Klávesové zkratky pro Galerii médií

Část obsahu v tomto tématu nemusí platit pro některé jazyky.

Chcete-li toto téma vytisknout, vyberte stisknutím klávesy TAB možnost Zobrazit vše v horní části tématu, stiskněte klávesu ENTER a poté klávesovou zkratku CTRL+P.

Klávesové zkratky Galerie médií

Klávesy pro práci s panelem nástrojů

CTRL + ŠIPKA VLEVO nebo CTRL + ŠIPKA VPRAVO

Přesun dopředu nebo dozadu o jedno slovo v textovém poli Hledat text

ALT+E

Zobrazení podokna úloh Seznam kolekcí

ALT+H

Zobrazení podokna úloh Hledat

ALT+V

Otevření nápovědy

Klávesy pro hledání a výběr klipů

KLÁVESY SE ŠIPKAMI

Přesun doleva a doprava, nahoru a dolů mezi kolekcemi nebo klipy

SHIFT + KLÁVESY SE ŠIPKAMI

Výběr dalších klipů po výběru jednoho klipu

CTRL+A

Výběr všech klipů na aktuální stránce

CTRL+C 

Zkopírování (výběr klipu a jeho uložení do schránky)

CTRL+V 

Vložení (vložení klipu ze schránky do Galerie médií)

DELETE

Odstranění vybraného klipu nebo kategorie

HOME

Přesun na začátek řádku a výběr první položky

END

Přesun na konec řádku a výběr poslední položky

Klávesy pro práci s místní nabídkou

SHIFT+F10

Zobrazení místní nabídky pro kolekci, klip nebo odkaz (stejně jako klepnutí pravým tlačítkem myši)

Klávesa místní nabídky (pouze na klávesnici Microsoft Natural Keyboard)

Zobrazení místní nabídky

Klávesy pro práci s dialogovými okny

ESC

Zavření dialogového okna

TAB a SHIFT+TAB

Přesun aktivní části vpřed a zpět mezi různými oblastmi dialogového okna

ALT+MEZERNÍK

Otevření místní nabídky dialogového okna

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×