Klávesové zkratky a funkční klávesy Excelu pro Windows

Klávesové zkratky a funkční klávesy Excelu pro Windows

Tento článek popisuje klávesové zkratky, funkční klávesy a některé další často používané klávesové zkratky pro Microsoft Excel. Zahrnuje klávesové zkratky, které můžete použít pro přístup k pásu karet.

Kliknutím na jednu z karet níže zobrazíte pokyny pro konkrétní verzi Excelu (jako první jsou uvedená témata pro Excel pro Windows a potom pro Mac).

Tento článek popisuje klávesové zkratky, funkční klávesy a některé další často používané klávesové zkratky pro Excel 2016. Zahrnuje klávesové zkratky, které můžete použít pro přístup k pásu karet.

Tip : Pokud chcete mít tyto reference k dispozici při práci, můžete si toto téma vytisknout. Pokud toto téma chcete vytisknout, stiskněte CTRL+P.

Poznámka : Pokud akce, kterou často používáte, nemá klávesovou zkratku, můžete si zkratku vytvořit pomocí záznamu makra.

Důležité : 

 • Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Budou fungovat staré klávesové zkratky?

Klávesové zkratky s klávesou Ctrl v aplikaci Excel 2016 nadále fungují. Například pomocí klávesové zkratky Ctrl+C se dá pořád kopírovat do schránky a pomocí Ctrl+V ze schránky vkládat.

Většina starých klávesových zkratek pro nabídky s klávesou Alt je také nadále funkčních. Musíte ale znát celou klávesovou zkratku zpaměti – na obrazovce není žádná nápověda pro písmena, která je potřeba stisknout. Zkuste například stisknout klávesu Alt a potom stisknout jednu ze starých kláves nabídky, jako je A (Úpravy), Z (Zobrazit), I (Vložit) atd. Zobrazí se místní okno s informacemi, že používáte přístupovou klávesu z dřívější verze systému Microsoft Office. Pokud si pamatujete úplnou posloupnost kláves, pokračujte a iniciujte příkaz. Jestliže posloupnost neznáte, stiskněte klávesu Esc a použijte popisy klávesových zkratek.

Klávesové zkratky pro navigaci na pásu karet

Pokud nemáte s pásem karet zkušenosti, pomůžou vám informace v této části pochopit systém klávesových zkratek použitý pro pás karet. Pás karet je opatřen novými klávesovými zkratkami nazývanými popisy kláves, které se zobrazí po stisknutí klávesy Alt. Na pásu karet jsou související příkazy seskupené na kartách. Například skupina Číslo na kartě Domů obsahuje příkaz Formát čísla.

Popisy klávesových zkratek na pásu karet

Chcete-li zobrazit nějakou kartu na pásu karet, stiskněte klávesovou zkratku pro příslušnou kartu – například písmeno V pro kartu Vložení nebo E pro kartu Vzorce. Zobrazíte tak popisy klávesových zkratek pro tlačítka dané karty. Potom stiskněte klávesu pro požadované tlačítko.

 • Pokud chcete přejít na pás karet, stiskněte klávesu Alt a k dalšímu pohybu mezi kartami použijte klávesy Šipka vpravo nebo Šipka vlevo.

 • Pokud chcete pás karet skrýt, abyste měli víc místa na práci, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F1. Pro opětovné zobrazení pásu karet kombinaci kláves znova stiskněte.

Přechod na přístupové klávesy pásu karet

Pokud chcete přejít přímo na určitou kartu na pásu karet, použijte některou z následujících přístupových kláves:

Akce

Klávesová zkratka

Otevření pole Řekněte mi na pásu karet a vyhledání výrazu pro pomoc nebo obsahu nápovědy

Alt+Ě a pak zadejte hledaný výraz.

Otevření stránky Soubor a použití zobrazení Backstage

Alt+S

Otevření karty Domů a naformátování textu a čísel a použití nástroje pro hledání

Alt+Ů

Otevření karty Vložení a vložení kontingenční tabulky, grafů, doplňků, minigrafů, obrázků, obrazců, záhlaví a textových polí

Alt+V

Otevření karty Rozložení stránky a práce s motivy, rozložením stránky, měřítkem a zarovnáním

Alt+P

Otevření karty Vzorce a vložení, sledování a úprava funkcí a výpočtů

Alt+E

Otevření karty Data a připojení, řazení, filtrování, analýza a práce s daty

Alt+W

Otevření karty Revize a kontrola pravopisu, přidání komentářů a ochrana listů a sešitů

Alt+R

Otevření karty Zobrazení a náhled zalomení a rozložení stránek, zobrazení a skrytí mřížek a záhlaví, nastavení přiblížení, správa oken a podoken a zobrazení maker

Alt+O

Začátek stránky

Práce na pásu karet a v nabídkách pomocí klávesnice

Akce

Klávesová zkratka

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace přístupových kláves

Alt nebo F10 Pro přechod na jinou kartu použijte přístupové nebo šipkové klávesy.

Přesunutí fokusu na příkazy na pásu karet

TAB nebo SHIFT+TAB

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet (v tomto pořadí)

Šipka dolů, šipka nahoru, šipka vlevo nebo šipka vpravo

Aktivace vybraného tlačítka

Mezerník nebo Enter

Otevření seznamu u vybraného příkazu

Šipka dolů

Otevření nabídky pro vybrané tlačítko

Alt+Šipka dolů

Přesunutí na další příkaz, pokud je otevřená nabídka nebo podnabídka

Šipka dolů

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

Ctrl+F1

Zobrazení místní nabídky

Shift+F10 nebo

kontextová klávesa

Přechod do podnabídky, když je otevřená nebo vybraná hlavní nabídka

Šipka vlevo

Začátek stránky

Nejčastěji používané klávesové zkratky

Tato tabulka uvádí seznam nejčastěji používaných klávesových zkratek v aplikaci Excel 2016.

Akce

Klávesová zkratka

Zavření tabulky

Ctrl+W

Otevření tabulky

Ctrl+O

Přechod na kartu Domů

Alt+Ů

Uložení tabulky

Ctrl+S

Kopírování

Ctrl+C

Vložení

Ctrl+V

Zpět

Ctrl+Z

Odebrání obsahu buňky

Klávesa Delete

Výběr barvy výplně

Alt+Ů, V2

Vyjmutí

Ctrl+X

Přechod na kartu Vložit

Alt+V

Tučné

Ctrl+B

Zarovnání obsahu buňky na střed

Alt+Ů, R, pak A

Přechod na kartu Rozložení stránky

Alt+P

Přechod na kartu Data

Alt+W

Přechod na kartu Zobrazení

Alt+O

Formátování buňky z kontextové nabídky

Shift+F10 nebo

kontextová klávesa

Přidání ohraničení

Alt+Ů, H, pak O

Odstranění sloupce

Alt+Ů, Q, pak C

Přechod na kartu Vzorec

Alt+E

Začátek stránky

Navigace v buňkách pomocí klávesových zkratek

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí na předchozí buňku listu nebo předchozí možnost dialogového okna

Shift+Tab

Přesunutí o jednu buňku na listu nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jednu buňku na listu dolů

Šipka dolů

Přesunutí o jednu buňku na listu doleva

Šipka vlevo

Přesunutí o jednu buňku na listu doprava

Šipka vpravo

Přesunutí na okraj aktuální oblasti dat v listu

Ctrl+klávesy se šipkami

Vstup do režimu ukončení, přechod na další neprázdnou buňku ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňka a vypnutí režimu ukončení Pokud jsou buňky prázdné, přechod na poslední buňku v řádku nebo sloupci

End, klávesa se šipkou

Přesunutí na poslední buňku na listu, nejspodnější použitý řádek sloupce zcela vpravo

Ctrl+End

Rozšíření výběru buněk na poslední použitou buňku v listu (pravý dolní roh)

Ctrl+Shift+End

Přesunutí do buňky v levém horním rohu okna v případě, že je stisknuta klávesa Scroll Lock

Home+Scroll Lock

Přesunutí na začátek řádku na listu Home Přesunutí na začátek listu

Ctrl+Home

Přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.

Page Down

Přesunutí na další list v sešitu

Ctrl+Page Down

Přesunutí na listu o jednu obrazovku vpravo

Alt+Page Down

Přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru

Page Up

Přesunutí na listu o jednu obrazovku vlevo

Alt+Page Up

Přesunutí na předchozí list v sešitu

Ctrl+Page Up

Přesunutí na listu o jednu buňku vpravo U zamknutého listu přesunutí mezi odemknutými buňkami

Tabulátor

Začátek stránky

Výběr požadovaného nastavení a provedení akcí: klávesové zkratky

Akce

Klávesová zkratka

Výběr celého listu

Ctrl+A nebo Ctrl+Shift+Mezerník

Výběr aktuálního a dalšího listu v sešitu

Ctrl+Shift+Page Down

Výběr aktuálního a předchozího listu v sešitu

Ctrl+Shift+Page Up

Rozšíření výběru buněk o jednu buňku

SHIFT+klávesa se šipkami

Rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci či řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Ctrl+Shift+klávesa se šipkou

Zapnutí režimu rozšíření výběru a použití kláves se šipkami k rozšíření výběru Dalším stisknutím výběr vypnete

Zapnutí režimu rozšíření výběru a použití kláves se šipkami k rozšíření výběru Dalším stisknutím výběr vypnete F8

Přidání pomocí kláves se šipkami nesousedící buňky nebo oblasti k výběru buněk

Shift+F8

Zahájení nového řádku ve stejné buňce

Alt+Enter

Vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním

Ctrl+Enter

Dokončení zadávání v buňce a výběr buňky nad

Shift+Enter

Výběr celého sloupce na listu

Ctrl+Mezerník

Výběr celého řádku na listu

Shift+Mezerník

Výběr všech objektů na listu, když je vybraný objekt

Ctrl+Shift+Mezerník

Rozšíření výběru buněk na začátek listu

Ctrl+Shift+Home

Výběr aktuální oblasti, pokud list obsahuje data. Druhé stisknutí pro výběr aktuální oblasti a jejích souhrnných řádků. Třetí stisknutí pro výběr celého listu.

Ctrl+A nebo Ctrl+Shift+Mezerník

Výběr aktuální oblasti kolem aktivní buňky nebo výběr celé sestavy kontingenční tabulky

Ctrl+Shift+hvězdička (*)

Výběr prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka

Home

Opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné)

Ctrl+Y

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Začátek stránky

Formátování v buňkách: klávesové zkratky

Akce

Klávesová zkratka

Naformátování buněk pomocí dialogového okna Formát buněk

Ctrl+1

Naformátování písem pomocí dialogového okna Formát buněk

Ctrl+Shift+F nebo Ctrl+Shift+P

Úprava aktivní buňky a umístění místa vložení na konec jejího obsahu Nebo pokud jsou pro buňku vypnuté úpravy, přesunutí bodu vložení na řádek vzorců Když upravujete vzorec, vypněte nebo zapněte režim Pozice, abyste mohli pomocí kláves se šipkami vytvořit odkaz.

F2

Přidání nebo úprava komentáře v buňce

Shift+F2

Vložení prázdných buněk pomocí dialogového okna Vložit

Ctrl+Shift+plus (+)

Zobrazení dialogového okna Odstranit pro odstranění vybraných buněk

Ctrl+minus (-)

Vložení aktuálního času

Ctrl+Shift+dvojtečka (:)

Zadání aktuálního data

Ctrl+středník (;)

Přepínání mezi zobrazením hodnot buněk a zobrazením vzorců na listu

Ctrl+čárka nad vlevo (`)

Zkopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

Ctrl+apostrof (')

Přesunutí vybraných buněk

Ctrl+X

Zkopírování vybraných buněk

Ctrl+C

Vložení obsahu v místě kurzoru, nahrazení jakéhokoli výběru

Ctrl+V

Vložení obsahu pomocí dialogového okna Vložit jinak

Ctrl+Alt+V

Nastavení nebo odebrání kurzívy

Ctrl+I nebo Ctrl+3

Nastavení nebo odebrání tučného písma

Ctrl+B nebo Ctrl+2

Podtržení textu nebo odebrání podtržení

Ctrl+U nebo Ctrl+4

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí

Ctrl+5

Přepínání mezi skrytím objektů, zobrazení objektů a zobrazení zástupných symbolů objektů

Ctrl+6

Použití vnějšího ohraničení u vybraných buněk

Ctrl+Shift+ampersand (&)

Odebrání vnějšího ohraničení vybraných buněk

Ctrl+Shift+podtržítko (_)

Zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu

Ctrl+8

Skrytí vybraných řádků

Ctrl+9

Skrytí vybraných sloupců

Ctrl+0

Zkopírování obsahu a formátu horní buňky vybrané oblasti do buněk pod ní pomocí příkazu Vyplnit dolů

Ctrl+D

Zkopírování obsahu a formátu levé buňky vybrané oblasti do buněk vpravo od ní pomocí příkazu Vyplnit vpravo

Ctrl+R

Použití obecného číselného formátu

Ctrl+Shift+vlnovka (~)

Použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena v závorkách)

Ctrl+Shift+znak dolaru ($)

Použití formátu procent bez desetinných míst

Ctrl+Shift+znak procent (%)

Použití matematického číselného formátu se dvěma desetinnými místy

Ctrl+Shift+stříška (^)

Použití formátu data se dnem, měsícem a rokem

Ctrl+Shift+znak čísla (#)

Použití formátu času s hodinami a minutami a rozlišením údajů dop. a odp.

Ctrl+Shift+zavináč (@)

Použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (-) u záporných hodnot

Ctrl+Shift+vykřičník (!)

Vytvoření nebo úprava hypertextového odkazu

Ctrl+K

Zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti

F7

Zobrazení možností rychlé analýzy pro vybrané buňky, které obsahují data

Ctrl+Q

Zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku

Ctrl+L nebo Ctrl+T

Začátek stránky

Práce s daty, funkcemi a řádkem vzorců: klávesové zkratky

Akce

Klávesová zkratka

Výběr celé sestavy kontingenční tabulky

Ctrl+Shift+hvězdička (*)

Úprava aktivní buňky a umístění místa vložení na konec jejího obsahu Nebo pokud jsou pro buňku vypnuté úpravy, přesunutí bodu vložení na řádek vzorců Když upravujete vzorec, vypněte nebo zapněte režim Pozice, abyste mohli pomocí kláves se šipkami vytvořit odkaz.

F2

Rozbalení nebo sbalení řádku vzorců

CTRL+SHIFT+U

Zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců.

Esc

Dokončení záznamu na panelu vzorců a výběr buňky pod

Enter

Přesunutí kurzoru na konec textu v řádku vzorců

Ctrl+End

Výběr veškerého textu v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce

Ctrl+Shift+End

Přepočet všech listů ve všech otevřených sešitech

F9

Přepočet aktivního listu

Shift+F9

Přepočet všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, jestli se v nich od posledního přepočtu provedly změny

Ctrl+Alt+F9

Kontrola závislých vzorců a následný přepočet všech buněk ve všech otevřených sešitech (včetně buněk, u kterých není nutné přepočet provést).

