Klávesové zkratky OneNotu 2016 pro Windows

Pokud si chcete ušetřit čas a použít k ovládání a práci v OneNotu externí klávesnici, můžete použít klávesové zkratky. Níže vypsané klávesové zkratky platí pro běžné úkoly v OneNotu 2016 a americké rozložení klávesnice. Při použití jiné klávesnice můžete dojít k odlišným výsledkům.

Poznámka : V případě klávesových zkratek, při kterých se musí najednou stisknout dvě nebo víc kláves, jsou klávesy oddělené znaménkem plus (+). V případech, kdy stisknete jednu klávesu ihned po jiné klávese, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

Odkazy

Pořizování a formátování poznámek

Uspořádání a správa poznámkového bloku

Sdílení poznámek

Ochrana poznámek

Záznam a formátování poznámek

Zadání a úprava poznámek

Požadovaná akce

Klávesa

Otevření nového okna aplikace OneNote

Ctrl+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

Ctrl+Shift+M nebo Windows+Alt+N

Ukotvení okna aplikace OneNote

Ctrl+Alt+D

Vrácení poslední akce zpět

Ctrl+Z

Zopakování poslední akce

Ctrl+Y

Výběr všech položek na aktuální stránce

Poznámka : Opakovaným stisknutím kombinace kláves Ctrl+A zvětšíte obor výběru.

Ctrl+A

Vyjmutí vybraného textu nebo položky

Ctrl+X

Kopírování vybraného textu nebo položky do schránky

Ctrl+C

Vložení obsahu ze schránky.

Ctrl+V

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Posun o jeden znak doleva

Šipka vlevo

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka vpravo

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava.

Ctrl+Šipka doprava

Odstranění jednoho znaku vlevo

Backspace

Odstranění jednoho znaku vpravo

Delete

Odstranění jednoho slova vlevo

Ctrl+Backspace

Odstranění jednoho slova vpravo

Ctrl+Delete

Vložení konce řádku bez zahájení nového odstavce

Shift+Enter

Kontrola pravopisu

F7

Otevření tezauru pro aktuálně vybrané slovo

Shift+F7

Zobrazení místní nabídky pro libovolnou poznámku, kartu nebo jiný zvýrazněný objekt

Shift+F10

Provedení akce navržené na informačním panelu, pokud se tento panel zobrazí v horní části stránky.

Ctrl+Shift+W

Začátek stránky

Formátování poznámek

Požadovaná akce

Klávesa

Zvýraznění vybraného textu

Ctrl+Shift+H nebo Ctrl+Alt+H

Vložení odkazu

Ctrl+K

Kopírování formátování vybraného textu (Kopírovat formát)

Ctrl+Shift+C

Vložení formátování do vybraného textu (Kopírovat formát)

Ctrl+Shift+V

Otevření odkazu

Poznámka : Kurzor musí být někde ve formátovaném textu odkazu.

