Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Klávesové zkratky pro Microsoft Word ve Windows

Tento článek obsahuje všechny klávesové zkratky pro Microsoft Word. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky. Je to důležitá alternativa k používání myši. V tomto článku uvádíme klávesové zkratky pro Word ve Windows.

Seznam klávesových zkratek ve wordovém dokumentu můžete získat na tomto odkazu: Klávesové zkratky ve Wordu 2016 pro Windows.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • U příkazů vyžadujících, abyste stiskli a uvolnili více kláves současně, je uvedený znak plus (+). U příkazů vyžadujících, abyste stiskli více kláves po sobě, je uvedená čárka (,).

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Pohyb na pásu karet pomocí klávesnice

Přehled klávesových zkratek pro Microsoft Word

Přehled funkčních kláves

Často používané klávesové zkratky

Tabulka zobrazuje nejčastěji používané klávesové zkratky Microsoft Wordu.

Co chcete udělat

Klávesy

Přejít na „Řekněte mi, co chcete udělat“

Alt+Ě

Otevřít

Ctrl+O

Uložit

Ctrl+S

Zavřít

Ctrl+W

Vyjmout

Ctrl+X

Kopírování

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Výběr všech položek

Ctrl+A

Tučné

Ctrl+B

Kurzíva

Ctrl+I

Podtržení

Ctrl+U

Zmenšit velikost písma o jeden bod

Ctrl+Shift+)

Zvětšit velikost písma o jeden bod

Ctrl+)

Zarovnání textu na střed

Ctrl+E

Zarovnání textu vlevo

Ctrl+L

Zarovnání textu vpravo

Ctrl+R

Zrušit

Esc

Zpět

Ctrl+Z

Opakovat akci

Ctrl+Y

Lupa

Alt+O, ČU a pak v dialogovém okně Lupa nastavte potřebnou hodnotu.

Pohyb na pásu karet pomocí klávesnice

Pás karet je pruh v horní části aplikace Word, organizovaný do karet. Každá karta zobrazí jiný pás karet. Pásy karet jsou tvořeny skupinami a každá skupina obsahuje jeden nebo více příkazů. Ke každému příkazu v aplikaci Word můžete přistupovat pomocí zástupce.

Poznámka: Doplňky a jiné programy můžou na pás karet přidávat nové karty, které můžou mít přístupové klávesy.

Karty na pásu karet můžete procházet dvěma způsoby:

 • Chcete-li přejít na pás karet, stiskněte klávesu Alt a poté mezi kartami přejděte pomocí kláves Šipka vpravo a Šipka vlevo.

 • Pokud chcete přejít přímo na určitou kartu na pásu karet, použijte některou z přístupových kláves.

Akce

Klávesy

Pokud chcete použít zobrazení Backstage, otevřete stránku Soubor. [CR][LF][CR]

Alt+S

Pro použití motivů, barev a efektů jako je ohraničení stránky, otevřete kartu Návrh.

Alt+H

Pokud chcete použít běžné formátovací příkazy, styly odstavce nebo nástroj Najít, otevřete kartu Domů.

Alt+Ů

Pokud chcete spravovat úlohy hromadné korespondence nebo pracovat s obálkami a štítky, otevřete kartu Korespondence.

Alt+E

Pokud chcete vkládat tabulky, obrázky, obrazce, záhlaví nebo textová pole, otevřete kartu Vložení.

Alt+V

Pokud chcete pracovat s okraji stránek, orientací stránky, odsazením a mezerami, otevřete kartu Rozložení.

Alt+P

Pokud chcete napsat výraz, který chcete najít v obsahu nápovědy, otevřete na pásu karet pole „Řekněte mi“.

ALT+Ě a pak zadejte hledaný výraz

Pokud chcete zkontrolovat pravopis, nastavit jazyky pro kontrolu pravopisu a gramatiky nebo sledovat a kontrolovat změny dokumentu, otevřete kartu Revize.

Alt+R

Pokud chcete přidat obsah, poznámky pod čarou nebo tabulku citací, otevřete kartu Reference.

Alt+D

Pokud chcete zvolit způsob zobrazení nebo režim dokumentu, třeba režim čtení nebo zobrazení osnovy, otevřete kartu Zobrazení. Můžete taky nastavit lupu nebo spravovat několik oken dokumentů.

Alt+O

 • Pokud chcete přejít na seznam záložek pásu karet, stiskněte klávesu Alt; pokud chcete přejít přímo na kartu, stiskněte klávesovou zkratku.

 • Pokud chcete přejít na pás karet, stiskněte klávesu Šipka dolů (v aplikaci JAWS se tato akce označuje jako přechod na nižší pás karet).

 • Mezi příkazy se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tabulátor nebo Shift+Tabulátor.

 • Pokud chcete přejít do aktuálně vybrané skupiny, stiskněte klávesu Šipka dolů.

 • Mezi skupinami na pásu karet se můžete pohybovat stisknutím kláves Ctrl + Šipka vpravo nebo Ctrl + Šipka vlevo.

 • Ovládací prvky na pásu karet se aktivují různě, v závislosti na typu ovládacího prvku:

  • Pokud je vybraným příkazem tlačítko, aktivujte ho stisknutím klávesy Mezerník nebo Enter.

  • Pokud je vybraným příkazem tlačítko rozdělení (tzn. tlačítko, které otevře nabídku dalších možností), aktivujte ho stisknutím kláves Alt+Šipka dolů. K procházení možností použijte tabulátor. Aktuální možnost vyberete stisknutím klávesy Mezerník nebo Enter.

  • Pokud je vybraným příkazem seznam (třeba seznam Písmo), otevřete ho stisknutím klávesy Šipka dolů. K pohybu mezi položkami použijte klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

  • Pokud je vybraným příkazem galerie, vyberte příkaz stisknutím klávesy Mezerník nebo Enter. K procházení položek použijte Tab.

Tip: V galeriích s několika řádky položek se klávesou Tabulátor pohybujete od začátku do konce aktuálního řádku. Když dosáhnete konce řádku, přeskočíte tabulátorem na začátek dalšího řádku. Pokud na konci aktuálního řádku stisknete klávesu Šipka vpravo, přesunete se zpět na začátek aktuálního řádku.

Použití přístupových kláves:

 1. Stiskněte klávesu Alt.

 2. Stiskněte písmeno příkazu, který chcete použít, na čtvercové klávesové zkratce zobrazené nad příkazy na pásu karet.

V závislosti na stisknutém písmenu se můžou zobrazit další klávesové zkratky. Když třeba stisknete Alt+S, otevře se na stránce s informacemi zobrazení Office Backstage. Tato stránka má jinou sadu klávesových zkratek. Ty zobrazíte dalším stisknutím klávesy Alt.

V následující tabulce jsou některé způsoby, jak přesunout fokus klávesnice jenom pomocí klávesnice.

Požadovaná akce

Klávesy

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

Alt nebo F10. K přechodu na jinou kartu použijte přístupové nebo šipkové klávesy.

Přesunutí fokusu na příkazy na pásu karet

Tab nebo Shift+Tab

Přesunutí fokusu na jednotlivé příkazy pásu karet vpřed nebo vzad (v tomto pořadí)

Tab nebo Shift+Tab

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet (v tomto pořadí)

Šipka dolů, šipka nahoru, šipka vlevo nebo šipka vpravo

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

Ctrl+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

Shift+F10

Přesunutí fokusu do jiného podokna v okně, jako je podokno Formát obrázku, Gramatika nebo podokno výběru

F6

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu

Enter

Přepínání mezi plovoucími obrazci, například textovými poli nebo obrázky

Ctrl+Alt+5 a potom opakovaně stisknout klávesu Tab

Ukončení navigace mezi plovoucími obrazci a návrat k normální navigaci

Esc

Přehled klávesových zkratek pro Microsoft Word

Vytvoření a úpravy dokumentů

Akce

Klávesy

Vytvoření nového dokumentu

Ctrl+N

Otevření dokumentu

Ctrl+O

Zavření dokumentu

Ctrl+W

Rozdělení okna dokumentu

Alt+Ctrl+S

Zrušení rozdělení okna dokumentu

Alt+Shift+C nebo Alt+Ctrl+S

Uložení dokumentu

Ctrl+S

Akce

Klávesy

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Přechod na předchozí stránku