Ctrl+Alt+Shift+F9

Zobrazení nabídky nebo zprávy pro tlačítko Kontrola chyb

Alt+Shift+F10

Pokud je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, zobrazení dialogového okna Argumenty funkce

Ctrl+A

Vložení názvů argumentů a závorek, když je místo vložení vpravo od názvu funkce ve vzorci

Ctrl+Shift+A

Vyvolání Dynamického doplňování pro automatické rozpoznávání vzorů v sousedních sloupcích a vyplnění aktuálního sloupce

Ctrl+E

Procházení všech kombinací absolutních a relativních odkazů ve vzorci, když je vybraný odkaz na buňku nebo rozsah

F4

Vložení funkce

Shift+F3

Zkopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

Ctrl+Shift+rovná uvozovka (")

Vytvoření vloženého grafu na základě dat v aktuální oblasti

Alt+F1

Vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti na samostatném listu s grafem

F11

Definování názvu pro použití v odkazu

Alt+E, F, D

Vložení názvu z dialogového okna Vložit název (v případě, že byly v sešitu definovány názvy)

F3

Přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu datového formuláře

Enter

Vytvoření, spuštění, úprava nebo odstranění makra

Alt+F8

Spuštění editoru jazyka Microsoft Visual Basic For Applications

Alt+F11

Začátek stránky

Funkční klávesy

Klávesa

Popis

F1

Slouží k zobrazení podokna úloh Nápověda k aplikaci Excel.

Kombinace kláves Ctrl+F1 slouží k zobrazení nebo skrytí pásu karet.

Kombinace kláves Alt+F1 slouží k vytvoření vloženého grafu na základě dat v aktuální oblasti.

Kombinace kláves Alt+Shift+F1 slouží k vložení nového listu.

F2

Úprava aktivní buňky a umístění místa vložení na konec jejího obsahu Nebo pokud jsou pro buňku vypnuté úpravy, přesunutí bodu vložení na řádek vzorců Když upravujete vzorec, vypněte nebo zapněte režim Pozice, abyste mohli pomocí kláves se šipkami vytvořit odkaz.

Kombinace kláves Shift+F2 slouží k přidání nebo úpravě komentáře buňky.

Kombinace kláves Ctrl+F2 slouží k zobrazení oblasti náhledu tisku na kartě Tisk v zobrazení zobrazení Backstage.

F3

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit název. Tato možnost je dostupná, pouze pokud byly v sešitu definovány názvy (karta Vzorce, skupina Definované názvy, Definovat název).

Kombinace kláves Shift+F3 slouží k zobrazení dialogového okna Vložit funkci.

F4

Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).

Když je ve vzorci vybrán odkaz na buňku nebo rozsah, bude možné různé kombinace absolutních nebo relativních odkazů procházet pomocí klávesy F4.

Kombinace kláves Ctrl+F4 slouží k zavření okna vybraného sešitu.

Kombinace kláves Alt+F4 slouží k ukončení aplikace Excel.

F5

Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.

Kombinace kláves Ctrl+F5 slouží k obnovení velikosti okna vybraného sešitu.

F6

Slouží k přepínání mezi listem, pásem karet, podoknem úloh a ovládacími prvky lupy. V rozděleném listu (okno lze rozdělit pomocí příkazu Rozdělit okno, ke kterému získáte přístup tak, že kliknete na nabídku Zobrazit, přejdete na příkaz Spravovat toto okno a potom na příkaz Ukotvit příčky) slouží klávesa F6 k přepínání mezi podoknem úloh, oblastí pásu karet a podokny rozděleného listu.

Kombinace kláves Shift+F6 slouží k přepínání mezi listem, ovládacími prvky lupy, podoknem úloh a pásem karet.

Kombinace kláves Ctrl+F6 slouží přepnutí do dalšího okna sešitu v případě, že je otevřených víc oken sešitu.

F7

Slouží k zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti.

Kombinace kláves Ctrl+F7 slouží k provedení příkazu Přesunout u okna sešitu v případě, že není okno maximalizované. K přesunutí okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení přesunutí stiskněte klávesu Enter. Klávesou Esc akci zrušíte.

F8

Slouží k zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu. V rozšířeném režimu je na stavovém řádku zobrazen text Rozšířený výběr a výběr lze rozšířit pomocí kláves se šipkami.

Kombinace kláves Shift+F8 umožňuje přidat pomocí kláves se šipkami nesousedící buňku nebo oblast k výběru buněk.

Kombinace kláves Ctrl+F8 slouží k provedení příkazu Velikost (v systémové nabídce okna sešitu), pokud není okno sešitu maximalizované.

Kombinace kláves Alt+F8 slouží k zobrazení dialogového okna Makro pro vytvoření, spuštění, úpravu nebo odstranění makra.

F9

Slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech.

Kombinace kláves Shift+F9 slouží k přepočtu aktivního listu.

Kombinace kláves Ctrl+Alt+F9 slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, jestli se v nich od posledního přepočtu provedly změny.

Kombinace kláves Ctrl+Alt+Shift+F9 slouží k opakované kontrole závislých vzorců a následnému přepočtu všech buněk ve všech otevřených sešitech (včetně buněk, u kterých není nutné přepočet provést).

Kombinace kláves Ctrl+F9 slouží k minimalizaci okna sešitu na ikonu.

F10

Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazování tipů ke klávesovým zkratkám. (Stejného účinku dosáhnete stisknutím klávesy Alt.)

Kombinace kláves Shift+F10 slouží k zobrazení místní nabídky pro vybranou položku.

Kombinace kláves Alt+Shift+F10 slouží k zobrazení nabídky nebo zprávy pro tlačítko Kontrola chyb.

Kombinace kláves Ctrl+F10 slouží k maximalizaci nebo obnovení vybraného okna sešitu.

F11

Slouží k vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti na samostatném listu s grafem.

Kombinace kláves Shift+F11 slouží k vložení nového listu.

Kombinace kláves Alt+F11 slouží k otevření editoru jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, ve kterém je možné vytvořit makro pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Slouží k zobrazení dialogového okna Uložit jako.

Začátek stránky

Další užitečné klávesové zkratky

Klávesa

Popis

Alt

Slouží k zobrazení popisů kláves (nových klávesových zkratek) na pásu karet.

Například

Alt, O, L přepne list do zobrazení Rozložení stránky.

Alt, O, Í1 přepne list do zobrazení Normálně.

Alt, O, R přepne list do zobrazení Zobrazit konce stránek.

Klávesy se šipkami

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Kombinace kláves Ctrl+Šipka slouží k přesunutí k okraji aktuální Oblast dat na listu.

Kombinace kláves Shift+Šipka slouží k rozšíření výběru buněk o jednu buňku.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Šipka slouží k rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci či řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Klávesy Šipka vlevo nebo Šipka vpravo slouží k výběru karty vlevo nebo vpravo (pokud je vybrán pás karet). Je-li otevřena nebo vybrána podnabídka, slouží tyto klávesy se šipkami k přechodu mezi hlavní nabídkou a podnabídkou. Jestliže je vybrána karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci mezi tlačítky karty.

Klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru slouží k výběru dalšího nebo předchozího příkazu (pokud je otevřena nabídka nebo podnabídka). Jestliže je vybrána karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci ve skupině karty směrem nahoru nebo dolů.

V dialogovém okně slouží klávesy se šipkami k pohybu mezi položkami otevřeného rozevíracího seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností.

Klávesa Šipka dolů nebo kombinace kláves Alt+Šipka nahoru slouží k otevření vybraného rozevíracího seznamu.

Backspace

Slouží k odstranění jednoho znaku vlevo v řádku vzorců.

Slouží také k vymazání obsahu aktivní buňky.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vlevo od kurzoru.

Delete

Slouží k vymazání obsahu buňky (dat a vzorců) z vybraných buněk, aniž by došlo k ovlivnění formátů buněk či komentářů.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vpravo od kurzoru.

End

Klávesou End se zapíná nebo vypíná režim konce. V tomto režimu se můžete stisknutím klávesy se šipkou přesunout na další neprázdnou buňku ve stejném sloupci nebo řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Po stisknutí klávesy se šipkou se automaticky vypne. Před stisknutím další klávesy se šipkou nezapomeňte klávesu End znovu stisknout. Když je režim konce zapnutý, je označený na stavovém řádku.

Pokud jsou buňky prázdné, přesunete se stisknutím klávesy End a po ní klávesy se šipkou na poslední buňku na řádku nebo ve sloupci.

Klávesa End slouží také k výběru posledního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves Ctrl+End slouží k přesunutí na poslední buňku na listu (buňka v nejspodnějším používaném řádku a zcela pravém používaném sloupci). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves Ctrl+End k přesunutí kurzoru na konec textu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+End slouží k rozšíření výběru buněk k poslední buňce na listu (pravý dolní roh). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves Ctrl+Shift+End k výběru celého textu v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce řádku. Na výšku řádku vzorců nemá tato akce vliv.

Enter

Slouží k dokončení zadání údajů do buňky z buňky nebo řádku vzorců a k výběru buňky pod ní (ve výchozím nastavení).

V datovém formuláři slouží k přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu.

Slouží k otevření vybrané nabídky (stisknutím klávesy F10 se aktivuje panel nabídek) nebo provedení akce vybraného příkazu.

V dialogovém okně slouží k provedení akce výchozího příkazového tlačítka (tlačítko s tučným obrysem, často tlačítko OK).

Kombinace kláves Alt+Enter slouží k zahájení nového řádku ve stejné buňce.

Kombinace kláves Ctrl+Enter slouží k vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním.

Kombinace kláves Shift+Enter slouží k dokončení zadání údajů do buňky a k výběru buňky nad ní.

Esc

Slouží ke zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců.

Slouží k zavření otevřené nabídky či podnabídky, dialogového okna nebo okna se zprávou.

Slouží k zavření režimu celé obrazovky, je-li tento režim použit, a obnoví normální režim obrazovky, ve kterém je zobrazen pás karet a stavový řádek.

Home

Slouží k přesunutí na začátek řádku na listu.

Slouží k přesunutí do buňky v levém horním rohu okna v případě, že je stisknuta klávesa Scroll Lock.

Slouží k výběru prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves Ctrl+Home slouží k přesunutí na začátek listu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Home slouží k rozšíření výběru buněk na začátek listu.

Page Down

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.

Kombinace kláves Alt+Page Down slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vpravo.

Kombinace kláves Ctrl+Page Down slouží k přesunutí na další list v sešitu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Page Down slouží k výběru aktuálního a dalšího listu v sešitu.

Page Up

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru.

Kombinace kláves Alt+Page Up slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vlevo.

Kombinace kláves Ctrl+Page Up slouží k přesunutí na předchozí list v sešitu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Page Up slouží k výběru aktuálního a předchozího listu v sešitu.

Mezerník

V dialogovém okně slouží k provedení akce vybraného tlačítka nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka.

Kombinace kláves Ctrl+Mezerník slouží k výběru celého sloupce na listu.

Kombinace kláves Shift+Mezerník slouží k výběru celého řádku na listu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník slouží k výběru celého listu.

 • Pokud list obsahuje data, vybere se po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník se vybere aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník se vybere celý list.

 • Pokud je vybraný objekt, vyberou se po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník všechny objekty na listu.

Kombinace kláves Alt+Mezerník slouží k zobrazení systémové nabídky okna aplikace Excel.

Tab

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku vpravo.

U zamknutého listu slouží k přesouvání mezi odemknutými buňkami.

V dialogovém okně slouží k přesunutí k další možnosti nebo skupině možností.

Kombinace kláves Shift+Tab slouží k přesunutí k předchozí buňce listu nebo předchozí možnosti dialogového okna.

Kombinace kláves Ctrl+Tab slouží k přesunutí na další kartu dialogového okna.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Tab slouží k přesunutí na předchozí kartu dialogového okna.

Začátek stránky

Tento článek popisuje klávesové zkratky, funkční klávesy a některé další často používané klávesové zkratky pro Excel 2013 Zahrnuje klávesové zkratky, které můžete použít pro přístup k pásu karet.

Tip : Pokud chcete mít tyto reference k dispozici při práci, můžete si toto téma vytisknout. Pokud toto téma chcete vytisknout, stiskněte CTRL+P.

Poznámka : Pokud akce, kterou často používáte, nemá klávesovou zkratku, můžete si zkratku vytvořit pomocí záznamu makra.

Důležité : 

 • Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Přístup k pásu karet pomocí klávesnice

Pokud nemáte s pásem karet zkušenosti, pomůžou vám informace v této části pochopit systém klávesových zkratek použitý pro pás karet. Pás karet je opatřen novými klávesovými zkratkami nazývanými popisy kláves, které se zobrazí po stisknutí klávesy Alt.

Popisy klávesových zkratek na pásu karet

Chcete-li zobrazit nějakou kartu na pásu karet, stiskněte klávesovou zkratku pro příslušnou kartu – například písmeno V pro kartu Vložení nebo E pro kartu Vzorce. Zobrazíte tak popisy klávesových zkratek pro tlačítka dané karty. Potom stiskněte klávesu pro požadované tlačítko.

Budou fungovat staré klávesové zkratky?

Klávesové zkratky s klávesou Ctrl v aplikaci Microsoft Excel 2013 nadále fungují. Například pomocí klávesové zkratky Ctrl+C se dá pořád kopírovat do schránky a pomocí Ctrl+V ze schránky vkládat.

Většina starých klávesových zkratek pro nabídky s klávesou Alt je také nadále funkčních. Musíte však znát celou klávesovou zkratku zpaměti – na obrazovce není žádná nápověda pro písmena, která je třeba stisknout. Zkuste například stisknout klávesu Alt a potom stisknout jednu ze starých kláves nabídky, jako je A (Úpravy), Z (Zobrazit), I (Vložit) atd. Zobrazí se místní okno s informacemi, že používáte přístupovou klávesu z dřívější verze systému Microsoft Office. Pokud si pamatujete úplnou posloupnost kláves, pokračujte a iniciujte příkaz. Jestliže posloupnost neznáte, stiskněte klávesu Esc a použijte popisy klávesových zkratek.

Klávesové zkratky v kombinaci s klávesou Ctrl

Klávesa

Popis

Ctrl+Page Down

Slouží k přepínání mezi oušky listu (zleva doprava).

Ctrl+Page Up

Slouží k přepínání mezi oušky listu (zprava doleva).

Ctrl+Shift+&

Slouží k přidání vnějšího ohraničení vybraných buněk.

Ctrl+Shift_

Slouží k odebrání vnějšího ohraničení vybraných buněk.

Ctrl+Shift+~

Slouží k použití obecného číselného formátu.

Ctrl+Shift+$

Slouží k použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena v závorkách).

Ctrl+Shift+%

Slouží k použití formátu procent bez desetinných míst.

