KČ (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce v Microsoft Excelu.

Popis

Funkce popsaná v tomto tématu převádí číslo do textového formátu a přidává symbol měny. Název funkce a přidávaný symbol měny závisí na nastavení jazyka.

Tato funkce převádí zadané číslo na text pomocí formátu měny, ve kterém jsou desetinná místa zaokrouhlena na určenou přesnost. Použitý formát je # ##0,00 Kč;-# ##0,00 Kč.

Syntaxe

Kč (číslo, [desetiny])

Syntaxe funkce Kč obsahuje následující argumenty:

  • Číslo:    Povinný argument. Číslo, odkaz na buňku obsahující číslo nebo vzorec, jehož výsledkem je číslo.

  • Desetiny:    Nepovinný argument. Počet číslic vpravo od desetinné čárky. Pokud je tento argument záporný, zadané číslo se zaokrouhlí vlevo od desetinné čárky. Pokud tento argument vynecháte, předpokládá se, že byla zadána hodnota 2.

Poznámka

Hlavní rozdíl mezi formátováním buňky pomocí příkazu a formátováním čísla přímo pomocí funkce KČ je ten, že funkce KČ převádí výsledek do textového tvaru. Číslo formátované pomocí dialogového okna Formát buněk je stále číslo. Čísla formátovaná funkcí KČ můžete dále používat ve vzorcích, protože aplikace Microsoft Excel při výpočtu převádí čísla zadaná jako textové hodnoty na čísla.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

1234,567

-1234,567

-0,123

99,888

Vzorec

Popis

Výsledek

=KČ(A2;2)

Zobrazí první číslo ve formátu měny zaokrouhlené na 2 číslice vpravo od desetinné čárky.

1 234,57 Kč

=KČ(A2;-2)

Zobrazí první číslo ve formátu měny zaokrouhlené na 2 číslice vlevo od desetinné čárky.

1 200 Kč

=KČ(A3;-2)

Zobrazí druhé číslo ve formátu měny zaokrouhlené na 2 číslice vlevo od desetinné čárky.

(1 200 Kč)

=KČ(A4;4)

Zobrazí třetí číslo ve formátu měny zaokrouhlené na 4 číslice vpravo od desetinné čárky.

(0,1230 Kč)

=KČ(A5)

Zobrazí čtvrté číslo ve formátu měny zaokrouhlené na 2 číslice vpravo od desetinné čárky.

99,89 Kč

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×