Alt+Šipka vlevo

Přechod na následující stránku

Alt+Šipka vpravo

Aktualizace zobrazení stránky

F9

Akce

Klávesy

Vytištění dokumentu

Ctrl+P

Přepnutí do náhledu

Alt+Ctrl+I

Přechod po stránce náhledu při zvětšení

Klávesy se šipkami

Přechod o jednu stránku náhledu při zmenšení

Page Up nebo Page Down

Přechod na první stránku náhledu při zmenšení

Ctrl+Home

Přechod na poslední stránku náhledu při zmenšení

Ctrl+End

Akce

Klávesy

Vložení komentáře (v podokně úloh Revize)

Alt+R, Č

Zapnutí nebo vypnutí sledování změn

Ctrl+Shift+E

Zavření podokna revizí (pokud je otevřeno)

Alt+Shift+C

Výběr karty Revize na pásu karet

ALT+R a pak šipka dolů (přejdete k příkazům na této kartě)

Výběr podokna Pravopis a gramatika

ALT+R, Ů

Akce

Klávesy

Otevření vyhledávacího pole v podokně úloh Navigace

Ctrl+F

Nahrazení textu, formátování a speciálních položek

Ctrl+H

Přechod na stránku, záložku, poznámku pod čarou, tabulku, komentář, obrázek nebo jiné místo

Ctrl+G

Přepínání mezi posledními čtyřmi upravovanými místy

Alt+Ctrl+Z

Akce

Klávesy

O jeden znak vlevo

Šipka vlevo

O jeden znak vpravo

Šipka vpravo

O jedno slovo vlevo

Ctrl+Šipka doleva

O jedno slovo vpravo

Ctrl+Šipka doprava

O jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

O jeden odstavec dolů

Ctrl+Šipka dolů

O jednu buňku vlevo (v tabulce)

Shift+Tab

O jednu buňku vpravo (v tabulce)

Tab

O jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

O jeden řádek dolů

Šipka dolů

Na konec řádku

End

Na začátek řádku

Home

Na začátek okna

Alt+Ctrl+Page Up

Na konec okna

Alt+Ctrl+Page Down

O jednu obrazovku nahoru (posuv)

Page Up

O jednu obrazovku dolů (posuv)

Page Down

Na začátek následující stránky

Ctrl+Page Down

Na začátek předchozí stránky

Ctrl+Page Up

Na konec dokumentu

Ctrl+End

Na začátek dokumentu

Ctrl+Home

Na předchozí revizi

Shift+F5

Po otevření dokumentu na místo, kde jste přestali pracovat při posledním zavření dokumentu

Shift+F5

Akce

Klávesy

Označení položky obsahu

Alt+Shift+O

Označení položky seznamu citací

Alt+Shift+I

Výběr možností citace

Alt + Shift + F12, Mezerník

Označení položky rejstříku

Alt+Shift+X

Vložení poznámky pod čarou

Alt+Shift+B

Vložení vysvětlivky

Alt+Ctrl+D

Přechod na další poznámku pod čarou.

Alt+Shift+>

Přechod na předchozí poznámku pod čarou.

Alt+Shift+<

Přechod na „Řekněte mi, co chcete udělat“ a inteligentní vyhledávání.

Alt+Ě

Práce s dokumenty v různých zobrazeních

Word nabízí několik různých zobrazení dokumentu. Každé zobrazení usnadňuje plnění určitých úkolů. Například režim čtení zobrazuje dvě stránky dokumentu vedle sebe. Šipkou můžete v tomto režimu přejít na další stránku.

Akce

Klávesy

Přepnutí na zobrazení Režim čtení

ALT+O, E

Přepnutí na zobrazení Rozložení při tisku

Alt+Ctrl+P

Přepnutí na zobrazení Osnova

Alt+Ctrl+O

Přepnutí na zobrazení Koncept

Alt+Ctrl+Z

Tyto klávesové zkratky se vztahují jen na dokumenty v zobrazení osnovy.

Akce

Klávesová zkratka

Zvýšení úrovně odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo

Snížení úrovně odstavce

Alt+Shift+Šipka vpravo

Snížení úrovně na základní text

Ctrl+Shift+N

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

Alt+Shift+Šipka nahoru

Přesunutí vybraného odstavce dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Rozbalení textu pod nadpisem

Alt+Shift+znaménko plus (+)

Sbalení textu pod nadpisem

Alt+Shift+znaménko minus (-)

Rozbalení nebo sbalení celého textu nebo všech nadpisů

Alt+Shift+A

Skrytí nebo zobrazení formátování znaků

Lomítko (/) na numerické části klávesnice

Zobrazení prvního řádku textu nebo celého textu

Alt+Shift+L

Zobrazení všech nadpisů stylu Nadpis 1

Alt+Shift+1

Zobrazení všech nadpisů až po Nadpis n

Alt+Shift+n

Vložení znaku tabulátoru

Ctrl+Tab

Akce

Klávesy

Přechod na začátek dokumentu

Home

Přechod na konec dokumentu

End

Přechod na stránku n

n (n je číslo stránky, na kterou chcete přejít), ENTER

Ukončení režimu čtení

Esc

Úpravy a přesunutí textu a obrázků

Výběr textu podržením klávesy Shift a přesunutím kurzoru pomocí šipkových kláves

Akce

Klávesy

Zapnutí režimu rozšíření

F8

Výběr nejbližšího znaku

F8 a klávesa šipka doleva nebo šipka doprava

Rozšíření výběru

F8 (chcete-li vybrat slovo, stiskněte klávesu jednou, chcete-li vybrat větu, dvakrát atd.)

Zúžení výběru

Shift+F8

Vypnutí režimu rozšíření

Esc

Rozšíření výběru o jeden znak vpravo

Shift+šipka vpravo

Rozšíření výběru o jeden znak vlevo

Shift+šipka vlevo

Rozšíření výběru na konec slova

Ctrl+Shift+Šipka vpravo

Rozšíření výběru na začátek slova

Ctrl+Shift+Šipka vlevo

Rozšíření výběru na konec řádku

Shift+End

Rozšíření výběru na začátek řádku

Shift+Home

Rozšíření výběru o jeden řádek dolů

Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru o jeden řádek nahoru

Shift+Šipka nahoru

Rozšíření výběru na konec odstavce

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru na začátek odstavce

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Rozšíření výběru o jednu obrazovku dolů

Shift+Page Down

Rozšíření výběru o jednu obrazovku nahoru

Shift+Page Up

Rozšíření výběru na začátek dokumentu

Ctrl+Shift+Home

Rozšíření výběru na konec dokumentu

Ctrl+Shift+End

Rozšíření výběru na konec okna

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Rozšíření výběru na celý dokument

Ctrl+A

Výběr svislého bloku textu

Ctrl+Shift+F8 a pak použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy Esc

Rozšíření výběru až k určitému místu v dokumentu

F8 + šipkové klávesy; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy Esc

Akce

Klávesová zkratka

Odstranění jednoho znaku vlevo

Backspace

Odstranění jednoho slova vlevo.

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo.

Delete

Odstranění jednoho slova vpravo

Ctrl+Delete

Vyjmutí vybraného textu a jeho vložení do schránky Office

Ctrl+X

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Vyjmutí do zásobníku (Zásobník je funkce, která umožňuje shromáždit skupiny textu z různých míst a vložit je do jiného umístění.)

Ctrl+F3

Akce

Klávesy

Otevření schránky Office

Stisknutím kombinace kláves Alt+H přejděte na kartu Domů a potom stiskněte klávesy É,C.

Zkopírování vybraného textu do schránky Office

Ctrl+C

Vyjmutí vybraného textu nebo grafiky a jejich vložení do schránky Office

Ctrl+X

Vložení naposledy přidaného obsahu nebo vložené položky ze schránky Office

Ctrl+V

Jednorázové přesunutí textu nebo grafiky

F2 (Potom přesuňte ukazatel myši a stiskněte klávesu Enter.)

Jednorázové zkopírování textu nebo grafiky

Shift+F2 (Pak přesuňte ukazatel myši a stiskněte klávesu Enter.)

Otevření dialogového okna Vytvořit nový stavební blok, je-li vybrán text nebo objekt

Alt+F3

Zobrazení příslušné místní nabídky, je-li vybrán stavební blok – například obrázek SmartArt

Shift+F10

Vyjmutí do zásobníku

Ctrl+F3

Vložení obsahu zásobníku

Ctrl+Shift+F3

Zkopírování záhlaví nebo zápatí použitého v předchozím oddíle dokumentu

Alt+Shift+R

Úpravy a procházení tabulek

Akce

Klávesy

Výběr obsahu následující buňky

Tab

Výběr obsahu předcházející buňky

Shift+Tab

Rozšíření výběru o sousední buňky

Podržte klávesu Shift a stiskněte opakovaně klávesu se šipkou

Výběr sloupce

Pomocí kláves se šipkami přejděte do horní nebo dolní buňky sloupce a potom proveďte některý z následujících kroků:

 • Stisknutím kláves Shift+Alt+Page Down vyberte sloupec ve směru shora dolů.

