Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Mnoha uživatelům se pracuje v aplikaci Outlook 2016 pro Mac lépe s externí klávesnicí a klávesovými zkratkami. Pro uživatele s pohybovým nebo zrakovým postižením může být používání klávesových zkratek snazší než používání dotykové obrazovky. Je to důležitá alternativa k používání myši. V tomto článku uvádíme klávesové zkratky pro Outlook 2016 pro Mac.

Poznámky: 

  • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

  • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a víc kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

  • Nastavení v některých verzích operačního systému Mac a určitých nástrojích můžou kolidovat s klávesovými zkratkami a operacemi funkčních kláves v Office pro Mac. Informace o změně přiřazení klávesy u klávesové zkratky najdete v Nápovědě k Macu pro vaši verzi operačního systému Mac nebo v příslušném nástroji.

  • Pokud si v Office pro Mac chcete vytvořit vlastní klávesové zkratky, přečtěte si článek Vytvoření vlastní klávesové zkratky pro Office 2016 pro Mac.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

V následující tabulce najdete často používané klávesové zkratky v Outlooku 2016 pro Mac.

Akce

Klávesová zkratka

Uložení položky

COMMAND +S

Tisk položky

COMMAND +P

Vrácení poslední akce zpět

COMMAND +Z

Zopakování poslední akce

COMMAND +Y

Minimalizace aktivního okna

COMMAND +M

Vytvoření nové složky Kontakty v navigačním podokně

Shift+ COMMAND +N

Vytvoření nového e-mailu (v zobrazení pošty)

COMMAND +N

Skrytí podokna čtení nebo jeho zobrazení vpravo

COMMAND +Lomítko (\)

Skrytí podokna čtení nebo jeho zobrazení dole

Shift+ COMMAND +lomítko (\)

Přesunutí vybrané položky do jiné složky

Shift+ COMMAND +M

Zkopírování vybrané položky do jiné složky

Shift+ COMMAND +C

Výběr všech položek v seznamu položek, pokud je seznam položek v aktivním podokně

COMMAND +A

Minimalizace nebo rozbalení pásu karet

Options+ COMMAND +R

Skrytí Outlooku

COMMAND +H

Ukončení Outlooku

COMMAND +Q

Zahájení diktování

FN+FN

Vložení emoji

Control+ COMMAND +Mezerník

Práce v oknech a v dialozích

Akce

Klávesová zkratka

Přechod do zobrazení pošty

COMMAND +1

Přechod do zobrazení kalendáře

COMMAND +2

Přechod do zobrazení kontaktů

COMMAND +3

Přechod do zobrazení úkolů

COMMAND +4

Přechod do zobrazení poznámek

COMMAND +5

Otevření okna stavu synchronizace nebo jeho změna na aktivní okno

COMMAND +7

Otevření okna chyb synchronizace nebo jeho změna na aktivní okno

COMMAND +8

Otevření okna pro hledání kontaktů

COMMAND +0

Otevření dialogového okna Předvolby Outlooku

COMMAND +čárka ( , )

Přecházení vpřed mezi otevřenými okny

COMMAND +tilda ( ~ )

Přecházení vzad mezi otevřenými okny

Shift+ COMMAND +tilda ( ~ )

Zavření aktivního okna

COMMAND +W

Otevření vybrané položky

COMMAND +O

Přechod na další ovládací prvky v okně

Tab

Přechod na předchozí ovládací prvky v okně

Shift+Tab

Použití vyhledávání

Akce

Klávesová zkratka

Prohledání aktuální složky

Option+ COMMAND +F

Rozšířené hledání v Outlooku (a přidání filtru Položka obsahuje)

