Je možné v aplikaci Publisher vytvořit záložku?

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jestliže hledáte informace o záložkách, může vás zajímat některá z následujících oblastí:

 • Hypertextový odkaz záložky, které můžete použít k vytvoření přeskočí na určité místo na stránce v publikaci.

 • šablony záložek, které můžete použít k vytvoření záložek do knih.

V tomto článku je popsána tvorba záložek do knih. Odkazy na další informace o tvorbě hypertextových odkazů na záložky jsou uvedeny v části Viz také. .

V tomto článku

Použití šablony

Vytvořit záložku od začátku

Použití šablony

Aplikace Publisher neobsahuje žádné návrhy publikací, které by byly výslovně zamýšleny jako záložky. Existující návrh publikace však můžete snadno upravit pro použití coby záložku.

Publikace nastavené pro tisk více kopií na jedné stránce, například pohlednice, vizitky nebo dárkové poukázky, lze přizpůsobit a použít jako záložky. Rovněž je možné vytvořit záložky úplně od začátku.

Vytvoření nové záložky

Podle následujícího postupu lze vytvořit list záložek, které budou tištěny po čtyřech na stránce formátu A4 s místem pro ořez.

 1. V seznamu Typy publikací klepněte na položku Velikosti prázdných stránek.

 2. V části Standard klepněte na položku Vytvořit vlastní velikost stránky.

 3. V dialogovém okně Vlastní velikost stránky zadejte 2" do pole Šířka a potom zadejte 7.5" do pole Výška.

 4. Do pole Název zadejte název nové vlastní velikosti stránky.

 5. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastní velikost stránky a klepnutím na tlačítko Vytvořit vytvořte záložku.

  Publikaci se záložkou přizpůsobte přidáním požadovaných obrázků, grafiky nebo textu. Můžete také vybrat barevná schémata nebo schémata písem. Další informace o těchto úkolech naleznete v nápovědě k aplikaci Publisher.

  Jestliže chcete tisknout i na zadní stranu záložky, přidejte k publikaci novou stránku a vytvořte oboustrannou záložku. V nabídce Vložit klepněte na příkaz Stránka.

 6. Chcete-li publikaci záložky vytisknout, klepněte na příkaz Tisk v nabídce Soubor a poté vyberte požadované možnosti.

 7. V dialogovém okně Tisk klepněte v části Možnosti tisku na možnost Více kopií na list a potom klepněte na tlačítko Tisk.

 8. V části Další možnosti tisku nastavte hodnotu v poli Vnější okraj tak, aby v poli Náhled byly vidět čtyři záložky na stránce.

  Poznámky : 

  • Jestliže tisknete oboustranné záložky na tiskárně s jednotkou pro oboustranný tisk, budete možná muset změnit možnosti v dialogovém okně Tisk a vybrat, jak se má publikace vytisknout po obou stranách. Dostupné možnosti v dialogovém okně Tisk se liší podle druhu použité tiskárny. Je-li dostupná možnost Oboustranně, překlápět po šířce, vyberte ji, abyste zajistili, že obsah obou stran záložky bude vytištěn ve stejném směru. Možná bude potřeba vytisknout zkušební arch a zjistit, které nastavení poskytuje nejlepší výsledky.

  • Jestliže tisknete oboustranné záložky na tiskárně bez jednotky pro oboustranný tisk, budete muset vytisknout nejdříve první stranu publikace záložek, potom archy překlopit, vložit je znovu do podavače tiskárny a vytisknout druhou stranu. Nejdříve vytiskněte zkušební arch, abyste zjistili, jakým směrem je třeba papír před tiskem druhé strany otočit.

  • Aby byly záložky trvanlivější, vytiskněte je na silný papír nebo kartón.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×