Ctrl+Shift+^

Slouží k použití matematického číselného formátu se dvěma desetinnými místy.

Ctrl+Shift+#

Slouží k použití formátu data se dnem, měsícem a rokem.

Ctrl+Shift+@

Slouží k použití formátu času s hodinami a minutami a rozlišením údajů dop. a odp.

Ctrl+Shift+!

Slouží k použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (-) u záporných hodnot.

Ctrl+Shift+*

Slouží k výběru aktuální oblasti kolem aktivní buňky (oblast dat obklopená prázdnými řádky a sloupci).

V případě kontingenční tabulky je vybrána celá kontingenční tabulka.

Ctrl+Shift+:

Slouží k vložení aktuálního času.

Ctrl+Shift+"

Slouží ke kopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

Ctrl+Shift++ (plus)

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit pro vložení prázdných buněk.

Ctrl+- (minus)

Slouží k zobrazení dialogového okna Odstranit pro odstranění vybraných buněk.

Ctrl+;

Slouží k vložení aktuálního data.

Ctrl+,

Slouží k přepínání mezi zobrazením hodnot buněk a zobrazením vzorců na listu.

Ctrl+'

Slouží ke kopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

Ctrl+1

Slouží k zobrazení dialogového okna Formát buněk.

Ctrl+2

Slouží k použití nebo odebrání formátování tučným písmem.

Ctrl+3

Slouží k použití nebo odebrání formátování kurzívou.

Ctrl+4

Slouží k použití nebo odebrání formátu podtržení.

Ctrl+5

Slouží k použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí.

Ctrl+6

Slouží k přepínání mezi skrytím a zobrazením objektů.

Ctrl+8

Slouží k zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu.

Ctrl+9

Slouží ke skrytí vybraných řádků.

Ctrl+0

Slouží ke skrytí vybraných sloupců.

Ctrl+A

Slouží k výběru celého listu.

Pokud list obsahuje data, vybere se při stisknutí kombinace kláves Ctrl+A aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves Ctrl+A se vybere celý list.

Pokud je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, bude zobrazeno dialogové okno Argumenty funkce.

Jestliže je kurzor umístěný vpravo od názvu funkce ve vzorci, vloží se po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+A názvy argumentů a závorky.

Ctrl+B

Slouží k použití nebo odebrání formátování tučným písmem.

Ctrl+C

Slouží ke kopírování vybraných buněk.

Ctrl+D

Slouží ke kopírování obsahu a formátu horní buňky vybrané oblasti do buněk pod ní pomocí příkazu Vyplnit dolů.

Ctrl+E

Vyvolání Dynamického doplňování pro automatické rozpoznávání vzorů v sousedních sloupcích a vyplnění aktuálního sloupce

Ctrl+F

Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Najít.

Tuto kartu je možné zobrazit taky stisknutím kombinace kláves Shift+F5. Po stisknutí kombinace kláves Shift+F4 se zopakuje poslední akce Najít.

Po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+F se otevře dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybraná karta Písmo.

Ctrl+G

Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.

Toto dialogové okno lze zobrazit také stisknutím klávesy F5.

Ctrl+H

Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Nahradit.

Ctrl+I

Slouží k použití nebo odebrání formátování kurzívou.

Ctrl+K

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit hypertextový odkaz pro nové hypertextové odkazy nebo okna Upravit hypertextový odkaz pro vybrané existující hypertextové odkazy.

Ctrl+L

Slouží k zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku.

Ctrl+N

Slouží k vytvoření nového prázdného sešitu.

Ctrl+O

Slouží k zobrazení dialogového okna Otevřít pro otevření nebo nalezení souboru.

Po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+O budou vybrány všechny buňky obsahující komentáře.

Ctrl+P

Slouží k zobrazení karty Tisk v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+P se otevře dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybraná karta Písmo.

Ctrl+Q

Pro data zobrazí možnosti Rychlé analýzy, pokud existují buňky, které tato vybraná data obsahují.

Ctrl+R

Slouží ke kopírování obsahu a formátu levé buňky vybrané oblasti do buněk vpravo od ní pomocí příkazu Vyplnit vpravo.

Ctrl+S

Slouží k uložení aktivního souboru s jeho aktuálním názvem, umístěním a formátem souboru.

Ctrl+T

Slouží k zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku.

Ctrl+U

Slouží k použití nebo odebrání formátu podtržení.

Pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift+U je možné přepínat mezi rozbalením a sbalením řádku vzorců.

Ctrl+V

Slouží k vložení obsahu schránky na pozici kurzoru a nahrazení výběru. K dispozici je pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buňky.

Kombinace kláves Ctrl+Alt+V zobrazí dialogové okno Vložit jinak. Dostupné pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buněk na listu nebo v jiném programu.

Ctrl+W

Slouží k zavření okna vybraného sešitu.

Ctrl+X

Slouží k vyjmutí vybraných buněk.

Ctrl+Y

Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).

Ctrl+Z

Slouží k vrácení posledního příkazu zpět nebo odstranění naposledy zadané položky pomocí příkazu Zpět.

Tip : Z kombinací s klávesou Ctrl nejsou aktuálně přiřazené kombinace Ctrl+J a Ctrl+M.

Začátek stránky

Funkční klávesy

Klávesa

Popis

F1

Slouží k zobrazení podokna úloh Nápověda k aplikaci Excel.

Kombinace kláves Ctrl+F1 slouží k zobrazení nebo skrytí pásu karet.

Kombinace kláves Alt+F1 slouží k vytvoření vloženého grafu na základě dat v aktuální oblasti.

Kombinace kláves Alt+Shift+F1 slouží k vložení nového listu.

F2

Slouží k úpravě aktivní buňky a umístění kurzoru na konec obsahu buňky. Slouží také k přesunutí kurzoru do řádku vzorců, pokud jsou vypnuty úpravy v buňce.

Kombinace kláves Shift+F2 slouží k přidání nebo úpravě komentáře buňky.

Kombinace kláves Ctrl+F2 slouží k zobrazení oblasti náhledu tisku na kartě Tisk v zobrazení zobrazení Backstage.

F3

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit název. Tato možnost je dostupná, pouze pokud byly v sešitu definovány názvy (karta Vzorce, skupina Definované názvy, Definovat název).

Kombinace kláves Shift+F3 slouží k zobrazení dialogového okna Vložit funkci.

F4

Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).

Když je ve vzorci vybrán odkaz na buňku nebo rozsah, bude možné různé kombinace absolutních nebo relativních odkazů procházet pomocí klávesy F4.

Kombinace kláves Ctrl+F4 slouží k zavření okna vybraného sešitu.

Kombinace kláves Alt+F4 slouží k ukončení aplikace Excel.

F5

Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.

Kombinace kláves Ctrl+F5 slouží k obnovení velikosti okna vybraného sešitu.

F6

Slouží k přepínání mezi listem, pásem karet, podoknem úloh a ovládacími prvky lupy. V rozděleném listu (okno lze rozdělit pomocí příkazu Rozdělit okno, ke kterému získáte přístup tak, že kliknete na nabídku Zobrazit, přejdete na příkaz Spravovat toto okno a potom na příkaz Ukotvit příčky) slouží klávesa F6 k přepínání mezi podoknem úloh, oblastí pásu karet a podokny rozděleného listu.

Kombinace kláves Shift+F6 slouží k přepínání mezi listem, ovládacími prvky lupy, podoknem úloh a pásem karet.

Kombinace kláves Ctrl+F6 slouží přepnutí do dalšího okna sešitu v případě, že je otevřeno více oken sešitu.

F7

Slouží k zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti.

Kombinace kláves Ctrl+F7 slouží k provedení příkazu Přesunout u okna sešitu v případě, že není okno maximalizované. K přesunutí okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení přesunutí stiskněte klávesu Enter. Klávesou Esc akci zrušíte.

F8

Slouží k zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu. V rozšířeném režimu je na stavovém řádku zobrazen text Rozšířený výběr a výběr lze rozšířit pomocí kláves se šipkami.

Kombinace kláves Shift+F8 umožňuje přidat pomocí kláves se šipkami nesousedící buňku nebo oblast k výběru buněk.

Kombinace kláves Ctrl+F8 slouží k provedení příkazu Velikost (v systémové nabídce okna sešitu), pokud není okno sešitu maximalizované.

Kombinace kláves Alt+F8 slouží k zobrazení dialogového okna Makro pro vytvoření, spuštění, úpravu nebo odstranění makra.

F9

Slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech.

Kombinace kláves Shift+F9 slouží k přepočtu aktivního listu.

Kombinace kláves Ctrl+Alt+F9 slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, jestli se v nich od posledního přepočtu provedly změny.

Kombinace kláves Ctrl+Alt+Shift+F9 slouží k opakované kontrole závislých vzorců a následnému přepočtu všech buněk ve všech otevřených sešitech (včetně buněk, u kterých není nutné přepočet provést).

Kombinace kláves Ctrl+F9 slouží k minimalizaci okna sešitu na ikonu.

F10

Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazování tipů ke klávesovým zkratkám. (Stejného účinku dosáhnete stisknutím klávesy Alt.)

Kombinace kláves Shift+F10 slouží k zobrazení místní nabídky pro vybranou položku.

Kombinace kláves Alt+Shift+F10 slouží k zobrazení nabídky nebo zprávy pro tlačítko Kontrola chyb.

Kombinace kláves Ctrl+F10 slouží k maximalizaci nebo obnovení vybraného okna sešitu.

F11

Slouží k vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti na samostatném listu s grafem.

Kombinace kláves Shift+F11 slouží k vložení nového listu.

Kombinace kláves Alt+F11 slouží k otevření editoru jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, ve kterém je možné vytvořit makro pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Slouží k zobrazení dialogového okna Uložit jako.

Začátek stránky

Další užitečné klávesové zkratky

Klávesa

Popis

Alt

Slouží k zobrazení popisů kláves (nových klávesových zkratek) na pásu karet.

Například

Alt, O, L přepne list do zobrazení Rozložení stránky.

Alt, O, Í1 přepne list do zobrazení Normálně.

Alt, O, R přepne list do zobrazení Zobrazit konce stránek.

Klávesy se šipkami

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Kombinace kláves Ctrl+Šipka slouží k přesunutí k okraji aktuální Oblast dat na listu.

Kombinace kláves Shift+Šipka slouží k rozšíření výběru buněk o jednu buňku.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Šipka slouží k rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci či řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Klávesy Šipka vlevo nebo Šipka vpravo slouží k výběru karty vlevo nebo vpravo (pokud je vybraný pás karet). Pokud je otevřená nebo vybraná podnabídka, slouží tyto klávesy se šipkami k přechodu mezi hlavní nabídkou a podnabídkou. Pokud je vybraná karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci mezi tlačítky karty.

Klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru slouží k výběru dalšího nebo předchozího příkazu (pokud je otevřená nabídka nebo podnabídka). Pokud je vybraná karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci ve skupině karty směrem nahoru nebo dolů.

V dialogovém okně slouží klávesy se šipkami k pohybu mezi položkami otevřeného rozevíracího seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností.

Klávesa Šipka dolů nebo kombinace kláves Alt+Šipka nahoru slouží k otevření vybraného rozevíracího seznamu.

Backspace

Slouží k odstranění jednoho znaku vlevo v řádku vzorců.

Slouží také k vymazání obsahu aktivní buňky.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vlevo od kurzoru.

Delete

Slouží k vymazání obsahu buňky (dat a vzorců) z vybraných buněk, aniž by došlo k ovlivnění formátů buněk či komentářů.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vpravo od kurzoru.

End

Klávesou End se zapíná nebo vypíná režim konce. V tomto režimu se můžete stisknutím klávesy se šipkou přesunout na další neprázdnou buňku ve stejném sloupci nebo řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Po stisknutí klávesy se šipkou se automaticky vypne. Před stisknutím další klávesy se šipkou nezapomeňte klávesu End znovu stisknout. Když je režim konce zapnutý, je označený na stavovém řádku.

Pokud jsou buňky prázdné, přesunete se stisknutím klávesy End a po ní klávesy se šipkou na poslední buňku na řádku nebo ve sloupci.

Klávesa End slouží také k výběru posledního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves Ctrl+End slouží k přesunutí na poslední buňku na listu (buňka v nejspodnějším používaném řádku a zcela pravém používaném sloupci). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves Ctrl+End k přesunutí kurzoru na konec textu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+End slouží k rozšíření výběru buněk k poslední buňce na listu (pravý dolní roh). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves Ctrl+Shift+End k výběru celého textu v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce řádku. Na výšku řádku vzorců nemá tato akce vliv.

Enter

Slouží k dokončení zadání údajů do buňky z buňky nebo řádku vzorců a k výběru buňky pod ní (ve výchozím nastavení).

V datovém formuláři slouží k přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu.

Slouží k otevření vybrané nabídky (stisknutím klávesy F10 se aktivuje panel nabídek) nebo provedení akce vybraného příkazu.

V dialogovém okně slouží k provedení akce výchozího příkazového tlačítka (tlačítko s tučným obrysem, často tlačítko OK).

Kombinace kláves Alt+Enter slouží k zahájení nového řádku ve stejné buňce.

Kombinace kláves Ctrl+Enter slouží k vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním.

Kombinace kláves Shift+Enter slouží k dokončení zadání údajů do buňky a k výběru buňky nad ní.

Esc

Slouží ke zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců.

Slouží k zavření otevřené nabídky či podnabídky, dialogového okna nebo okna se zprávou.

Slouží k zavření režimu celé obrazovky, pokud je tento režim použitý, a obnoví normální režim obrazovky, ve kterém se zobrazí pás karet a stavový řádek.

Home

Slouží k přesunutí na začátek řádku na listu.

Slouží k přesunutí do buňky v levém horním rohu okna v případě, že je stisknuta klávesa Scroll Lock.

Slouží k výběru prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves Ctrl+Home slouží k přesunutí na začátek listu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Home slouží k rozšíření výběru buněk na začátek listu.

Page Down

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.

Kombinace kláves Alt+Page Down slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vpravo.

Kombinace kláves Ctrl+Page Down slouží k přesunutí na další list v sešitu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Page Down slouží k výběru aktuálního a dalšího listu v sešitu.

Page Up

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru.

Kombinace kláves Alt+Page Up slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vlevo.

Kombinace kláves Ctrl+Page Up slouží k přesunutí na předchozí list v sešitu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Page Up slouží k výběru aktuálního a předchozího listu v sešitu.

Mezerník

V dialogovém okně slouží k provedení akce vybraného tlačítka nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka.

Kombinace kláves Ctrl+Mezerník slouží k výběru celého sloupce na listu.

Kombinace kláves Shift+Mezerník slouží k výběru celého řádku na listu.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník slouží k výběru celého listu.

 • Pokud list obsahuje data, vybere se po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník se vybere aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník se vybere celý list.

