Když importuji kontakty, v poli Poznámky se objeví informace

Příčina: Kontakty, které jste importovali, obsahují typy informací, které Outlook nerozpoznává.

Řešení:    Importujte kontakty a klasifikujte informace o kontaktech, tak aby fungovaly s formátem kontaktů Outlooku.

Aplikace adresáře často označují informace různě. Outlook například vyvolá určité pole informací jako Pracovní telefon 1, ale jiná aplikace je může nazvat Firemní telefon. Pomocí procesu označovaného jako mapování můžete Outlooku říct, jak klasifikovat informace o kontaktech, které importujete.

 1. V nabídce File (Soubor) klikněte na Import (Importovat).

 2. Klikněte na Contacts or messages from a text file (Kontakty nebo zprávy z textového souboru) a potom na šipku doprava.

 3. Klikněte na Import contacts from a tab- or comma-delimited text file (Importovat kontakty z textového souboru s oddělovači) a potom na šipku doprava.

 4. Najděte textový soubor, který chcete naimportovat, a klikněte na Import.

  Na obrazovce Import Contacts (Importovat kontakty) se v části Mapped fields (Namapovaná pole) zobrazí pole, která Outlook našel jako shodná. Mapped fields: V levém sloupci se zobrazí pole, která jsou dostupná v Outlooku. Pravý sloupec obsahuje pole z importovaného textového souboru.

 5. Přetáhněte pole z části Unmapped fields (Nenamapovaná pole) do pravého sloupce v části Mapped fields. Třeba pole Telefon do zaměstnání přetáhněte do pravého sloupce v části Mapped fields vedle pole Work Phone 1 (Telefon do zaměstnání 1).

  Můžete taky přetahovat pole uvnitř pravého sloupce v části Mapped fields.

 6. Když budete chtít zobrazit další záznamy a ověřit, jestli se data správně namapovala, klikněte na Next (Další) nebo Prev (Předchozí).

  Poznámka : Abyste předešli ztrátě dat, zaškrtněte políčko Import unmapped fields to Notes (Importovat nenamapovaná pole do pole Poznámky).

 7. Pokud jste mapování polí dokončili, klikněte na Import.

Viz taky

Kontakty se mezi Outlookem pro Mac a Outlookem pro Windows neshodují

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×