Klávesové zkratky aplikace OneNote for Mac

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek obsahuje seznam dostupných klávesových zkratek pro běžné úkoly ve OneNotu for Mac. Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných rozloženích klávesnice nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

V případě klávesových zkratek, které označují současné stisknutí dvou nebo více kláves, jsou klávesy oddělené symbolem plus (+). Symbol PŘÍKAZ označuje příkazové tlačítko.

Základní funkce

Akce

Klávesová zkratka

Výběr všech položek na aktuální stránce

POZNÁMKA: Opakovaným stisknutím kombinace kláves Control+A zvětšíte obor výběru.

PŘÍKAZ + A

Výběr nadpisu stránky

PŘÍKAZ + Shift + T

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

PŘÍKAZ + X

Kopírování vybraného textu nebo položky do schránky

PŘÍKAZ + C

Vložení obsahu ze schránky

PŘÍKAZ + V

Vrácení poslední akce zpět

PŘÍKAZ + Z

Zopakování poslední akce

PŘÍKAZ + Y

Odsazení odstavce zleva od slova

Tab

Odsazení odstavce kdekoli v odstavci

PŘÍKAZ + ]

Odebrání odsazení odstavce zleva

Shift + Tab nebo PŘÍKAZ + [

Sbalení rozbalené osnovy

Control + Shift + Symbol plus

Rozbalení sbalené osnovy

Control + Shift + Symbol minus

Otevření odkazu

Return

Zkopírování formátu vybraného textu

Option + PŘÍKAZ + C

Vložení zkopírovaného formátu textu do vybraného textu

Option + PŘÍKAZ + V

Vkládání

Akce

Klávesová zkratka

Vložení konce řádku bez zahájení nového odstavce

SHIFT+RETURN

Vložení konce řádku

SHIFT+RETURN

Vložení aktuálního data

PŘÍKAZ + D

Vložení aktuálního data a času

PŘÍKAZ + Shift + D

Vložení nebo úprava odkazu

PŘÍKAZ + K

Odstraňování

Akce

Klávesová zkratka

Odstranění znaku vlevo od kurzoru

Delete

Odstranění znaku vpravo od kurzoru

fn + Delete

Odstranění jednoho slova vlevo

Option + Delete

Odstranění jednoho slova vpravo

fn + Option + Delete

Přesouvání kurzoru

Akce

Klávesová zkratka

Posun o jeden znak doleva.

Šipka doleva

Posun o jeden znak doprava.

Šipka vpravo

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

Option + Šipka vlevo

Přesunutí o řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí na začátek řádku

PŘÍKAZ + Šipka vlevo

Přesunutí na konec řádku

PŘÍKAZ + Šipka vpravo

Přesunutí na začátek slova doleva

Option + Šipka vlevo

Přesunutí na konec slova doprava

Option + Šipka vpravo

Přechod na další odstavec

PŘÍKAZ + Šipka nahoru

Přechod na předchozí odstavec

PŘÍKAZ + Šipka dolů

Posun nahoru v rámci aktuální stránky

PAGE UP

Posun dolů v rámci aktuální stránky

Page Down

Přechod na začátek stránky bez přesunutí kurzoru

HOME

Přechod na konec stránky bez přesunutí kurzoru

END

Přechod na další odstavec

Option + Šipka nahoru

Přechod na předchozí odstavec

Option + Šipka dolů

Formátování tabulek

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření tabulky

Tab

Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem

Tab

Vytvoření dalšího řádku u koncové buňky v tabulce

POZNÁMKA: Druhým stisknutím klávesy Return tabulku dokončíte.

Return

Vytvoření sloupce vpravo od aktuálního sloupce v tabulce

PŘÍKAZ + Option+ R

Vytvoření sloupce vlevo od aktuálního sloupce v tabulce

PŘÍKAZ + Option + E

Vytvoření řádku nad tímto řádkem v tabulce

PŘÍKAZ + Return

Vytvoření dalšího odstavce ve stejné buňce v tabulce

Option + Return

Hledání

Akce

Klávesová zkratka

Hledání na stránce

PŘÍKAZ + F

Hledání ve všech poznámkových blocích

PŘÍKAZ + Option + F

Navigace v poznámkovém bloku

Akce

Klávesová zkratka

Přechod mezi oddíly poznámkového bloku

Option + Tab

Přechod mezi stránkami oddílu

  1. Začněte s kurzorem na nějaké stránce a pak stiskněte Control + Tab.

  2. Fokus se přesune na Přidat stránku. Potom stisknutím klávesy Tab přesunete fokus na stránky.

  3. Pomocí kláves Šipka nahoru a Šipka dolů vyberete předchozí nebo další stránku oddílu.

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců nahoru

PŘÍKAZ + Shift + Šipka nahoru

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců dolů

PŘÍKAZ + Shift + Šipka dolů

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doleva (zmenšení odsazení)

PŘÍKAZ + Shift + Šipka vlevo

Pokročilé ovládání kurzoru

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí kurzoru k hornímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem nahoru

PŘÍKAZ + Option + Šipka nahoru

Přesunutí kurzoru k dolnímu okraji stránky nebo rozbalení stránky směrem dolů

PŘÍKAZ + Option + Šipka dolů

Přesunutí kurzoru doleva na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doleva

PŘÍKAZ + Option + Šipka vlevo

Přesunutí kurzoru doprava na aktuální stránce nebo rozbalení stránky směrem doprava

PŘÍKAZ + Option + Šipka vpravo

Další příkazy

Akce

Klávesová zkratka

Přechod na místo, kde můžete otvírat další poznámkové bloky nebo vytvářet nové

PŘÍKAZ + O

Zobrazení seznamu otevřených poznámkových bloků

Control + G

Vytvoření nové stránky poznámkového bloku

PŘÍKAZ + N

Otevření předvoleb OneNotu

PŘÍKAZ + , (čárka)

Přesunutí stránky jinam

PŘÍKAZ + Shift + M

Zkopírování stránky jinam

PŘÍKAZ + Shift + C

Opětovné přesunutí nebo zkopírování do naposledy vybraného oddílu

Option + PŘÍKAZ + T

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×