Kde se přihlásit k Office 365

Microsoft nabízí víc druhů služeb Office 365 a každá služba má svoji vlastní přihlašovací stránku. To, kde se přihlásíte, závisí na službě, kterou používáte. Vaše uživatelské jméno (což je vaše e-mailová adresa) může naznačovat, kterou službu používáte.

V tomto tématu:

Kde se mám přihlásit?

Pokud si nejste jistí, jaký typ účtu používáte pro Office 365, poznáte to podle e-mailové adresy, pomocí které jste se přihlásili. To je účet, který je spojený s vaším předplatným Office 365 nebo jednorázově zakoupeným Office 2016 nebo Office 2013. Vyberte odkaz v následující tabulce a otevřete tak příslušnou přihlašovací stránku pro Office 365.

Služba Office 365

Typ účtu

Použít tuto adresu URL nebo webové umístění

Office 365 pro domácnosti, pro jednotlivce nebo pro vysokoškoláky

Jednorázový nákup Office 2016 nebo 2013:

  • Office pro domácnosti

  • Office pro podnikatele

  • Office pro profesionály

Osobní účet Microsoft

Toto je e-mailová adresa a heslo, které jsou spojené s vaší osobní kopií Office. K vytvoření účtu Microsoft můžete použít libovolnou e-mailovou adresu. Mohli jste použít třeba účet outlook.com, hotmail.com, gmail apod.

Přihlaste se na office.com/myaccount.

Přihlášení k Office pomocí e-mailové adresy a hesla účtu Microsoft

To je místo, kde můžete spravovat svoje předplatné, nainstalovat Office na PC nebo Mac, sdílet svoje předplatné (jenom u Office 365 pro domácnosti) a získat přístup ke službám, jako jsou Skype a OneDrive. Viz Kde najdu stránku Můj účet?

Office 365 pro firmy nebo vzdělávací organizace

Pracovní nebo školní účet

Toto je uživatelské jméno a heslo, které jste si vytvořili nebo které pro vás vytvořil někdo ve vaší organizaci.

Přihlaste se na portal.office.com nebo na svůj pracovní nebo školní web.

přihlašovací stránka portal.office.com

To je místo, kde můžete nainstalovat Office (pokud máte licenci) nebo použít jiné služby Office 365 pro firmy.

Office 365 provozovaný společností 21Vianet

Pracovní nebo školní účet pro Office 365 provozovaný společností 21Vianet v Číně

Pokud používáte Office 365 provozovaný společností 21Vianet v Číně, je to uživatelské jméno a heslo, které jste si vytvořili nebo které pro vás vytvořil někdo ve vaší organizaci v Číně.

Přihlaste se k login.partner.microsoftonline.cn.

To je místo, kde můžete nainstalovat Office (pokud máte licenci) nebo použít jiné služby Office 365 pro firmy.

Poznámka : Svůj pracovní nebo školní účet nebo účet třetí strany (jako je Gmail nebo Yahoo) si můžete přidružit k účtu Microsoft*. Při přihlašování k Office 365 pro firmy ale používání takového účtu není tak obvyklé.

Co když moje heslo nefunguje a potřebuju ho resetovat?

Pokud se nemůžete přihlásit a chcete svoje heslo resetovat, vyzkoušejte tohle:

Služba Office 365

Možnosti podpory resetování hesla

Office 365 pro domácnosti, pro jednotlivce nebo pro vysokoškoláky

Resetujte heslo na webu account.live.com/pw.

Plán Office 365 pro firmy nebo vzdělávací organizace

Resetujte heslo na webu passwordreset.microsoftonline.com nebo kontaktujte správce ve svojí organizaci. Pokud jste správce, přečtěte si o resetování hesel pro správce.

Office 365 provozovaný společností 21Vianet

Požádejte správce ve svojí organizaci o resetování vašeho hesla.

Co když se i tak nemůžu přihlásit?

Pokud se pořád nemůžete přihlásit, zkuste toto.

Služba Office 365

Možnosti podpory

Office 365 pro domácnosti, pro jednotlivce nebo pro vysokoškoláky

Jednorázový nákup Office 2016 nebo 2013:

  • Office pro domácnosti

  • Office pro podnikatele

  • Office pro profesionály

Plán Office 365 pro firmy nebo vzdělávací organizace

Office 365 provozovaný společností 21Vianet

Poznámka : * Účty Microsoft, jako třeba Outlook.com a Hotmail.com, poskytuje Microsoft Corporation. Platí pro ně podmínky a prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft. V důsledku použití těchto aplikací a účtů se můžou data zákazníků přenášet, ukládat a/nebo zpracovávat ve Spojených státech amerických nebo v jakékoli jiné zemi, ve které společnost Microsoft, její afilace nebo poskytovatelé služeb působí.

Viz taky

Začínáme na Office.com

Mám se přihlásit pomocí účtu Office, nebo účtu Microsoft?

Kde je stránka Můj účet?

Přihlásit se k Office

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.