Kódy polí v aplikaci Word

Důležité : Podrobné informace o vkládání a úpravách kódů polí, používání přepínačů, nastavování a měnění vlastností, zobrazování výsledků vs. kódů polí, zamykání polí a jiných činností najdete v doprovodném článku Vkládání a formátování kódů polí v aplikaci Word 2010.

Tento článek obsahuje odkazy na podrobné informace o všech polích, která jsou pro Microsoft Word dostupná.

V tomto článku

Co jsou kódy polí?

Syntaxe kódu pole

Seznam kódů polí

Co jsou kódy polí?

Ve Wordu se používají pole jako zástupné symboly pro data, která se můžou měnit, a jejich kódy určují konkrétní data a jejich zobrazení. Pole může obsahovat data, která se můžou měnit, třeba datum tisku, nebo určovat, kde by se měla zobrazovat data z jiného zdroje, například adresy příjemců formulářového dopisu.

Při použití určitých příkazů, například při vložení čísla stránky nebo stavebního bloku dokumentu, jakým je například titulní strana, nebo při vytváření obsahu vkládá Word pole automaticky. Pokud chcete v dokumentu zautomatizovat určité akce, jako například slučování dat ze zdroje dat nebo provádění výpočtů, můžete vložit pole také ručně.

V současné verzi a novějších verzích aplikace Word není obvykle potřeba vkládat pole ručně, protože většinu možností, které pole zajišťovala v mnoha předchozích verzích Wordu, teď zajišťují integrované příkazy a ovládací prvky obsahu. Stejně ale můžete chtít upravit pole, které Word vložil automaticky, nebo pole v dokumentu, který je vytvořený ve starší verzi Wordu. Další informace o práci s kódy polí najdete v článku Vkládání a formátování kódů polí.

Poznámka zabezpečení : Kódy polí může vidět každý, kdo čte dokument, a proto do nich nevkládejte informace, které nechcete zveřejňovat.

Začátek stránky

Syntaxe kódu pole

Kódy polí se zobrazují ve složených závorkách ( { } ). Pole se podobají vzorcům v Excelu – kód pole odpovídá vzorci a výsledek pole odpovídá hodnotě, kterou vzorec vrací. Mezi zobrazením kódů a výsledků polí v dokumentu můžete přepínat pomocí kombinace kláves ALT+F9.

Syntaxe kódu pole v dokumentu vypadá takhle:

{ FIELD_NAME InstructionsOptional switches}

FIELD_NAME (Název pole)

Toto je název, který se zobrazí v seznamu polí v dialogovém okně Field (Pole).

Instructions (Pokyny)

Toto jsou libovolné instrukce nebo proměnné, které se v určitém poli používají. Všechna pole nemají parametry a u některých polí nejsou parametry povinné.

Optional switches (Volitelné přepínače)

Jedná se o veškerá volitelná nastavení, která jsou pro určité pole dostupná. Všechna pole nemají volitelné přepínače (kromě těch, které určují formátování výsledků pole).

  • FIELD_NAME 
    Toto je název, který se zobrazí v seznamu polí v dialogovém okně Field.

  • Instructions 
    Toto jsou libovolné instrukce nebo proměnné, které se v určitém poli používají. Všechna pole nemají parametry a v některých případech nejsou parametry povinné.

  • Optional switches 
    Jedná se o veškerá volitelná nastavení, která jsou pro určité pole dostupná. Všechna pole nemají volitelné přepínače (kromě těch, které určují formátování výsledků pole).

Začátek stránky

Seznam kódů polí

A

Pole AddressBlock

Pole Advance

Pole Ask

Pole Author

Pole AutoNum

Pole AutoNumLgl

Pole AutoNumOut

Pole AutoText

Pole AutoTextList

B

Pole Bibliography

C

Pole Citation

Pole Comments

Pole Compare

Pole CreateDate

D

Pole Database

Pole Date

Pole DocProperty

Pole DocVariable

E

Pole Embed

F

Pole FileName

Pole FileSize

Pole Fill-In

Pole = (Formula)

G

Pole GoToButton

Pole GreetingLine

H

Pole Hyperlink

I

Pole If

Pole IncludePicture

Pole IncludeText

Pole Index

Pole Info

K

Pole Keywords

L

Pole LastSavedBy

Pole Link

Pole ListNum

M

Pole MacroButton

Pole MergeRec

Pole MergeSec

N

Pole Next

Pole NextIf

Pole NoteRef

Pole NumChars

Pole NumPages

Pole NumWords

P

Pole Page

Pole PageRef

Pole Print

Pole PrintDate

Pole Private

Q

Pole Quote

R

Pole RD (odkazovaný dokument)

Pole Ref

Pole RevNum

S

Pole SaveDate

Pole Section

Pole SectionPages

Pole Seq (posloupnost)

Pole Set

Pole SkipIf

Pole StyleRef

Pole Subject

Pole Symbol

T

Pole TA (položka seznamu citací)

Pole TC (položka obsahu)

Pole Template

Pole Time

Pole Title

Pole TOA (seznam citací)

Pole TOC (obsah)

U

Pole UserAddress

Pole UserInitials

Pole UserName

X

Pole XE (položka rejstříku)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×