Kam aplikace Microsoft Office Outlook 2007 ukládá informace a konfigurace?

Následující seznam obsahuje umístění, do kterých jsou v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007 ukládány informace.

Některé složky mohou být skryté. Chcete-li zobrazit skryté složky, proveďte následující kroky:

 • Systém Windows Vista:    

  1. V systému Windows klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

  2. Klepněte na položku Vzhled a přizpůsobení.

   Poznámka : Používáte-li klasické zobrazení Ovládacích panelů, poklepejte na panel Možnosti složky a pokračujte krokem 4.

  3. Klepněte na panel Možnosti složky.

  4. Na kartě Zobrazit v seznamu Upřesnit nastavení v části Soubory a složky klepněte v části Skryté soubory a složky na přepínač Zobrazit skryté soubory a složky.

 • Systém Microsoft Windows XP    

  1. Klepněte na tlačítko Start a pak klepněte na příkaz Ovládací panely.

  2. Klepněte na panel Možnosti složky.

   Možnosti složky

  3. Klepněte na kartu Zobrazit a potom na přepínač Zobrazit skryté soubory a složky.

Konfigurace, kterou používáte, nemusí zahrnovat všechny následující soubory. Některé soubory jsou vytvořeny pouze v případě vlastního nastavení funkcí aplikace Outlook.

Soubor osobních složek (PST)

Zahrnuje archivní soubory PST.

Systém Windows Vista:     jednotka:\uživatel\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Systém Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Soubor složek offline (OST)

Soubor OST je synchronizován s položkami na serveru Microsoft Exchange. Vzhledem k tomu, že data zůstávají na serveru Exchange, je možné v novém počítači tento soubor OST znovu vytvořit, aniž by jej bylo nutné předtím zálohovat.

Systém Windows Vista:     jednotka:\uživatel\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Osobní adresář (PAB)

Systém Windows Vista:     jednotka:\uživatel\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Poznámka : V aplikaci Office Outlook 2007 již nejsou osobní adresáře (PAB) podporovány. Při upgradu na aplikaci Office Outlook 2007 budete vyzváni k importu všech souborů PAB do složky Kontakty. Jestliže se rozhodnete soubor PAB neimportovat, můžete jej importovat později pomocí příkazu Import a export v nabídce Soubor.

Adresář offline (OAB)

Systém Windows Vista:     jednotka:\uživatel\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Vlastní nastavení panelu příkazů a nabídek (DAT)

Systém Windows Vista:     jednotka:\uživatel\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook\outcmd.dat

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Data aplikací\Microsoft\Outlook\outcmd.dat

Nastavení navigačního podokna (XML)

Systém Windows Vista:     jednotka:\uživatel\AppData\Roaming\Outlook\název profilu.xml

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Data aplikací\Microsoft\Outlook\název profilu.xml

Tento soubor zahrnuje Zástupce, Kalendář a Odkazy na kontakty.

Registrovaná rozšíření serveru Microsoft Exchange (DAT)

Systém Windows Vista:     jednotka:\uživatel\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Přezdívky kontaktů v aplikaci Outlook (NK2)

Systém Windows Vista:     jednotka:\uživatel\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Pravidla (RWZ)

Systém Windows Vista:     jednotka:\<uživatel\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Poznámka : Pokud jste provedli upgrade na aplikaci Office Outlook 2007 ze starší verze aplikace Outlook než Microsoft Outlook 2002, je možné, že se na pevném disku počítače nachází soubor RWZ. Soubor RWZ již není nutný a informace o pravidlech jsou uchovávány na serveru Microsoft Exchange a v Soubor osobních složek (PST) u e-mailových účtů Protokol POP3 a Protokol IMAP (Internet Message Access Protocol). Můžete proto tento soubor odstranit.

Pokud používáte funkci pro import a export pravidel, je výchozí umístění souborů RWZ jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Dokumenty.

Styly tisku (soubor Outlprnt bez přípony)

Systém Windows Vista:     jednotka:\uživatel\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Podpisy (RTF, TXT, HTM)

Systém Windows Vista:     jednotka:\uživatel\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Data aplikací\Microsoft\Signatures

Šablony zpráv (HTM)

Systém Windows Vista:     jednotka:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Stationery

Vlastní formuláře

Systém Windows Vista:     jednotka:\uživatel\AppData\Local\Microsoft\Forms

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Forms

Slovník (DIC)

Systém Windows Vista:     jednotka:\uživatel\AppData\Roaming\Microsoft\Proof

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Data aplikací\Microsoft\Proof

Šablony (OFT)

Systém Windows Vista:     jednotka:\uživatel\AppData\Roaming\Microsoft\Šablony

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Data aplikací\Microsoft\Šablony

Nastavení odesílání a příjímání (SRS)

Systém Windows Vista:     jednotka:\uživatel\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Zprávy (MSG, HTM, RTF)

Systém Windows Vista:     jednotka:\uživatel\Dokumenty

Systém Windows XP nebo Windows Server 2003:     jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Dokumenty

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×