 • Pokud je vybraný objekt, vyberou se po stisknutí kombinace kláves Ctrl+Shift+Mezerník všechny objekty na listu.

Kombinace kláves Alt+Mezerník slouží k zobrazení systémové nabídky okna aplikace Excel.

Tab

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku vpravo.

U zamknutého listu slouží k přesouvání mezi odemknutými buňkami.

V dialogovém okně slouží k přesunutí k další možnosti nebo skupině možností.

Kombinace kláves Shift+Tab slouží k přesunutí k předchozí buňce listu nebo předchozí možnosti dialogového okna.

Kombinace kláves Ctrl+Tab slouží k přesunutí na další kartu dialogového okna.

Kombinace kláves Ctrl+Shift+Tab slouží k přesunutí na předchozí kartu dialogového okna.

Začátek stránky

Tento článek popisuje klávesové zkratky, funkční klávesy a některé další často používané klávesové zkratky pro Excel 2010. Zahrnuje klávesové zkratky, které můžete použít pro přístup k pásu karet.

Poznámka : Pokud používáte Microsoft Excel Starter 2010, mějte na paměti, že Excel Starter 2010 některé funkce uvedené pro Excel nepodporuje.

Tip : Pokud chcete mít tyto reference k dispozici při práci, můžete si toto téma vytisknout. Pokud toto téma chcete vytisknout, stiskněte CTRL+P.

Poznámka : Pokud akce, kterou často používáte, nemá klávesovou zkratku, můžete si zkratku vytvořit pomocí záznamu makra.

Důležité : 

 • Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Přístup k pásu karet pomocí klávesnice

Pokud nemáte s pásem karet zkušenosti, pomůžou vám informace v této části pochopit systém klávesových zkratek použitý pro pás karet. Pás karet je opatřen novými klávesovými zkratkami nazývanými popisy kláves, které se zobrazí po stisknutí klávesy Alt.

Popisy klávesových zkratek na pásu karet

Chcete-li zobrazit nějakou kartu na pásu karet, stiskněte klávesovou zkratku pro příslušnou kartu – například písmeno V pro kartu Vložení nebo E pro kartu Vzorce. Zobrazíte tak popisy klávesových zkratek pro tlačítka dané karty. Potom stiskněte klávesu pro požadované tlačítko.

Budou fungovat staré klávesové zkratky?

Klávesové zkratky s klávesou CTRL v Excelu 2010 nadále fungují. Například pomocí klávesové zkratky CTRL+C se dá pořád kopírovat do schránky a pomocí CTRL+V ze schránky vkládat.

Většina starých klávesových zkratek pro nabídky s klávesou ALT je také nadále funkčních. Musíte však znát celou klávesovou zkratku zpaměti – na obrazovce není žádná nápověda pro písmena, která se musí stisknout. Zkuste například stisknout klávesu ALT a potom stisknout jednu ze starých kláves nabídky, jako je A (Úpravy), Z (Zobrazit), I (Vložit) atd. Zobrazí se místní okno s informacemi, že používáte přístupovou klávesu z dřívější verze Microsoft Office. Pokud si pamatujete úplnou posloupnost kláves, pokračujte a aktivujte příkaz. Jestliže posloupnost neznáte, stiskněte klávesu ESC a použijte popisy klávesových zkratek.

Klávesové zkratky v kombinaci s klávesou CTRL

Tip :  Stažení nebo tisk Stručné referenční karty: Klávesové zkratky s klávesou CTRL. (PDF)

Klávesa

Popis

CTRL+PgUp

Slouží k přepínání mezi oušky listu (zleva doprava).

CTRL+Page Down

Slouží k přepínání mezi oušky listu (zprava doleva).

CTRL+SHIFT+(

Zobrazí všechny skryté řádky v rámci výběru.

CTRL+SHIFT+&

Slouží k přidání vnějšího ohraničení vybraných buněk.

CTRL+SHIFT_

Slouží k odebrání vnějšího ohraničení vybraných buněk.

CTRL+SHIFT+~

Slouží k použití obecného číselného formátu.

CTRL+SHIFT+$

Slouží k použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena v závorkách).

CTRL+SHIFT+%

Slouží k použití formátu procent bez desetinných míst.

CTRL+SHIFT+^

Slouží k použití matematického číselného formátu se dvěma desetinnými místy.

CTRL+SHIFT+#

Slouží k použití formátu data se dnem, měsícem a rokem.

CTRL+SHIFT+@

Slouží k použití formátu času s hodinami a minutami a rozlišením údajů dop. a odp.

CTRL+SHIFT+!

Slouží k použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (-) u záporných hodnot.

CTRL+SHIFT+*

Slouží k výběru aktuální oblasti kolem aktivní buňky (oblast dat obklopená prázdnými řádky a sloupci).

V případě kontingenční tabulky je vybrána celá kontingenční tabulka.

CTRL+SHIFT+:

Slouží k vložení aktuálního času.

CTRL+SHIFT+"

Slouží ke kopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit pro vložení prázdných buněk.

CTRL+Minus (-)

Slouží k zobrazení dialogového okna Odstranit pro odstranění vybraných buněk.

CTRL+;

Slouží k vložení aktuálního data.

CTRL+`

Slouží k přepínání mezi zobrazením hodnot buněk a zobrazením vzorců na listu.

CTRL+' (apostrof)

Slouží ke kopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

CTRL+1

Slouží k zobrazení dialogového okna Formát buněk.

CTRL+2

Slouží k použití nebo odebrání formátování tučným písmem.

CTRL+3

Slouží k použití nebo odebrání formátování kurzívou.

CTRL+4

Slouží k použití nebo odebrání formátu podtržení.

CTRL+SHIFT+5

Slouží k použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí.

CTRL+6

Slouží k přepínání mezi skrytím a zobrazením objektů.

CTRL+8

Slouží k zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu.

CTRL+9

Slouží ke skrytí vybraných řádků.

CTRL+0

Slouží ke skrytí vybraných sloupců.

CTRL+A

Slouží k výběru celého listu.

Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

Pokud je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, bude zobrazeno dialogové okno Argumenty funkce.

Pokud je kurzor umístěný vpravo od názvu funkce ve vzorci, vloží se po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+A názvy argumentů a závorky.

CTRL+B

Slouží k použití nebo odebrání formátování tučným písmem.

CTRL+C

Slouží ke kopírování vybraných buněk.

CTRL+D

Slouží ke kopírování obsahu a formátu horní buňky vybrané oblasti do buněk pod ní pomocí příkazu Vyplnit dolů.

CTRL+F

Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Najít.

Tuto kartu je možné zobrazit taky stisknutím kombinace kláves SHIFT+F5. Po stisknutí kombinace kláves SHIFT+F4 se zopakuje poslední akce Najít.

Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT++F se otevře dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybraná karta Písmo.

CTRL+G

Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.

Toto dialogové okno lze zobrazit také stisknutím klávesy F5.

CTRL+H

Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Nahradit.

CTRL+I

Slouží k použití nebo odebrání formátování kurzívou.

CTRL+K

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit hypertextový odkaz pro nové hypertextové odkazy nebo okna Upravit hypertextový odkaz pro vybrané existující hypertextové odkazy.

CTRL+L

Slouží k zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku.

CTRL+N

Slouží k vytvoření nového prázdného sešitu.

CTRL+O

Slouží k zobrazení dialogového okna Otevřít pro otevření nebo nalezení souboru.

Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+O se vyberou všechny buňky obsahující komentáře.

CTRL+P

Slouží k zobrazení karty Tisk v zobrazení Microsoft Office Backstage.

Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+P se otevře dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybraná karta Písmo.

CTRL+R

Slouží ke kopírování obsahu a formátu levé buňky vybrané oblasti do buněk vpravo od ní pomocí příkazu Vyplnit vpravo.

CTRL+S

Slouží k uložení aktivního souboru s jeho aktuálním názvem, umístěním a formátem souboru.

CTRL+T

Slouží k zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku.

CTRL+U

Slouží k použití nebo odebrání formátu podtržení.

Pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+U je možné přepínat mezi rozbalením a sbalením řádku vzorců.

CTRL+V

Slouží k vložení obsahu schránky na pozici kurzoru a nahrazení výběru. K dispozici je pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buňky.

Kombinace kláves CTRL+ALT+V zobrazí dialogové okno Vložit jinak. Je dostupná jenom po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buněk na listu nebo v jiném programu.

CTRL+W

Slouží k zavření okna vybraného sešitu.

CTRL+X

Slouží k vyjmutí vybraných buněk.

CTRL+Y

Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).

CTRL+Z

Slouží k vrácení posledního příkazu zpět nebo odstranění naposledy zadané položky pomocí příkazu Zpět.

Tip : Z kombinací s klávesou CTRL nejsou aktuálně přiřazené kombinace CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M a CTRL+Q.

Začátek stránky

Funkční klávesy

Tip :  Stažení nebo tisk Stručné referenční karty: Klávesové zkratky – funkční klávesy. (PDF)

Klávesa

Popis

F1

Slouží k zobrazení podokna úloh Nápověda k aplikaci Excel.

Kombinace kláves CTRL+F1 slouží k zobrazení nebo skrytí pásu karet.

Kombinace kláves ALT+F1 slouží k vytvoření vloženého grafu na základě dat v aktuální oblasti.

Kombinace kláves ALT+SHIFT+F1 slouží k vložení nového listu.

F2

Slouží k úpravě aktivní buňky a umístění kurzoru na konec obsahu buňky. Slouží také k přesunutí kurzoru do řádku vzorců, pokud jsou vypnuty úpravy v buňce.

Kombinace kláves SHIFT+F2 slouží k přidání nebo úpravě komentáře buňky.

Kombinace kláves CTRL+F2 slouží k zobrazení oblasti náhledu tisku na kartě Tisk v zobrazení zobrazení Backstage.

F3

Zobrazí dialogové okno Vložit název. Tato klávesa je dostupná, pouze pokud v sešitu existují názvy.

Kombinace kláves SHIFT+F3 slouží k zobrazení dialogového okna Vložit funkci.

F4

Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).

Když je ve vzorci vybrán odkaz na buňku nebo rozsah, bude možné různé kombinace absolutních nebo relativních odkazů procházet pomocí klávesy F4.

Kombinace kláves CTRL+F4 slouží k zavření okna vybraného sešitu.

Kombinace kláves ALT+F4 ukončí Excel.

F5

Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.

Kombinace kláves CTRL+F5 slouží k obnovení velikosti okna vybraného sešitu.

F6

Slouží k přepínání mezi listem, pásem karet, podoknem úloh a ovládacími prvky lupy. V rozděleném listu (okno lze rozdělit pomocí příkazu Rozdělit okno, ke kterému získáte přístup tak, že kliknete na nabídku Zobrazit, přejdete na příkaz Spravovat toto okno a potom na příkaz Ukotvit příčky) slouží klávesa F6 k přepínání mezi podoknem úloh, oblastí pásu karet a podokny rozděleného listu.

Kombinace kláves SHIFT+F6 slouží k přepínání mezi listem, ovládacími prvky lupy, podoknem úloh a pásem karet.

Kombinace kláves CTRL+F6 slouží přepnutí do dalšího okna sešitu v případě, že je otevřených víc oken sešitu.

F7

Slouží k zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti.

Kombinace kláves CTRL+F7 slouží k provedení příkazu Přesunout u okna sešitu v případě, že není okno maximalizované. K přesunutí okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení přesunutí stiskněte klávesu ENTER. Klávesou ESC akci zrušíte.

F8

Slouží k zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu. V rozšířeném režimu je na stavovém řádku zobrazen text Rozšířený výběr a výběr lze rozšířit pomocí kláves se šipkami.

Kombinace kláves SHIFT+F8 umožňuje přidat pomocí kláves se šipkami nesousedící buňku nebo oblast k výběru buněk.

Kombinace kláves CTRL+F8 slouží k provedení příkazu Velikost (v systémové nabídce okna sešitu), pokud není okno sešitu maximalizované.

Kombinace kláves ALT+F8 slouží k zobrazení dialogového okna Makro pro vytvoření, spuštění, úpravu nebo odstranění makra.

F9

Slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech.

Kombinace kláves SHIFT+F9 slouží k přepočtu aktivního listu.

Kombinace kláves CTRL+ALT+F9 slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, jestli se v nich od posledního přepočtu provedly změny.

Kombinace kláves CTRL+ALT+SHIFT+F9 slouží k opakované kontrole závislých vzorců a následnému přepočtu všech buněk ve všech otevřených sešitech (včetně buněk, u kterých není nutné přepočet provést).

Kombinace kláves CTRL+F9 slouží k minimalizaci okna sešitu na ikonu.

F10

Slouží k zapnutí nebo vypnutí zobrazování popisů kláves. (Stejného účinku dosáhnete stisknutím klávesy ALT.)

Kombinace kláves SHIFT+F10 slouží k zobrazení místní nabídky pro vybranou položku.

Kombinace kláves ALT+SHIFT+F10 slouží k zobrazení nabídky nebo zprávy pro tlačítko Kontrola chyb.

Kombinace kláves CTRL+F10 slouží k maximalizaci nebo obnovení vybraného okna sešitu.

F11

Slouží k vytvoření grafu na základě dat v aktuální oblasti na samostatném listu s grafem.

Kombinace kláves SHIFT+F11 slouží k vložení nového listu.

Kombinace kláves ALT+F11 slouží k otevření editoru jazyka Microsoft Visual Basic For Applications, ve kterém je možné vytvořit makro pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Slouží k zobrazení dialogového okna Uložit jako.

Začátek stránky

Další užitečné klávesové zkratky

Poznámka :  Stažení nebo tisk Stručné referenční karty: Klávesové zkratky – různé. (PDF)

Klávesa

Popis

ALT

Slouží k zobrazení popisů kláves (nových klávesových zkratek) na pásu karet.

Například

ALT, O, L přepne list do zobrazení Rozložení stránky.

ALT, O, Í1 přepne list do zobrazení Normálně.

ALT, O, R přepne list do zobrazení Zobrazit konce stránek.

KLÁVESY SE ŠIPKAMI

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Kombinace kláves CTRL+ŠIPKA slouží k přesunutí k okraji aktuální Oblast dat na listu.

Kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA slouží k rozšíření výběru buněk o jednu buňku.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA slouží k rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci či řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Klávesy ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO slouží k výběru karty vlevo nebo vpravo (pokud je vybraný pás karet). Pokud je otevřená nebo vybraná podnabídka, slouží tyto klávesy se šipkami k přechodu mezi hlavní nabídkou a podnabídkou. Jestliže je vybraná karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci mezi tlačítky karty.

Klávesy ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU slouží k výběru dalšího nebo předchozího příkazu (pokud je otevřená nabídka nebo podnabídka). Jestliže je vybraná karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci ve skupině karty směrem nahoru nebo dolů.

V dialogovém okně slouží klávesy se šipkami k pohybu mezi položkami otevřeného rozevíracího seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností.