 • Stisknutím kláves Shift+Alt+Page Up vyberte sloupec ve směru zdola nahoru.

Výběr celého řádku

K přechodu na konec řádku použijte šipkové klávesy. Přejděte buď na první buňku (úplně vlevo), nebo na poslední buňku na řádku (úplně vpravo).

 • Pokud chcete vybrat řádek zleva doprava, stiskněte v první buňce na řádku klávesy Shift+Alt+End.

 • Pokud chcete vybrat řádek zprava doleva, stiskněte v poslední buňce na řádku klávesy Shift+Alt+Home.

Rozšíření výběru (nebo bloku)

Ctrl+Shift+F8 a pak použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy Esc

Výběr celé tabulky

Alt+5 na numerické klávesnici (s vypnutým režimem Num Lock)

Akce

Klávesy

Na následující buňku na řádku

Tab

Na předchozí buňku na řádku

Shift+Tab

Na první buňku na řádku

Alt+Home

Na poslední buňku na řádku

Alt+End

Na první buňku ve sloupci

Alt+Page Up

Na poslední buňku ve sloupci

Alt+Page Down

Na předchozí řádek

Šipka nahoru

Na následující řádek

Šipka dolů

O řádek nahoru

Alt+Shift+Šipka nahoru

O řádek dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Vložená položka

Klávesy

Nový odstavec v buňce

Enter

Znak tabulátoru v buňce

Ctrl+Tab

Formátování znaků a odstavců

Akce

Klávesová zkratka

Otevření dialogového okna Písmo za účelem změny formátování znaků

Ctrl+D

Změna velikosti písmen

Shift+F3

Nastavení všech písmen velkých

Ctrl+Shift+A

Nastavení tučného písma

Ctrl+B

Použití podtrženého písma

Ctrl+U

Podtržení slov, avšak nikoli mezer

Ctrl+Shift+W

Nastavení dvojitého podtržení textu

Ctrl+Shift+D

Nastavení skrytého písma

Ctrl+Shift+H

Nastavení kurzívy

Ctrl+I

Nastavení kapitálek

Ctrl+Shift+K

Nastavení dolního indexu (automatické mezery)

Ctrl+Rovná se

Použití horního indexu (automatické mezery)

Ctrl+Shift+Symbol plus

Odstranění ručního formátování znaků

Ctrl+mezerník

Změna textu výběru na písmo Symbol

Ctrl+Shift+Q

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu písma

Ctrl+Shift+F

Zvětšení velikosti písma

Ctrl+Shift+>

Zmenšení velikosti písma

Ctrl+Shift+<

Zvětšení velikost písma o 1 bod

Ctrl+)

Zmenšení velikosti písma o 1 bod

Ctrl+Shift+)

Akce

Klávesy

Zkopírování formátu textu

Ctrl+Shift+C

Použití zkopírovaného formátu na text

Ctrl+Shift+V

Akce

Klávesy

Přepnutí mezi zarovnáním odstavce doleva a na střed

Ctrl+E

Přepnutí mezi zarovnáním odstavce do bloku a doleva

Ctrl+J

Přepnutí mezi zarovnáním odstavce doprava a doleva

Ctrl+R

Zarovnání odstavce doleva

Ctrl+L

Odsazení odstavce zleva

Ctrl+M

Odebrání odsazení odstavce zleva

Ctrl+Shift+M

Předsazení prvního řádku

Ctrl+T

Zmenšení předsazení prvního řádku

CTRL+SHIFT+T

Odstranění formátování odstavce

Ctrl+Q

Akce

Klávesy

Zobrazení netisknutelných znaků

Ctrl+Shift+* (hvězdička na numerické klávesnici nefunguje)

Kontrola formátování textu

Shift+F1 (a pak klikněte na text s formátováním, které chcete zkontrolovat)

Zkopírování formátování

Ctrl+Shift+C

Vložení formátu

Ctrl+Shift+V

Akce

Klávesy

Jednoduché

Ctrl+1

Dvojité

Ctrl+2

Nastavení řádkování 1,5

Ctrl+5

Přidání nebo odebrání jednořádkové mezery před odstavcem

CTRL+0 (nula)

Požadovaná akce

Klávesy

Otevření podokna úloh Použít styl

Ctrl+Shift+S

Otevření podokna úloh Styly

Alt+Ctrl+Shift+S

Spuštění příkazu Automatický formát

Alt+Ctrl+K

Použití stylu Normální

Ctrl+Shift+N

Použití stylu Nadpis 1

Alt+Ctrl+Shift+1

Použití stylu Nadpis 2

Alt+Ctrl+Shift+2

Použití stylu Nadpis 3

Alt+Ctrl+Shift+3

Zavření podokna úloh Styly

 1. Pokud není podokno úloh Styly vybrané, vyberte ho stisknutím klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+mezerník.

 3. Šipkovými klávesami vyberte Zavřít a pak stiskněte Enter.

Vkládaný znak

Klávesy

Pole

Ctrl+F9

Konec řádku

Shift+Enter

Konec stránky

Ctrl+Enter

Konec sloupce

Ctrl+Shift+Enter

Dlouhá pomlčka

Alt+Ctrl+znaménko minus (na číselné klávesnici)

Krátká pomlčka

Ctrl+symbol minus (na číselné klávesnici)

Volitelný spojovník

Ctrl+spojovník

Pevný spojovník

Ctrl+Shift+spojovník

Pevná mezera

Ctrl+Shift+mezerník

Symbol autorských práv

Alt+0169

Symbol registrované ochranné známky

Alt+Ctrl+R

Symbol ochranné známky

Alt+Ctrl+T

Tři tečky

Alt+Ctrl+tečka

Počáteční uvozovka jednoduchá

Ctrl+` (jednoduchá uvozovka), ` (jednoduchá uvozovka)

Koncová uvozovka jednoduchá

Ctrl+' (jednoduchá uvozovka), ' (jednoduchá uvozovka)

Počáteční dvojité uvozovky

Ctrl+` (jednoduchá uvozovka), Shift+` (jednoduchá uvozovka)

Koncové dvojité uvozovky

Ctrl+' (jednoduchá uvozovka), Shift+' (jednoduchá uvozovka)

Položka automatického textu

Enter (jakmile se po napsání několika prvních znaků položky automatického textu zobrazí položka navržená aplikací Word)

Akce

Klávesová zkratka

Vložení znaku kódování Unicode pro příslušný kód znaku kódování Unicode (šestnáctkový). Pokud chcete vložit třeba symbol měny euro ( Symbol měny euro ), zadejte 20AC, podržte klávesu Alt a stiskněte písmeno X.

Kód znaku, Alt+X

Zjištění kódu znaku Unicode pro vybraný znak

Alt+X

Vložení znaku kódování ANSI pro příslušný kód znaku kódování ANSI (desítkový). Pokud chcete vložit třeba symbol měny euro, podržte klávesu Alt a na numerické klávesnici stiskněte čísla 0128.

Alt+kód znaku (na numerické klávesnici)

Vložení a úpravy objektů

 1. Stisknutím kláves Alt, V, E a potom J otevřete dialogové okno Objekt.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Stisknutím klávesy šipka dolů vyberte typ objektu a potom objekt vytvořte stisknutím klávesy Enter.

  • Stisknutím kláves Ctrl+Tab přejděte na kartu Vytvořit ze souboru, stiskněte klávesu Tab a potom zadejte název souboru objektu, který chcete vložit, nebo soubor najděte procházením.

 1. Umístěte kurzor v dokumentu vlevo od objektu a objekt vyberte stisknutím kombinace kláves Shift + šipka vpravo.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Shift+F10.

 3. Stisknutím klávesy Tab přejděte na název objektu, stiskněte Enter a pak znovu Enter.

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, V a M vyberte tlačítko SmartArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný typ obrázku.

 3. Stisknutím klávesy Tab a potom kláves se šipkami vyberte obrázek, který chcete vložit.

 4. Stiskněte klávesu Enter.

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, V a R vyberte tlačítko WordArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný styl objektu WordArt a potom stiskněte klávesu Enter.

 3. Zadejte požadovaný text.

 4. Stisknutím klávesy Esc vyberte objekt WordArt a potom ho pomocí kláves se šipkami můžete přesunout na požadované místo.

