Kategorie Návrháři objektů (Možnosti aplikace Access)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Návrh tabulky

 • Výchozí typ pole:    Slouží k nastavení nebo změně výchozího datového typu pro pole v nových tabulkách a pro pole, která přidáte do existujících tabulek. Výchozí datový typ je Text.

 • Výchozí velikost textového pole:     Slouží ke změně maximálního počtu znaků, které lze zadat do polí nastavených na datový typ Text. Nelze zadat více než 255 znaků.

 • Výchozí velikost číselného pole:    Slouží k nastavení nebo změně maximálního počtu znaků, které lze zadat do polí nastavených na typ dat Číslo.

 • Automaticky indexovat při importu či vytváření:    Zadejte počáteční nebo koncové znaky názvu pole. Pokud importujete pole z externího souboru nebo přidáváte pole do tabulky, aplikace Microsoft Office Access 2007 automaticky indexuje pole s názvy, které odpovídají znakům zadaným zde. K oddělení řetězců znaků použijte středník. Pokud například zadáte cena;název, aplikace Office Access 2007 indexuje pole s názvem Jednotková cena a Název společnosti.

 • Zobrazit tlačítka možností pro aktualizaci vlastností:    Zobrazí nebo skryje tlačítko Možnosti aktualizace vlastností. Toto tlačítko se zobrazí, pokud změníte vlastnost pole nebo tabulky. Tlačítko slouží k aktualizaci změněné vlastnosti ve všech ovládacích prvcích ve formulářích a sestavách, které jsou svázány s polem.

Návrh dotazu

 • Zobrazit názvy tabulek:    Zobrazí nebo skryje v návrhové mřížce dotazu řádek Tabulka. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, je tento řádek skryt pouze u nových dotazů. Při otevření existujícího dotazu, u kterého již byly názvy tabulek zobrazeny, bude tato možnost potlačena. Tuto možnost vyberte, pokud potřebujete sledovat zdroje polí v dotazu založeném na více tabulkách.

 • Výstup všech polí:    Pokud je toto políčko zaškrtnuto, aplikace Access přidá do dotazů příkaz Select *. Tento příkaz pak načte všechna pole v podkladových tabulkách nebo dotazech pro daný dotaz. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, jestliže chcete zobrazit pouze pole, která jste přidali při použití návrháře dotazu. Tato možnost platí pouze pro nové dotazy vytvořené pomocí aktuální instance aplikace Access.

 • Povolit automatické spojení:    Pokud používáte návrhář dotazů, bude po výběru této možnosti automaticky vytvořeno vnitřní spojení mezi dvěma tabulkami. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, pokud chcete tento vztah definovat sami. Tato možnost bude funkční pouze v případě, že tabulky sdílejí pole se stejným názvem a typem dat a jedno z těchto polí je primární klíč.

 • Písmo návrhu dotazu   

  • Písmo:    Nastaví výchozí písmo používané v návrháři dotazu.

  • Velikost:    Nastaví velikost výchozího písma používaného v návrháři dotazu.

 • Syntaxe kompatibilní se SQL Server (ANSI 92)   

  • Tato databáze:    Tuto možnost vyberte, pokud chcete spustit dotazy v databázích serveru Microsoft SQL Server. Pokud vyberete tuto možnost, je třeba u všech dotazů použít syntaxi ANSI-92. Stávající dotazy napsané pomocí staršího standardu ANSI-89 (výchozího pro aplikaci Access) pravděpodobně nebude možné spustit nebo mohou vrátit neočekávané výsledky.

  • Výchozí pro nové databáze:    Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby byl standard ANSI-92 výchozí syntaxí dotazu pro všechny nové databáze vytvořené pomocí aktuální instance aplikace Access.

Formuláře či sestavy

Při vytváření návrhu formuláře či sestavy definují tyto možnosti chování výběru, když přetáhnete obdélník za účelem výběru jednoho či více ovládacích prvků. Tyto možnosti platí pro všechny otevřené i zavřené databáze aplikace Access a pro databáze vytvořené v budoucnu.

 • Chování výběru   

  • Částečně uzavřít:    Výběrový obdélník zahrnuje část ovládacího prvku nebo skupiny ovládacích prvků.

  • Úplně uzavřít:    Výběrový obdélník úplně zahrnuje celý ovládací prvek nebo skupinu ovládacích prvků.

 • Šablona formuláře:    Zadejte název existujícího formuláře. Tento formulář se stane šablonou pro všechny nové formuláře a tyto formuláře budou mít stejné vlastnosti sekce a ovládacích prvků jako tato šablona. Výchozí šablona je Normal.

 • Šablona sestavy:    Zadejte název existující sestavy. Tato sestava se stane šablonou pro všechny nové sestavy a tyto sestavy budou mít stejné vlastnosti sekce a ovládacích prvků jako tato šablona. Výchozí šablona je Normal.

 • Vždy používat obslužné procedury událostí    Spustí program Visual Basic Editor místo opakovaného zobrazení dialogového okna Zvolit tvůrce. Ve výchozím nastavení dialogovým oknem se zobrazí po klepnutí na tlačítko Tlačítko Tvůrce v seznamu vlastností kterékoli události.

Kontrola chyb

 • Povolit kontrolu chyb:    Povolí nebo zakáže kontrolu chyb ve formulářích a sestavách. Aplikace Access vloží indikátory chyb do ovládacích prvků, u kterých dojde k jednomu či více typům chyb. Indikátory budou zobrazeny jako trojúhelníky v levém horním a pravém horním rohu ovládacího prvku v závislosti na nastaveném výchozím směru textu. Výchozí barva indikátoru je zelená, ale můžete ji změnit tak, aby vám vyhovovala. Kontrola chyb je ve výchozím nastavení zapnuta a pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, budou zakázány všechny typy kontroly chyb.

 • Kontrola nepřidružených popisků a ovládacích prvků:    Pokud vyberete ovládací prvek a popisek, aplikace Access zkontroluje, zda spolu vybrané objekty vzájemně souvisí. Jestliže zjistí chybu, zobrazí se namísto obvyklého indikátoru chyb tlačítko Najít chybu. Tlačítko Najít chybu se zobrazí i v případě, že popisek nebo ovládací prvek jsou spojeny s jiným objektem.

 • Kontrola nových nepřidružených popisků:    Aplikace Access zkontroluje všechny nové popisky a zajistí, aby byly spojeny s ovládacím prvkem. Toto nastavení platí pouze pro formuláře.

 • Kontrola chyb klávesových zkratek:    Aplikace Access vyhledá duplicitní a neplatné klávesové zkratky, například znaky mezery, a zobrazí seznam alternativ. Toto nastavení platí pouze pro formuláře.

 • Kontrola neplatných vlastností ovládacího prvku:    Aplikace Access zkontroluje u ovládacích prvků neplatné nastavení vlastností, například neplatné výrazy nebo názvy polí.

 • Kontrola běžných chyb sestav:    Aplikace Access zkontroluje běžné chyby v sestavách, například neplatná pořadí řazení nebo větší šířky, než je vybraná velikost papíru. Toto nastavení platí pouze pro sestavy.

 • Tlačítko Barva indikátoru chyby:    Slouží k nastavení nebo změně trojúhelníkového indikátoru chyb, který se zobrazí v případě, že u formuláře, sestavy nebo ovládacího prvku dojde k chybě.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×