Klávesa ŠIPKA DOLŮ nebo kombinace kláves ALT+ŠIPKA NAHORU slouží k otevření vybraného rozevíracího seznamu.

BACKSPACE

Slouží k odstranění jednoho znaku vlevo v řádku vzorců.

Slouží také k vymazání obsahu aktivní buňky.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vlevo od kurzoru.

DELETE

Slouží k vymazání obsahu buňky (dat a vzorců) z vybraných buněk, aniž by došlo k ovlivnění formátů buněk či komentářů.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vpravo od kurzoru.

END

Klávesou END zapnete režim ukončení. V režimu ukončení můžete klávesami se šipkou přejít na další neprázdnou buňku ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňka. Pokud jsou buňky prázdné, přesunete se stisknutím klávesy END a po ní klávesy se šipkou na poslední buňku na řádku nebo ve sloupci.

Klávesa END slouží také k výběru posledního příkazu nabídky v případě, že je zobrazená nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves CTRL+END slouží k přesunutí na poslední buňku na listu (buňka v nejspodnějším používaném řádku a zcela pravém používaném sloupci). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves CTRL+END k přesunutí kurzoru na konec textu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+END slouží k rozšíření výběru buněk k poslední buňce na listu (pravý dolní roh). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves CTRL+SHIFT+END k výběru celého textu v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce řádku. Na výšku řádku vzorců nemá tato akce vliv.

ENTER

Slouží k dokončení zadání údajů do buňky z buňky nebo řádku vzorců a k výběru buňky pod ní (ve výchozím nastavení).

V datovém formuláři slouží k přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu.

Slouží k otevření vybrané nabídky (stisknutím klávesy F10 se aktivuje panel nabídek) nebo provedení akce vybraného příkazu.

V dialogovém okně slouží k provedení akce výchozího příkazového tlačítka (tlačítko s tučným obrysem, často tlačítko OK).

Kombinace kláves ALT+ENTER slouží k zahájení nového řádku ve stejné buňce.

Kombinace kláves CTRL+ENTER slouží k vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním.

Kombinace kláves SHIFT+ENTER slouží k dokončení zadání údajů do buňky a k výběru buňky nad ní.

ESC

Slouží ke zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců.

Slouží k zavření otevřené nabídky či podnabídky, dialogového okna nebo okna se zprávou.

Slouží k zavření režimu celé obrazovky, pokud je tento režim použitý, a obnoví normální režim obrazovky, ve kterém se zobrazí pás karet a stavový řádek.

HOME

Slouží k přesunutí na začátek řádku na listu.

Slouží k přesunutí do buňky v levém horním rohu okna při stisknutí klávesy SCROLL LOCK.

Slouží k výběru prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves CTRL+HOME slouží k přesunutí na začátek listu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME slouží k rozšíření výběru buněk na začátek listu.

PAGE DOWN

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.

Kombinace kláves ALT+PAGE DOWN slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vpravo.

Kombinace kláves CTRL+PAGE DOWN slouží k přesunutí na další list v sešitu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+PAGE DOWN slouží k výběru aktuálního a dalšího listu v sešitu.

PAGE UP

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru.

Kombinace kláves ALT+PAGE UP slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vlevo.

Kombinace kláves CTRL+PAGE UP slouží k přesunutí na předchozí list v sešitu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+PAGE UP slouží k výběru aktuálního a předchozího listu v sešitu.

MEZERNÍK

V dialogovém okně slouží k provedení akce vybraného tlačítka nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka.

Kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK slouží k výběru celého sloupce na listu.

Kombinace kláves SHIFT+MEZERNÍK slouží k výběru celého řádku na listu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK slouží k výběru celého listu.

 • Pokud list obsahuje data, vybere se po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK se vybere aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK se vybere celý list.

 • Pokud je vybraný objekt, vyberou se po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK všechny objekty na listu.

Kombinace kláves ALT+MEZERNÍK slouží k zobrazení systémové nabídky okna Excelu.

TABULÁTOR

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku vpravo.

U zamknutého listu slouží k přesouvání mezi odemknutými buňkami.

V dialogovém okně slouží k přesunutí k další možnosti nebo skupině možností.

Kombinace kláves SHIFT+TAB slouží k přesunutí k předchozí buňce listu nebo předchozí možnosti dialogového okna.

Kombinace kláves CTRL+TAB slouží k přesunutí na další kartu dialogového okna.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+TAB slouží k přesunutí na předchozí kartu dialogového okna.

Tento článek popisuje klávesové zkratky, funkční klávesy a některé další často používané klávesové zkratky pro Excel 2007. Zahrnuje klávesové zkratky, které můžete použít pro přístup k pásu karet.

Tip : Pokud chcete mít tyto reference k dispozici při práci, můžete si toto téma vytisknout. Pokud toto téma chcete vytisknout, stiskněte CTRL+P.

Poznámka : Pokud akce, kterou často používáte, nemá klávesovou zkratku, můžete si zkratku vytvořit pomocí záznamu makra.

Důležité : 

 • Tyto klávesové zkratky odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy v jiných jazykových rozloženích nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Klávesové zkratky v kombinaci s klávesou CTRL

Klávesa

Popis

CTRL+PgUp

Slouží k přepínání mezi oušky listu (zleva doprava).

CTRL+Page Down

Slouží k přepínání mezi oušky listu (zprava doleva).

CTRL+SHIFT+(

Zobrazí všechny skryté řádky v rámci výběru.

CTRL+SHIFT+)

Zobrazí všechny skryté sloupce v rámci výběru.

CTRL+SHIFT+&

Slouží k přidání vnějšího ohraničení vybraných buněk.

CTRL+SHIFT_

Slouží k odebrání vnějšího ohraničení vybraných buněk.

CTRL+SHIFT+~

Slouží k použití obecného číselného formátu.

CTRL+SHIFT+$

Slouží k použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena v závorkách).

CTRL+SHIFT+%

Slouží k použití formátu procent bez desetinných míst.

CTRL+SHIFT+^

Slouží k použití exponenciálního číselného formátu se dvěma desetinnými místy.

CTRL+SHIFT+#

Slouží k použití formátu data se dnem, měsícem a rokem.

CTRL+SHIFT+@

Slouží k použití formátu času s hodinami a minutami a rozlišením údajů dop. a odp.

CTRL+SHIFT+!

Slouží k použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (-) u záporných hodnot.

CTRL+SHIFT+*

Slouží k výběru aktuální oblasti kolem aktivní buňky (oblast dat obklopená prázdnými řádky a sloupci).

V případě kontingenční tabulky je vybrána celá kontingenční tabulka.

CTRL+SHIFT+:

Slouží k vložení aktuálního času.

CTRL+SHIFT+"

Slouží ke kopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

CTRL+SHIFT+Plus (+)

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit pro vložení prázdných buněk.

CTRL+Minus (-)

Slouží k zobrazení dialogového okna Odstranit pro odstranění vybraných buněk.

CTRL+;

Slouží k vložení aktuálního data.

CTRL+`

Slouží k přepínání mezi zobrazením hodnot buněk a zobrazením vzorců na listu.

CTRL+' (apostrof)

Slouží ke kopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců.

CTRL+1

Slouží k zobrazení dialogového okna Formát buněk.

CTRL+2

Slouží k použití nebo odebrání formátování tučným písmem.

CTRL+3

Slouží k použití nebo odebrání formátování kurzívou.

CTRL+4

Slouží k použití nebo odebrání formátu podtržení.

CTRL+SHIFT+5

Slouží k použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí.

CTRL+6

Slouží k přepínání mezi skrytím objektů, zobrazením objektů a zobrazením zástupných symbolů objektů.

CTRL+8

Slouží k zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu.

CTRL+9

Slouží ke skrytí vybraných řádků.

CTRL+0

Slouží ke skrytí vybraných sloupců.

CTRL+A

Slouží k výběru celého listu.

Pokud list obsahuje data, vybere se po stisknutí kombinace kláves CTRL+A aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves CTRL+A se vybere aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves CTRL+A se vybere celý list.

Pokud je kurzor umístěn vpravo od názvu funkce ve vzorci, bude zobrazeno dialogové okno Argumenty funkce.

Pokud je kurzor umístěný vpravo od názvu funkce ve vzorci, vloží se po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+A názvy argumentů a závorky.

CTRL+B

Slouží k použití nebo odebrání formátování tučným písmem.

CTRL+C

Slouží ke kopírování vybraných buněk.

Po stisknutí kombinace kláves CTRL+C dvakrát za sebou se zobrazí schránka.

CTRL+D

Slouží ke kopírování obsahu a formátu horní buňky vybrané oblasti do buněk pod ní pomocí příkazu Vyplnit dolů.

CTRL+F

Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Najít.

Tuto kartu je možné zobrazit taky stisknutím kombinace kláves SHIFT+F5. Po stisknutí kombinace kláves SHIFT+F4 se zopakuje poslední akce Najít.

Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT++F se otevře dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybraná karta Písmo.

CTRL+G

Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.

Toto dialogové okno lze zobrazit také stisknutím klávesy F5.

CTRL+H

Slouží k zobrazení dialogového okna Najít a nahradit, ve kterém bude vybrána karta Nahradit.

CTRL+I

Slouží k použití nebo odebrání formátování kurzívou.

CTRL+K

Slouží k zobrazení dialogového okna Vložit hypertextový odkaz pro nové hypertextové odkazy nebo okna Upravit hypertextový odkaz pro vybrané existující hypertextové odkazy.

CTRL+N

Slouží k vytvoření nového prázdného sešitu.

CTRL+O

Slouží k zobrazení dialogového okna Otevřít pro otevření nebo nalezení souboru.

Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+O se vyberou všechny buňky obsahující komentáře.

CTRL+P

Slouží k zobrazení dialogového okna Tisk.

Po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+P se otevře dialogové okno Formát buněk, ve kterém bude vybraná karta Písmo.

CTRL+R

Slouží ke kopírování obsahu a formátu levé buňky vybrané oblasti do buněk vpravo od ní pomocí příkazu Vyplnit vpravo.

CTRL+S

Slouží k uložení aktivního souboru s jeho aktuálním názvem, umístěním a formátem souboru.

CTRL+T

Slouží k zobrazení dialogového okna Vytvořit tabulku.

CTRL+U

Slouží k použití nebo odebrání formátu podtržení.

Pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+U je možné přepínat mezi rozbalením a sbalením řádku vzorců.

CTRL+V

Slouží k vložení obsahu schránky na pozici kurzoru a nahrazení výběru. K dispozici je pouze po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buňky.

Kombinace kláves CTRL+ALT+V zobrazí dialogové okno Vložit jinak. Je dostupná jenom po vyjmutí nebo zkopírování objektu, textu nebo obsahu buněk na listu nebo v jiném programu.

CTRL+W

Slouží k zavření okna vybraného sešitu.

CTRL+X

Slouží k vyjmutí vybraných buněk.

CTRL+Y

Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).

CTRL+Z

Slouží k vrácení posledního příkazu zpět nebo odstranění naposledy zadané položky pomocí příkazu Zpět.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+Z používá příkaz Zpět a Znovu k vrácení nebo zopakování poslední automatické opravy v případě, že jsou zobrazené inteligentní značky automatické opravy.

Začátek stránky

Funkční klávesy

Klávesa

Popis

F1

Zobrazí podokno úloh nápovědy pro Microsoft Office Excel.

Kombinace kláves CTRL+F1 slouží k zobrazení nebo skrytí pásu karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office

Kombinace kláves ALT+F1 slouží k vytvoření grafu dat v aktuální oblasti.

Kombinace kláves ALT+SHIFT+F1 slouží k vložení nového listu.

F2

Slouží k úpravě aktivní buňky a umístění kurzoru na konec obsahu buňky. Slouží také k přesunutí kurzoru do řádku vzorců, pokud jsou vypnuty úpravy v buňce.

Kombinace kláves SHIFT+F2 slouží k přidání nebo úpravě komentáře buňky.

Kombinace kláves CTRL+F2 zobrazí okno Náhled tisku.

F3

Zobrazí dialogové okno Vložit název.

Kombinace kláves SHIFT+F3 slouží k zobrazení dialogového okna Vložit funkci.

F4

Slouží k opakování posledního příkazu nebo akce (pokud je to možné).

Když je ve vzorci vybrán odkaz na buňku nebo rozsah, bude možné různé kombinace absolutních nebo relativních odkazů procházet pomocí klávesy F4.

Kombinace kláves CTRL+F4 slouží k zavření okna vybraného sešitu.

F5

Slouží k zobrazení dialogového okna Přejít na.

Kombinace kláves CTRL+F5 slouží k obnovení velikosti okna vybraného sešitu.

F6

Slouží k přepínání mezi listem, pásem karet, podoknem úloh a ovládacími prvky lupy. V rozděleném listu (okno lze rozdělit pomocí příkazu Rozdělit okno, ke kterému získáte přístup tak, že kliknete na nabídku Zobrazit, přejdete na příkaz Spravovat toto okno a potom na příkaz Ukotvit příčky) slouží klávesa F6 k přepínání mezi podoknem úloh, oblastí pásu karet a podokny rozděleného listu.

Kombinace kláves SHIFT+F6 slouží k přepínání mezi listem, ovládacími prvky lupy, podoknem úloh a pásem karet.

Kombinace kláves CTRL+F6 slouží přepnutí do dalšího okna sešitu v případě, že je otevřených víc oken sešitu.

F7

Slouží k zobrazení dialogového okna Pravopis pro kontrolu pravopisu v aktivním listu nebo ve vybrané oblasti.

Kombinace kláves CTRL+F7 slouží k provedení příkazu Přesunout u okna sešitu v případě, že není okno maximalizované. K přesunutí okna použijte klávesy se šipkami a po dokončení přesunutí stiskněte klávesu ENTER. Klávesou ESC akci zrušíte.

F8

Slouží k zapnutí nebo vypnutí rozšířeného režimu. V rozšířeném režimu je na stavovém řádku zobrazen text Rozšířený výběr a výběr lze rozšířit pomocí kláves se šipkami.

Kombinace kláves SHIFT+F8 umožňuje přidat pomocí kláves se šipkami nesousedící buňku nebo oblast k výběru buněk.

Kombinace kláves CTRL+F8 slouží k provedení příkazu Velikost (v systémové nabídce okna sešitu), pokud není okno sešitu maximalizované.

Kombinace kláves ALT+F8 slouží k zobrazení dialogového okna Makro pro vytvoření, spuštění, úpravu nebo odstranění makra.

F9

Slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech.

Kombinace kláves SHIFT+F9 slouží k přepočtu aktivního listu.

Kombinace kláves CTRL+ALT+F9 slouží k přepočtu všech listů ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, jestli se v nich od posledního přepočtu provedly změny.

Kombinace kláves CTRL+ALT+SHIFT+F9 slouží k opakované kontrole závislých vzorců a následnému přepočtu všech buněk ve všech otevřených sešitech (včetně buněk, u kterých není nutné přepočet provést).