 5. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte znovu klávesu Esc.

Hromadná korespondence a pole

Poznámka: Pokud chcete tyto klávesové zkratky použít, musíte stisknout Alt+M nebo kliknout na Korespondence.

Akce

Klávesy

Zobrazení náhledu pro hromadnou korespondenci

Alt+Shift+K

Sloučení dokumentu

Alt+Shift+N

Vytištění sloučeného dokumentu

Alt+Shift+M

Úpravy datového souboru hromadné korespondence

Alt+Shift+E

Vložení slučovacího pole

Alt+Shift+F

Akce

Klávesy

Vložení pole DATE

Alt+Shift+D

Vložení pole LISTNUM

Alt+Ctrl+L

Vložení pole PAGE

Alt+Shift+P

Vložení pole TIME

Alt+Shift+T

Vložení prázdného pole

Ctrl+F9

Aktualizace propojených informací ve zdrojovém dokumentu aplikace Microsoft Word

Ctrl+Shift+F7

Aktualizace vybraných polí

F9

Zrušení propojení pole

Ctrl+Shift+F9

Přepnutí mezi zobrazením kódu vybraného pole a jeho výsledku

Shift+F9

Přepnutí mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole

Alt+F9

Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole

Alt+Shift+F9

Přechod na další pole

F11

Přechod na předchozí pole

Shift+F11

Zamknutí pole

Ctrl+F11

Odemknutí pole

Ctrl+Shift+F11

Panel jazyků

Každý dokument má výchozí jazyk. Většinou odpovídá výchozímu jazyku, který používá operační systém počítače. Pokud dokument obsahuje slova nebo fráze i v jiném jazyce, vyplatí se pro tato slova nastavit jazyk kontroly pravopisu a gramatiky. Pak můžete u těchto frází nejen kontrolovat pravopis a gramatiku, ale můžete taky používat technologie pro usnadnění, jako jsou čtečky obrazovky, které s nimi umí pracovat.

Co chcete udělat

Klávesy

Otevření dialogového okna Nastavit jazyk kontroly pravopisu

ALT+R, J, V

Kontrola seznamu jazyků pro kontrolu pravopisu a gramatiky

Šipka dolů

Nastavení výchozích jazyků

ALT+R, PŘ

Co chcete udělat

Klávesy

Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro japonštinu na klávesnici se 101 klávesami

ALT+~

Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro korejštinu na klávesnici se 101 klávesami

Pravý Alt

Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro čínštinu na klávesnici se 101 klávesami

Ctrl+mezerník

Přehled funkčních kláves

Akce

Klávesy

Zobrazení nápovědy nebo přechod na web služby Office.com

F1

Přesunutí textu nebo grafiky

F2

Zopakování poslední akce

F4

Volba příkazu Přejít na (karta Domů)

F5

Přechod na další podokno nebo rámec

F6

Výběr příkazu Pravopis (karta Revize)

F7

Rozšíření výběru

F8

Aktualizace vybraných polí

F9

Zobrazení klávesových zkratek

F10

Přechod na další pole

F11

Výběr příkazu Uložit jako

F12

Akce

Klávesy

Spuštění kontextové nápovědy nebo zobrazení formátování

Shift+F1

Zkopírování textu

Shift+F2

Změna velikosti písmen

Shift+F3

Zopakování příkazu Najít nebo Přejít na

Shift+F4

Přechod na poslední změnu

Shift+F5

Přechod na předchozí podokno nebo rámec (po stisknutí klávesy F6)

Shift+F6

Výběr příkazu Tezaurus (karta Revize, skupina Kontrola pravopisu)

Shift+F7

Zúžení výběru

Shift+F8

Přepnutí mezi zobrazením kódu a výsledku pole

Shift+F9

Zobrazení místní nabídky

Shift+F10

Přechod na předchozí pole

Shift+F11

Výběr příkazu Uložit

Shift+F12

Akce

Klávesy

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

Ctrl+F1

Výběr příkazu Náhled

Ctrl+F2

Vyjmutí do zásobníku

Ctrl+F3

Zavření okna

Ctrl+F4

Přechod do dalšího okna

Ctrl+F6

Vložení prázdného pole

Ctrl+F9

Maximalizace okna dokumentu

Ctrl+F10

Zamknutí pole

Ctrl+F11

Výběr příkazu Otevřít

Ctrl+F12

Akce

Klávesy

Vložení obsahu zásobníku

Ctrl+Shift+F3

Úprava záložky

Ctrl+Shift+F5

Přechod do předchozího okna

Ctrl+Shift+F6

Aktualizace propojených informací ve zdrojovém dokumentu Wordu

Ctrl+Shift+F7

Rozšíření výběru nebo bloku

Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+F8 a potom stiskněte klávesu se šipkou.

Zrušení propojení pole

Ctrl+Shift+F9

Odemknutí pole

Ctrl+Shift+F11

Výběr příkazu Tisk

Ctrl+Shift+F12

Akce

Klávesy

Přechod na další pole

Alt+F1

Vytvoření nového stavebního bloku

Alt+F3

Ukončení Wordu

Alt+F4

Obnovení velikosti okna aplikace

Alt+F5

Přechod z otevřeného dialogového okna zpět do dokumentu. Platí pro dialogová okna, která tuto funkci podporují.

Alt+F6

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby

Alt+F7

Spuštění makra

Alt+F8

Přepnutí mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole

Alt+F9

Zobrazení podokna úloh Výběr

Alt+F10

Zobrazení kódu jazyka Microsoft Visual Basic

Alt+F11

Akce

Klávesy

Přechod na předchozí pole

Alt+Shift+F1

Výběr příkazu Uložit

Alt+Shift+F2

Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole

Alt+Shift+F9

Zobrazení nabídky nebo zprávy pro dostupnou akci

Alt+Shift+F10

Volba tlačítka Obsah v kontejneru Obsah, pokud je kontejner aktivní

Alt+Shift+F12

Akce

Klávesy

Spuštění programu Systémové informace společnosti Microsoft

Ctrl+Alt+F1

Výběr příkazu Otevřít

Ctrl+Alt+F2

Tento článek se nezabývá vlastním nastavením klávesových zkratek ani vytvářením klávesových zkratek pro makra nebo automatický text.

Pokud používáte Microsoft Word Starter, nepodporují se v něm všechny funkce uvedené pro Word. Další informace o funkcích dostupných ve Wordu Starter najdete v tématu Podpora funkcí ve Wordu Starter.

V tomto článku

Vyhledání a použití klávesových zkratek

Základy Microsoft Office

Procházení pásu karet

Stručný přehled Microsoft Wordu

Přehled funkčních kláves

Vyhledání a použití klávesových zkratek

U klávesových zkratek vyžadujících současné stisknutí dvou nebo více kláves jsou klávesy v nápovědě aplikace Microsoft Word 2010 oddělené symbolem plus (+). U klávesových zkratek, kdy je potřeba stisknout dvě klávesy postupně, jsou příslušné klávesy oddělené čárkou (,).

 • Pokud chcete rozbalit všechny oddíly článku, vyberte opakovaným stisknutím klávesy Tab odkaz Zobrazit vše a potom stiskněte klávesu Enter. Když budete chtít všechny oddíly sbalit, stiskněte znovu klávesu Enter.

 • Pokud chcete rozbalit jenom jeden oddíl článku, vyberte opakovaným stisknutím klávesy Tab nadpis příslušného oddílu a symbol plus a pak stiskněte klávesu Enter. Když budete chtít oddíl sbalit, stiskněte znovu klávesu Enter.

Důležité informace: Před zahájením vyhledávání vyberte opakovaným stisknutím klávesy Tab odkaz Zobrazit vše a poté stiskněte klávesu Enter.

 1. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F.

  Otevře se dialogové okno Hledat s kurzorem umístěným v poli, do kterého můžete zadat hledaný text.

 2. Zadejte do pole hledaný text.

 3. Stiskněte klávesu Enter.

Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte opakovaným stisknutím klávesy Tab odkaz Zobrazit vše, stiskněte klávesu Enter a potom stiskněte kombinaci kláves Ctrl+P.

Základy Microsoft Office

Akce

Klávesy

Přepnutí do dalšího okna

Alt+Tab

Přepnutí do předchozího okna

Alt+Shift+Tab

Zavření aktivního okna

Ctrl+W nebo Ctrl+F4

Obnovení velikosti aktivního okna po jeho maximalizaci

Alt+F5

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (ve směru hodinových ručiček). Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.

F6

Přechod do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace (proti směru hodinových ručiček).