Enter

Použití nebo odebrání formátování tučným písmem u vybraného textu

Ctrl+B

Použití nebo odebrání formátování kurzívou u vybraného textu

Ctrl+I

Použití nebo odebrání podtržení u vybraného textu

Ctrl+U

Použití nebo odebrání přeškrtnutí u vybraného textu

Ctrl+spojovník

Použití nebo odebrání formátování horního indexu u vybraného textu

Ctrl+Shift+=

Použití nebo odebrání formátování dolního indexu u vybraného textu

Ctrl+=

Použití nebo odebrání formátování seznamu s odrážkami u vybraného odstavce

Ctrl+tečka

Použití nebo odebrání formátování číslovaného seznamu u vybraného odstavce

Ctrl+lomítko

Použití stylu Nadpis 1 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+1

Použití stylu Nadpis 2 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+2

Použití stylu Nadpis 3 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+3

Použití stylu Nadpis 4 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+4

Použití stylu Nadpis 5 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+5

Použití stylu Nadpis 6 pro aktuální poznámku

Ctrl+Alt+6

Použití stylu Normální pro aktuální poznámku

Ctrl+Shift+N

Odsazení odstavce zleva

Alt+Shift+Šipka vpravo

Odebrání odsazení odstavce zleva

Alt+Shift+Šipka vlevo

Zarovnání vybraného odstavce doprava

Ctrl+R

Zarovnání vybraného odstavce doleva

Ctrl+L

Zvětšení velikosti písma u vybraného textu

Ctrl+Shift+>

Zmenšení velikosti písma u vybraného textu

Ctrl+Shift+<

Vymazání veškerého formátování použitého pro vybraný text

Ctrl+Shift+N

Zobrazení nebo skrytí linkování na aktuální stránce

Ctrl+Shift+R

Začátek stránky

Přidání položek na stránku

Požadovaná akce

Klávesa

Vložení dokumentu nebo souboru na aktuální stránku

Alt+V, J1

Vložení dokumentu nebo souboru jako výtisku na aktuální stránku

Alt+V, Ý

Zobrazení nebo skrytí výtisků dokumentu na aktuální stránce (při spuštění aplikace OneNote v režimu vysokého kontrastu)

Alt+Shift+P

Vložení obrázku ze souboru

Alt+V, F

Vložení obrázku ze skeneru či fotoaparátu

Alt+V, F

Vložení výřezu obrazovky

Poznámka : V oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu systému Windows musí být aktivní ikona OneNote.

Klávesa s logem Windows+Shift+S

Vložení aktuálního data

Alt+Shift+D

Vložení aktuálního data a času

Alt+Shift+F

Vložení aktuálního času

Alt+Shift+T

Vložení konce řádku

Shift+Enter

Spuštění matematické rovnice nebo převod vybraného textu na matematický vzorec

Alt+=

Vložení symbolu eura (€)

Ctrl+Alt+E

Vytvoření tabulky přidáním druhého sloupce k již zadanému textu

Tab

Vytvoření dalšího sloupce v tabulce s jedním řádkem

Tab

Vytvoření dalšího řádku u koncové buňky v tabulce

Poznámka : Dalším stisknutím klávesy Enter tabulku dokončíte.

Enter

Vytvoření řádku pod aktuálním řádkem v tabulce

Ctrl+Enter

Vytvoření dalšího odstavce ve stejné buňce v tabulce

Alt+Enter

Vytvoření sloupce vpravo od aktuálního sloupce v tabulce

Ctrl+Alt+R

Vytvoření řádku nad aktuálním řádkem v tabulce (pokud je kurzor na začátku řádku)

Enter

Odstranění aktuálně prázdného řádku v tabulce (pokud je kurzor na začátku řádku)

DEL (stiskněte dvakrát)

Začátek stránky

Výběr poznámek a objektů

Požadovaná akce

Klávesa

Výběr všech položek na aktuální stránce

Opakovaným stisknutím kombinace kláves Ctrl+A zvětšíte obor výběru.

Ctrl+A

Přechod na konec řádku

Shift+End

Výběr celého řádku (pokud je kurzor na začátku řádku)

Shift+Šipka dolů

Přechod na název stránky a výběr názvu

Ctrl+Shift+T

Zrušení vybrané osnovy nebo stránky

Esc

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců nahoru

Alt+Shift+Šipka nahoru

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doleva (zmenšení odsazení)

Alt+Shift+Šipka vlevo

Přesun aktuálního odstavce nebo několika vybraných odstavců doprava (zvětšení odsazení)

Alt+Shift+Šipka vpravo

Výběr aktuálního odstavce a podřízených odstavců

Ctrl+Shift+spojovník

Odstranění vybrané poznámky nebo objektu

Delete

Přesunutí na začátek řádku

Home

Přesunutí na konec řádku

End

Posun o jeden znak doleva

Šipka vlevo

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka vpravo

Návrat na poslední navštívenou stránku

Alt+Šipka vlevo

Přechod na další navštívenou stránku

Alt+Šipka vpravo

Spuštění přehrávání vybraného zvukového nebo obrazového záznamu

Ctrl+Alt+P nebo Ctrl+Alt+S

Převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu zpět o několik sekund

Ctrl+Alt+Y

Rychlé převinutí aktuálního zvukového nebo obrazového záznamu vpřed o několik sekund

