Klávesové zkratky pro OneDrive

Mnoha uživatelům pomáhají klávesové zkratky v OneDrivu pracovat efektivněji, protože můžou nechat ruce na klávesnici a nemusí je kvůli provádění úkolů přemísťovat mezi myší a klávesnicí. Pro uživatele s omezenou pohyblivostí nebo zhoršeným zrakem jsou klávesové zkratky důležitou alternativou k používání myši.

Poznámky : 

  • OneDrive je webová aplikace, která pracuje v cloudu, takže s ní můžete pracovat a procházet své soubory a složky pomocí webového prohlížeče.

  • Když pracujete v OneDrivu, doporučujeme jako prohlížeč používat Internet Explorer.

Poznámka : This topic assumes that JAWS users have turned off the Virtual Ribbon Menu feature.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Tato tabulka uvádí nejčastěji používané klávesové zkratky v OneDrivu.

Akce

Stiskněte

Zobrazení okna Klávesové zkratky

?

Poznámka : Abyste tuto klávesovou zkratku mohli použít, vypněte čtečku obrazovky.

Přesun mezi oblastmi OneDrivu

TAB nebo SHIFT+TAB

Přecházení mezi panelem webového prohlížeče a záhlavím OneDrivu

F6 nebo SHIFT+F6

Výběr sousední položky

Šipka dolů, šipka nahoru, šipka vlevo nebo šipka vpravo

Výběr všech souborů a složek, když je fokus uvnitř mřížky obsahu

CTRL+A

Vymazání všeho nebo přechod na předchozí složku

ESC

Výběr nebo zrušení výběru souboru nebo složky

Mezerník

Nahrání položky

U

Poznámka : Abyste tuto klávesovou zkratku mohli použít, vypněte JAWS.

Stažení vybrané položky

CTRL+S

Sdílení vybraného souboru nebo složky

S

Poznámka : Abyste tuto klávesovou zkratku mohli použít, vypněte JAWS.

Aktualizace okna

F5

Přepnutí mezi zobrazením seznamu a zobrazením miniatur v mřížce obsahu

V

Začínáme

Klávesové zkratky v tomto článku odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

OneDrive běží ve webovém prohlížeči, takže nepoužívá přístupové klávesy ani klávesové zkratky označované jako Key Tips. Když třeba stisknete klávesu Alt, přesune se fokus na řádek nabídek prohlížeče a známé klávesové zkratky, jako třeba Ctrl+P (Tisk) a F1 (Nápověda) nespustí příkazy OneDrivu, ale příkazy prohlížeče.

K cyklickému procházení mezi oblastmi OneDrivu stiskněte klávesu Tab (vpřed) nebo Shift+Tab (vzad). Položku vyberete stisknutím klávesy Enter. Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte šipku nahoru nebo dolů a pak položku vyberte stisknutím klávesy Enter. Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc.

Pořadí cyklického procházení pomocí klávesy Tab je:

  • Ovládací prvky webového prohlížeče

  • Záhlaví OneDrivu

  • Řádek nabídek

  • Podokno souboru mřížky obsahu

  • Zápatí

Navigace v OneDrivu

Akce

Stiskněte

Přesun mezi oblastmi OneDrivu

Tab nebo Shift+Tab

Přechod mezi adresním řádkem webového prohlížeče a záhlavím OneDrivu

F6 nebo SHIFT+F6

Přechod na řádek nabídek

Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nebude fokus na řádku nabídek, a pak se mezi příkazy pohybujte stisknutím šipky vpravo nebo šipky vlevo.

Zadání příkazu Otevřít, abyste otevřeli vybraný soubor

Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nebude fokus na řádku nabídek, a pak stisknutím klávesy Enter vyberte příkaz Otevřít.

Otevření nabídky Seřadit, když není označený žádný soubor

Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud nebude fokus na řádku nabídek, a pak opakovaně stiskněte šipku vpravo, dokud nevyberete příkaz Seřadit.

Procházení stromového zobrazení navigačního podokna

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Procházení podokna souboru mřížky obsahu

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Výběr nebo zrušení výběru položek

Akce

Stiskněte

Výběr sousední položky

Šipka dolů, šipka nahoru, šipka vlevo nebo šipka vpravo

Výběr všech souborů a složek, když je fokus uvnitř mřížky obsahu

CTRL+A

Vymazání všeho nebo přechod na předchozí složku

ESC

Výběr nebo zrušení výběru souboru nebo složky v mřížce obsahu

Mezerník

Změna nebo rozbalení dostupných informací

Akce

Stiskněte

Aktualizace okna

F5

Zobrazení nebo skrytí podokna podrobností

I

Přepnutí mezi zobrazením seznamu a zobrazením miniatur v mřížce obsahu

V

Získání podrobností o vybraném souboru včetně typu souboru a jeho data a času změny v seznamovém zobrazení mřížky obsahu

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Zobrazení klávesových zkratek

?

Dávání příkazů

Akce

Stiskněte

Otevření vybraného souboru nebo složky

ENTER

Vytvoření nového souboru nebo složky, když nic není vybráno

N

Vytvoření nové složky

SHIFT+F

Nahrání souboru

U

Stažení vybrané položky

CTRL+S

Přejmenování vybraného souboru nebo složky

F2

Sdílení vybraného souboru nebo složky

S

Smazání vybraného souboru nebo složky

DELETE

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×