Karta Skupina pro odpovědi

Služba Response Group Service je aplikace sjednocené komunikace, která se používá k vytváření a konfiguraci pracovních postupů. Pracovní postupy slouží ke směrování příchozích hovorů do skupin určených agentů a řazení těchto hovorů do front.

Skupinu agentů tvoří agenti, kteří zpracovávají příchozí hovory ze služby Response Group Service. Když správce vytvoří skupinu agentů, může vybrat agenty, kteří budou do skupiny přiřazeni, a zadat, zda je v rámci skupiny nutné, aby se agenti přihlašovali a odhlašovali. Uživatelé jsou určeni buď jako neformální, nebo jako formální agenti, a to v závislosti na tom, zda se musí do skupiny agentů formálně přihlásit, aby mohli začít přijímat hovory:

 • • Neformální agenti jsou agenti, kteří byli přiřazeni do skupiny agentů, která nevyžaduje, aby se přihlašovali a odhlašovali. Neformální agenti jsou do skupiny automaticky přihlášeni, když se přihlásí k aplikaci Microsoft Office Communications Server 2007 R2. Jako neformální agent, můžete přijímat hovory směrované na vaši skupinu pomocí aplikace Microsoft Office Communicator 2007 R2 Attendant nebo Office Communicator 2007 R2.

 • • Formální agenti jsou agenti, kteří byli přiřazeni do skupiny agentů, která vyžaduje, aby se přihlašovali a odhlašovali. Formální agenti se musí přihlásit do skupiny, aby mohli přijímat hovory přesměrované na skupinu.

Kdy je potřeba se přihlásit

Karta Skupiny pro odpovědi je vlastní karta klienta Office Communicator 2007 R2, pomocí které se mohou formální agenti přihlašovat ke svým přiřazeným skupinám agentů a odhlašovat se z nich. Na kartě Skupina pro odpovědi jsou uvedeny informace o vašem členství ve skupině agentů a informace o vašem členství ve skupině pro konkrétní fond. Pokud máte přiřazeno více skupin a skupiny jsou zpracovávány více než jedním fondem, přičemž v každém běží služba Response Group Service, zobrazí se vám karta Skupina pro odpovědi pro všechny tyto fondy.

Karta Skupina pro odpovědi se zobrazuje v dolní části okna aplikace Communicator.

Ve sloupci Přihlášený se zobrazuje stav přihlášení pro každou z přiřazených skupin.

 • Šedé políčko označuje, že se do skupiny nemůžete přihlašovat ani se od ní odhlašovat. Jste v této skupině neformálním agentem.

 • Políčko, které není zaškrtnuto, znamená, že do skupiny aktuálně nejste přihlášeni.

 • Zaškrtnuté políčko znamená, že do skupiny aktuálně jste přihlášeni.

Váš stav přihlášení společně s vašimi informacemi o stavu a volném čase udávají, zda můžete přijímat hovory. Hovory na vás budou přesměrovány v případě, že jste přihlášeni a máte nastaven stav a volný čas K dispozici.

Váš stav přihlášení společně s vašimi informacemi o stavu a volném čase udávají, zda můžete přijímat hovory. Hovory na vás budou přesměrovány v případě, že jste přihlášeni a máte nastaven stav a volný čas K dispozici nebo Neaktivní.

Přihlášení ke skupinám agentů a odhlášení od nich

Podle potřeby se můžete přihlašovat k jednotlivým skupinám (či se od nich odhlašovat) nebo také ke všem skupinám najednou.

Postup přihlášení ke skupinám agentů

 • Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li se přihlásit do skupiny agentů, zaškrtněte políčko vedle skupiny agentů, ke které se chcete přihlásit.

  • Chcete-li se přihlásit ke všem skupinám agentů, zaškrtněte políčko Všechny skupiny.

Postup odhlášení od skupin agentů

 • Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li se odhlásit od skupiny agentů, zrušte zaškrtnutí políčka vedle skupiny agentů, od které se chcete odhlásit.

  • Chcete-li se odhlásit od všech skupin agentů, zrušte zaškrtnutí políčka Všechny skupiny.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×