Ctrl+Alt+U

Začátek stránky

Použití značek u poznámek

Požadovaná akce

Klávesa

Použití, přidání nebo zrušení značky Úkol

Ctrl+1

Použití nebo zrušení značky Důležité

Ctrl+2

Použití nebo zrušení značky Otázka

Ctrl+3

Použití nebo zrušení značky Zapamatovat na později

Ctrl+4

Použití nebo zrušení značky Definice

Ctrl+5

Použití nebo zrušení vlastní značky

Ctrl+6

Použití nebo zrušení vlastní značky

Ctrl+7

Použití nebo zrušení vlastní značky

Ctrl+8

Použití nebo zrušení vlastní značky

Ctrl+9

Odebrání všech značek z vybraných poznámek

Ctrl+0

Použití osnov

Požadovaná akce

Klávesa

Zobrazení na úrovni 1

Alt+Shift+1

Rozbalení na úrovni 2

Alt+Shift+2

Rozbalení na úrovni 3

Alt+Shift+3

Rozbalení na úrovni 4

Alt+Shift+4

Rozbalení na úrovni 5

Alt+Shift+5

Rozbalení na úrovni 6

Alt+Shift+6

Rozbalení na úrovni 7

Alt+Shift+7

Rozbalení na úrovni 8

Alt+Shift+8

Rozbalení na úrovni 9

Alt+Shift+9

Rozbalení všech úrovní

Alt+Shift+0

Zvětšení odsazení o jednu úroveň

Tab

Zmenšení odsazení o jednu úroveň

Shift+Tab

Rozbalení sbalené osnovy

Alt+Shift+znaménko plus (+)

Sbalení rozbalené osnovy

Alt+Shift+znaménko minus (-)

Začátek stránky

Určení jazykového nastavení

Poznámka : Pokud chcete změnit směr psaní poznámek, musíte napřed povolit jazyky se zápisem zprava doleva v nástroji Jazykové předvolby systému Microsoft Office.

Požadovaná akce

Klávesa

Nastavení směru psaní zleva doprava

Ctrl+levý Shift

Nastavení směru psaní zprava doleva

Ctrl+pravý Shift

Zvětšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

Tab

Zmenšení odsazení o jednu úroveň v textu zprava doleva

Shift+Tab

Uspořádání a správa poznámkového bloku

Práce se stránkami a poznámkami na okraj

Požadovaná akce

Klávesa

Povolení nebo zakázání zobrazení celé stránky

F11

Otevření nového okna aplikace OneNote

Ctrl+M

Otevření malého okna aplikace OneNote pro vytvoření poznámky na okraj

Ctrl+Shift+M

Rozbalení nebo sbalení karet ve skupině stránek

Ctrl+Shift+*

Tisk aktuální stránky

Ctrl+P

Přidání nové stránky na konec vybraného oddílu

Ctrl+N

Zvětšení šířky panelu karet stránky

Ctrl+Shift+[

Zmenšení šířky panelu karet stránky

Ctrl+Shift+]

Vytvoření nové stránky na stejné úrovni pod kartou aktuální stránky

Ctrl+Alt+N

Snížení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky

Ctrl+Alt+[

Zvýšení úrovně odsazení aktuálního popisku karty stránky

Ctrl+Alt+]

Vytvoření nové podstránky pod aktuální stránkou

Ctrl+Shift+Alt+N

Výběr všech položek

Opakovaným stisknutím kombinace kláves Ctrl+A zvětšíte obor výběru.

Ctrl+A

Výběr aktuální stránky

Ctrl+Shift+A
Pokud je vybraná stránka součástí skupiny, vyberete stisknutím kombinace kláves Ctrl+A všechny stránky ve skupině.

Posun karty vybrané stránky nahoru

Alt+Shift+Šipka nahoru

Posun karty vybrané stránky dolů

Alt+Shift+Šipka dolů

Přesun kurzoru na název stránky

Ctrl+Shift+T

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

Alt+Page Up

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

Alt+Page Down

Posun nahoru v rámci aktuální stránky

Page Up

Posun dolů v rámci aktuální stránky

Page Down

Posun na horní okraj aktuální stránky

Ctrl+Home

Posun na dolní okraj aktuální stránky

Ctrl+End

Přechod na další odstavec

Ctrl+Šipka dolů

Přechod na předchozí odstavec

Ctrl+Šipka nahoru

Přechod na kontejner další poznámky

Alt+Šipka dolů

Přechod na začátek řádku

Home

Přechod na konec řádku

End

Posun o jeden znak doleva

Šipka vlevo

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka vpravo

Návrat na poslední navštívenou stránku

Alt+Šipka vlevo

Přechod na další navštívenou stránku

Alt+Šipka vpravo

Zvětšení

Alt+Ctrl+znaménko plus (na numerické klávesnici) nebo Alt+Ctrl+Shift+znaménko plus

Zmenšení

Alt+Ctrl+znaménko minus (na numerické klávesnici) nebo Alt+Ctrl+Shift+znaménko minus

Uložení změn

Poznámka : Pokud je aplikace OneNote spuštěna, jsou poznámky při každé změně ukládány automaticky. Není nutné ukládat poznámky ručně.