Shift+ COMMAND +F

Hledání textu v položce

COMMAND +F

Hledání dalšího výskytu stejného textu v položce

COMMAND +G

Hledání předchozího výskytu stejného textu v položce

COMMAND +Shift+G

Odesílat a přijímat poštu

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové zprávy

COMMAND +N

Odeslání otevřené zprávy

COMMAND +Return

Odeslání všech zpráv z Outlooku a příjem všech příchozích zpráv

COMMAND +K

Odeslání všech zpráv z Outlooku

Shift+ COMMAND +K

Uložení otevřené zprávy do složky Koncepty

COMMAND +S

Přidání přílohy k otevřené zprávě

COMMAND +E

Otevření dialogového okna Pravopis a gramatika

COMMAND +dvojtečka ( : )

Kontrola jmen příjemců v otevřených zprávách

Control+ COMMAND +C

Odpověď odesílateli zprávy (nebo seznamu adresátů, pokud je zpráva poslaná ze seznamu adresátů)

COMMAND +R

Odpověď všem

Shift+ COMMAND +R

Předání zprávy příjemci

COMMAND +J

Otevření vybrané zprávy v samostatném okně

COMMAND +O

Vymazání příznaku vybrané zprávy

Option+ COMMAND +Apostrof ( ' )

Označení vybrané zprávy za nevyžádanou poštu

COMMAND +Shift+J

Označení vybrané zprávy za vyžádanou poštu

COMMAND +Shift+Option+J

Zobrazení předchozí zprávy

Control+levá hranatá závorka ([)

Zobrazení další zprávy

Control+pravá hranatá závorka (])

Přechod na předchozí podokno v zobrazení Pošta

Shift+Control+levá hranatá závorka ([)

Přechod na další podokno v zobrazení Pošta

Shift+Control+pravá hranatá závorka (])

Přesunutí vybrané zprávy do složky

Shift+ COMMAND +M

Zmenšení velikosti zobrazovaného textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení

COMMAND +spojovník (-)

Zvětšení velikosti zobrazovaného textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení

COMMAND +znaménko plus (+)

Posunutí dolů na další obrazovku s textem nebo, pokud jste na konci zprávy, zobrazení další zprávy

Mezerník

Posunutí nahoru na předchozí obrazovku s textem nebo, pokud jste na začátku zprávy, zobrazení předchozí zprávy

Shift+mezerník

Odstranění vybrané zprávy

Delete

Trvalé odstranění vybrané zprávy

Shift+Delete

Odstranění aktuální zprávy a zavření okna zpráv (pokud je otevřené)

COMMAND +Delete

Označení vybraných zpráv jako přečtených

COMMAND +T

Označení vybraných zpráv jako nepřečtených

Shift+ COMMAND +T

Označení všech zpráv ve složce jako přečtených

Option+ COMMAND +T

Použití Kalendáře

Akce

Klávesová zkratka

Otevření okna kalendáře

COMMAND +2

Vytvoření nové události

COMMAND +N

Otevření vybrané události v kalendáři

COMMAND +O

Odstranění události v kalendáři

Delete

Přepnutí zobrazení, aby zahrnovalo dnešek

COMMAND +T

V zobrazení dne přechod na předchozí den. V zobrazení týdne a pracovního týdne přechod na předchozí týden. V zobrazení měsíce přechod na předchozí měsíc.

COMMAND +Šipka vlevo

V zobrazení dne přechod na další den. V zobrazení týdne a pracovního týdne přechod na další týden. V zobrazení měsíce přechod na další měsíc.

COMMAND +Šipka vpravo

Přechod na předchozí podokno v zobrazení Kalendář

Shift+Control+levá hranatá závorka ([)

Přechod na další podokno v zobrazení Kalendář

Shift+Control+pravá hranatá závorka (])

Práce s lidmi a kontakty

Akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nového kontaktu

COMMAND +N

Otevření vybraného kontaktu

COMMAND +O

Odstranění kontaktu

Delete

Zavření aktuálně otevřeného kontaktu a otevření předchozího kontaktu

Control+levá hranatá závorka ([)

Zavření aktuálně otevřeného kontaktu a otevření dalšího kontaktu

Control+pravá hranatá závorka (])

