Kdy je vhodné použít obrázek SmartArt a kdy graf?

Obrázek SmartArt představuje vizuální znázornění informací a myšlenek, zatímco graf slouží jako vizuální ilustrace numerických hodnot a dat. Obrázky SmartArt jsou v zásadě určeny pro text a grafy pro čísla.

Pomocí níže uvedených informací se můžete rozhodnout, kdy použít obrázek SmartArt a kdy graf.

Obrázek SmartArt použijte, pokud chcete provést kteroukoli z následujících akcí:

 • Vytvořit organizační diagram

 • Zobrazit hierarchii, například rozhodovací strom

 • Znázornit kroky nebo fáze procesu nebo pracovního postupu

 • Zobrazit tok procesu, procedury nebo jiné události

 • Vypsat informace v seznamu

 • Zobrazit cyklické nebo opakující se informace

 • Zobrazit vztah mezi součástmi, například překrývající se koncepty

 • Vytvořit obrázek matice

 • Zobrazit poměrné nebo hierarchické informace v obrázku jehlanu

 • Rychle vytvořit obrázek zadáním textu, který se automaticky umístí a uspořádá v rozložení obrázku SmartArt

Pokyny k vytvoření obrázku SmartArt naleznete v tématu Vytvoření obrázku SmartArt. Potřebujete-li poradit, které rozložení obrázku SmartArt použít, přejděte k tématu Výběr obrázku SmartArt.

Graf použijte, pokud chcete provést kteroukoli z následujících akcí:

 • Vytvořit pruhový nebo sloupcový graf

 • Vytvořit spojnicový nebo XY bodový graf (s datovými body)

 • Vytvořit burzovní graf sloužící ke znázornění vývoje cen akcií

 • Vytvořit plošný, prstencový, bublinový, paprskový nebo výsečový graf

 • Vytvořit kombinovaný graf, například pruhový nebo spojnicový graf

 • Vytvořit propojení s dynamickými daty v sešitu aplikace Excel

 • Automaticky aktualizovat graf, pokud dojde k aktualizaci čísel v sešitu aplikace Excel

 • Používat výpočty citlivostní analýzy a mít možnost měnit čísla a ihned vidět, jak se změny automaticky projeví v grafu

 • Automaticky přidávat legendy nebo mřížky založené na datech

 • Používat funkce grafů, například chybové úsečky nebo popisky dat

Odkazy na další informace o vytváření tabulek naleznete v části Viz také.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×