Klávesové zkratky pro Outlook na webu a Outlook.com

V Outlooku na webu a ve službě Outlook.com můžete používat klávesové zkratky z e-mailové služby, kterou jste zvyklí používat: Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail nebo Outlook.

V tomto článku najdete informace o klávesových zkratkách, které jsou dostupné, pokud jako verzi používaných klávesových zkratek vyberete Outlook. Klávesové zkratky popsané v tomto článku odkazují na rozložení klávesnice pro americkou angličtinu. Rozložení kláves na jiných klávesnicích nemusí přesně odpovídat rozložení na klávesnici pro americkou angličtinu.

V nastaveních můžete vybrat verzi klávesových zkratek, na které jste nejvíce zvyklí. Pokud chcete změnit nastavení, postupujte takto:

  • V novém Outlooku na webu a ve službě Outlook.com vyberte Nastavení Nastavení > Zobrazit všechna nastavení Outlooku > Obecné > Přístupnost.

  • V klasickém Outlooku na webu vyberte Nastavení Nastavení > Pošta > Obecné > Klávesové zkratky.

Seznam všech klávesových zkratek dostupných ve vybrané verzi zobrazíte tím, že při používání aplikace Outlook na webu nebo Outlook na webu stisknete na klávesnici klávesu s otazníkem (?).

Často používané klávesové zkratky

Následující klávesové zkratky používají nejčastěji lidé, kteří si v Outlooku na webu nebo ve službě Outlook.com zvolí outlookovou verzi klávesových zkratek.

Požadovaná akce

Klávesy

Vytvořit novou e-mailovou zprávu nebo položku

Ctrl+N nebo N

Odstranit zprávu nebo položku

Delete

Přeposlat zprávu

Ctrl+Shift+F nebo Shift+F

Přejít do Kalendáře

Ctrl+Shift+2

Odpovědět všem na e-mailovou zprávu

Ctrl+Shift+R nebo Shift+R

Odpovědět na e-mailovou zprávu

Ctrl+R nebo R

Hledat

Alt+Q

Odeslat e-mailovou zprávu

Ctrl+Enter

Klávesové zkratky obecných akcí

Tady jsou klávesové zkratky, která vám usnadní některé základní akce.

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+N nebo N

Vytvoří novou položku, která odpovídá typu právě používaného modulu. Může to být třeba nová schůzka v Kalendáři.

E

Přesune e-mail do složky Archiv.

Alt+Q

Přejdete do pole Hledat.

Ctrl+F6

Nastaví fokus na další orientační bod. Toto je navigace na nejvyšší úrovni.

Ctrl+Shift+F6

Nastaví fokus na předchozí orientační bod. Toto je navigace na nejvyšší úrovni.

Klávesa místní nabídky (nebo Shift+F10)

Odpovídá kliknutí na volbu pravým tlačítkem myši. Na klávesnicích kompatibilních s Windows je klávesa místní nabídky napravo od mezerníku.

Shift+Enter

Vybere zprávu, položku kalendáře, kontakt nebo úkol a otevře zvýrazněnou možnost v novém okně.

Klávesové zkratky pro úpravy textu

Klávesové zkratky pro úpravy textu jsou v Outlooku na webu a ve službě Outlook.com stejné jako v jiných produktech od Microsoftu.

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+C

Zkopíruje výběr do schránky.

Ctrl+X

Vyjme vybraný text.

Backspace

Odstraní vybraný text nebo vybrané znaky nalevo od kurzoru.

Ctrl+Backspace

Odstraní slovo vlevo od kurzoru, ale ne mezeru před tímto slovem.

Ctrl+K

Zobrazí pole pro vložení hypertextového odkazu.

Ctrl+V

Vloží obsah schránky na aktuální místo.

Ctrl+Y

Zopakuje poslední akci.

Ctrl+Z

Vrátí zpátky poslední akci.

Insert

Přepíná mezi režimem vkládání a přepisování textu.

Klávesové zkratky pro formátování textu

Klávesové zkratky pro formátování textu, které můžete využít v Outlooku na webu a službě Outlook.com, už možná dobře znáte. Microsoft v mnoha svých produktech klávesy pro formátování textu standardizoval.

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+B

Použije tučné formátování písma.

Ctrl+I

Použije kurzívní formátování písma.

Ctrl+U

Použije podtržení.

Pošta

Klávesové zkratky pro seznam složek

Tady jsou klávesové zkratky, které se nejčastěji používají u seznamu složek.

Klávesová zkratka

Akce

Šipka vlevo

Sbalí vybranou složku.

Šipka vpravo

Rozbalí vybranou složku.

F2

Přejmenuje vybranou složku.

Klávesové zkratky pro seznam zpráv a seznam položek k přečtení

Tady jsou klávesové zkratky, které se dají používat k provádění stejných akcí, ať pracujete v seznamu zpráv nebo v seznamu položek k přečtení.

Klávesová zkratka

Akce

Insert

Označí vybranou konverzaci nebo zprávu výchozím příznakem bez otevření nabídky příznaků.