Přechod na předchozí podokno v zobrazení Lidé

Shift+Control+levá hranatá závorka ([)

Přechod na další podokno v zobrazení Lidé

Shift+Control+pravá hranatá závorka (])

Správa úkolů

Akce

Klávesová zkratka

Přechod do okna Úkoly

COMMAND +4

Vytvoření nového úkolu

COMMAND +N

Otevření vybraného úkolu

COMMAND +O

Odstranění úkolu

Delete

Zavření aktuálně otevřeného úkolu a otevření předchozího úkolu v seznamu úkolů

Control+levá hranatá závorka ([)

Zavření aktuálně otevřeného úkolu a otevření dalšího úkolu v seznamu úkolů

Control+pravá hranatá závorka (])

Přechod na předchozí podokno v zobrazení Úkolů

Shift+Control+levá hranatá závorka ([)

Přechod na další podokno v zobrazení Úkolů

Shift+Control+pravá hranatá závorka (])

Použití poznámek

Akce

Klávesová zkratka

Přechod do okna Poznámky

COMMAND + 5

Vytvoření nové poznámky

COMMAND +N

Otevření vybrané poznámky

COMMAND +O

Odstranění poznámky

Delete

Zavření aktuálně otevřené poznámky a otevření předchozí poznámky v seznamu poznámek

Control+levá hranatá závorka ([)

Zavření aktuálně otevřené poznámky a otevření další poznámky v seznamu poznámek

Control+pravá hranatá závorka (])

Přechod na předchozí podokno v zobrazení Poznámky

Shift+Control+levá hranatá závorka ([)

Přechod na další podokno v zobrazení Poznámky

Shift+Control+pravá hranatá závorka (])

Odeslání poznámky jako e-mailu

COMMAND +J

Odeslání poznámky v podobě HTML přílohy k e-mailu

Control+ COMMAND +J

Nejdříve umístěte fokus na poznámku v seznamu poznámek.

Úpravy a formátování textu

Akce

Klávesová zkratka

Vyjmutí vybraného textu do schránky

COMMAND +X

Kopírování výběru do schránky

COMMAND +C

Vložení výběru ze schránky

COMMAND +V

Vložení výběru ze schránky a přizpůsobení stylu podle cíle

Shift+Option+ COMMAND +V

Změna vybraného textu na tučný

COMMAND +B

Změna vybraného textu na kurzívu

COMMAND +I

Podtržení vybraného textu

COMMAND +U

Přeškrtnutí vybraného textu

Shift+ COMMAND +X

Vložení hypertextového odkazu

Control+ COMMAND +K

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru o jeden řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního odstavce

Option+šipka nahoru

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního odstavce

Option+Šipka dolů

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního slova

Option+šipka vlevo

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního slova

Option+šipka vpravo

Zmenšení odsazení

Odstranit +levá složená závorka ({)

Zvětšení odsazení

Odstranit +pravá složená závorka (})

Odstranění znaku nalevo od kurzoru, nebo odstranění vybraného textu

Delete

Odstranění znaku napravo od kurzoru, nebo odstranění vybraného textu

Odstranit

Pokud vaše klávesnice neobsahuje klávesu Odstranit , použijte kombinaci FN+Delete.

Vložení zarážky tabulátoru

Tab

Přesunutí kurzoru na začátek řádku

COMMAND +Šipka vlevo

Přesunutí kurzoru na konec řádku

COMMAND +Šipka vpravo

Přesunutí kurzoru na začátek textu zprávy

COMMAND +Šipka nahoru

Přesunutí kurzoru na konec textu zprávy

COMMAND +Šipka dolů

Přesunutí kurzoru na začátek vybraného textu

COMMAND +Home

Přesunutí kurzoru na konec vybraného textu

COMMAND +End

Posunutí nahoru

Page up

Posunutí dolů

Page down

Označení zpráv, kontaktů nebo úkolů příznakem pro zpracování

Akce

Klávesová zkratka

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění dnes

Control+1

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění zítra

Control+2

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění tento týden

Control+3

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění příští týden

Control+4

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, bez termínu splnění

Control+5

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování a přidání vlastního termínu splnění