Kombinace kláves CTRL+F9 slouží k minimalizaci okna sešitu na ikonu.

F10

Zapne nebo vypne popis kláves.

Kombinace kláves SHIFT+F10 slouží k zobrazení místní nabídky pro vybranou položku.

Kombinace kláves ALT+SHIFT+F10 slouží k zobrazení nabídky nebo zprávy pro inteligentní značku. Pokud existuje více inteligentních značek, přepne na další inteligentní značku a zobrazí její nabídku nebo zprávu.

Kombinace kláves CTRL+F10 slouží k maximalizaci nebo obnovení vybraného okna sešitu.

F11

Slouží k vytvoření grafu dat v aktuální oblasti.

Kombinace kláves SHIFT+F11 slouží k vložení nového listu.

Kombinace kláves Alt+F11 slouží k otevření Microsoft Visual Basic Editoru, ve kterém je možné vytvořit makro pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Slouží k zobrazení dialogového okna Uložit jako.

Začátek stránky

Další užitečné klávesové zkratky

Klávesa

Popis

KLÁVESY SE ŠIPKAMI

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Kombinace kláves CTRL+ŠIPKA slouží k přesunutí k okraji aktuální Oblast dat na listu.

Kombinace kláves SHIFT+ŠIPKA slouží k rozšíření výběru buněk o jednu buňku.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA slouží k rozšíření výběru buněk k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci či řádku, ve kterém se nachází aktivní buňka. Pokud je další buňka prázdná, slouží k rozšíření výběru k další neprázdné buňce.

Klávesy ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO slouží k výběru karty vlevo nebo vpravo (pokud je vybraný pás karet). Pokud je otevřená nebo vybraná podnabídka, slouží tyto klávesy se šipkami k přechodu mezi hlavní nabídkou a podnabídkou. Jestliže je vybraná karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci mezi tlačítky karty.

Klávesy ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU slouží k výběru dalšího nebo předchozího příkazu (pokud je otevřená nabídka nebo podnabídka). Jestliže je vybraná karta na pásu karet, slouží tyto klávesy k navigaci ve skupině karty směrem nahoru nebo dolů.

V dialogovém okně slouží klávesy se šipkami k pohybu mezi položkami otevřeného rozevíracího seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností.

Klávesa ŠIPKA DOLŮ nebo kombinace kláves ALT+ŠIPKA NAHORU slouží k otevření vybraného rozevíracího seznamu.

BACKSPACE

Slouží k odstranění jednoho znaku vlevo v řádku vzorců.

Slouží také k vymazání obsahu aktivní buňky.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vlevo od kurzoru.

DELETE

Slouží k vymazání obsahu buňky (dat a vzorců) z vybraných buněk, aniž by došlo k ovlivnění formátů buněk či komentářů.

V režimu úprav buňky slouží k odstranění znaku vpravo od kurzoru.

END

Slouží k přesunutí do buňky v pravém dolním rohu okna v případě, že je stisknutá klávesa SCROLL LOCK.

Slouží také k výběru posledního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves CTRL+END slouží k přesunutí na poslední buňku na listu (buňka v nejspodnějším používaném řádku a zcela pravém používaném sloupci). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves CTRL+END k přesunutí kurzoru na konec textu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+END slouží k rozšíření výběru buněk k poslední buňce na listu (pravý dolní roh). Pokud je kurzor v řádku vzorců, slouží kombinace kláves CTRL+SHIFT+END k výběru celého textu v řádku vzorců od pozice kurzoru do konce řádku. Na výšku řádku vzorců nemá tato akce vliv.

ENTER

Slouží k dokončení zadání údajů do buňky z buňky nebo řádku vzorců a k výběru buňky pod ní (ve výchozím nastavení).

V datovém formuláři slouží k přesunutí k prvnímu poli dalšího záznamu.

Slouží k otevření vybrané nabídky (stisknutím klávesy F10 se aktivuje panel nabídek) nebo provedení akce vybraného příkazu.

V dialogovém okně slouží k provedení akce výchozího příkazového tlačítka (tlačítko s tučným obrysem, často tlačítko OK).

Kombinace kláves ALT+ENTER slouží k zahájení nového řádku ve stejné buňce.

Kombinace kláves CTRL+ENTER slouží k vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním.

Kombinace kláves SHIFT+ENTER slouží k dokončení zadání údajů do buňky a k výběru buňky nad ní.

ESC

Slouží ke zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců.

Slouží k zavření otevřené nabídky či podnabídky, dialogového okna nebo okna se zprávou.

Slouží k zavření režimu celé obrazovky, pokud je tento režim použitý, a obnoví normální režim obrazovky, ve kterém se zobrazí pás karet a stavový řádek.

HOME

Slouží k přesunutí na začátek řádku na listu.

Slouží k přesunutí do buňky v levém horním rohu okna při stisknutí klávesy SCROLL LOCK.

Slouží k výběru prvního příkazu nabídky v případě, že je zobrazena nabídka či podnabídka.

Kombinace kláves CTRL+HOME slouží k přesunutí na začátek listu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME slouží k rozšíření výběru buněk na začátek listu.

PAGE DOWN

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku dolů.

Kombinace kláves ALT+PAGE DOWN slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vpravo.

Kombinace kláves CTRL+PAGE DOWN slouží k přesunutí na další list v sešitu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+PAGE DOWN slouží k výběru aktuálního a dalšího listu v sešitu.

PAGE UP

Slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku nahoru.

Kombinace kláves ALT+PAGE UP slouží k přesunutí na listu o jednu obrazovku vlevo.

Kombinace kláves CTRL+PAGE UP slouží k přesunutí na předchozí list v sešitu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+PAGE UP slouží k výběru aktuálního a předchozího listu v sešitu.

MEZERNÍK

V dialogovém okně slouží k provedení akce vybraného tlačítka nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka.

Kombinace kláves CTRL+MEZERNÍK slouží k výběru celého sloupce na listu.

Kombinace kláves SHIFT+MEZERNÍK slouží k výběru celého řádku na listu.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK slouží k výběru celého listu.

 • Pokud list obsahuje data, vybere se po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK aktuální oblast. Po druhém stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK se vybere aktuální oblast a její souhrnné řádky. Po třetím stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK se vybere celý list.

 • Pokud je vybraný objekt, vyberou se po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+MEZERNÍK všechny objekty na listu.

Kombinace kláves ALT+MEZERNÍK slouží k zobrazení systémové nabídky okna Microsoft Office Excelu.

TABULÁTOR

Slouží k přesunutí na listu o jednu buňku vpravo.

U zamknutého listu slouží k přesouvání mezi odemknutými buňkami.

V dialogovém okně slouží k přesunutí k další možnosti nebo skupině možností.

Kombinace kláves SHIFT+TAB slouží k přesunutí k předchozí buňce listu nebo předchozí možnosti dialogového okna.

Kombinace kláves CTRL+TAB slouží k přesunutí na další kartu dialogového okna.

Kombinace kláves CTRL+SHIFT+TAB slouží k přesunutí na předchozí kartu dialogového okna.

Začátek stránky

Klávesové zkratky v Excelu 2016 pro Mac Pokud používáte Excel na počítači s Windows, celá řada zkratek využívajících klávesu CTRL bude fungovat i v Excelu 2016 pro Mac. Ale ne všechny. Pokud si nebudete jistí, podívejte se do tohoto seznamu. Nezapomeňte prosím, že klávesové zkratky uvedené v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice.

Nejčastěji používané klávesové zkratky

Akce

Klávesy

Vložení

COMMAND +V
nebo
CONTROL+V

Kopírování

COMMAND +C
nebo
CONTROL+C

Vymazání

DELETE

Uložení

COMMAND +S
nebo
CONTROL+S

Zpět

COMMAND +Z
nebo
CONTROL+Z

Provést znovu

COMMAND +Y
nebo
CONTROL+Y nebo
COMMAND +SHIFT+Z

Vyjmutí

COMMAND +X
nebo
CONTROL+X

Tučné

COMMAND +B
nebo
CONTROL+B

Tisk

COMMAND +P
nebo
CONTROL+P

Spuštění Visual Basicu

OPTION+F11

Vyplnění směrem dolů

COMMAND +D
nebo
CONTROL+D

Vyplnění vpravo

COMMAND +R
nebo
CONTROL+R

Vložení buněk

CONTROL+SHIFT+=

Odstranění buněk

COMMAND +POMLČKA
nebo
CONTROL+POMLČKA

Přepočet všech otevřených sešitů

COMMAND +=
nebo
F9

Zavření okna

COMMAND +W
nebo
CONTROL+W

Ukončení Excelu

COMMAND +Q

Zobrazení dialogového okna Přejít na

CONTROL+G
nebo
F5

Zobrazení dialogového okna Formátovat buňky

COMMAND +1
nebo
CONTROL+1

Zobrazení dialogového okna Nahradit

CONTROL+H
nebo
COMMAND +SHIFT+H

Vložit jinak

COMMAND +CONTROL+ V
nebo
CONTROL+OPTION+V
nebo
COMMAND +OPTION+V

Podtržení

COMMAND +U

Kurzíva

COMMAND +I
nebo
CONTROL+I

Nový prázdný sešit

COMMAND +N
nebo
CONTROL+N

Nový sešit ze šablony

COMMAND +SHIFT+P

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

COMMAND +SHIFT+S
nebo
F12

Zobrazení okna Nápověda

F1
nebo
COMMAND +/

Výběr všech položek

COMMAND +A
nebo
COMMAND +SHIFT+MEZERNÍK

Přidání nebo odebrání filtru

COMMAND +SHIFT+F
nebo
CONTROL+SHIFT+L

Minimalizace nebo maximalizace záložek pásu karet

COMMAND +OPTION+R

Zobrazení dialogového okna Otevřít

COMMAND +O
nebo
CONTROL+O

Kontrola pravopisu

F7

Otevření podokna Tezaurus

SHIFT+F7

Zobrazení Tvůrce vzorců

SHIFT+F3

Otevření dialogového okna Definovat název

COMMAND +F3

Otevření dialogového okna Vytvořit názvy

COMMAND +SHIFT+F3

Vložení nového listu *

SHIFT+F11

Tisk

COMMAND +P nebo Control+P

Náhled

COMMAND +P nebo Control+P

** Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves pro Mac OS. Pokud chcete tuto klávesovou zkratku používat, musíte změnit nastavení klávesnice Mac. Přejděte na Apple > Předvolby systému > Klávesnice > Zkratky. Klikněte na Mission Control a potom kliknutím zrušte výběr možnosti Zobrazit plochu.

Začátek stránky

Funkční klávesy

Poznámka : Poznámka: Pokud funkční klávesa nefunguje tak, jak byste očekávali, stiskněte spolu s funkční klávesou i klávesu FN. Pokud nechcete klávesu FN mačkat pokaždé, můžete změnit předvolby systému: Přejděte na Apple > Předvolby systému > Klávesnice. Potom zaškrtněte políčko Použít všechny klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy.

Akce

Klávesová zkratka

Zobrazení okna nápovědy

F1

Úprava vybrané buňky

F2

Přidání nebo úprava komentáře buňky

SHIFT+F2

Otevření dialogového okna Uložit

OPTION+F2

Otevření Tvůrce vzorců

SHIFT+F3

Otevření dialogového okna Definovat název

COMMAND +F3

Zavření

COMMAND +F4

Zobrazení dialogového okna Přejít na

F5

Zobrazení dialogového okna Najít

SHIFT+F5

Přechod do pole Hledat list

CONTROL+F5

Kontrola pravopisu

F7

Otevření podokna Tezaurus

SHIFT+F7 nebo CONTROL+OPTION+ COMMAND +R

Rozšíření výběru

F8

Přidání do výběru

SHIFT+F8

Zobrazení dialogového okna Makro

OPTION+F8

Přepočet všech otevřených sešitů

F9

Přepočet aktivního listu

SHIFT+F9

Minimalizace aktivního okna

CONTROL+F9

Zobrazení místní nabídky (nabídky zobrazené po kliknutí pravým tlačítkem)

SHIFT+F10

Maximalizace nebo obnovení aktivního okna

CONTROL+F10 nebo COMMAND +F10

Vložení nového listu s grafem*

F11

Vložení nového listu*

SHIFT+F11

Vložení listu maker Excelu 4.0

COMMAND +F11

Spuštění Visual Basicu

OPTION+F11

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

F12

Zobrazení dialogového okna Otevřít

COMMAND +F12

Začátek stránky

Přesouvání a posouvání v listu nebo sešitu

Akce

Klávesy

Přesunutí o jednu buňku nahoru, dolů, doleva nebo doprava

Šipková klávesa

Přesunutí na okraj aktuální oblasti dat

COMMAND +šipková klávesa

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na začátek listu

CONTROL+HOME

Přesunutí na poslední buňku, která se používá v listu

CONTROL+END

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

PAGE DOWN
Na MacBooku stiskněte Fn+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí o jednu obrazovku nahoru

PAGE UP
Na MacBooku stiskněte Fn+ŠIPKA NAHORU

Přesunutí o jednu obrazovku vpravo

OPTION+PAGE DOWN

Přesunutí o jednu obrazovku vlevo

OPTION+PAGE UP

Přesunutí na další list v sešitu

CONTROL+PAGE DOWN
nebo
OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí na předchozí list v sešitu

CONTROL+PAGE DOWN
nebo
OPTION+ŠIPKA VLEVO

Posunutí k zobrazení aktivní buňky

CONTROL+DELETE

Zobrazení dialogového okna Přejít na

CONTROL+G

Zobrazení dialogového okna Najít

CONTROL+F
nebo
SHIFT+F5

Přístup k hledání (pokud jste v buňce nebo když je buňka zvolená)

COMMAND +F

Přesouvání mezi odemčenými buňkami na zamknutém listu

TABULÁTOR

Začátek stránky

Tisk

Akce

Klávesová zkratka

Tisk

COMMAND +P nebo Control+P

Náhled

COMMAND +P nebo Control+P

Začátek stránky

Zadávání dat na listu

Poznámka : Poznámka: Pokud funkční klávesa nefunguje tak, jak byste očekávali, stiskněte spolu s funkční klávesou i klávesu FN. Pokud nechcete klávesu FN mačkat pokaždé, můžete změnit předvolby systému: Přejděte na Apple > Předvolby systému > Klávesnice. Potom zaškrtněte políčko Použít všechny klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy.

Akce

Klávesy

Úprava vybrané buňky

F2

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru vpřed

RETURN

Zahájení nového řádku ve stejné buňce

CONTROL+OPTION+RETURN

Vyplnění vybrané oblasti buněk napsaným textem

COMMAND +RETURN
nebo
CONTROL+RETURN

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru nahoru

SHIFT + ENTER

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru doprava

TAB

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru doleva

SHIFT+TAB

Zrušení zadávání v buňce

ESC

Odstranění znaku vlevo od místa vložení nebo odstranění výběru

DELETE

Odstranění znaku vpravo od místa vložení nebo odstranění výběru
Poznámka: Na některých menších klávesnicích tato klávesa není.

