Jednoduché řádkování v dokumentu

V celém dokumentu nebo v jeho částech můžete použít jednoduché řádkování. Jednoduché řádkování se může vztahovat na řádky v odstavci a na velikost prázdného místa mezi odstavci.

Výchozí řádkování u prázdných dokumentů v aplikaci Microsoft Office Word 2007 je nastavené na jednoduché řádkování o hodnotě 1,15 řádků v odstavcích (jeden řádek plus 15 procent místa navíc) a prázdný řádek mezi odstavci.

Tento článek obsahuje pokyny k nastavení jednoduchého řádkování pro řádky i odstavce.

Poznámka : Přepínání mezi písmy může mít vliv na řádkování mezi řádky a odstavci.

Co chcete udělat?

Použít jednoduché řádkování u celého dokumentu

Použít jednoduché řádkování u vybraného odstavce

Odebrat mezeru nad nebo pod vybraným odstavcem

Použít jednoduché řádkování u adres

Použití jednoduchého řádkování u celého dokumentu

Nejjednodušší způsob, jak u celého dokumentu nastavit jednoduché řádkování, je použít sadu Rychlý styl Wordu 2003. Sada Rychlý styl Wordu 2003 nastaví jednoduché řádkování bez mezer mezi odstavci a odsazení prvního řádku v odstavcích. Upozorňujeme, že s tímto řádkováním jde těžko rozeznat jeden odstavec od druhého. Tento problém jde vyřešit například přidáním prázdného řádku mezi odstavce.

Tip : Pokud mezi odstavci nechcete mít žádnou mezeru, vyzkoušejte sadu Tradiční rychlý styl, který odsadí první řádek každého odstavce.

Použití jednoduchého řádkování bez mezery mezi odstavci

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styly na položku Změnit styly.

 2. Přejděte na příkaz Sada stylů a klikněte na položku Word 2003.

 3. Pokud chcete, aby toto řádkování měly všechny nové dokumenty, klikněte znovu na Změnit styly a pak klikněte na Nastavit jako výchozí.

Použití jednoduchého řádkování s prázdným řádkem mezi odstavci

Pokud chcete použít jednoduché řádkování s prázdným řádkem mezi odstavci a nechcete za každým odstavcem dvakrát mačkat ENTER, můžete změnit styl odstavce Normální.

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styly pravým tlačítkem myši na položku Normální a potom klepněte na příkaz Změnit.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. V části Formátování klikněte na Jednoduché řádkování.

Nastavení jednoduchého řádkování u dokumentu

Část Formátování

Tlačítko Jednoduché řádkování

 1. Pokud chcete, aby se ve všech nových dokumentech používalo toto řádkování, klikněte na Nové dokumenty založené na této šabloně ve spodní části dialogu.

 2. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Pokud v dokumentu zkusíte přepínat mezi sadami Rychlý styl a pak se budete chtít vrátit k jednoduchému řádkování s prázdným řádkem mezi odstavci, klikněte na Obnovit rychlé styly ze šablony (ve skupině Styly klikněte na Změnit styly, přejděte na Sady stylů a pak klikněte na Obnovit rychlé styly ze šablony).

Začátek stránky

Použití jednoduchého řádkování u vybraného odstavce

 1. Vyberte odstavec, který chcete změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na položku Řádkování.

  Obrázek pásu karet

 3. Klikněte na 1,0.

Začátek stránky

Odebrání mezery nad nebo pod vybraným odstavcem

 1. Vyberte odstavec, který má nad sebou nebo pod sebou mezeru.

 2. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle položky Mezery před nebo Mezery za a zadejte požadovanou vzdálenost.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

Začátek stránky

Použití jednoduchého řádkování u adres

Při psaní adres u nich nejjednodušeji nastavíte jednoduché řádkování tak, že každý řádek ukončíte zalomením řádku místo zalomení odstavce. Tímto způsobem umístíte každou víceřádkovou adresu do vlastního odstavce. U adresy pak můžete použít požadovaný styl řádkování odstavce bez přidání mezery mezi řádky adresy.

Pokud už jsou adresy napsané a každý řádek má vlastní odstavec nebo pokud adresy pochází z hromadné korespondence, můžete použít sadu Rychlý styl, která eliminuje mezeru mezi odstavci. Můžete taky vybrat řádky adresy a odebrat mezeru mezi nimi.

Psaní adres s jednoduchým řádkováním

 1. Napište adresu. Na konci každého řádku stiskněte SHIFT+ENTER a na konci posledního řádku adresy stiskněte ENTER.

 2. Klikněte někam do právě napsané adresy.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na položku Řádkování.

  Obrázek pásu karet

 4. Klikněte na 1,0.

 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na adresu a přejděte na Styly.

 6. Klikněte na Uložit výběr jako nový rychlý styl.

 7. Zadejte název stylu, třeba Adresa.

 8. Když budete psát víc adres, použijte na ně nový styl (na kartě Domů klikněte ve skupině Styly na vytvořený styl).

Odstranění mezer formátováním odstavců adresy

 • Pokud celý dokument tvoří jen adresy (třeba list s adresními štítky), použijte sadu Rychlý styl Wordu 2003.

  1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styly na položku Změnit styly.

  2. Přejděte na příkaz Sada stylů a klikněte na položku Word 2003.

 • Pokud se adresy nachází v dokumentu s různým řádkováním a vy chcete změnit jen řádkování adres, postupujte takto:

  1. Vyberte odstavce s adresami.

  2. Na kartě Rozložení stránky klikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle položky Mezery před nebo Mezery za a zadejte požadovanou vzdálenost.

   Obrázek pásu karet aplikace Word

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×