Ctrl+S

Začátek stránky

Práce s poznámkovými bloky a oddíly

Požadovaná akce

Klávesa

Otevření OneNotu

Windows+Shift+N

Otevření poznámkového bloku

Ctrl+O

Nástroj Odeslat do OneNotu

Windows+N

Vytvoření nového oddílu

Ctrl+T

Otevření oddílu

Ctrl+Alt+Shift+O

Přechod na další oddíl

Ctrl+Tab

Přechod na předchozí oddíl

Ctrl+Shift+Tab

Přechod na další stránku v oddílu

Ctrl+Page Down

Přechod na předchozí stránku v oddílu

Ctrl+Page Up

Přechod na první stránku v oddílu

Alt+Home

Přechod na poslední stránku v oddílu

Alt+End

Přechod na první stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

Alt+Page Up

Přechod na poslední stránku v aktuálně zobrazené sadě karet stránek

Alt+Page Down

Přesun nebo kopírování aktuální stránky

Ctrl+Alt+M

Zvýraznění aktuální karty stránky

Ctrl+Alt+G

Výběr aktuální karty stránky

Ctrl+Shift+A

Zvýraznění aktuální karty oddílu

Ctrl+Shift+G

Přechod na aktuální oddíl

Ctrl+Shift+G, potom Shift+F10, M

Přepnutí na jiný poznámkový blok na navigačním panelu

CTRL+G, potom stisknutím klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru vyberte jiný poznámkový blok a stiskněte klávesu Enter.

Začátek stránky

Hledání poznámek

Požadovaná akce

Klávesy

Přesunutí kurzoru na pole Hledat pro vyhledávání ve všech poznámkových blocích

Ctrl+E

Zobrazení náhledu dalšího výsledku při vyhledávání ve všech poznámkových blocích

Šipka dolů

Přechod na vybraný výsledek při vyhledávání všech poznámkových bloků a ukončení vyhledávání

Enter

Změna oboru vyhledávání

Ctrl+E, Tab, Mezerník

Otevření podokna výsledků vyhledávání

Alt+O po vyhledávání

Vyhledávání pouze na aktuální stránce

Poznámka : Stisknutím kláves Ctrl+E nebo Ctrl+F je možné kdykoli přepnout mezi vyhledáváním všude a vyhledáváním pouze na aktuální stránce.

Ctrl+F

Přechod na další výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

Enter nebo F3

Přechod na předchozí výsledek při vyhledávání na aktuální stránce

Shift+F3

Ukončení vyhledávání a návrat na stránku

Esc

Začátek stránky

Sdílení poznámek

Sdílení poznámek s jinými uživateli

Požadovaná akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

Ctrl+Shift+E

Sdílení poznámek s jinými programy

Požadovaná akce

Klávesy

Odeslání vybraných stránek v e-mailové zprávě

Ctrl+Shift+E

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Dnes z aktuálně vybrané poznámky

Ctrl+Shift+1

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Zítra z aktuálně vybrané poznámky

Ctrl+Shift+2

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Tento týden z aktuálně vybrané poznámky

Ctrl+Shift+3

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Příští týden z aktuálně vybrané poznámky

Ctrl+Shift+4

Vytvoření úkolu aplikace Outlook typu Žádné datum z aktuálně vybrané poznámky

Ctrl+Shift+5

Otevření vybraného úkolu aplikace Outlook

Ctrl+Shift+K

Označení vybraného úkolu aplikace Outlook jako dokončeného

Ctrl+Shift+9

Odstranění vybraného úkolu aplikace Outlook

Ctrl+Shift+0

Synchronizace změn v aktuálním sdíleném poznámkovém bloku

Shift+F9

Synchronizace změn ve všech otevřených poznámkových blocích

F9

Označení aktuální stránky jako nepřečtené

Ctrl+Q

Ochrana poznámek

Oddíly chráněné heslem

Požadovaná akce

Klávesy

Uzamčení všech oddílů chráněných heslem

Ctrl+Alt+L

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×