Kódy polí: AutoNumLgl

Pole AutoNumLgl slouží k číslování odstavců právnických a technických publikací. Toto pole se považuje za zastaralé, je však nadále k dispozici z důvodu kompatibility s aplikací Microsoft Word 2000 a staršími verzemi.

Můžete použít předdefinované Styl nadpisu k naformátování nadpisů v dokumentu a potom vložit pole AutoNumLgl na začátek každého odstavce nadpisu. Číslování je odvozeno od úrovně nadpisu, která je určena stylem nadpisu. Pokud vložíte pole AutoNumLgl do odstavců hlavního textu dokumentu (odstavce nejsou formátovány pomocí předdefinovaných stylů záhlaví), bude v číslu odstavce obsaženo číslo předchozího záhlaví. Například pokud má předchozí záhlaví číslo 1.2.3, budou odstavce hlavního textu číslovány 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3 atd.

Poznámka : 

  • V aplikacích Microsoft Word 2013, Word 2010, Word 2007, Word 2003 a Word 2002 se doporučuje namísto pole AutoNumLgl používat pole ListNum.

  • Pole AutoNumLgl nelze aktualizovat ručně.

  • Výsledek pole AutoNumLgl se nezobrazuje, pokud je toto pole vnořeno do pole If.

Syntaxe

Syntaxe kódu pole AutoNumLgl v dokumentu je následující:

{ AUTONUMLGL [Přepínače ] }

Poznámka :  Kód pole určuje, co má být v poli zobrazeno. Výsledek pole je obsah zobrazený v dokumentu po vyhodnocení kódu pole. Mezi zobrazením kódu pole a zobrazením výsledku pole můžete přepínat stisknutím kombinace kláves Alt+F9.

Přepínače

\e

Zobrazí číslo v právnickém formátu bez tečky.

\s

Určuje znak oddělovače, který se zadává přímo za Přepínač.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×