Shift+F6

Přepnutí do dalšího okna, pokud je jich otevřeno více

Ctrl+F6

Přepnutí do předchozího okna

Ctrl+Shift+F6

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna

Ctrl+F10

Zkopírování vzhledu obrazovky do schránky

Print Screen

Zkopírování vzhledu vybraného okna do schránky

Alt+Print Screen

Akce

Klávesy

Přesunutí fokusu na další volbu nebo skupinu voleb

Tab

Přesunutí fokusu na předchozí volbu nebo skupinu voleb

Shift+Tab

Přepnutí na další kartu v dialogovém okně

Ctrl+Tab

Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně

Ctrl+Shift+Tab

Přechod mezi položkami v otevřeném rozevíracím seznamu nebo mezi přepínači ve skupině voleb

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené k vybranému tlačítku; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí vybraného zaškrtávacího políčka

Mezerník

Výběr možnosti; zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí zaškrtávacího políčka

Alt+podtržené písmeno možnosti

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

Alt+Šipka dolů

Výběr možnosti z rozevíracího seznamu

První písmeno položky v rozevíracím seznamu

Zavření vybraného rozevíracího seznamu nebo zrušení příkazu a zavření dialogového okna

Esc

Spuštění vybraného příkazu

Enter

Textové pole je prázdné pole, do něhož je možné zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Požadovaná akce

Klávesy

Přechod na začátek pole

Home

Přechod na konec pole

End

Přesunutí o jeden znak vlevo nebo vpravo

Šipka vlevo nebo Šipka vpravo

Přesunutí o jedno slovo vlevo

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vlevo

Shift+šipka vlevo

Výběr nebo zrušení výběru jednoho znaku vpravo

Shift+šipka vpravo

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vlevo

Ctrl+Shift+Šipka vlevo

Výběr nebo zrušení výběru jednoho slova vpravo

Ctrl+Shift+Šipka vpravo

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek pole

Shift+Home

Výběr textu od pozice kurzoru do konce pole

Shift+End

Akce

Klávesy

Zobrazení dialogového okna Otevřít

Ctrl+O nebo Ctrl+F12

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

F12

Otevření vybrané složky nebo souboru

Enter

Otevření složky, která je o jednu úroveň výše než vybraná složka

BACKSPACE

Odstranění vybrané složky nebo souboru

DELETE

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, jako je složka nebo soubor

Shift+F10

Přechod k další možnosti

Tab

Přechod k předchozí možnosti

Shift+Tab

Otevření seznamu Oblast hledání

F4 nebo Alt+H

Akce

Klávesy

Zrušení akce

Esc

Vrácení akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování akce

Ctrl+Y

Akce

Klávesy

Přesunutí do podokna úloh z jiného podokna v okně aplikace. (Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát.)

F6

Přesunutí do podokna úloh v případě, že je nabídka aktivní. (Kombinaci kláves Ctrl+Tab bude možná nutné stisknout vícekrát.)

Ctrl+Tab

Výběr další nebo předchozí možnosti v podokně úloh, pokud je toto podokno aktivní

Tab nebo Shift+Tab

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

Ctrl+mezerník

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření rozevírací nabídky u vybrané položky galerie

Shift+F10

Výběr první nebo poslední položky v galerii

Home nebo End

Posun nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie

Page Up nebo Page Down

Zavření podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+mezerník.

 3. Šipkovými klávesami vyberte Zavřít a pak stiskněte Enter.

Přesunutí podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+mezerník.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Přesunout a pak stiskněte Enter.

 4. Pomocí kláves se šipkami podokno úloh přesuňte a pak stiskněte Enter.

Změna velikosti podokna úloh

 1. Podokno úloh můžete v případě potřeby přesunout po stisknutí klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+mezerník.

 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte příkaz Velikost a pak stiskněte Enter.

 4. Pomocí kláves se šipkami změňte velikost podokna úloh a pak stiskněte Enter.

Akce

Klávesy

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

Shift+F10

Zobrazení nabídky nebo zprávy pro dostupnou akci nebo pro tlačítko Možnosti automatických oprav Obrázek tlačítka , nebo pro tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka . Existuje-li více než jedna akce, přejděte na další akci a zobrazte příslušnou nabídku nebo zprávu.

Alt+Shift+F10

Přechod mezi možnostmi v nabídce dostupných akcí

Klávesy se šipkami

Provedení akce přidružené k vybrané položce v nabídce dostupných akcí

Enter

Zavření nabídky nebo zprávy dostupných akcí

Esc

Tipy

 • Můžete zvolit, jestli chcete být pokaždé, když bude dostupná nějaká akce, upozorněni zvukovým signálem (není k dispozici ve Wordu Starter). Využití zvukových pomůcek vyžaduje zvukovou kartu. Do počítače je třeba nainstalovat také doplněk Zvuky Microsoft Office.

 • Máte-li přístup k Internetu, můžete stáhnout zvuky systému Microsoft Office z webu Office.com. Po instalaci zvukových souborů postupujte následovně:

  1. Stisknutím Alt+S a pak Alt+M otevřete Možnosti aplikace Word.

  2. Dvojím stisknutím klávesy U vyberte možnost Upřesnit a potom pomocí klávesy Tab přejděte do části Upřesňující možnosti práce s aplikací Word .

  3. Pětkrát stiskněte Alt+P a přejděte tak k zaškrtávacímu políčku Povolit zvukovou signalizaci v části Obecné a stiskněte mezerník.

  4. Opakovaným stisknutím klávesy Tab vyberte tlačítko OK a potom stiskněte Enter.

   Poznámka: Pokud toto políčko zaškrtnete nebo jeho zaškrtnutí zrušíte, projeví se dané nastavení ve všech aplikacích Office, které podporují zvuk.

Procházení pásu karet

Přístupové klávesy umožňují rychle použít příkaz stisknutím několika kláves bez ohledu na to, v které části aplikace se právě nacházíte. Každý příkaz v aplikaci Word 2010 je přístupný pomocí přístupové klávesy. K většině příkazů se dostanete pomocí dvou až pěti úhozů. Postup použití přístupových kláves:

 1. Stiskněte klávesu Alt.

  Nad každou funkcí dostupnou v aktuálním zobrazení jsou zobrazeny popisy tlačítek.

 2. Stiskněte písmeno uvedené v klávesové zkratce nad funkcí, kterou chcete použít.

 3. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se mohou zobrazit další popisy tlačítek. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu N, zobrazí se karta Vložení společně s popisy tlačítek pro skupiny na dané kartě.

 4. Pokračujte stisknutím dalších písmen, dokud nestisknete písmeno určující příkaz nebo ovládací prvek, který chcete použít. V některých případech je třeba nejdříve stisknout písmeno skupiny obsahující daný příkaz.

  Poznámka: Chcete-li zrušit prováděnou akci a skrýt klávesové zkratky, stiskněte klávesu Alt.

Jiným způsobem použití klávesnice pro práci v aplikacích s pásem karet Office je přesunování fokusu mezi kartami a příkazy, dokud nenajdete funkci, kterou chcete použít. Následující tabulka obsahuje některé způsoby přesunutí fokusu klávesnice bez použití myši.

Požadovaná akce

Klávesy

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

Alt nebo F10. Opětovným stisknutím některé z těchto kláves se vrátíte zpět do dokumentu a zrušíte přístupové klávesy.

Přesunutí na jinou kartu pásu karet

F10 pro výběr aktivní karty a potom Šipka vlevo nebo Šipka vpravo

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

Ctrl+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

Shift+F10

Přesunutí fokusu za účelem výběru jednotlivých následujících oblastí okna:

 • Aktivní karta pásu karet

 • Libovolná otevřená podokna úloh

 • Stavový řádek v dolní části okna

 • Dokument

F6

Přesunutí fokusu na jednotlivé příkazy pásu karet vpřed nebo vzad (v tomto pořadí)

Tab nebo Shift+Tab

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet (v tomto pořadí)

Šipka dolů, šipka nahoru, šipka vlevo nebo šipka vpravo

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Aktivace příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet s možností upravit hodnotu

Enter

Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu

Enter

Zobrazení nápovědy týkající se vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet. (Pokud není k vybranému příkazu přiřazeno žádné téma nápovědy, zobrazí se obecné téma nápovědy týkající se dané aplikace.)