Control+6

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování a přidání připomenutí

Control+rovnítko (=)

Označení vybrané položky jako dokončené

Control+nula (0)

Vymazání příznaku pro zpracování u vybraných položek

Option+ COMMAND +Apostrof ( ' )

V tomto tématu

Běžné funkce Outlooku

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Otevření Outlooku bez spuštění plánů a se zakázaným připojením k poštovnímu serveru. Tuto možnost použijte, když chcete zabránit upozorňování na chybu připojení, zatímco používáte Outlook bez připojení k síti.

SHIFT (při spouštění Outlooku)

Otevření nástroje Database Utility, když máte zavřený Outlook

Podržte klávesu OPTION a potom klikněte na ikonu Outlooku v Docku.

Uložení položky

COMMAND + S

Tisk položky

COMMAND +P

Vrácení poslední akce zpět

COMMAND + Z

Zopakování poslední akce

COMMAND +Y

Minimalizace aktivního okna

COMMAND +M

Vytvoření nové složky v navigačním podokně

COMMAND +SHIFT+N

Skrytí podokna čtení nebo jeho zobrazení vpravo

COMMAND +\

Skrytí podokna čtení nebo jeho zobrazení dole

SHIFT+ COMMAND +\

Přesunutí vybrané položky do jiné složky

SHIFT+ COMMAND +M

Kopírování vybrané položky do jiné složky

SHIFT+ COMMAND +C

Výběr všech položek v seznamu položek, pokud je seznam položek v aktivním podokně

COMMAND + A

Minimalizace nebo rozbalení pásu karet

OPTION+ COMMAND +R

Skrytí Outlooku

COMMAND +H

Ukončení Outlooku

COMMAND + Q

Okna a dialogová okna

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přechod do zobrazení pošty

COMMAND +1

Přechod do zobrazení kalendáře

COMMAND +2

Přechod do zobrazení kontaktů

COMMAND +3

Přechod do zobrazení úkolů

COMMAND +4

Přechod do zobrazení poznámek

COMMAND +5

Otevření okna průběhu nebo jeho změna na aktivní okno

COMMAND +7

Otevření protokolu chyb nebo jeho změna na aktivní okno

COMMAND +8

Otevření aplikace Můj den

COMMAND +9

Otevření okna pro hledání kontaktů

COMMAND +0

Otevření dialogového okna Předvolby

COMMAND +ČÁRKA (,)

Otevření prohlížeče médií

CTRL+ COMMAND +M

Přecházení vpřed mezi otevřenými okny

COMMAND +TILDA (~)

Přecházení vzad mezi otevřenými okny

SHIFT+ COMMAND +TILDA (~)

Zavření aktivního okna

COMMAND + W

Otevření vybrané položky

COMMAND + O

Postup vpřed na další pole v dialogovém okně

TAB

Postup vzad na předchozí pole v dialogovém okně

SHIFT+TAB

Vyhledávání

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Základní vyhledávání v Outlooku

OPTION+ COMMAND +F

Rozšířené vyhledávání v Outlooku

SHIFT+ COMMAND +F

Hledání textu v položce

COMMAND +F

Hledání dalšího výskytu stejného textu v položce

COMMAND + G

Hledání předchozího výskytu stejného textu v položce

COMMAND +SHIFT+G

Zrušení probíhajícího vyhledávání

COMMAND +TEČKA (.)