Poznámka: Pokud už konverzace nebo zpráva příznak má, stisknutím klávesy Insert se označí jako dokončená. Tuto funkci můžete použít, i když bude vybraných víc konverzací nebo zpráv.

Esc

Zruší hledání.

Poznámka: Pokud je otevřena kontextová nabídka, stisknutím klávesy Esc ji zavřete, ale hledání se nezruší.

Delete

Odstraní vybranou zprávu nebo položku.

Ctrl+Q nebo Q

Označí vybranou konverzaci nebo zprávu jako přečtenou.

Ctrl+U nebo U

Označí vybranou konverzaci nebo zprávu jako nepřečtenou.

Shift+Delete

Trvale odstraní vybranou zprávu nebo položku.

Klávesové zkratky pro seznam zpráv

Klávesové zkratky často používají stejné klávesy nebo stejné kombinace kláves. Provedené akce se ale můžou lišit v závislosti na oblasti, ve které pracujete. Tato tabulka obsahuje klávesové zkratky, které se používají u seznamů zpráv.

Klávesová zkratka

Akce

Esc

Zruší hledání.

Poznámka: Pokud je otevřena kontextová nabídka, stisknutím klávesy Esc ji zavřete, ale hledání se nezruší.

Shift+Šipka dolů

V seznamu vybere aktuální zprávu a další zprávy. Klávesovou zkratkou můžete vybrat více po sobě jdoucích zpráv.

Shift+Šipka nahoru

V seznamu vybere aktuální zprávu a předchozí zprávy. Klávesovou zkratkou můžete vybrat více po sobě jdoucích zpráv.

Home nebo Ctrl+Home

Vybere první zprávu ve složce.

Page Down

V seznamech zpráv na dvě a více stránek vybere první zprávu na další stránce.

Page up

V seznamech zpráv na dvě a více stránek vybere první zprávu na předchozí stránce.

End nebo Ctrl+End

Vybere poslední zprávu ve složce.

Klávesové zkratky pro seznam položek k přečtení

Klávesové zkratky můžou provádět akce, které jsou specifické pro oblast, ve které pracujete, i když používají známé klávesy a kombinace kláves. Tato tabulka obsahuje klávesové zkratky, které se používají u seznamů položek k přečtení.

Klávesová zkratka

Akce

Esc

Zavře novou zprávu.

Ctrl+N nebo N

Vytvoří novou zprávu.

Ctrl+Shift+F nebo Shift+F

Přepošle vybranou zprávu.

End nebo Ctrl+End

Přejde na konec konverzace nebo zprávy.

Home nebo Ctrl+Home

Přejde na začátek konverzace nebo zprávy.

Page Down

U konverzací nebo zpráv se dvěma nebo více stránkami posune zobrazení o jednu stránku dolů.

Page Up

U konverzací nebo zpráv se dvěma nebo více stránkami posune zobrazení o jednu stránku nahoru.

Ctrl+R nebo R

Odpoví na vybranou zprávu.

Ctrl+Shift+R nebo Shift+R

Odpoví odesílateli a všem příjemcům vybrané zprávy.

Ctrl+Enter

Pošle zprávu.

Kalendář

Následující klávesové zkratky se používají v zobrazení kalendáře.

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+N

Vytvoří novou položku kalendáře.

Delete

Odstraní vybranou položku.

Ctrl+Shift+2

Přejde do kalendáře.

Shift+Šipka vpravo

Přejde do dalšího časového období. Pokud jste třeba v zobrazení měsíce, stisknutím kláves Shift+šipka vpravo přejdete k dalšímu měsíci.

Shift+Šipka vlevo

Přejde do předchozího časového období. Pokud jste třeba v zobrazení měsíce, stisknutím kláves Shift+šipka vlevo přejdete k předchozímu měsíci.

Shift+Alt+Y

Přejde na dnešek.

Ctrl+F6

Přejde do jiné oblasti v kalendáři.

Tab

V aktuálním zobrazení přejde k další události nebo oblasti.

Shift+Tab

V aktuálním zobrazení přejde k předchozí události nebo oblasti.

Enter

Otevře vybranou položku.

Shift+Alt+1

Přepne do zobrazení dne.

Shift+Alt+3

Přepne do zobrazení celého týdne.

Shift+Alt+4

Přepne do zobrazení měsíce.

Shift+Alt+2

Přepne do zobrazení pracovního týdne.

Formuláře kalendáře

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+S

Uloží událost.

Ctrl+Enter nebo Alt+S

Odešle schůzku.

Úkoly

K práci s úkoly slouží některé základní klávesové zkratky.

Klávesová zkratka

Akce

Ctrl+N

Vytvoří nový úkol.

Delete

Odstraní vybranou položku.

Page Down

V seznamu, který má dvě nebo více stránek, vybere první položku z další stránky.

Page Up

V seznamu, který má dvě nebo více stránek, vybere první položku z předchozí stránky.

Home

Vybere první položku v seznamu.

End

Vybere poslední položku v seznamu.

Šipka dolů

Vybere další položku v seznamu.

Šipka nahoru

Vybere předchozí položku v seznamu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×