Kdy a jak používat zobrazení v aplikaci PowerPoint 2010

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Základní informace o zobrazeních aplikace PowerPoint 2010

Zobrazení pro úpravy prezentace

Zobrazení pro předvedení prezentace

Zobrazení pro přípravu a tisk prezentace

Nastavení výchozího zobrazení

Základní informace o zobrazeních aplikace PowerPoint 2010

Zobrazení v Microsoft PowerPoint 2010 využívající upravovat, tisknout a doručeno, že vaši prezentaci jsou následujícím způsobem:

 • Normální zobrazení

 • Zobrazení Řazení snímků

 • Zobrazení Poznámky

 • Zobrazení Prezentace (zahrnující zobrazení předvádějícího)

 • Zobrazení Čtení

 • Zobrazení předlohy: snímků, podkladů a poznámek

Jak můžete vidět na snímku obrazovky níže, zobrazení aplikace PowerPoint lze nalézt na dvou místech:

 • Na kartě Zobrazení ve skupinách Zobrazení prezentace a Zobrazení předlohy.

 • Na snadno použitelném panelu ve spodní části okna aplikace PowerPoint, kde jsou k dispozici hlavní zobrazení (normální, Řazení snímků, Čtení a Prezentace).

Zobrazení pro PowerPoint

Poznámka : Pokud nemáte v počítači nainstalovaný PowerPoint, můžete prohlédnout si prezentaci aplikace PowerPoint Viewer 2010. Prohlížeč PowerPoint Viewer si můžete stáhnout z Webu služby Stažení softwaru.

Začátek stránky

Zobrazení pro úpravy prezentace

V aplikaci PowerPoint je k dispozici mnoho zobrazení, pomocí kterých můžete vytvořit profesionální prezentaci.

Normální zobrazení

Normální zobrazení je hlavní zobrazení pro provádění úprav, které slouží k vytvoření prezentace. Toto zobrazení zahrnuje čtyři pracovní oblasti:

Normal View

Karta Osnova:  Tato oblast je vhodným místem pro zahájení vytváření obsahu. Můžete zde zaznamenávat svoje nápady, plánovat způsob jejich prezentace a přesouvat text a snímky. Na této kartě je ve formě osnovy zobrazen text snímku.  

Poznámka : Pokud chcete tisknout výtisk osnovy prezentace s pouze text (je zobrazeno v zobrazení osnovy) a žádné obrázky a animace, nejdřív klepněte na kartu soubor.

Potom klikněte na tlačítko Tisk, v části Další nastavení klikněte na možnost Snímky na celou stránku, klikněte na položku Osnova a potom klikněte na tlačítko Tisknout nahoře.

Karta snímky  Zobrazení snímků v prezentaci uloženou jako miniaturní obrázky během úprav. Miniatury Usnadněte procházení prezentace a zobrazíte efekty změny návrhu. Můžete taky snadno změnit uspořádání, přidat nebo odstranit snímky tady.

Podokno snímků V pravé horní části okna aplikace PowerPoint zobrazí podokno snímků ve velkém zobrazení aktuálního snímku. S aktuálního snímku v zobrazení tento list můžete přidat text a vložit obrázky, tabulky, obrázky SmartArt grafických objektů, grafy, výkresu objektů, textová pole, videa, zvuky, hypertextové odkazy a animace.

Podokno poznámek V podokně poznámek pod podokno snímků můžete psát poznámky, které platí pro aktuální snímek. Můžete později, tisk poznámek a použít při předvádění prezentace. Můžete ji taky vytisknout poznámky můžete dát představíte publiku nebo včetně poznámek v prezentaci, která odešlete na cílovou skupinu nebo publikovat na webovou stránku.

Mezi kartami Snímky a Osnova lze přepínat. Chcete-li zvětšit nebo skrýt podokno obsahující karty Osnova a Snímky, naleznete potřebné informace v tématu Seznámení s pracovním prostředím aplikace PowerPoint.

Poznámka : Chcete-li v normálním zobrazení zobrazit pravítko nebo mřížky, zaškrtněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazit políčko Pravítko nebo Mřížky.

Začátek stránky

Zobrazení Řazení snímků

Zobrazení Řazení snímků slouží k zobrazení miniatur snímků. Toto zobrazení usnadňuje uspořádání a organizaci pořadí snímků během vytváření prezentace a rovněž během přípravy prezentace k tisku.

Do zobrazení Řazení snímků také můžete přidat oddíly a snímky zařadit do různých kategorií a oddílů.

Slide sorter view

Začátek stránky

Zobrazení Poznámky

V podokně Poznámky pod podoknem Snímek lze zaznamenávat poznámky k aktuálnímu snímku. Tyto poznámky lze později vytisknout a použít při předvádění prezentace. Lze je rovněž vytisknout a rozdat posluchačům nebo zahrnout do prezentace, kterou odesíláte posluchačům nebo na webovou stránku.