Pošta

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové zprávy

COMMAND + N

Odeslání otevřené zprávy

COMMAND +RETURN

Odeslání všech zpráv z Outlooku a příjem všech příchozích zpráv

COMMAND +K

Odeslání všech zpráv z Outlooku

SHIFT+ COMMAND +K

Uložení otevřené zprávy do složky Koncepty

COMMAND + S

Přidání přílohy k otevřené zprávě

COMMAND + E

Otevření dialogového okna Pravopis a gramatika

COMMAND +DVOJTEČKA (:)

Kontrola jmen příjemců v otevřených zprávách

CTRL+ COMMAND +C

Odpověď odesílateli zprávy (nebo seznamu adresátů, pokud je zpráva poslaná ze seznamu adresátů)

COMMAND +R

Odpověď všem

SHIFT+ COMMAND +R

Předání zprávy příjemci

COMMAND +J

Otevření vybrané zprávy v samostatném okně

COMMAND + O

Vymazání příznaku vybrané zprávy

OPTION+ COMMAND +APOSTROF (')

Označení vybrané zprávy za nevyžádanou poštu

COMMAND +SHIFT+J

Označení vybrané zprávy za vyžádanou poštu

COMMAND +SHIFT+OPTION+J

Zobrazení předchozí zprávy

CTRL+[

Zobrazení další zprávy

CTRL+]

Přesunutí vybrané zprávy do složky

SHIFT+ COMMAND +M

Zmenšení velikosti zobrazovaného textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení

COMMAND +SPOJOVNÍK (-)

Zvětšení velikosti zobrazovaného textu v otevřené zprávě nebo v podokně čtení

COMMAND ++

Posunutí dolů na další obrazovku s textem nebo, pokud jste na konci zprávy, zobrazení další zprávy

MEZERNÍK

Posunutí nahoru na předchozí obrazovku s textem nebo, pokud jste na začátku zprávy, zobrazení předchozí zprávy

SHIFT+MEZERNÍK

Odstranění vybrané zprávy

DELETE

Odstranění aktuální zprávy a zavření okna zpráv (pokud je otevřené)

COMMAND +DELETE

Označení vybraných zpráv jako přečtených

COMMAND +T

Označení vybraných zpráv jako nepřečtených

SHIFT+ COMMAND +T

Označení všech zpráv ve složce jako přečtených

OPTION+ COMMAND +T

Kalendář

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové události

COMMAND + N

Otevření vybrané události v kalendáři

COMMAND + O

Odstranění události v kalendáři

DELETE

Přepnutí zobrazení, aby zahrnovalo dnešek

COMMAND +T

Otevření výběru data pro zobrazení data

SHIFT+ COMMAND +T

V zobrazení dne přejděte na předchozí den. V zobrazení týdne a pracovního týdne přejděte na předchozí týden. V zobrazení měsíce přejděte na předchozí měsíc.

COMMAND +ŠIPKA DOLEVA

V zobrazení dne přejděte na další den. V zobrazení týdne a pracovního týdne přejděte na další týden. V zobrazení měsíce přejděte na další měsíc.

COMMAND +ŠIPKA DOPRAVA

Kontakty

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nového kontaktu

COMMAND + N

Uložení a zavření kontaktu

COMMAND +RETURN

Otevření vybraného kontaktu

COMMAND + O

Odstranění kontaktu

DELETE

Zavření aktuálně otevřeného kontaktu a otevření předchozího kontaktu

CTRL+[

Zavření aktuálně otevřeného kontaktu a otevření dalšího kontaktu

CTRL+]

Úkoly

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nového úkolu

COMMAND + N

Uložení a zavření úkolu

COMMAND +RETURN

Otevření vybraného úkolu

COMMAND + O

Odstranění úkolu

DELETE

Zavření aktuálně otevřeného úkolu a otevření předchozího úkolu v seznamu úkolů

CTRL+[

Zavření aktuálně otevřeného úkolu a otevření dalšího úkolu v seznamu úkolů

CTRL+]

Poznámky

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vytvoření nové poznámky

COMMAND + N

Otevření vybrané poznámky

COMMAND + O

Odstranění poznámky

DELETE

Zavření aktuálně otevřené poznámky a otevření předchozí poznámky v seznamu poznámek