F1

Stručný přehled Microsoft Wordu

Práce s dokumenty nebo webovými stránkami

Požadovaná akce

Klávesy

Vytvoření pevné mezery

Ctrl+Shift+mezerník

Vytvoření pevné pomlčky

Ctrl+Shift+spojovník

Nastavení tučného písma

Ctrl+B

Nastavení kurzívy

Ctrl+I

Nastavení podtrženého písma

Ctrl+U

Zmenšení velikosti písma o jednu hodnotu

Ctrl+Shift+<

Zvětšení velikosti písma o jednu hodnotu

Ctrl+Shift+>

Zmenšení velikosti písma o jeden bod

Ctrl+Shift+)

Zvětšení velikosti písma o jeden bod

Ctrl+)

Odstranění formátování odstavce nebo znaků

Ctrl+mezerník

Zkopírování vybraného textu nebo objektu

Ctrl+C

Vyjmutí vybraného textu nebo objektu

Ctrl+X

Vložení textu nebo objektu

Ctrl+V

Provedení příkazu Vložit jinak

Ctrl+Alt+V

Vkládání jenom formátování

Ctrl+Shift+V

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Otevření dialogového okna Počet slov

Ctrl+Shift+G

Akce

Klávesy

Vytvoření nového dokumentu

Ctrl+N

Otevření dokumentu

Ctrl+O

Zavření dokumentu

Ctrl+W

Rozdělení okna dokumentu

Alt+Ctrl+S

Zrušení rozdělení okna dokumentu

Alt+Shift+C nebo Alt+Ctrl+S

Uložení dokumentu

Ctrl+S

Akce

Klávesy

Otevření podokna úloh Navigace (za účelem prohledání dokumentu)

Ctrl+F

Zopakování hledání (po zavření okna Najít a nahradit)

Alt+Ctrl+Y

Nahrazení textu, formátování a speciálních položek

Ctrl+H

Přechod na stránku, záložku, poznámku pod čarou, tabulku, komentář, obrázek nebo jiné místo

Ctrl+G

Přepínání mezi posledními čtyřmi upravovanými místy

Alt+Ctrl+Z

Otevření seznamu možností procházení. Požadovanou možnost vyberte stisknutím kláves se šipkami a pak stiskněte Enter.

Alt+Ctrl+Home

Přechod na předchozí prohlížený objekt (nastavuje se v možnostech procházení)

Ctrl+Page Up

Přechod na další prohlížený objekt (nastavuje se v možnostech procházení)

Ctrl+Page Down

Akce

Klávesy

Přepnutí na zobrazení Rozložení při tisku

Alt+Ctrl+P

Přepnutí na zobrazení Osnova

Alt+Ctrl+O

Přepnutí na zobrazení Koncept

Alt+Ctrl+Z

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zvýšení úrovně odstavce

Alt+Shift+Šipka vlevo

Snížení úrovně odstavce

Alt+Shift+Šipka vpravo

Snížení úrovně na základní text

Ctrl+Shift+N

Přesunutí vybraných odstavců nahoru

Alt+Shift+Šipka nahoru

Přesunutí vybraného odstavce dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Rozbalení textu pod nadpisem

Alt+Shift+znaménko plus (+)

Sbalení textu pod nadpisem

Alt+Shift+znaménko minus (-)

Rozbalení nebo sbalení celého textu nebo všech nadpisů

Alt+Shift+A

Skrytí nebo zobrazení formátování znaků

Lomítko (/) na numerické části klávesnice

Zobrazení prvního řádku základního textu nebo celého základního textu

Alt+Shift+L

Zobrazení všech nadpisů stylu Nadpis 1

Alt+Shift+1

Zobrazení všech nadpisů až po Nadpis n

Alt+Shift+n

Vložení znaku tabulátoru

Ctrl+Tab

Akce

Klávesy

Vytištění dokumentu

Ctrl+P

Přepnutí do náhledu

Alt+Ctrl+I

Přechod po stránce náhledu při zvětšení

Klávesy se šipkami

Přechod o jednu stránku náhledu při zmenšení

Page Up nebo Page Down

Přechod na první stránku náhledu při zmenšení

Ctrl+Home

Přechod na poslední stránku náhledu při zmenšení

Ctrl+End

Akce

Klávesy

Vložení komentáře

Alt+Ctrl+M

Zapnutí nebo vypnutí sledování změn

Ctrl+Shift+E

Zavření podokna revizí (pokud je otevřeno)

Alt+Shift+C

Poznámka: Některé čtečky obrazovky nemusí být kompatibilní se zobrazením Čtení na celé obrazovce.

Požadovaná akce

Klávesy

Přechod na začátek dokumentu

Home

Přechod na konec dokumentu

End

Přechod na stránku n

n, Enter

Ukončení rozložení pro čtení

Esc

Požadovaná akce

Klávesy

Označení položky obsahu

Alt+Shift+O

Označení položky seznamu citací

Alt+Shift+I

Výběr možností citace

Alt + Shift + F12, Mezerník

Označení položky rejstříku

Alt+Shift+X

Vložení poznámky pod čarou

Alt+Shift+B

Vložení vysvětlivky

Alt+Ctrl+D

Požadovaná akce

Klávesy

Vložení hypertextového odkazu

Ctrl+K

Přechod na předchozí stránku

Alt+Šipka vlevo

Přechod na následující stránku

Alt+Šipka vpravo

Aktualizace zobrazení stránky

F9

Úpravy a přesunutí textu a obrázků

Akce

Klávesová zkratka

Odstranění jednoho znaku vlevo

BACKSPACE

Odstranění jednoho slova vlevo

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo

DELETE

Odstranění jednoho slova vpravo

Ctrl+Delete

Vyjmutí vybraného textu a jeho vložení do schránky Office

Ctrl+X

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Vyjmutí do zásobníku

Ctrl+F3

Akce

Klávesy

Otevření schránky Office

Stisknutím kombinace kláves Alt+H přejděte na kartu Domů a potom stiskněte klávesy É,C.

Zkopírování vybraného textu do schránky Office

Ctrl+C

Vyjmutí vybraného textu nebo grafiky a jejich vložení do schránky Office

Ctrl+X

Vložení naposledy přidaného obsahu nebo vložené položky ze schránky Office

Ctrl+V

Jednorázové přesunutí textu nebo grafiky

F2 (Potom přesuňte ukazatel myši a stiskněte klávesu Enter.)

Jednorázové zkopírování textu nebo grafiky

Shift+F2 (Pak přesuňte ukazatel myši a stiskněte klávesu Enter.)

Otevření dialogového okna Vytvořit nový stavební blok, je-li vybrán text nebo objekt

Alt+F3

Zobrazení příslušné místní nabídky, je-li vybrán stavební blok – například obrázek SmartArt

Shift+F10

Vyjmutí do zásobníku

Ctrl+F3

Vložení obsahu zásobníku

Ctrl+Shift+F3

Zkopírování záhlaví nebo zápatí použitého v předchozím oddíle dokumentu

Alt+Shift+R

Vkládaný znak

Klávesy

Pole

Ctrl+F9

Konec řádku

Shift+Enter

Konec stránky

Ctrl+Enter

Konec sloupce

Ctrl+Shift+Enter

Dlouhá pomlčka

Alt+Ctrl+znaménko minus (-)

Krátká pomlčka

Ctrl+znaménko minus (-)

Volitelný spojovník

Ctrl+spojovník

Pevný spojovník

Ctrl+Shift+spojovník

Pevná mezera

Ctrl+Shift+mezerník

Symbol autorských práv

Alt+0169

Symbol registrované ochranné známky

Alt+Ctrl+R

Symbol ochranné známky

Alt+Ctrl+T

Tři tečky

Alt+Ctrl+tečka

Počáteční uvozovka jednoduchá

Ctrl+` (jednoduchá uvozovka), ` (jednoduchá uvozovka)

Koncová uvozovka jednoduchá

Ctrl+' (jednoduchá uvozovka), ' (jednoduchá uvozovka)

Počáteční dvojité uvozovky

Ctrl+` (jednoduchá uvozovka), Shift+` (jednoduchá uvozovka)

Koncové dvojité uvozovky

Ctrl+' (jednoduchá uvozovka), Shift+' (jednoduchá uvozovka)

Položka automatického textu

Enter (jakmile se po napsání několika prvních znaků položky automatického textu zobrazí položka navržená aplikací Word)

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vložení znaku kódování Unicode pro příslušný kód znaku kódování Unicode (šestnáctkový). Pokud chcete vložit třeba symbol měny euro ( Symbol měny euro ), zadejte 20AC, podržte klávesu Alt a stiskněte písmeno X.

