Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Digitální podpisy mají stěžejní úlohu v zabezpečení softwaru. V tomto článku je vysvětlen koncept digitálního podpisu a způsob, jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný.

Blog k systému Office

V tomto článku:

Co je digitální podpis?

Zobrazení digitálního podpisu v podepsaném dokumentu

Zobrazení digitálního podpisu v podepsané e-mailové zprávě

Zobrazení digitálního podpisu v podepsaném makru

Jak určit, zda je digitální podpis důvěryhodný

Definice digitálního podpisu

Digitální podpis se používá k Ověřování digitálních informací (například dokumenty, e-mailové zprávy a a makra) pomocí počítačové kryptografie. Digitální podpisy pomáhají ověřit následující:

 • Pravost:     Digitální podpis napomáhá k tomu, abychom se ujistili, zda podepisující strana je přesně tím, za koho se prohlašuje.

 • Integrita:     Digitální podpis napomáhá k tomu, abychom se ujistili, zda daný obsah nebyl od podpisu změněn.

 • Neodvolatelnost:     Digitální podpis slouží jako doklad o původu podepsaného obsahu pro všechny strany. Odvolatelností se rozumí popření jakékoli spojitosti podepisující strany s podepsaným obsahem.

Tato ověření mohou být provedena pouze u obsahu opatřeného digitálním podpisem autora. Tento podpis musí splňovat následující kritéria:

 • Digitální podpis je Platný.

 • Certifikát spojený s digitálním podpisem je aktuální (není prošlý).

 • Podepisující osoba nebo organizace, označovaná jako vydavatel, je důvěryhodná.

 • Certifikát přidružený k digitálnímu podpisu je podepisujícímu vydavateli vydán renomovanou certifikační autoritou.

Aplikace sady Microsoft Office 2007 tato kritéria ověřují za vás a v případě potíží s digitálním podpisem zobrazí upozornění. Podrobné informace naleznete v poslední části tohoto tématu, Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný.

Začátek stránky

Zobrazení digitálního podpisu v podepsaném dokumentu

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Excel

Excel

Při prohlížení každého podepsaného obsahu byste měli zkontrolovat podrobnosti přiloženého podpisu a certifikát použitý k vytvoření tohoto podpisu. Tímto se vyhnete případným potížím.

 1. S otevřeným dokumentem klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a klepněte na tlačítko Připravit.

 2. Klepněte na položku Zobrazit podpisy.

  Tip : Také můžete klepnout na tlačítko podpisů v dolní části obrazovky.

  Tlačítko Podpisy

 3. V podokně Podpisy klepněte na podpis, který chcete zobrazit, klepněte na šipku vedle názvu podpisu a potom klepněte na možnost Podrobnosti podpisu.

  Podrobnosti podpisu

 4. V dialogovém okně Podrobnosti podpisu vyberte položku Zobrazit.

Informace o vyhodnocení digitálního podpisu naleznete v poslední části tohoto článku nazvané Jak lze zjistit, zda je digitální certifikát důvěryhodný.

Začátek stránky

PowerPoint

Když kontrolujete jakýkoli podepsaný obsah, měli byste se podívat na detaily připojeného podpisu a certifikát použitý k vytvoření tohoto podpisu, abyste zjistili, zda existují nějaké potenciální problémy.

 1. S otevřeným dokumentem klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a klepněte na tlačítko Připravit.

 2. Klepněte na položku Zobrazit podpisy.

  Tip : Také můžete klepnout na tlačítko podpisů v dolní části obrazovky.

  Tlačítko Podpisy

 3. V podokně Podpisy klepněte na podpis, který chcete zobrazit, klepněte na šipku vedle názvu podpisu a potom klepněte na možnost Podrobnosti podpisu.

  Podrobnosti podpisu

 4. V dialogovém okně Podrobnosti podpisu vyberte položku Zobrazit.

Informace o vyhodnocení digitálního podpisu naleznete v poslední části tohoto článku nazvané Jak lze zjistit, zda je digitální certifikát důvěryhodný.

Začátek stránky

Word

Když kontrolujete jakýkoli podepsaný obsah, měli byste se podívat na detaily připojeného podpisu a certifikát použitý k vytvoření tohoto podpisu, abyste zjistili, zda existují nějaké potenciální problémy.

 1. S otevřeným dokumentem klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a klepněte na tlačítko Připravit.

 2. Klepněte na položku Zobrazit podpisy.

  Tip : Také můžete klepnout na tlačítko podpisů v dolní části obrazovky.

  Tlačítko Podpisy

 3. V podokně Podpisy klepněte na podpis, který chcete zobrazit, klepněte na šipku vedle názvu podpisu a potom klepněte na možnost Podrobnosti podpisu.

  Podrobnosti podpisu

 4. V dialogovém okně Podrobnosti podpisu vyberte položku Zobrazit.

Informace o vyhodnocení digitálního podpisu naleznete v poslední části tohoto článku nazvané Jak lze zjistit, zda je digitální certifikát důvěryhodný.

