Klávesové zkratky aplikace Office Communicator 2007 R2

V následujících seznamech jsou uvedeny klávesové zkratky využívající klávesu CTRL a některé další běžné klávesové zkratky a popis jejich funkcí. Abyste tento návod měli k dispozici při práci, je vhodné si toto téma vytisknout. Téma vytisknete stisknutím klávesové zkratky CTRL+P.

V tomto článku

Seznam kontaktů

Zahájení hovoru nebo relace rychlých zpráv z podokna Výsledky hledání

Otevření a zavření okna aplikace Communicator

Uskutečňování, přijímání a ovládání hovorů

Upozornění na pozvánku

Okno konverzace

Oblast rychlých zpráv (formát RTF)

Ovládací prvky pro video

Seznam kontaktů

V seznamu kontaktů aplikace Office Communicator 2007 R2 jsou k dispozici následující klávesové zkratky.

Akce

Klávesová zkratka

Volání vybranému kontaktu pomocí naposledy volaného čísla

CTRL+ENTER

Otevření okna Konverzace a zahájení relace rychlých zpráv s vybraným kontaktem

ENTER

Odstranění vybraného kontaktu

DELETE

Otevření systémové nabídky

ALT + mezerník

Přesunutí skupiny kontaktů nahoru

ALT + šipka nahoru

Přesunutí skupiny kontaktů dolů

ALT + šipka dolů

Otevření karty s kontaktem pro konkrétní kontakt

ALT + ENTER

Zavření karty s kontaktem

ESC

Volání výchozího čísla vybraného kontaktu

CTRL+SHIFT+ENTER

Kopírování vybrané položky

CTRL+C

Vložení vybrané položky

CTRL+V

Otevření nápovědy online

F1

Procházení aplikace Communicator

TAB

Procházení v opačném směru

SHIFT+TAB

Vložení konce řádku v oblasti Zadat poznámku

SHIFT+ENTER

Výběr několika po sobě následujících kontaktů

SHIFT + šipka nahoru

Výběr několika po sobě následujících kontaktů

SHIFT + šipka dolů

Sbalení skupiny

Šipka vlevo

Rozbalení skupiny

Šipka vpravo

Odebrání položky ze seznamu kontaktů

SHIFT+DELETE

Procházení karet v dolní části aplikace Office Communicator

CTRL+TAB

Procházení karet v dolní části aplikace Office Communicator v opačném směru

CTRL+SHIFT+TAB

Začátek stránky

Zahájení hovoru nebo relace rychlých zpráv z podokna Výsledky hledání

Následující klávesové zkratky jsou k dispozici v podokně Výsledky hledání

Akce

Klávesová zkratka

Otevření okna Konverzace a zahájení relace rychlých zpráv s vybraným kontaktem v podokně Výsledky hledání

ENTER

Volání vybranému kontaktu z výsledků hledání

CTRL+ENTER

Začátek stránky

Otevření a zavření okna aplikace Communicator

Akce

Klávesová zkratka

Spuštění aplikace Communicator

Klávesa s logem Windows + Q

Minimalizace aplikace Communicator

ALT+F4

Začátek stránky

Uskutečňování, přijímání a ovládání hovorů

Akce

Klávesová zkratka

Volání vybraného kontaktu ze seznamu kontaktů pomocí naposledy volaného čísla

CTRL+ENTER

Přijetí pozvání z upozornění ma pozvánku k hlasovému či audiovizuálnímu hovoru nebo ke konferenci

ALT+C

Odmítnutí pozvání z upozornění na pozvánku k hlasovému či audiovizuálnímu hovoru nebo ke konferenci

ALT+D

Zapnutí a vypnutí upozornění o velké důležitosti Tato klávesová zkratka je k dispozici v okně Konverzace aplikace Communicator.

CTRL+SHIFT+I

Přepojení hovoru Tato klávesová zkratka je k dispozici v okně Konverzace aplikace Communicator.

CTRL+SHIFT+T

Přidržení hovoru nebo pokračování v hovoru Tato klávesová zkratka je k dispozici v okně Konverzace aplikace Communicator.