Pokud chcete poznámky zobrazit a pracovat s nimi v celostránkovém formátu, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Zobrazení prezentací na tlačítko Poznámky.

Začátek stránky

Zobrazení předlohy

Mezi zobrazení předlohy patří zobrazení Snímek, Podklady a Poznámky. Jedná se o hlavní snímky, uchovávající informace o prezentaci, včetně pozadí, barvy, písem, efektů, velikosti a umístění zástupných symbolů. Hlavní přínos práce se zobrazením předloh spočívá v tom, že pomocí předlohy snímků, předlohy poznámek nebo předlohy podkladů můžete provádět univerzální změny u všech snímků, poznámek nebo podkladů přiřazených k prezentaci.

Další informace o práci s předlohami naleznete v článcích Použití jedné nebo více předloh snímků v prezentaci a Vytvoření nebo přizpůsobení předlohy snímků.

Začátek stránky

Zobrazení pro předvedení prezentace

Zobrazení Prezentace

Zobrazení Prezentace se používá pro předvádění prezentace posluchačům. Toto zobrazení zabírá stejně jako při skutečném předvádění prezentace celou obrazovku počítače. V tomto zobrazení je prezentace zobrazena stejným způsobem, jakým bude předvedena posluchačům, a lze zkontrolovat, jak bude vypadat grafika, časování, videa, animované efekty a efekty přechodu během samotné prezentace.

Chcete-li zobrazení Prezentace ukončit, stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Zobrazení předvádějícího

Zobrazení, založené na prezentaci, které lze použít během přednášení prezentace, se nazývá zobrazení pro přednášejícího. Při použití dvou monitorů lze spouštět jiné programy a zobrazovat poznámky mluvčího, aniž by je posluchači viděli.

Chcete-li používat zobrazení pro přednášejícího, ujistěte se, že váš počítač podporuje zobrazení na více monitorech, zapněte podporu více monitorů a aktivujte zobrazení pro přednášejícího.

Další Informace o použití zobrazení pro přednášejícího naleznete v tématu Privátní zobrazení poznámek lektora v průběhu prezentace na více monitorech.

Zobrazení Čtení

Zobrazení pro čtení nepoužívejte pro předvedení prezentace před posluchači (například prostřednictvím velké obrazovky), nýbrž pro předvedení někomu, kdo si prezentaci prohlíží na svém počítači. Případně můžete toto zobrazení použít v případě, že prezentaci nechcete zobrazit přes celou obrazovku pomocí zobrazení Prezentace, ale v okně s jednoduchými ovládacími prvky, které usnadňují revizi prezentace. Pokud byste chtěli prezentaci změnit, můžete vždy přepnout ze zobrazení pro čtení do některého z ostatních zobrazení.

Začátek stránky

Zobrazení pro přípravu a tisk prezentace

V rámci úspory papíru a inkoustu je vhodné před tiskem připravit tiskovou úlohu. Aplikace PowerPoint poskytuje zobrazení a nastavení usnadňující určení obsahu k tisku (snímky, podklady nebo poznámky) a způsob tisku těchto tiskových úloh (barevně, ve stupních šedé, černobíle, s rámečky atd.).

Podrobnější informace o tisku a náhledu tisku naleznete v tématu Tisk snímků nebo podkladů prezentace.

Začátek stránky

Zobrazení Řazení snímků

Zobrazení Řazení snímků slouží k zobrazení miniatur snímků. Toto zobrazení usnadňuje uspořádání a organizaci pořadí snímků během přípravy snímků k tisku.

Slide sorter view

Začátek stránky

Náhled

Zobrazení Řazení snímků umožňuje určit nastavení pro tištěný obsah (podklady, poznámky, osnovu nebo snímky).

Začátek stránky

Nastavení výchozího zobrazení

Změníte-li výchozí zobrazení na jiné zobrazení, které lépe odpovídá vašim potřebám, otevře se aplikace PowerPoint vždy v tomto zobrazení. Mezi zobrazení, která lze nastavit jako výchozí, patří zobrazení Řazení snímků, Pouze osnova, Poznámky a různé varianty normálního zobrazení.

Ve výchozím nastavení se aplikace PowerPoint otevírá v normálním zobrazení se zobrazením miniatur, poznámek a snímků. Pokud však chcete, můžete určit, aby se aplikace PowerPoint otevírala v jiném zobrazení, například v zobrazení Řazení snímků, Prezentace, Poznámky nebo v různých variantách normálního zobrazení.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V levé části obrazovky klikněte na tlačítko Možnosti a potom v levém podokně dialogového okna Možnosti aplikace PowerPoint klikněte na položku Upřesnit.

 3. V části Zobrazení vyberte v seznamu Otevřít všechny dokumenty v zobrazení zobrazení, které chcete nastavit jako výchozí, a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×