Začátek stránky

Zobrazení digitálního podpisu v podepsané e-mailové zprávě

 1. Otevřete digitálně podepsanou zprávu.

 2. Ve stavovém řádku Podepsáno zkontrolujte e-mailovou adresu osoby, která zprávu podepsala.

  Stavový řádek Podepsáno

  Důležité : Nestačí zkontrolovat e-mailovou adresu v řádku Od, protože je nutné ověřit, kdo zprávu skutečně podepsal, nikoli kdo ji pouze odeslal. Pokud se e-mailová adresa v řádku Od neshoduje s e-mailovou adresou ve stavovém řádku Podepsáno, je pro určení skutečného odesílatele zprávy rozhodující údaj v řádku Podepsáno.

  Digitální podpis

 3. Zkontrolujte, zda je podpis platný.

  • Je-li ve stavovém řádku Podepsáno zobrazeno tlačítko podobné následujícímu tlačítku Podpis Obrázek tlačítka , je podpis platný. Další informace o stavu podpisu získáte klepnutím na toto tlačítko.

  • Pokud je stavový řádek Podepsáno podtržen červenou čarou a je zobrazeno tlačítko v podobě vykřičníku, není podpis platný. Další informace o stavu podpisu získáte klepnutím na toto tlačítko.

   Podepsáno

 4. Další informace o příčinách potíží s digitálním podpisem, například neplatnost certifikátu, získáte klepnutím na tlačítko Podrobnosti.

  Neplatný digitální podpis

 5. V dalším dialogovém okně zabezpečení, které se zobrazí, klepněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti. Zobrazí se informace o certifikátu použitém v digitálním podpisu.

Začátek stránky

Zobrazení digitálního podpisu v podepsaném makru

Když se při otevření dokumentu, který obsahuje podepsanou sadu maker, objeví potíže s podpisem, je ve výchozím nastavení makro zakázáno a na panelu akcí dokumentu se zobrazí upozornění na potenciálně nebezpečné makro. K tomuto však nedojde pokud otevíráte dokument z důvěryhodného umístění.

Panel zpráv:

Pokud byla makra podepsána, lze certifikáty pro dané soubory zobrazit následujícím způsobem:

 1. Klepněte na panelu zpráv na položku Možnosti.

 2. Pokud jsou makra podepsána, je v dialogovém okně zabezpečení zobrazena oblast podpisu, která se podobá následující ilustraci.

  Podpis

 3. Klepněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti o podpisu.

Začátek stránky

Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný

V této části článku je popsán postup pro vyhodnocení důvěryhodnosti digitálního podpisu.

Digitální podpis je v pořádku.

Platný digitální podpis je označen zprávou v horní části dialogového okna Podrobnosti o digitálním podpisu potvrzující, že digitální podpis je v pořádku. Měli byste si také poznamenat podrobnosti časového razítka v části Potvrzovací podpisy. Údaje časového razítka indikují, že certifikační autorita (v tomto případě VeriSign) podpis ověřila a schválila.

Dialogové okno Podrobnosti o digitálním podpisu

Datum časového razítka (v tomto případě 7. 8. 2003) by mělo odpovídat rozsahu certifikátu Platnost od. Informace o datu platnosti certifikátu zobrazíte klepnutím na tlačítko Zobrazit certifikát.

Dialogové okno Certifikát

V počítačích s operačním systémem Microsoft Windows by měl být vydavatel (v tomto případě společnost Microsoft Corporation) výchozím nastavením určen jako důvěryhodný. Certifikáty společnosti Microsoft jsou umístěny v úložišti důvěryhodných kořenových certifikačních autorit. Pokud je výchozím nastavením dáno to, že vydavatel je označen jako nedůvěryhodný, je nutné vydavateli výslovně důvěřovat. V opačném případě proběhne neúspěšně softwarová kontrola obsahu podepsaného tímto vydavatelem.

Kontrola přítomnosti červeného znaku X

Digitální podpis, se kterým jsou potíže, je označen červeným znakem X.

Dialogové okno Podrobnosti o digitálním podpisu

Příčiny zobrazení červeného znaku X mohou být následující:

 • Digitální podpis je z nějakého důvodu neplatný. (Například došlo ke změně obsahu po podepsání.)

 • Digitální podpis je prošlý.

 • Certifikát přidružený k digitálnímu podpisu nebyl vydán renomovanou certifikační autorita (CA). Například může být certifikátu podepsaného svým držitelem vytvořený s využitím Selfcert.exe.

 • Vydavatel není důvěryhodný.

Postup při potížích s podpisem

Podle situace lze při potížích s digitálním podpisem postupovat jedním z následujících způsobů:

 • Můžete se spojit s původcem podepsaného obsahu a uvědomit jej o potížích s podpisem.

 • Můžete se spojit se správcem IT zodpovědným za infrastrukturu zabezpečení organizace.

 • Pokud se domníváte, že je makro nebo jiný aktivní obsah připojený k dokumentu důvěryhodný, můžete dokument uložit do důvěryhodného umístění. Dokumenty v důvěryhodných umístěních je dovoleno spouštět bez kontroly Centrem zabezpečení. Používání důvěryhodných umístění je vhodnější než snížení úrovně zabezpečení maker.

 • Můžete výslovně důvěřovat vydavateli.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×