Kategorie Aktuální databáze (Možnosti aplikace Access)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Možnosti na této kartě se týkají pouze aktuální (otevřené) databáze.

Možnosti aplikace

 • Název aplikace:    Zadejte název databáze. Název se zobrazí v záhlaví systému Windows.

 • Ikona aplikace:    Zadejte název souboru rastrového obrázku (BMP) nebo ikony (ICO). Tento obrázek se zobrazí v záhlaví systému Windows. Klepnutím na tlačítko Procházet zobrazíte dialogové okno Prohlížeč ikon a vyhledáte soubor obrázku.

 • Použít jako ikonu formuláře a sestavy:    Pokud vyberete ikonu aplikace, bude tato ikona umístěna do karet nad formuláři a sestavami v aktuálně otevřené databázi. Jestliže karty dokumentů vypnete, nezobrazí se tato ikona nikde.

 • Zobrazit formulář:    Slouží k nastavení, změnám nebo odstranění formuláře, který se otevře automaticky po spuštění databáze. Jestliže nechcete formulář otevřít, vyberte možnost (žádný). Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

 • Zobrazit stavový řádek:    Zobrazí nebo skryje stavový řádek v dolní části pracovního prostoru aplikace Access. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

 • Možnosti okna dokumentu   

  • Překrývající se okna:    Umožňuje otevřít a zobrazit více oken v aplikaci Microsoft Office Access 2007. Skrytím podokna navigace a výběrem této možnosti se maximálně přiblížíte klasickému zobrazení. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

  • Dokumenty s kartami:    Umožňuje používat rozhraní jediného dokumentu a zobrazit vždy pouze jeden objekt. Tato možnost je výchozí. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

 • Zobrazit karty dokumentů:    Zapne nebo vypne zobrazení karet nad každým otevřeným databázovým objektem. Toto nastavení vypne pouze karty, a nezavře objekty s kartami ani nepovolí klasické zobrazení. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

 • Povolit použití speciálních kláves    Povolí nebo zakáže následující klávesové zkratky:

Klávesy

Výsledek

F11

Zobrazí nebo skryje navigační podokno.

CTRL+G

Zobrazí podokno hodnot proměnných v editoru jazyka Visual Basic.

ALT+F11

Spustí editor jazyka Visual Basic.

CTRL+BREAK

Při práci v projektu aplikace Office Access 2007 ukončíte stisknutím této kombinace kláves načítání záznamů ze serveru.

 • Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

 • Komprimovat při zavření:    Automaticky komprimuje a opravuje databáze při jejich zavření. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

 • Při uložení odebrat z vlastností souboru osobní informace:    Automaticky odebere osobní informace z vlastností souboru při jeho uložení. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

 • Použít ve formulářích tematické ovládací prvky systému Windows:    Použije motiv systému Windows u ovládacích prvků ve formulářích a sestavách. Toto nastavení bude použito, pouze pokud použijete jiný motiv systému Windows než standardní.

 • Povolit pro tuto databázi zobrazení rozložení:    Zobrazí nebo skryje tlačítko Zobrazení rozložení na stavovém řádku aplikace Access a v místních nabídkách, které se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na kartu objektu. Nezapomeňte, že zobrazení rozložení lze pro jednotlivé databázové objekty zakázat, proto i pokud tuto možnost povolíte, nemusí být vždy k dispozici.

 • Povolit změny návrhu pro tabulky v zobrazení datového listu:    Umožňuje změnit návrh tabulek při práci v zobrazení datového listu.

 • Kontrolovat zkrácená číselná pole:    Je-li tato možnost povolena, v případě, že je sloupec příliš úzký pro zobrazení celé hodnoty, se čísla zobrazí jako "#####". Pokud tato možnost není povolena, zobrazí se ve sloupci pouze část hodnot.

 • Formát ukládání vlastností obrázku   

  • Zachovat formát zdrojového obrázku (menší velikost souboru):    Pokud je tato možnost vybrána, uloží aplikace Access obrázky v jejich původním formátu. Tuto možnost vyberte, pokud chcete zmenšit velikost databáze.

  • Převést všechna data obrázků na rastry (kompatibilní s aplikací Access 2003 a dřívějšími verzemi):    Pokud je vybrána tato možnost, vytvoří aplikace Access kopii původního souboru obrázku ve formátu BMP (Windows Bitmap) nebo DIB (Device Independent Bitmap). Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit obrázky v databázích vytvořených pomocí aplikace Office Access 2003 a dřívějších.