CTRL+[

Zavření aktuálně otevřené poznámky a otevření další poznámky v seznamu poznámek

CTRL+]

Odeslání poznámky v podobě e-mailové zprávy

COMMAND +J

Odeslání poznámky v podobě přílohy k e-mailové zprávě

CTRL+ COMMAND +J

Úpravy a formátování textu

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Vyjmutí vybraného textu do schránky

COMMAND + X

Kopírování výběru do schránky

COMMAND + C

Kopírování výběru do knihy výstřižků

CTRL+OPTION+C

Vložení výběru ze schránky

COMMAND + V

Odstranění multimediálního klipu z knihy výstřižků

CTRL+OPTION+V

Vložení výběru ze schránky a přizpůsobení stylu podle cíle

SHIFT+OPTION+ COMMAND +V

Změna vybraného textu na tučný

COMMAND +B

Změna vybraného textu na kurzívu

COMMAND +I

Podtržení vybraného textu

COMMAND +U

Přeškrtnutí vybraného textu

SHIFT+ COMMAND +X

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva

ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava

ŠIPKA VPRAVO

Přesunutí kurzoru o jeden řádek nahoru

ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru o jeden řádek dolů

ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního odstavce

OPTION + ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního odstavce

OPTION+ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na začátek aktuálního slova

OPTION+ŠIPKA VLEVO

Přesunutí kurzoru na konec aktuálního slova

OPTION+ŠIPKA VPRAVO

Odstranění znaku nalevo od kurzoru, nebo odstranění vybraného textu

DELETE

Odstranění znaku napravo od kurzoru, nebo odstranění vybraného textu

Odstranit

Pokud vaše klávesnice neobsahuje klávesu Odstranit , použijte kombinaci FN+DELETE.

Vložení zarážky tabulátoru

TAB

Přesunutí kurzoru na začátek řádku

COMMAND +ŠIPKA DOLEVA

Přesunutí kurzoru na konec řádku

COMMAND +ŠIPKA DOPRAVA

Přesunutí kurzoru na začátek textu zprávy

COMMAND +ŠIPKA NAHORU

Přesunutí kurzoru na konec textu zprávy

COMMAND +ŠIPKA DOLŮ

Přesunutí kurzoru na začátek vybraného textu

COMMAND +HOME

Přesunutí kurzoru na konec vybraného textu

COMMAND +END

Posunutí nahoru

PAGE UP

Posunutí dolů

PAGE DOWN

Označení zpráv, kontaktů a úkolů příznakem pro zpracování

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění dnes

CTRL+1

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění zítra

CTRL+2

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění tento týden

CRTRL+3

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, termín splnění příští týden

CTRL+4

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování, bez termínu splnění

CTRL+5

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování a přidání vlastního termínu splnění

CTRL+6

Označení vybraných položek příznakem pro zpracování a přidání připomenutí

CTRL+=

Označení vybrané položky jako dokončené

CTRL+0

Vymazání příznaku pro zpracování u vybraných položek

OPTION+ COMMAND +APOSTROF (')

Okno nápovědy

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Otevření nabídky s nápovědou k Outlooku

SHIFT+ COMMAND +?

Posunování k začátku tématu nápovědy vždy po jedné obrazovce

PAGE UP

Posunování ke konci tématu nápovědy vždy po jedné obrazovce

PAGE DOWN

Posunování k začátku tématu nápovědy vždy po jednom řádku

ŠIPKA NAHORU

Posunování ke konci tématu nápovědy vždy po jednom řádku

ŠIPKA DOLŮ

Kopírování výběru do schránky

COMMAND + C

Zavření okna nápovědy

COMMAND + W

Viz také

Pomocí čtečky obrazovky umožňuje zkoumat a procházet Outlooku pošta

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly v kalendáři v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×