Kód znaku, Alt+X

Zjištění kódu znaku Unicode pro vybraný znak

Alt+X

Vložení znaku kódování ANSI pro příslušný kód znaku kódování ANSI (desítkový). Pokud chcete vložit třeba symbol měny euro, podržte klávesu Alt a na numerické klávesnici stiskněte čísla 0128.

Alt+kód znaku (na numerické klávesnici)

Výběr textu podržením klávesy Shift a přesunutím kurzoru pomocí šipkových kláves

Akce

Klávesy

Zapnutí režimu rozšíření

F8

Výběr nejbližšího znaku

F8 a klávesa šipka doleva nebo šipka doprava

Rozšíření výběru

F8 (chcete-li vybrat slovo, stiskněte klávesu jednou, chcete-li vybrat větu, dvakrát atd.)

Zúžení výběru

Shift+F8

Vypnutí režimu rozšíření

Esc

Rozšíření výběru o jeden znak vpravo

Shift+šipka vpravo

Rozšíření výběru o jeden znak vlevo

Shift+šipka vlevo

Rozšíření výběru na konec slova

Ctrl+Shift+Šipka vpravo

Rozšíření výběru na začátek slova

Ctrl+Shift+Šipka vlevo

Rozšíření výběru na konec řádku

Shift+End

Rozšíření výběru na začátek řádku

Shift+Home

Rozšíření výběru o jeden řádek dolů

Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru o jeden řádek nahoru

Shift+Šipka nahoru

Rozšíření výběru na konec odstavce

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Rozšíření výběru na začátek odstavce

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Rozšíření výběru o jednu obrazovku dolů

Shift+Page Down

Rozšíření výběru o jednu obrazovku nahoru

Shift+Page Up

Rozšíření výběru na začátek dokumentu

Ctrl+Shift+Home

Rozšíření výběru na konec dokumentu

Ctrl+Shift+End

Rozšíření výběru na konec okna

Alt+Ctrl+Shift+Page Down

Rozšíření výběru na celý dokument

Ctrl+A

Výběr svislého bloku textu

Ctrl+Shift+F8 a pak použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy Esc

Rozšíření výběru až k určitému místu v dokumentu

F8 + šipkové klávesy; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy Esc

Akce

Klávesy

Výběr obsahu následující buňky

Tab

Výběr obsahu předcházející buňky

Shift+Tab

Rozšíření výběru o sousední buňky

Podržte klávesu Shift a stiskněte opakovaně klávesu se šipkou

Výběr sloupce

Pomocí kláves se šipkami přejděte do horní nebo dolní buňky sloupce a potom proveďte některý z následujících kroků:

 • Stisknutím kláves Shift+Alt+Page Down vyberte sloupec ve směru shora dolů.

 • Stisknutím kláves Shift+Alt+Page Up vyberte sloupec ve směru zdola nahoru.

Rozšíření výběru (nebo bloku)

Ctrl+Shift+F8 a pak použijte klávesy se šipkami; režim výběru zrušíte stisknutím klávesy Esc

Výběr celé tabulky

Alt+5 na numerické klávesnici (s vypnutým režimem Num Lock)

Akce

Klávesy

O jeden znak vlevo

Šipka vlevo

O jeden znak vpravo

Šipka vpravo

O jedno slovo vlevo

Ctrl+Šipka doleva

O jedno slovo vpravo

Ctrl+Šipka doprava

O jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

O jeden odstavec dolů

Ctrl+Šipka dolů

O jednu buňku vlevo (v tabulce)

Shift+Tab

O jednu buňku vpravo (v tabulce)

Tab

O jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

O jeden řádek dolů

Šipka dolů

Na konec řádku

End

Na začátek řádku

Home

Na začátek okna

Alt+Ctrl+Page Up

Na konec okna

Alt+Ctrl+Page Down

O jednu obrazovku nahoru (posuv)

Page Up

O jednu obrazovku dolů (posuv)

Page Down

Na začátek následující stránky

Ctrl+Page Down

Na začátek předchozí stránky

Ctrl+Page Up

Na konec dokumentu

Ctrl+End

Na začátek dokumentu

Ctrl+Home

Na předchozí revizi

Shift+F5

Po otevření dokumentu na místo, kde jste přestali pracovat při posledním zavření dokumentu

Shift+F5

Akce

Klávesy

Na následující buňku na řádku

Tab

Na předchozí buňku na řádku

Shift+Tab

Na první buňku na řádku

Alt+Home

Na poslední buňku na řádku

Alt+End

Na první buňku ve sloupci

Alt+Page Up

Na poslední buňku ve sloupci

Alt+Page Down

Na předchozí řádek

Šipka nahoru

Na následující řádek

Šipka dolů

O řádek nahoru

Alt+Shift+Šipka nahoru

O řádek dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Vložená položka

Klávesy

Nový odstavec v buňce

Enter

Znak tabulátoru v buňce

Ctrl+Tab

Chcete-li změnit nastavení tak, aby bylo možné přejít do režimu přepisování stisknutím klávesy INSERT, postupujte takto:

 1. Stisknutím Alt+S a pak Alt+M otevřete Možnosti aplikace Word.

 2. Dvojím stisknutím klávesy U vyberte možnost Upřesnit a potom stiskněte Tab.

 3. Stisknutím Alt+O se přesuňte do zaškrtávacího políčka Ovládat režim přepisování klávesou INS.

 4. Stisknutím mezerníku zaškrtněte políčko a potom stiskněte Enter.

Nyní můžete režim přepisování zapínat a vypínat stisknutím klávesy INSERT.

Formátování znaků a odstavců

Akce

Klávesy

Zkopírování formátu textu

Ctrl+Shift+C

Použití zkopírovaného formátu na text

Ctrl+Shift+V

Poznámka: Následující klávesové zkratky nejsou funkční v režimu Čtení na celé obrazovce.

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zobrazení dialogového okna Písmo pro změnu písma

Ctrl+Shift+F

Zvětšení velikosti písma

Ctrl+Shift+>

Zmenšení velikosti písma

Ctrl+Shift+<

Zvětšení velikost písma o 1 bod

Ctrl+)

Zmenšení velikosti písma o 1 bod

Ctrl+Shift+)

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Otevření dialogového okna Písmo za účelem změny formátování znaků

Ctrl+D

Změna velikosti písmen

Shift+F3

Nastavení všech písmen velkých

Ctrl+Shift+A

Nastavení tučného písma

Ctrl+B

Použití podtrženého písma

Ctrl+U

Podtržení slov, avšak nikoli mezer

Ctrl+Shift+W

Nastavení dvojitého podtržení textu

Ctrl+Shift+D

Nastavení skrytého písma

Ctrl+Shift+H

Nastavení kurzívy

Ctrl+I

Nastavení kapitálek

Ctrl+Shift+K

Nastavení dolního indexu (automatické mezery)

Ctrl+Rovná se

Použití horního indexu (automatické mezery)

Ctrl+Shift+znaménko plus (+)

Odstranění ručního formátování znaků

Ctrl+mezerník

Změna textu výběru na písmo Symbol

Ctrl+Shift+Q

Akce

Klávesy

Zobrazení netisknutelných znaků

Ctrl+Shift+* (hvězdička na numerické klávesnici nefunguje)

Kontrola formátování textu

Shift+F1 (a pak klikněte na text s formátováním, které chcete zkontrolovat)

Zkopírování formátování

Ctrl+Shift+C

Vložení formátu

Ctrl+Shift+V

Akce

Klávesy

Jednoduché

Ctrl+1

Dvojité

Ctrl+2

Nastavení řádkování 1,5

Ctrl+5

Přidání nebo odebrání jednořádkové mezery před odstavcem

CTRL+0 (nula)

Akce

Klávesy

Přepnutí mezi zarovnáním odstavce doleva a na střed

Ctrl+E

Přepnutí mezi zarovnáním odstavce do bloku a doleva

Ctrl+J

Přepnutí mezi zarovnáním odstavce doprava a doleva

Ctrl+R

Zarovnání odstavce doleva

Ctrl+L

Odsazení odstavce zleva

Ctrl+M

Odebrání odsazení odstavce zleva

Ctrl+Shift+M

Předsazení prvního řádku

Ctrl+T

Zmenšení předsazení prvního řádku

CTRL+SHIFT+T

Odstranění formátování odstavce

Ctrl+Q

Akce

Klávesy

Otevření podokna úloh Použít styl

Ctrl+Shift+S

Otevření podokna úloh Styly

Alt+Ctrl+Shift+S

Spuštění příkazu Automatický formát

Alt+Ctrl+K

Použití stylu Normální

Ctrl+Shift+N

Použití stylu Nadpis 1

Alt+Ctrl+Shift+1

Použití stylu Nadpis 2

Alt+Ctrl+Shift+2

Použití stylu Nadpis 3

Alt+Ctrl+Shift+3

Zavření podokna úloh Styly

 1. Pokud není podokno úloh Styly vybrané, vyberte ho stisknutím klávesy F6.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+mezerník.