Navigace

 • Zobrazit podokno navigace:    Slouží k zobrazení nebo skrytí navigačního podokna. Pokud skryjete podokno omylem, zobrazíte je stisknutím klávesy F11. Aplikace Access ve výchozím nastavení už neposkytuje okno Databáze. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

 • Možnosti navigace:    Zobrazí dialogové okno Možnosti navigace. Jeho pomocí můžete změnit kategorie a skupiny, které se zobrazují v navigačním podokně.

  Další informace o používání dialogové okno Možnosti navigace naleznete v článku Průvodce do navigačního podokna.

Možnosti pásu karet a panelu nástrojů

 • Název pásu:    Vyberte název vlastní skupiny Pásu ze seznamu. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

  Poznámka : Pás karet je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office.

 • Řádek místní nabídky:    Umožňuje nastavit nebo změnit výchozí panel nabídek pro místní nabídky. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

 • Povolit použití úplné nabídky    Pokud toto políčko zaškrtnuté, všechny karty na výchozí karet skryty s výjimkou na kartě Domů. Kromě toho jenom Zavřít databáze a Ukončení příkazy jsou k dispozici po kliknutí Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office .

  Poznámka : 

  • Vybrané nastavení se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

  • Pokud chcete dočasně obnovit výchozí příkazy Obrázek tlačítka Office pás karet a Tlačítko Microsoft Office, zavřete databázi a podržte stisknutou klávesu SHIFT při opětovném otevření databáze. Za tímto způsobem otevřete databázi, je možné trvale obnovit výchozí příkazy Obrázek tlačítka Office pás karet a Tlačítko Microsoft Office návratu do dialogového okna Možnosti aplikace Access a potom v části Aktuální databáze, klikněte v části pásu karet a možnosti panelu nástrojů, zaškrtnutí políčka Povolit použití úplné nabídky.

   Poznámka : 

 • Povolit výchozí místní nabídky:    Zapne nebo vypne místní nabídky, které se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši na databázový objekt v navigačním podokně nebo na ovládací prvek ve formuláři nebo v sestavě. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

Možnosti automatické opravy názvů

 • Sledovat informace o automatických opravách názvů:    Aplikace Access ukládá informace potřebné k opravám chyb v názvech. Aplikace Access však chyby neopraví, dokud nevyberete možnost Provádět automatické opravy názvů. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

 • Provádět automatické opravy názvů:    Aplikace Access opraví chyby názvů, jakmile se vyskytnou. Pokud vyberete možnost Sledovat informace o automatických opravách názvů a ponecháte tuto možnost prázdnou, aplikace Access bude ukládat data všech chyb, dokud tuto možnost nevyberete. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

 • Protokolovat automatické opravy názvů:    Při opravách chyb názvů aplikace Access zaprotokoluje provedené změny databáze. Tato data uloží do tabulky s názvem AutoCorrect.log. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

Možnosti vyhledání filtru pro databázi název_databáze

Možnosti v této části řídí několik funkcí:

 • Velikost seznamu hodnot, který se zobrazí pro dané pole v okně Filtr podle formuláře.

 • Zda lze zobrazit hodnoty pro indexovaná nebo neindexovaná pole v aktuálně otevřené databázi a u propojené tabulky v externím souboru.

 • Zda se seznam hodnot zobrazí v ovládacích prvcích ve formuláři, pokud použijete funkci Filtr podle formuláře.

Čím více možností vyberete, tím více typů hodnot bude možné použít v operacích filtrování. Tyto možnosti platí pouze pro aktuálně otevřenou databázi.

 • Zobrazit seznam hodnot   

  • V lokálních indexovaných polích:    Zahrne hodnoty z místních indexovaných polí do seznamů hodnot, které se zobrazí v okně Filtr podle formuláře. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

  • V lokálních neindexovaných polích:    Zahrne hodnoty z místních neindexovaných polí do seznamů hodnot, které se zobrazí v okně Filtr podle formuláře. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

  • V polích ODBC:    Zahrne hodnoty z tabulek, ke kterým se připojujete pomocí připojení ODBC. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

 • Nezobrazovat seznam, když je načteno více záznamů než:    Zadejte maximální počet záznamů, které má aplikace Access načíst při vytváření seznamu hodnot pro operace v okně Filtr podle formuláře. Seznam hodnot se nezobrazí, pokud je počet záznamů potřebných pro dokončení seznamu vyšší než zadaná hodnota. Všechny seznamy hodnot obsahují pouze jedinečné hodnoty, a to i v případě, že jejich pole nejsou indexována. Výchozí hodnota je 1000. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×