DELETE

Odstranění textu do konce řádku
Poznámka: Na některých menších klávesnicích tato klávesa není.

CONTROL+ DELETE

Přesunutí o jeden znak nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo

Šipková klávesa

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Vložení komentáře

SHIFT+F2

Otevření a úprava komentáře k buňce

SHIFT+F2

Vyplnění směrem dolů

CONTROL+D
nebo

COMMAND +D

Vyplnění směrem doprava

CONTROL+R
nebo

COMMAND +R

Definování názvu

CONTROL+L

Začátek stránky

Práce v buňkách nebo v řádku vzorců

Poznámka : Poznámka: Pokud funkční klávesa nefunguje tak, jak byste očekávali, stiskněte spolu s funkční klávesou i klávesu FN. Pokud nechcete klávesu FN mačkat pokaždé, můžete změnit předvolby systému: Přejděte na Apple > Předvolby systému > Klávesnice. Potom zaškrtněte políčko Použít všechny klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy.

Akce

Klávesy

Úprava vybrané buňky

F2

Úprava aktivní buňky a její následné vymazání nebo odstranění předchozího znaku v aktivní buňce při úpravě obsahu buňky

DELETE

Dokončení zadávání v buňce

RETURN

Zadání vzorce jako maticového vzorce

COMMAND +SHIFT+RETURN nebo
CONTROL+SHIFT+RETURN

Zrušení zadávání údajů do buňky nebo řádku vzorců

ESC

Zobrazení Tvůrce vzorců po zadání platného názvu funkce ve vzorci

CONTROL+A

Vložení hypertextového odkazu

COMMAND +K
nebo
CONTROL+K

Úprava aktivní buňky a umístění místa vložení na konec řádku

CONTROL+U

Otevření Tvůrce vzorců

SHIFT+F3

Přepočet aktivního listu

SHIFT+F9

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Zahájení tvorby vzorce

=

Přepínání stylu referencí vzorce mezi absolutním, relativním a smíšeným

COMMAND +T
nebo
F4

Vložení vzorce AutoSum

COMMAND +SHIFT+T

Zadání data

CONTROL+; (středník)

Zadání času

COMMAND +; (středník)

Zkopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

CONTROL+SHIFT+" (značka palce)

Přepínání mezi zobrazením hodnot a vzorců v buňkách

CONTROL+` (čárka nad vlevo)

Zkopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

CONTROL+‘ (apostrof)

Zobrazení seznamu funkce Automatické dokončování

CONTROL+OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Definování názvu

CONTROL+L

Otevření podokna Inteligentní vyhledávání

CONTROL+OPTION+ COMMAND +L

Začátek stránky

Formátování a úprava dat

Akce

Klávesy

Úprava vybrané buňky

F2

Vytvoření tabulky

COMMAND +T
nebo
CONTROL+T

Vložení zalomení řádku do buňky

COMMAND +OPTION+RETURN nebo
CONTROL+OPTION+RETURN

Vložení speciálních znaků, třeba symbolů a emoji

CONTROL+ COMMAND +MEZERNÍK

Zvětšení velikosti písma

COMMAND +SHIFT+>

Zmenšení velikosti písma

COMMAND +SHIFT+<

Zarovnání na střed

COMMAND +E

Zarovnání doleva

COMMAND +L

Zobrazení dialogového okna Upravit styl buňky

COMMAND +SHIFT+L

Zobrazení dialogového okna Formátovat buňky

COMMAND +1

Použití obecného číselného formátu

CONTROL+SHIFT+~

Použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena červeně v závorkách)

CONTROL+SHIFT+$

Použití formátu procent bez desetinných míst

CONTROL+SHIFT+%

Použití exponenciálního číselného formátu se dvěma desetinnými místy

CONTROL+SHIFT+^

Použití formátu data s dnem, měsícem a rokem

CONTROL+SHIFT+#

Použití formátu času s hodinou, minutou a označením dop. nebo odp.

CONTROL+SHIFT+@

Použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (−) u záporných hodnot

CONTROL+SHIFT+!

Použití vnějšího ohraničení u vybraných buněk

COMMAND +OPTION+0 (nula)

Přidání vnějšího ohraničení vpravo od výběru

COMMAND +OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Přidání vnějšího ohraničení vlevo od výběru

COMMAND +OPTION+ŠIPKA VLEVO

Přidání vnějšího ohraničení na horní straně výběru

COMMAND +OPTION+ŠIPKA NAHORU

Přidání vnějšího ohraničení na dolní straně výběru

COMMAND +OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Odebrání vnějších ohraničení

COMMAND +OPTION+SPOJOVNÍK

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem

COMMAND +B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou

COMMAND +I

Použití nebo odebrání podtržení

COMMAND +U

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí

COMMAND +SHIFT+X

Skrytí sloupce

COMMAND +)
nebo
CONTROL+)

Zobrazení skrytého sloupce

COMMAND +SHIFT+)
nebo
CONTROL+SHIFT+)

Skrytí řádku

COMMAND +(
nebo
CONTROL+(

Zobrazení řádku

COMMAND +SHIFT+(
nebo
CONTROL+SHIFT+(

Úprava aktivní buňky

CONTROL+U

Zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců

ESC

Úprava aktivní buňky a její následné vymazání nebo odstranění předchozího znaku v aktivní buňce při úpravě obsahu buňky

DELETE

Vložení textu do aktivní buňky

COMMAND +V

Dokončení zadávání v buňce

RETURN

Předání záznamu aktuální buňky vybraným buňkám

COMMAND +RETURN nebo
CONTROL+RETURN

Zadání vzorce jako maticového vzorce

COMMAND +SHIFT+RETURN nebo
CONTROL+SHIFT+RETURN

Zobrazení Tvůrce vzorců po zadání platného názvu funkce ve vzorci

CONTROL+A

Začátek stránky

Práce s výběrem

Akce

Klávesy

Kopírování

COMMAND +C
nebo
CONTROL+V

Vložení

COMMAND +V
nebo
CONTROL+V

Vyjmutí

COMMAND +X
nebo
CONTROL+X

Vymazání

DELETE

Odstranění výběru

CONTROL+POMLČKA

Vrácení poslední akce zpět

COMMAND +Z

Skrytí sloupce

COMMAND +)
nebo
CONTROL+)

Zobrazení skrytého sloupce

COMMAND +SHIFT+)
nebo
CONTROL+SHIFT+)

Skrytí řádku

COMMAND +(
nebo
CONTROL+(

Zobrazení řádku

COMMAND +SHIFT+(
nebo
CONTROL+SHIFT+(

Přesunutí shora dolů v rámci výběru (dolů) *

RETURN

Přesunutí zdola nahoru v rámci výběru (nahoru) *

SHIFT + ENTER

Přesunutí zleva doprava v rámci výběru
nebo o jednu buňku dolů, pokud se vybral jenom jeden sloupec

TAB

Přesunutí zprava doleva v rámci výběru
nebo o jednu buňku nahoru, pokud se vybral jenom jeden sloupec)

SHIFT+TAB

Přesunutí do dalšího rohu výběru ve směru hodinových ručiček

CONTROL+TEČKA

Seskupení vybraných buněk

COMMAND +SHIFT+K

Oddělení vybraných buněk

COMMAND +SHIFT+J

Začátek stránky

Výběr buněk, sloupců a řádků

Poznámka : Poznámka: Pokud funkční klávesa nefunguje tak, jak byste očekávali, stiskněte spolu s funkční klávesou i klávesu FN. Pokud nechcete klávesu FN mačkat pokaždé, můžete změnit předvolby systému: Přejděte na Apple > Předvolby systému > Klávesnice. Potom zaškrtněte políčko Použít všechny klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy.

Akce

Klávesy

Rozšíření výběru o jednu buňku

SHIFT+šipková klávesa

Rozšíření výběru k poslední neprázdné buňce
ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňka

COMMAND +SHIFT+šipková klávesa

Rozšíření výběru k začátku řádku

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru k začátku listu

CONTROL+SHIFT+HOME

Rozšíření výběru k poslední použité buňce
listu (v pravém dolním rohu)

CONTROL+SHIFT+END

Výběr celého sloupce

CONTROL+MEZERNÍK

Výběr celého řádku

SHIFT+MEZERNÍK

Výběr celého listu

COMMAND +A

Výběr jenom viditelných buněk

COMMAND +SHIFT+* (hvězdička)

Výběr jenom aktivní buňky, když se vybere více buněk

SHIFT+DELETE

Rozšíření výběru o jednu obrazovku dolů

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíření výběru o jednu obrazovku nahoru

SHIFT+PAGE UP

Přepínání mezi skrytím objektů, zobrazením objektů
a zobrazením zástupných symbolů objektů

CONTROL+6

Zapnutí možnosti rozšíření výběru
pomocí šipkových kláves

F8

Přidání další oblasti buněk do výběru

SHIFT+F8

Výběr aktuální matice, tj. té, do které
patří aktivní buňka

CONTROL+/

Výběr buněk na řádku, jejichž obsah nesouhlasí s hodnotu
v aktivní buňce na daném řádku
Musí se vybrat řádek začínající aktivní buňkou.

CONTROL+\

Výběr pouze buněk, na které přímo odkazují vzorce ve výběru

CONTROL+SHIFT+[

Výběr všech buněk, na které přímo nebo nepřímo odkazují vzorce ve výběru

CONTROL+SHIFT+{

Výběr pouze buněk se vzorci, které přímo odkazují na aktivní buňku

CONTROL+]

Výběr všech buněk se vzorci, které přímo nebo nepřímo odkazují na aktivní buňku

CONTROL+SHIFT+}

Začátek stránky

Používání grafů

Poznámka : Poznámka: Pokud funkční klávesa nefunguje tak, jak byste očekávali, stiskněte spolu s funkční klávesou i klávesu FN. Pokud nechcete klávesu FN mačkat pokaždé, můžete změnit předvolby systému: Přejděte na Apple > Předvolby systému > Klávesnice. Potom zaškrtněte políčko Použít všechny klávesy F1, F2 a další jako standardní funkční klávesy.

Akce

Klávesy

Vložení nového listu s grafem *

F11

Cyklický výběr objektů grafu

Šipková klávesa

Začátek stránky

* Tato klávesová zkratka koliduje s výchozím přiřazením kláves pro Mac OS. Pokud chcete tuto klávesovou zkratku používat, musíte změnit nastavení klávesnice Mac. Přejděte na Apple > Předvolby systému > Klávesnice > Zkratky. Klikněte na Mission Control a potom kliknutím zrušte výběr možnosti Zobrazit plochu.

Řazení, filtrování a používání sestav kontingenčních tabulek

Akce

Klávesy

Otevření dialogového okna Seřadit

COMMAND +SHIFT+R

Přidání nebo odebrání filtru

COMMAND +SHIFT+F
nebo
CONTROL+SHIFT+L

Zobrazení seznamu filtrů nebo místní nabídky pole stránky
kontingenční tabulky pro vybranou buňku

OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Začátek stránky

Vytvoření datové osnovy

Akce

Klávesy

Zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu

CONTROL+8

Skrytí vybraných řádků

CONTROL+9

Zobrazení vybraných řádků

CONTROL+SHIFT+levá závorka ( ( )

Skrytí vybraných sloupců

CONTROL+0 (nula)

Zobrazení vybraných sloupců

CONTROL+SHIFT+pravá závorka ( ) )

Začátek stránky

Práce ve Windows

Akce

Klávesová zkratka

Rozbalení nebo minimalizace pásu karet

COMMAND +OPTION+R

Přepnutí na zobrazení na celou obrazovku

COMMAND +CONTROL+F

Přepnutí do další aplikace

COMMAND +TAB

Přepnutí do předchozí aplikace

COMMAND +SHIFT+TAB

Zavření okna aktivního sešitu

COMMAND +W

Zkopírování obrázku obrazovky a jeho uložení do
Soubor snímku obrazovky na ploše.

COMMAND +SHIFT+3

Minimalizace aktivního okna

CONTROL+F9

Maximalizace nebo obnovení aktivního okna

CONTROL+F10
nebo
COMMAND +F10

Skrytí Excelu

COMMAND +H

Začátek stránky

Práce v dialogových oknech

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí na další textové pole

TAB

Přesunutí na předchozí pole, možnost, ovládací prvek nebo příkaz

SHIFT+TAB

Zavření dialogového okna nebo zrušení akce

ESC

Provedení akce přiřazené výchozímu příkazovému tlačítku v dialogovém okně
(tlačítko s tučným obrysem, často OK)

RETURN

Zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Související informace

Přístupnost v Excelu 2016 pro Mac

Klávesové zkratky uvedené v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy při jiných rozloženích klávesnice nemusí odpovídat klávesám na klávesnici pro americkou angličtinu. Mohou se lišit také klávesové zkratky pro přenosné počítače.

Některé klávesové zkratky s funkčními klávesami kolidují s výchozím přiřazením kláves v systému Mac OS X verze 10.3 nebo novější. Abyste je mohli používat, musíte nastavení funkčních kláves změnit. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému. V části Hardware klikněte na Klávesnice > Klávesnice a zaškrtněte políčko Používat F1, F2 atd. jako standardní funkční klávesy.

Akce

Klávesová zkratka

Otevření Tvůrce vzorců

SHIFT+F3
nebo
FN+SHIFT+F3

Zopakování posledního hledání (Najít další)

SHIFT+F4
nebo
FN+SHIFT+F4

Zavření okna

COMMAND +F4
nebo
FN+ COMMAND +F4

Zobrazení dialogového okna Přejít na

F5

Zobrazení dialogového okna Najít

SHIFT+F5

Přesunutí do dalšího podokna v rozděleném sešitu

F6

Přesunutí do předchozího podokna v rozděleném sešitu

SHIFT+F6

Přesunutí do okna dalšího sešitu

COMMAND +F6

Přesunutí do okna předchozího sešitu

COMMAND +SHIFT+F6

Kontrola pravopisu

F7
nebo
FN+F7

Přidání do výběru

SHIFT+F8

Zobrazení dialogového okna Makro

OPTION+F8
nebo
FN+OPTION+F8

Přepočet všech listů ve všech otevřených sešitech

F9

Přepočet aktivního listu

SHIFT+F9

Zobrazení místní nabídky

SHIFT+F10

Vložení nového listu s grafem

F11

Vložení nového listu

SHIFT+F11

Vložení listu maker Excelu 4.0

COMMAND +F11
nebo
FN+ COMMAND +F11

Zobrazení dialogového okna Uložit jako

F12

Zobrazení dialogového okna Otevřít

COMMAND +F12
nebo
FN+ COMMAND +F12

Začátek stránky

Přesouvání a posouvání v listu nebo sešitu

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přesunutí o jednu buňku nahoru, dolů, doleva nebo doprava

Šipková klávesa

Přesunutí na okraj aktuální oblasti dat

CONTROL+šipková klávesa

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Přesunutí na začátek listu

CONTROL+HOME

Přesunutí na poslední použitou buňku v listu, která je v průsečíku pravého krajního sloupce a dolního řádku (v pravém dolním rohu). Jde tedy o buňku protilehlou k domovské buňce, kterou je obvykle A1.