CTRL+SHIFT+H

Pozvání uživatele k hovoru Tato klávesová zkratka je k dispozici v okně Konverzace aplikace Communicator.

ALT+I

Ukončení hovoru Tato klávesová zkratka je k dispozici v okně Konverzace aplikace Communicator.

ALT+Q

Začátek stránky

Upozornění na pozvánku

Akce

Klávesová zkratka

Přechod k upozornění na pozvánku, která se objeví na obrazovce počítače

Klávesa s logem Windows + T

Přijetí upozornění na pozvánku, která se objeví na obrazovce počítače Může se jednat o pozvánku k relaci rychlých zpráv, k hlasovému či audiovizuálnímu hovoru nebo ke konferenci.

Klávesa s logem Windows + A

Začátek stránky

Okno konverzace

Následující klávesové zkratky jsou k dispozici v okně Konverzace aplikace Communicator.

Akce

Klávesová zkratka

Změna předmětu konverzace v okně Konverzace

CTRL+J

Pozvání uživatele ke konverzaci

ALT+I

Opětovné připojení ke konferenci pomocí rychlých zpráv

ALT+R

Volání účastníků konverzace pomocí rychlých zpráv

CTRL+SHIFT+ENTER

Přidání videa ke konverzaci

CTRL+D

Odeslání souboru

CTRL+F

Zobrazení nebo skrytí oblasti rychlých zpráv

CTRL+W

Zobrazení nebo skrytí seznamu účastníků v okně Konverzace

CTRL+R

Odemknutí či uzamknutí konverzace

CTRL+K

Spuštění programu Office OneNote (program OneNote musí být nainstalován)

CTRL+N

Uložení obsahu relace rychlých zpráv

CTRL+S

Vyjmutí vybraného textu

CTRL+X

Kopírování vybraného textu

CTRL+C

Vložení ze schránky

CTRL+V

Výběr veškerého textu

CTRL+A

Vložení konce řádku a začátku nového odstavce do oblasti rychlých zpráv

SHIFT+ENTER

Odeslání rychlé zprávy

ENTER

Odstranění textu

DELETE

Vrácení akce zpět

CTRL+Z

Opakování akce

CTRL+Y

Přepojení hovoru

CTRL+SHIFT+T

Přidržení hovoru nebo pokračování v hovoru

CTRL+SHIFT+H

Zavření okna Konverzace

ESC nebo ALT+F4

Otevření číselníku

CTRL+SHIFT+D

Vypnutí a zapnutí sluchátka

CTRL+SHIFT+R

Označit jako velmi důležité

CTRL+SHIFT+I

Otevření karty s kontaktem pro konkrétní kontakt

ALT+ENTER

Zkopírování jména a přihlašovací adresy vybraného kontaktu do schránky

CTRL+C

Otevření nápovědy online

F1

Zrušení řízení sdílení plochy

CTRL+ALT+mezerník

Přepnutí na ovládací prvky pro sdílení plochy

CTRL+SHIFT+mezerník

Začátek stránky

Oblast rychlých zpráv (formát RTF)

Následující klávesové zkratky jsou k dispozici v oblasti rychlých zpráv okna Konverzace aplikace Communicator.

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení vybraného textu tučně

CTRL+B

Zobrazení vybraného textu kurzívou

CTRL+I

Podtržení vybraného textu

CTRL+U

Přeškrtnutí vybraného textu

CTRL+T

Zvětšení písma vybraného textu

CTRL+]

Zmenšení písma vybraného textu

CTRL+[

Změna písma

CTRL+SHIFT+F

Vložení ze schránky

CTRL+V

Vložení ze schránky

SHIFT+INSERT

Uložit jako

F12

Uložit

SHIFT+F12

Začátek stránky

Ovládací prvky pro video

Následující klávesové zkratky jsou k dispozici během audiovizuálního hovoru.

Akce

Klávesová zkratka

Spuštění a zastavení videa

CTRL+SHIFT+V

Pozastavení a opětovné spuštění přehrávání videa

CTRL+M

Přepnutí orientace videa

CTRL+SHIFT+S

Aktivace celoobrazovkového režimu přehrávání videa

F5

Ukončení celoobrazovkového režimu přehrávání videa

ESC

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×