtuální pás karet. Pokud používáte PowerPoint Online, doporučujeme jako prohlížeč používat Internet Explorer.

  • PowerPoint Online je webová aplikace, takže klávesové zkratky a navigace se můžou lišit od těch v PowerPointu 2016.

V tomto článku

Globální navigace

K přechodu mezi pásem karet a kalendářem stiskněte F6.  

K přechodu mezi navigačním podoknem a kalendářem stiskněte Ctrl+Tab.

Klávesové zkratky pro navigaci na pásu karet

K přechodu na požadovanou kartu použijte klávesu Tab nebo Shift+Tab a pak k přechodu na příkazy na pásu karet stiskněte Enter. K otevření požadované karty se dá použít taky klávesová zkratka.

Akce

Klávesová zkratka

Otevření karty Domů

Alt+H

Otevření karty Soubor

Alt+F

Otevření karty Odesílání a příjem

Alt+S

Otevření karty Složka

Alt+O

Otevření karty Zobrazení

Alt+V

Otevření karty Hledání

Ctrl+E

Otevření funkce Řekněte mi

Alt+Q

Klávesové zkratky pro otevírání zobrazení funkcí v Outlooku

Tato tabulka obsahuje stručný přehled klávesových zkratek, které otevírají zobrazení různých funkcí v Outlooku.

Akce

Klávesová zkratka

Otevření zobrazení Kalendář z jiného zobrazení v Outlooku.

Kalendář se otevře s vybranou kartou Domů.

Ctrl+2

Otevření Pošty

Ctrl+1

Otevření Kontaktů

Ctrl+3

Otevření Úkolů

Ctrl+4

Otevření Poznámek

Ctrl+5

Přechod do seznamu složek v navigačním podokně

Ctrl+6

Přidání nabídky Zástupci do navigačního podokna

Ctrl+7

Otevření Deníku

Ctrl+8

Návrat zpět na předchozí zobrazení

Alt+B nebo Alt+Šipka vlevo

Přechod vpřed na další zobrazení

Alt+Šipka vpravo

Přechod vpřed na další zobrazení

Alt+Šipka vpravo

Klávesové zkratky pro kalendář

Sem můžete přidat další způsoby, jak splnit záměr (pro 80 % lidí, ale ne pro ty, kteří tvoří konec fronty nebo představují hraniční případy).

Akce

Klávesová zkratka

Přechod do vyhledávacího pole pro kalendář

Ctrl+E

Otevření pole Přejít na datum

Alt+H+L nebo Ctrl+G

Vytvoření nové události

Ctrl+N nebo Ctrl+Shift+A

Vytvoření nové žádosti o schůzku

Ctrl+Shift+Q nebo Alt+H, M+R

Vytvoření nové položky

Alt+H+I

Přeposlání otevřené události nebo schůzky

Ctrl+F

Nastavení opakování pro událost nebo úkol

Ctrl+G

Otevření události, když se zobrazí připomenutí

Alt+O

Otevření okna s připomenutím

Alt+V+M

Připomenutí znovu, když se zobrazí připomenutí

Alt+S   

Zrušení, když se zobrazí připomenutí

Alt+D  

Přiřazení zvuku k připomenutí

Alt+F, T, A a potom Alt+P. Přejděte tabulátorem na tlačítko Procházet a stiskněte Enter. V dialogovém okně Zvukový soubor připomenutí zadejte nebo vyberte název požadovaného zvukového souboru.

Přechod na další den

Ctrl+Šipka doprava

Přechod na další týden

Alt+Šipka dolů

Přechod na další měsíc

Alt+Page Down

Přechod na předchozí den

Ctrl+Šipka doleva

Přechod na předchozí týden

Alt+Šipka nahoru

Přechod na předchozí měsíc

Alt+Page Up

Přechod na začátek týdne

Alt+Home

Přechod na konec týdne

Alt+End

Přechod na předchozí událost

Alt+End Ctrl+Čárka nebo Ctrl+Shift+Čárka

Přechod na další událost

CTRL+TEČKA nebo CTRL+SHIFT+TEČKA

Zobrazení dnešního dne v kalendáři

Alt+H, O+D

Zobrazení dalších sedmi dnů

Alt+H+X

Denní zobrazení

Alt+H+R nebo Ctrl+Alt+1

Zobrazení pracovního týdne

Alt+H+K nebo Ctrl+Alt+2

Zobrazení celého týdne

Alt+H+W nebo Ctrl+Alt+3 nebo Alt+Minus

Zobrazení měsíce

Alt+H+T nebo Ctrl+Alt+4 nebo Alt+Rovnítko S

Zobrazení vybraného plánu ve vodorovném rozložení (užitečné k porovnání kalendářů při plánování schůzek)

Alt+H, S+V nebo Ctrl+Alt+5

Zobrazení 10 dnů v kalendáři

Alt+0

Zobrazení 1 dne v kalendáři

Alt+1

Zobrazení 2 dnů v kalendáři

Alt+2

Zobrazení 3 dnů v kalendáři

Alt+3

Zobrazení 4 dnů v kalendáři

Alt+4

Zobrazení 5 dnů v kalendáři

Alt+5

Zobrazení 6 dnů v kalendáři

Alt+6

Zobrazení 7 dnů v kalendáři

Alt+7

Zobrazení 8 dnů v kalendáři

Alt+8

Zobrazení 9 dnů v kalendáři

Alt+9

Přidání sdílených kalendářů od jiných lidí nebo vytvoření nového kalendáře

Alt+H, O+C

Vytvoření nové skupiny kalendářů nebo přidání kalendáře oddělení

Alt+H, C+G

Odeslání vybraného kalendáře e-mailem jiné osobě

Alt+H+E

Sdílení kalendáře s jinými uživateli

Alt+H, S+C

Publikování kalendáře online

Alt+H, P+O

Zobrazení a úpravy oprávnění ke sdílení složky

Alt+H, F+P

Hledání osob

Alt+H, F+C

Otevření adresáře

Alt+H, A+B

Otevření dialogového okna Možnosti aplikace Outlook pro kalendáře

Alt+H, C+O

Pokud jsou informace pro aktuálně vybranou položku zkrácené nebo se nepřečtou celé, aktivujte informace MSAA (Microsoft Active Accessibility) tímto příkazem. Technologie MSAA poskytuje aplikaci JAWS další podrobnosti, aby přečtené informace byly úplné.

Alt+Ctrl+Shift+M

Další informace

Klávesové zkratky pro pohyb v poště v Outlooku 2016

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×