CONTROL+END

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

PAGE DOWN

Přesunutí o jednu obrazovku nahoru

PAGE UP

Přesunutí o jednu obrazovku vpravo

OPTION+PAGE DOWN

Přesunutí o jednu obrazovku vlevo

OPTION+PAGE UP

Přesunutí na další list v sešitu

CONTROL+PAGE DOWN

Přesunutí na předchozí list v sešitu

CONTROL+PAGE UP

Přesunutí do dalšího sešitu nebo okna

CONTROL+TAB

Přesunutí do předchozího sešitu nebo okna

CONTROL+SHIFT+TAB

Přesunutí do dalšího podokna v rozděleném sešitu

F6

Přesunutí do předchozího podokna v rozděleném sešitu

SHIFT+F6

Posunutí k zobrazení aktivní buňky

CONTROL+DELETE

Zobrazení dialogového okna Přejít na

CONTROL+G

Zobrazení dialogového okna Najít

COMMAND +F

Zopakování poslední akce Najít (stejné jako Najít další)

COMMAND +G

Přesouvání mezi odemknutými buňkami na zamknutém listu

TABULÁTOR

Začátek stránky

Zobrazení náhledu a tisk

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zobrazení dialogového okna Tisk

COMMAND +P

Zadávání dat na listu

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru vpřed

RETURN

Zahájení nového řádku ve stejné buňce

CONTROL+OPTION+RETURN

Vyplnění vybrané oblasti buněk napsaným textem

CONTROL+RETURN

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru vzad

SHIFT+ENTER

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru doprava

TAB

Dokončení zadávání v buňce a přesunutí ve výběru doleva

SHIFT+TAB

Zrušení zadávání v buňce

ESC

Odstranění znaku vlevo od místa vložení nebo odstranění výběru

DELETE

Odstranění znaku vpravo od místa vložení nebo odstranění výběru

DELETE

Odstranění textu do konce řádku

CONTROL+ DELETE

Přesunutí o jeden znak nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo

Šipková klávesa

Přesunutí na začátek řádku

HOME

Zopakování poslední akce

COMMAND +Y

Úprava komentáře k buňce

SHIFT+F2

Vyplnění směrem dolů

CONTROL+D

Vyplnění směrem doprava

CONTROL+R

Definování názvu

CONTROL+L

Začátek stránky

Práce v buňkách nebo v řádku vzorců

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Úprava aktivní buňky a její následné vymazání nebo odstranění předchozího znaku v aktivní buňce při úpravě obsahu buňky

DELETE

Dokončení zadávání v buňce

RETURN

Zadání vzorce jako maticového vzorce

CONTROL+SHIFT+RETURN

Zrušení zadávání údajů do buňky nebo řádku vzorců

ESC

Zobrazení Tvůrce vzorců po zadání platného názvu funkce ve vzorci

CONTROL+A

Vložení hypertextového odkazu

COMMAND +K

Úprava aktivní buňky a umístění místa vložení na konec řádku

CONTROL+U

Otevření Tvůrce vzorců

SHIFT+F3
nebo
FN+SHIFT+F3

Přepočet všech listů ve všech otevřených sešitech

COMMAND +=

Přepočet aktivního listu

COMMAND +SHIFT+=

Zahájení tvorby vzorce

=

Přepínání stylu referencí vzorce mezi absolutním, relativním a smíšeným

COMMAND +T

Vložení vzorce Automatické shrnutí

COMMAND +SHIFT+T

Zadání data

CONTROL+; (středník)

Zadání času

COMMAND +; (středník)

Zkopírování hodnoty z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

CONTROL+SHIFT+" (značka palce)

Přepínání mezi zobrazením hodnot a vzorců v buňkách

CONTROL+` (čárka nad vlevo)

Zkopírování vzorce z buňky nad aktivní buňkou do buňky nebo řádku vzorců

CONTROL+‘ (apostrof)

Zobrazení seznamu funkce Automatické dokončování

CONTROL+OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Definování názvu

CONTROL+L

Začátek stránky

Formátování a úpravy dat

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zobrazení dialogového okna Styl

COMMAND +SHIFT+L

Zobrazení dialogového okna Formátovat buňky

COMMAND +1

Použití obecného číselného formátu

CONTROL+SHIFT+~

Použití formátu měny se dvěma desetinnými místy (záporná čísla jsou uvedena červeně v závorkách)

CONTROL+SHIFT+$

Použití formátu procent bez desetinných míst

CONTROL+SHIFT+%

Použití exponenciálního číselného formátu se dvěma desetinnými místy

CONTROL+SHIFT+^

Použití formátu data s dnem, měsícem a rokem

CONTROL+SHIFT+#

Použití formátu času s hodinou, minutou a označením dop. nebo odp.

CONTROL+SHIFT+@

Použití číselného formátu se dvěma desetinnými místy, oddělovačem tisíců a znaménkem minus (−) u záporných hodnot

CONTROL+SHIFT+!

Použití vnějšího ohraničení u vybraných buněk

COMMAND +OPTION+0 (nula)

Přidání vnějšího ohraničení vpravo od výběru

COMMAND +OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Přidání vnějšího ohraničení vlevo od výběru

COMMAND +OPTION+ŠIPKA VLEVO

Přidání vnějšího ohraničení na horní straně výběru

COMMAND +OPTION+ŠIPKA NAHORU

Přidání vnějšího ohraničení na dolní straně výběru

COMMAND +OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Odebrání vnějších ohraničení

COMMAND +OPTION+SPOJOVNÍK

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem

COMMAND +B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou

COMMAND +I

Použití nebo odebrání podtržení

COMMAND +U

Použití nebo odebrání formátu přeškrtnutí

SHIFT+ COMMAND +X

Skrytí řádků

CONTROL+9

Zobrazení skrytých řádků

CONTROL+SHIFT+(

Skrytí sloupců

CONTROL+0 (nula)

Zobrazení sloupců

CONTROL+SHIFT+)

Přidání nebo odebrání stínovaného stylu písma

COMMAND +SHIFT+W

Přidání nebo odebrání obrysového stylu písma

COMMAND +SHIFT+D

Úprava aktivní buňky

CONTROL+U

Zrušení zadání údajů do buňky nebo řádku vzorců

ESC

Úprava aktivní buňky a její následné vymazání nebo odstranění předchozího znaku v aktivní buňce při úpravě obsahu buňky

DELETE

Vložení textu do aktivní buňky

COMMAND +V

Dokončení zadávání v buňce

RETURN

Zadání vzorce jako maticového vzorce

CONTROL+SHIFT+RETURN

Zobrazení Tvůrce vzorců po zadání platného názvu funkce ve vzorci

CONTROL+A

Začátek stránky

Práce s výběrem

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zkopírování výběru

COMMAND +C

Vyjmutí výběru

COMMAND +X

Vložení výběru

COMMAND +V

Vymazání obsahu výběru

DELETE

Odstranění výběru

CONTROL+SPOJOVNÍK

Zkopírování textu nebo obrázku do výstřižků

CONTROL+OPTION+C

Vložení do výstřižků

CONTROL+OPTION+V

Vrácení poslední akce zpět

COMMAND +Z

Přesunutí v rámci výběru shora dolů, resp. ve směru vybraném v části Upravit v dialogovém okně Předvolby (nabídka Excel, příkaz Předvolby)

RETURN

Přesunutí v rámci výběru zdola nahoru, resp. v opačném směru, než který je vybrán v části Upravit v dialogovém okně Předvolby (nabídka Excel, příkaz Předvolby)

SHIFT+ENTER

Přesunutí zleva doprava v rámci výběru nebo o jednu buňku dolů (pokud je vybraný jen jeden sloupec)

TAB

Přesunutí zprava doleva v rámci výběru nebo o jednu buňku nahoru (pokud je vybraný jen jeden sloupec)

SHIFT+TAB

Přesunutí do dalšího rohu výběru ve směru hodinových ručiček

CONTROL+. (tečka)

Vložení obrázku pomocí prohlížeče médií

COMMAND +CONTROL+M

Začátek stránky

Výběr buněk, sloupců nebo řádků

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Rozšíření výběru o jednu buňku

SHIFT+šipková klávesa

Rozšíření výběru k poslední neprázdné buňce ve stejném sloupci nebo řádku jako aktivní buňka

COMMAND +SHIFT+šipková klávesa

Rozšíření výběru k začátku řádku

SHIFT+HOME

Rozšíření výběru k začátku listu

CONTROL+SHIFT+HOME

Rozšíření výběru k poslední použité buňce listu (v pravém dolním rohu)

CONTROL+SHIFT+END

Výběr celého sloupce

CONTROL+MEZERNÍK

Výběr celého řádku

SHIFT+MEZERNÍK

Výběr celého listu

COMMAND +A

Výběr pouze aktivní buňky, když je vybráno více buněk

SHIFT+DELETE

Rozšíření výběru o jednu obrazovku dolů

SHIFT+PAGE DOWN

Rozšíření výběru o jednu obrazovku nahoru

SHIFT+PAGE UP

Přepínání mezi skrytím objektů, zobrazením objektů a zobrazením zástupných symbolů objektů

CONTROL+6

Zobrazení nebo skrytí panelu nástrojů Standardní

CONTROL+7

Zapnutí možnosti rozšíření výběru pomocí šipkových kláves

F8

Přidání další oblasti buněk k výběru. (Přesuňte se na začátek oblasti, kterou chcete přidat, pomocí šipkových kláves a pak pomocí klávesy F8 a šipkových kláves vyberte další oblast.)

SHIFT+F8

Výběr aktuální matice, což je ta, do které patří aktivní buňka

CONTROL+/

Výběr buněk na řádku, jejichž obsah nesouhlasí s hodnotu v aktivní buňce na daném řádku (je třeba vybrat řádek začínající aktivní buňkou)

CONTROL+\

Výběr pouze buněk, na které přímo odkazují vzorce ve výběru

CONTROL+SHIFT+[

Výběr buněk ve sloupci, jejichž obsah nesouhlasí s hodnotu v aktivní buňce v daném sloupci (je třeba vybrat sloupec začínající aktivní buňkou)

CONTROL+|

Výběr všech buněk, na které přímo nebo nepřímo odkazují vzorce ve výběru

CONTROL+SHIFT+{

Výběr pouze buněk se vzorci, které přímo odkazují na aktivní buňku

CONTROL+]

Výběr všech buněk se vzorci, které přímo nebo nepřímo odkazují na aktivní buňku

CONTROL+SHIFT+}

Výběr pouze viditelných buněk aktuálního výběru

COMMAND +SHIFT+Z

Začátek stránky

Grafy

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vložení nového listu s grafem

F11

Cyklický výběr objektů grafu

Šipková klávesa

Začátek stránky

Datové formuláře

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přesunutí na stejné pole v dalším záznamu

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí na stejné pole v předchozím záznamu

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí na další pole v záznamu, které můžete upravovat

TAB

Přesunutí na předchozí pole v záznamu, které můžete upravovat

SHIFT+TAB

Přesunutí na první pole v dalším záznamu

RETURN

Přesunutí na první pole v předchozím záznamu

SHIFT+ENTER

Přesunutí na stejné pole o 10 záznamů vpřed

PAGE DOWN

Přesunutí na stejné pole o 10 záznamů vzad

PAGE UP

Přesunutí o jeden znak doleva v rámci pole

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí o jeden znak doprava v rámci pole

ŠIPKA VPRAVO

Výběr znaku vlevo

SHIFT+ŠIPKA VLEVO

Výběr znaku vpravo

SHIFT+ŠIPKA VPRAVO

Začátek stránky

Filtry a sestavy kontingenčních tabulek

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zobrazení seznamu filtrů nebo místní nabídky pole stránky kontingenční tabulky pro vybranou buňku

OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Začátek stránky

Vytvoření přehledu dat

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Zobrazení nebo skrytí symbolů přehledu

CONTROL+8

Skrytí vybraných řádků

CONTROL+9

Zobrazení vybraných řádků

CONTROL+SHIFT+(

Skrytí vybraných sloupců

CONTROL+0 (nula)

Zobrazení vybraných sloupců

CONTROL+SHIFT+)

Začátek stránky

Panely nástrojů

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Aktivace prvního tlačítka na plovoucím panelu nástrojů

OPTION+F10

Výběr dalšího tlačítka nebo další nabídky na aktivním panelu nástrojů

TAB

Výběr předchozího tlačítka nebo předchozí nabídky na aktivním panelu nástrojů

SHIFT+TAB

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

RETURN

Začátek stránky

Windows

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Rozbalení nebo minimalizace pásu karet

COMMAND +OPTION+R

Přepnutí do další aplikace

COMMAND +TAB

Přepnutí do předchozí aplikace

COMMAND +SHIFT+TAB

Zavření okna aktivního sešitu

COMMAND +W

Obnovení velikosti okna aktivního sešitu

COMMAND +F5

Přesunutí do dalšího podokna v rozděleném sešitu

F6

Přesunutí do předchozího podokna v rozděleném sešitu

SHIFT+F6

Přepnutí do okna dalšího sešitu

COMMAND +F6

Přepnutí do okna předchozího sešitu

COMMAND +SHIFT+F6

Zkopírování snímku obrazovky do schránky

COMMAND +SHIFT+3

Zkopírování obrázku aktivního okna do schránky (po stisknutí a uvolnění uvedené kombinace kláves klikněte na okno, jehož obrázek chcete pořídit)

COMMAND +SHIFT+4

Začátek stránky

Dialogová okna

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přesunutí na další textové pole

TAB

Přesunutí na předchozí pole, možnost, ovládací prvek nebo příkaz

SHIFT+TAB

Zavření dialogového okna nebo zrušení akce

ESC

Přepnutí na následující kartu

CONTROL+TAB

Přepnutí na předchozí kartu

CONTROL+SHIFT+TAB

Provedení akce přiřazené výchozímu příkazovému tlačítku v dialogovém okně
(tlačítko s tučným obrysem, často OK)

RETURN

Zrušení příkazu a zavření dialogového okna

ESC

Víte to?

Pokud nemáte předplatné Office 365 nebo nejnovější verzi Office, můžete si to teď vyzkoušet:

Vyzkoušejte Office 365 nebo nejnovější verzi Excelu

Máte konkrétní otázku k funkci?

Zadejte dotaz do komunitního fóra Excelu

Pomozte nám vylepšit Excel

Máte nějaké návrhy na zlepšení dalších verzí Excelu? Pokud ano, podívejte se prosím na témata v části Názor uživatele Excelu.

Viz taky

Přehled vzorců v Excelu

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Vyhledání a oprava chyb ve vzorcích

Funkce Excelu (podle abecedy)

Funkce Excelu (podle kategorie)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×