Jazyka SQL aplikace Access: Klauzule SELECT

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

To je jedním ze sady články o Access SQL. Tento článek popisuje, jak psát klauzuli SELECT a pomocí příklady ilustrují různé postupy, které se dají používat při psaní je.

Základní informace o Access SQL, najdete v článku Access SQL: základní koncepty, slovník a syntaxe.

V tomto článku

Vyberte pole: klauzule SELECT

Vybrat všechna pole

Vyberte různých hodnot

Použití nahradit názvy polí nebo výrazů: AS klíčových slov

Vyberte pomocí výrazu

Vyberte pole: klauzule SELECT

Příkaz SELECT obvykle začíná klauzuli SELECT. Klauzule SELECT umožňuje zadat názvy polí, které obsahují data, která chcete použít v dotazu. Můžete také výrazů místo něj nebo spolu s pole. Jako pole můžete použít i jiné příkazu Select – to je uvedená jako poddotazu.

Předpokládejme, že budete chtít zjistit telefonní čísla vaši zákazníci. Za předpokladu, že pole obsahujícího zákazníka telefonní čísla se nazývá txtCustPhone, klauzule SELECT se zobrazí následující:

SELECT [txtCustomerPhone]

Hranaté závorky umožňuje uzavřete název. Pokud název neobsahuje mezery ani speciální znaky (například znamének za sebou), jsou volitelné hranatých závorek. Pokud název obsahovat mezery ani speciální znaky, je nutné použít hranatých závorkách.

Tip : Název, který obsahuje mezery, je snadněji číst a ušetřit čas při návrhu formulářů a sestav ale může skončily provádění zadejte informace při psaní příkazy SQL. Tuto skutečnost byste měli zvážit při zadávání názvu objektů v databázi aplikace Access.

Pokud příkazu SQL má dvě nebo více polí, které mají stejný název, je nutné přidat název zdroje dat jednotlivá pole Název pole v klauzuli SELECT. Použijte stejný název pro zdroj dat, který můžete použít v klauzuli FROM.

Vybrat všechna pole

Pokud chcete zahrnout všechna pole ze zdroje dat, můžete buď seznam všech polí jednotlivě v klauzuli SELECT nebo můžete použít zástupný znak hvězdička (*). Při použití na hvězdičku určuje Access při spuštění dotazu pole zdroj dat obsahuje a zahrnuje všechny pole v dotazu. Díky, ujistěte se, že dotaz stále aktuální, pokud nové pole se přidávají ke zdroji dat.

Můžete hvězdičku s jeden či více zdrojů dat v podobě příkazu SQL. Pokud používáte hvězdičky a existuje více zdrojů dat, musí obsahovat název datového zdroje společně s na hvězdičku tak, aby aplikace Access můžete určit data, která zdroje zahrňte všechna pole.

Předpokládejme například, že chcete-li vybrat všechna pole z tabulky objednávky, ale jenom e-mailovou adresu v tabulce Kontakty. Klauzule SELECT by mohl vypadat například takto:

SELECT Orders.*, Contacts.[E-mail Address]

Poznámka : Udržení přehledu o při použití na hvězdičku. Pokud not plánovat je nových polí jsou později přidat ke zdroji dat, výsledků dotazu nemusí zapnout jak chcete.

Vyberte různých hodnot

Pokud víte, že váš příkaz vybereme redundantních dat a byste raději zobrazit jen navzájem odlišné hodnoty, můžete klíčové slovo DISTINCT v klauzuli SELECT. Předpokládejme například, že zákazníkům každé představují několika různými zájmy některé z nich používají stejné telefonní číslo. Pokud chcete zajistit, aby se zobrazovaly jen ty telefonní čísla všech jednou, klauzuli SELECT se zobrazí následující:

SELECT DISTINCT [txtCustomerPhone]

Použití nahradit názvy polí nebo výrazů: AS klíčových slov

Můžete změnit popisek, který se zobrazí pro libovolné pole v zobrazení Datový list pomocí klíčového slova jako a pole alias v klauzuli SELECT. Pole alias je název, který můžete přiřadit pole v dotazu přehlednější výsledků. Například pokud chcete vybrat data z pole s názvem txtCustPhone a pole obsahuje zákazníka telefonní čísla, by mohl zlepšit čitelnost výsledky pomocí aliasu pole v příkazu SELECT:

SELECT [txtCustPhone] AS [Customer Phone]

Poznámka : Při použití výrazů v klauzuli SELECT musí pomocí aliasu pole.

Vyberte pomocí výrazu

V některých případech chtít prohlédnout výpočty založené na datech nebo načíst pouze data v poli. Předpokládejme například, chcete se vrátit rok, který zákazníkům narození, na základě dat v poli Datum narození v databázi. Klauzule SELECT by mohl vypadat například takto:

SELECT DatePart("yyyy",[BirthDate]) AS [Birth Year]

Tento výraz se skládá z DatePart (funkce) a dva argumenty – "yyyy" (konstanta) a [DatumNarození] (identifikátor).

Jako pole, můžete použít libovolný platný výraz, pokud výraz výstupy jednu hodnotu po jedné vstupní hodnoty.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×