Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Digitální podpisy a certifikáty přehrávat centrální role v softwaru zabezpečení. Tento článek popisuje, jak chcete zobrazit informace, které označuje, jestli jsou neplatné digitálních podpisech a certifikátech přidružené.

Další informace o digitálních podpisech naleznete v tématu Digitální podpisy a certifikáty.

V tomto článku

Důvěryhodnost digitálního podpisu a certifikátu v aplikaci Word, Excel nebo PowerPoint

Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný

Neplatné digitální podpisy

Digitální podpisy se zotavitelnou chybou

Částečné digitální podpisy

Důvěryhodnost digitálního podpisu a certifikátu v aplikaci Word, Excel nebo PowerPoint

Podle následujících pokynů můžete zobrazit data certifikátu přidruženého k digitálnímu podpisu za účelem ověření důvěryhodnosti.

 1. Otevřete dokument aplikace Word, tabulku aplikace Excel nebo prezentaci aplikace PowerPoint, která má digitální podpis.

 2. Klikněte dvakrát na řádek podpisu.

  Poznámka : Pokud není řádek podpisu dostupný, klikněte na červené tlačítko Podpisy. Zobrazí se podokno Podpisy. U názvu podpisu klikněte na šipku dolů. Vyberte možnost Podrobnosti podpisu.

  Na následujícím obrázku je příklad tlačítka Podpisy.

  Červené tlačítko Podpis

 3. Zobrazí se dialogové okno Podrobnosti podpisu.

 4. Další informace o certifikátu zobrazíte kliknutím na možnost Zobrazit.

 5. Zobrazí se dialogové okno Certifikát.

 6. Na kartě Obecné naleznete informace o certifikátu:

  • Vystaveno pro:    Pro koho byl certifikát vystaven

  • Vystavitel:    Organizace, která vystavila certifikát

  • Platnost od/do:    Doba trvání platnosti certifikátu

 7. Na kartě Podrobnosti jsou zobrazeny například tyto informace:

  • Verze

  • Sériové číslo

  • Vystavitel

  • Předmět

  • Veřejný klíč

 8. Na kartě Cesta k certifikátu naleznete kořen certifikátu a stav certifikátu.

Na následujícím obrázku je příklad dialogového okna Certifikát.

Dialogové okno Certifikát

Začátek stránky

Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný

Důvěryhodný podpis je platný pro uživatelský účet v počítači, který jej označí jako platný. Pokud by byl podpis otevřen v jiném počítači nebo pod jiným uživatelským účtem, může se stát, že bude shledán neplatným, protože daný účet nemusí vystaviteli certifikátu důvěřovat. Aby byl podpis platný, nesmí být rovněž porušena kryptografická integrita podpisu. To znamená, že s podepsaným obsahem nebylo manipulováno a podpisový certifikát nemá ukončenou platnost ani nebyl odvolán.

Začátek stránky

Neplatné digitální podpisy

Word 2010PowerPoint 2010 a Excel 2010 neplatný digitální podpisy jsou označeny červeným textem v podokně podpisů a červeným symbolem X v dialogovém okně Podrobnosti podpisu. Důvody, které může být neplatný digitální podpis je takto:

 • Digitální podpis je poškozen, protože s jeho obsahem bylo manipulováno.

 • Certifikát nebyl vystaven důvěryhodnou certifikační autoritou. Může jít například o certifikát podepsaný svým držitelem (self-signed certificate). Chcete-li v takovém případě obnovit platnost podpisu, je nutné zvolit možnost důvěřovat vystaviteli, který není považován za důvěryhodného.

 • Certifikát použitý k vytvoření podpisu byl odvolán a žádné časové razítko není k dispozici.

Na následujícím obrázku je příklad podokna Podpisy s neplatným podpisem.

Podokno Podpisy s neplatným podpisem

Zobrazení dialogového okna Digitální podpisy

 1. Otevřete soubor obsahující digitální podpis, který chcete zobrazit.

 2. Klikněte na kartu Soubor. Otevře se zobrazení Microsoft Office Backstage.

 3. Klikněte na kartu Informace a klikněte na možnost Zobrazit podpisy. Zobrazí se podokno Podpisy.

 4. V seznamu klikněte na šipku dolů u názvu podpisu. Klikněte na možnost Podrobnosti podpisu.

 5. Zobrazí se dialogové okno Podrobnosti podpisu.

Na následujícím obrázku je příklad dialogového okna Podrobnosti podpisu.

Dialogové okno Podrobnosti podpisu

Pokud jsou digitální podpisy neplatné

Pokud jsou digitální podpisy a přidružené certifikáty neplatné:

 • Kontaktujte podepisující osoby a sdělte jim, že se vyskytl problém s podpisem.

 • Informujte správce systému zodpovědného za infrastrukturu zabezpečení organizace.

 • Doporučujeme, abyste nastavenou úroveň zabezpečení nesnižovali.

 • Můžete přidat, odebrat nebo zobrazit důvěryhodného vydavatele.

Začátek stránky

Digitální podpisy se zotavitelnou chybou

V Office 2010 je nová kategorie klasifikace k digitálním podpisům. Než platné a neplatné Office 2010 podpisu lze opravitelné chyby podpis, což znamená, že je vadný s podpisem. Ale chyby do schránky stanovit opět podpis platný. Existují tři scénáře Zotavitelná chyb:

 • Ověřovatel je offline (odpojen od Internetu), a proto nemůže zkontrolovat data odvolání certifikátu ani ověřit časová razítka, pokud jsou k dispozici.

 • Platnost certifikátu použitého k vytvoření podpisu vypršela a žádné časové razítko není k dispozici.

 • Kořenová certifikační autorita, jež vystavila certifikát, není důvěryhodná.

Na následujícím obrázku je příklad podokna Podpisy se zotavitelnou chybou.

Podokno Zotavitelná chyba

Důležité : V případě výskytu zotavitelné chyby se obraťte na správce systému, který pravděpodobně bude moci změnit stav podpisu na platný.

Začátek stránky

Částečné digitální podpisy

V Office 2010 přihlásí platný digitální podpis určité části souboru. Však můžete vytvořit podpis, který přihlásí menší než části povinné. Částečný podpis neposkytuje platí.

Systém Office umožňuje čtení těchto podpisů. Tyto podpisy však pravděpodobně nejsou vytvořeny v aplikaci systému Office. Pokud se setkáte s částečným podpisem a nejste si jisti, jak pokračovat, obraťte se na správce IT, aby vám pomohl určit původ podpisu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×