Jazyka SQL aplikace Access: Klauzule WHERE

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

To je jedním ze sady články o Access SQL. Tento článek popisuje, jak psát klauzuli WHERE a pomocí příklady ilustrují různé postupy, které můžete použít v klauzuli WHERE.

V příkazu SQL určuje klauzule WHERE kritéria, která pole hodnoty musí být splněné pro záznamy, které obsahují hodnoty, které mají být zahrnut do výsledků dotazu.

Základní informace o Access SQL, najdete v článku Access SQL: základní koncepty, slovník a syntaxe.

V tomto článku

Omezení výsledků pomocí kritérií

Syntaxe klauzule WHERE

Použít klauzuli WHERE ke kombinování zdroje dat

Omezení výsledků pomocí kritérií

Když budete chtít použít dat k omezení počtu zobrazených záznamů, které se vracejí v dotazu, můžete Kritéria. Kritérium dotazu je podobný vzorec – jedná se o řetězec, který může obsahovat odkazy, operátory a konstanty. Kritéria dotazu jsou typ Výraz.

Následující tabulka zobrazuje některá ukázková kritéria a vysvětluje, jak fungují.

Kritérium

Popis

>25 and <50

Kritérium platí pro pole typu číslo cena ATP podrobnosti. Obsahuje pouze záznamy o kterých pole cena nebo Podrobnosti obsahuje hodnotu větší než 25 a menší než 50.

DateDiff ("rrrr", [DatumNarození], Date()) > 30

Kritérium platí pro pole Datum a čas, jako je datum narození. Pouze záznamy, kde je větší než 30 počet roků mezi datum narození osoby a aktuálnímu datu jsou zahrnuty ve výsledku dotazu.

Is Null

Kritérium lze použít k jakémukoli pole tak, aby se zobrazily záznamy, které pole hodnotu null.

Jak ukazuje předchozí tabulce, může samostatně kritéria velmi liší od jiné závislosti na datovém typu pole, na které se vztahují kritéria a zvolenou. Některé kritéria jsou jednoduchá a používat základní operátory a konstanty. Ostatní jsou složité, pomocí funkcí a speciální operátory a obsahovat odkazy na pole.

Důležité : Pokud pole se používá při agregační funkce, nemůžete určit kritéria pro toto pole v klauzuli WHERE. Místo toho použít klauzuli HAVING Pokud chcete určit kritéria pro souhrnných polí. Další informace najdete v článcích Access SQL: základní koncepty, slovník a syntaxe a Máte klauzule.

Syntaxe klauzule WHERE

Používání kritérií dotazu v klauzuli WHERE příkazu SELECT.

Klauzule WHERE má následující základní syntaxi:

WHERE field = criterion

Předpokládejme například, že chcete telefonní číslo zákazníka, ale pouze nezapomeňte, že je zákazníka příjmení zobrazíte výsledky v zobrazení. Místo prohlížíte všech telefonních čísel v databázi, můžete použít klauzuli WHERE k omezit výsledky a usnadnit její vyhledání telefonního čísla, které chcete. Za předpokladu, že příjmení jsou uloženy v poli s názvem Příjmení, klauzuli WHERE následovně:

WHERE [LastName]='Bagel'

Poznámka : Nemáte kritéria uvedená v klauzuli WHERE založit srovnávací hodnoty. Můžete použít jiné relační operátory, jako je větší než (>) nebo menší než (<). Například kde [cena] > 100.

Použít klauzuli WHERE k kombinování zdroje dat

Někdy může chcete zahrnout do sloučeného zdroje dat založené na polích, které mají odpovídající data, ale různými datovými typy. Příklad pole z jedné tabulky mohou mít datový typ číslo a chcete porovnat tohoto pole do pole v jiné tabulce s datovým typem Text.

Nelze vytvořit spojení mezi poli, které mají různé datové typy. Chcete-li kombinování dat ze dvou zdrojů dat na základě hodnot v polích s různými datovými typy, vytvořte klauzuli WHERE, která používá jedno pole jako kritéria pro pole další pomocí klíčového slova LIKE.

Předpokládejme například, který chcete použít data z tabulky table1 a Tabulka2, ale pouze tehdy, když data v pole1 (textové pole tabulky Table1) odpovídá data v pole2 (číselné pole v tabulka2). Klauzule WHERE bude vypadat takto:

WHERE field1 LIKE field2

Další informace o tom, jak vytvořit kritéria pro použití v klauzuli WHERE naleznete v článku Příklady kritérií dotazů.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×