 3. Šipkovými klávesami vyberte Zavřít a pak stiskněte Enter.

Vložení a úpravy objektů

 1. Stisknutím kláves Alt, V, E a potom J otevřete dialogové okno Objekt.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Stisknutím klávesy šipka dolů vyberte typ objektu a potom objekt vytvořte stisknutím klávesy Enter.

  • Stisknutím kláves Ctrl+Tab přejděte na kartu Vytvořit ze souboru, stiskněte klávesu Tab a potom zadejte název souboru objektu, který chcete vložit, nebo soubor najděte procházením.

 1. Umístěte kurzor v dokumentu vlevo od objektu a objekt vyberte stisknutím kombinace kláves Shift + šipka vpravo.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Shift+F10.

 3. Stisknutím klávesy Tab přejděte na název objektu, stiskněte Enter a pak znovu Enter.

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, V a M vyberte tlačítko SmartArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný typ obrázku.

 3. Stisknutím klávesy Tab a potom kláves se šipkami vyberte obrázek, který chcete vložit.

 4. Stiskněte klávesu Enter.

 1. Stisknutím a uvolněním kláves ALT, V a R vyberte tlačítko WordArt.

 2. Stisknutím kláves se šipkami vyberte požadovaný styl objektu WordArt a potom stiskněte klávesu Enter.

 3. Zadejte požadovaný text.

 4. Stisknutím klávesy Esc vyberte objekt WordArt a potom ho pomocí kláves se šipkami můžete přesunout na požadované místo.

 5. Pokud se chcete vrátit do dokumentu, stiskněte znovu klávesu Esc.

Hromadná korespondence a pole

Poznámka: Před použitím klávesových zkratek musíte být na kartě Korespondence.

Požadovaná akce

Klávesy

Zobrazení náhledu pro hromadnou korespondenci

Alt+Shift+K

Sloučení dokumentu

Alt+Shift+N

Vytištění sloučeného dokumentu

Alt+Shift+M

Úpravy datového souboru hromadné korespondence

Alt+Shift+E

Vložení slučovacího pole

Alt+Shift+F

Akce

Klávesy

Vložení pole DATE

Alt+Shift+D

Vložení pole LISTNUM

Alt+Ctrl+L

Vložení pole PAGE

Alt+Shift+P

Vložení pole TIME

Alt+Shift+T

Vložení prázdného pole

Ctrl+F9

Aktualizace propojených informací ve zdrojovém dokumentu Microsoft Wordu

Ctrl+Shift+F7

Aktualizace vybraných polí

F9

Zrušení propojení pole

Ctrl+Shift+F9

Přepnutí mezi zobrazením kódu vybraného pole a jeho výsledku

Shift+F9

Přepnutí mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole

Alt+F9

Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole

Alt+Shift+F9

Přechod na další pole

F11

Přechod na předchozí pole

Shift+F11

Zamknutí pole

Ctrl+F11

Odemknutí pole

Ctrl+Shift+F11

Panel jazyků

Akce

Klávesy

Přepnutí mezi jazyky nebo rozloženími klávesnice

Levý Alt+Shift

Zobrazení seznamu možností oprav

Vzhled tlačítka +C

Zapnutí nebo vypnutí rukopisu.

Vzhled tlačítka +H

Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro japonštinu na klávesnici se 101 klávesami

Alt+~

Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro korejštinu na klávesnici se 101 klávesami

Pravý Alt

Zapnutí nebo vypnutí editoru IME pro čínštinu na klávesnici se 101 klávesami

Ctrl+mezerník

Tipy

 • V dialogovém okně Změnit kombinaci kláves je možné zvolit kombinace kláves pro přepínání mezi jazyky nebo rozloženími klávesnice. Chcete-li otevřít dialogové okno Změnit kombinaci kláves, klikněte pravým tlačítkem myši na panel Jazyk a klikněte na příkaz Nastavení. Ve skupinovém rámečku Předvolby klikněte na tlačítko Nastavení kláves.

 • Klávesa s logem Windows Vzhled tlačítka je k dispozici v dolní řadě kláves na většině klávesnic.

Přehled funkčních kláves

Akce

Klávesy

Zobrazení nápovědy nebo přechod na web Microsoft Office.com

F1

Přesunutí textu nebo grafiky

F2

Zopakování poslední akce

F4

Volba příkazu Přejít na (karta Domů)

F5

Přechod na další podokno nebo rámec

F6

Výběr příkazu Pravopis (karta Revize)

F7

Rozšíření výběru

F8

Aktualizace vybraných polí

F9

Zobrazení klávesových zkratek

F10

Přechod na další pole

F11

Výběr příkazu Uložit jako

F12

Požadovaná akce

Klávesy

Spuštění kontextové nápovědy nebo zobrazení formátování

Shift+F1

Zkopírování textu

Shift+F2

Změna velikosti písmen

Shift+F3

Zopakování příkazu Najít nebo Přejít na

Shift+F4

Přechod na poslední změnu

Shift+F5

Přechod na předchozí podokno nebo rámec (po stisknutí klávesy F6)

Shift+F6

Výběr příkazu Tezaurus (karta Revize, skupina Kontrola pravopisu)

Shift+F7

Zúžení výběru

Shift+F8

Přepnutí mezi zobrazením kódu a výsledku pole

Shift+F9

Zobrazení místní nabídky

Shift+F10

Přechod na předchozí pole

Shift+F11

Výběr příkazu Uložit

Shift+F12

Požadovaná akce

Klávesy

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

Ctrl+F1

Výběr příkazu Náhled

Ctrl+F2

Vyjmutí do zásobníku

Ctrl+F3

Zavření okna

Ctrl+F4

Přechod do dalšího okna

Ctrl+F6

Vložení prázdného pole

Ctrl+F9

Maximalizace okna dokumentu

Ctrl+F10

Zamknutí pole

Ctrl+F11

Výběr příkazu Otevřít

Ctrl+F12

Požadovaná akce

Klávesy

Vložení obsahu zásobníku

Ctrl+Shift+F3

Úprava záložky

Ctrl+Shift+F5

Přechod do předchozího okna

Ctrl+Shift+F6

Aktualizace propojených informací ve zdrojovém dokumentu aplikace Word 2010

Ctrl+Shift+F7

Rozšíření výběru nebo bloku

Stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+F8 a potom stiskněte klávesu se šipkou.

Zrušení propojení pole

Ctrl+Shift+F9

Odemknutí pole

Ctrl+Shift+F11

Výběr příkazu Tisk

Ctrl+Shift+F12

Požadovaná akce

Klávesy

Přechod na další pole

Alt+F1

Vytvoření nového stavebního bloku

Alt+F3

Ukončení aplikace Word 2010

Alt+F4

Obnovení velikosti okna aplikace

Alt+F5

Přechod z otevřeného dialogového okna zpět do dokumentu. Platí pro dialogová okna, která tuto funkci podporují.

Alt+F6

Vyhledání další pravopisné nebo gramatické chyby

Alt+F7

Spuštění makra

Alt+F8

Přepnutí mezi zobrazením kódů a výsledků pro všechna pole

Alt+F9

Zobrazení podokna úloh Výběr a viditelnost

Alt+F10

Zobrazení kódu jazyka Microsoft Visual Basic

Alt+F11

Požadovaná akce

Klávesy

Přechod na předchozí pole

Alt+Shift+F1

Výběr příkazu Uložit

Alt+Shift+F2

Zobrazení podokna úloh Zdroje informací

Alt+Shift+F7

Spuštění akce GOTOBUTTON nebo MACROBUTTON z pole, které zobrazuje výsledky pole

Alt+Shift+F9

Zobrazení nabídky nebo zprávy pro dostupnou akci

Alt+Shift+F10

Volba tlačítka Obsah v kontejneru Obsah, pokud je kontejner aktivní

Alt+Shift+F12

Požadovaná akce

Klávesy

Spuštění programu Systémové informace společnosti Microsoft

Ctrl+Alt+F1

Výběr příkazu Otevřít

Ctrl+Alt+F2

Viz také

Naučte se používat k ovládání Wordu funkce přístupnosti

Použití čtečky obrazovky k základním úkolům ve Wordu

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×