Jak zablokovat zaměstnanci přístup k datům Office 365

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Často se nás ptáte „Co máme udělat k ochraně dat, když nějaký zaměstnanec opustí organizaci?“ nebo „Jak se dá bývalému zaměstnanci zablokovat přístup k Office 365?“. Toto téma popisuje kroky, které byste měli udělat, a uvádí postup, jak zabezpečit data, když zaměstnanec opustí vaši společnost. Správci Office 365 se můžou rozhodnout, jak zacházet s daty a předplatným uživatele Office 365, když tento uživatel opouští nebo opustil společnost.

Důležité : Kroky v tomto článku platí pro Office 365 Business Essentials, Office 365 Business Premium a Office 365 Enterprise.

Tady je krátké shrnutí tohoto procesu:

 • Zablokování přístupu zaměstnance k datům Office 365

 • (Volitelné) Získání přístupu k datům bývalého zaměstnance

 • (Volitelné) Posílání nových e-mailů pro bývalého zaměstnance jinému zaměstnanci

 • Odstranění uživatelského účtu bývalého zaměstnance

Důležité : Abyste mohli provádět kroky uvedené v tomto tématu, musíte být členem role globálního správce Office 365. Uživatel provádějící tyto kroky k tomu musí mít správná oprávnění.

Zablokování přístupu zaměstnance k datům Office 365

Nejdřív byste měli bývalému zaměstnanci zabránit, aby se mohl přihlásit a měl přístup k datům Office 365. Vyžaduje to provedení několika kroků.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Přejděte na Uživatelé > Aktivní uživatelé. Vyberte zaměstnance, kterému chcete zablokovat přístup, a klikněte na Upravit Úpravy .

 4. Klikněte na kartu Nastavení a v části Nastavení stavu přihlášení vyberte Blokováno. Potom klikněte na Uložit.

  Poznámka : Pokud zablokujete přihlášení uživatele k Office 365, bude trvat zhruba 24 hodin, než se to projeví na všech zařízeních a klientech uživatele. Odeberte nebo zakažte uživatele taky v místní službě Blackberry Enterprise Service. Uživateli byste taky měli zakázat použití všech zařízení Blackberry. Pokud potřebujete poradit s konkrétními kroky pro zakázání uživatele, přečtěte si příručku pro správu služeb Blackberry Business Cloud Services.

Ukončení přístupu k Exchangi Online

Pokud je součástí vašeho předplatného Office 365 i Exchange Online, přihlaste se do Centra pro správu Exchange a podle těchto pokynů zablokujte bývalému zaměstnanci přístup k jeho e-mailům.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. V navigačním podokně vlevo dole rozbalte Správce a vyberte Exchange.

  Rozbalením Správce zobrazíte dostupná centra pro správu

 4. V Centru pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Poštovní schránky.

 5. Vyberte uživatele a na jeho stránce vlastností v části Mobilní zařízení vyberte nebo klikněte na Vypnout Exchange ActiveSync a Vypnout OWA pro zařízení a vypněte připojení e-mailu.

 6. V části Připojení e-mailu vyberte Vypnout.

Vymazání a zablokování mobilního zařízení bývalého zaměstnance

Pokud váš bývalý zaměstnanec měl firemní telefon, můžete pomocí Centra pro správu Exchange tohle zařízení vymazat a zablokovat. Všechny firemní data se ze zařízení odstraní a zařízení se už nebude moct připojit k Office 365

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. V navigačním podokně vlevo dole rozbalte Správce a vyberte Exchange.

  Rozbalením Správce zobrazíte dostupná centra pro správu

 4. V Centru pro správu Exchange přejděte na Příjemci > Poštovní schránky.

 5. Vyberte uživatele a v části Mobilní zařízení zvolte Zobrazit podrobnosti.

 6. Na stránce Podrobnosti o mobilním zařízení v části Mobilní zařízení vyberte mobilní zařízení, vyberte Vymazat data a potom Blokovat.

 7. Vyberte Uložit.

Získání přístupu k datům bývalého zaměstnance

Dál byste měli zajistit uchování e-mailů a firemních dokumentů nebo souborů vytvořených bývalým zaměstnancem a zpřístupnit je novému zaměstnanci nebo jiným lidem v organizaci. Další informace o osobním úložišti dokumentů najdete v článku Co je OneDrive pro firmy.

Abyste získali přístup k dokumentům na OneDrivu pro firmy bývalého zaměstnance, můžete se k Office 365 přihlásit jako tento uživatel (nejdřív musíte změnit heslo uživatele). Pak můžete tyto soubory přesunout na snadno přístupné místo. Nebo můžete OneDrive pro firmy bývalého zaměstnance převzít a přesunout soubory pod svým jménem. Tento způsob popisují následující kroky.

Abyste získali přístup k e-mailům bývalého zaměstnance, budete informace outlookových e-mailů uživatele exportovat do souboru .pst a pak je z tohoto souboru importovat do outlookové doručené pošty jiného uživatele.

Část 1: Získání přístupu k dokumentům na OneDrivu pro firmy bývalého zaměstnance

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. V navigačním podokně vlevo dole rozbalte Správce a vyberte SharePoint.

  Rozbalením Správce zobrazíte dostupná centra pro správu

 4. Vyberte Profily uživatelů.

 5. Vyberte Spravovat profily uživatelů.

 6. Vyhledejte jméno bývalého zaměstnance (použijte jeho alias nebo celé jméno).

 7. Vyberte rozevírací nabídku vedle jeho jména a zvolte Spravovat vlastníky kolekce webů.

  Správa osobního webu

 8. V poli Správci kolekce webů přidejte svoje jméno, jméno správce (podívejte se na příklad na níže uvedeném obrázku) nebo jméno budoucího zaměstnance (pokud ho znáte).

  Přidání sebe ke správcům kolekcí webů

 9. Posuňte se dolů a vyberte OK.

Část 2: Zkopírování dokumentů z OneDrivu pro firmy bývalého zaměstnance do sdíleného umístění

 1. V části Spravovat profily uživatelů ponechte vybrané jméno bývalého zaměstnance, vyberte znova rozevírací nabídku a vyberte Spravovat osobní web.

  Správa vlastníků kolekcí webů

  Poznámka : To je rychlý způsob, jak se dostat na web OneDrivu pro firmy. Nebo můžete zadat adresu v tomhle tvaru: https://<název_společnosti>-my.sharepoint.com/personal/<zaměstnanec>_<název společnosti>_onmicrosoft_com.

 2. V levém navigačním panelu vyberte Dokumenty.

  Výběr dokumentů z osobního webu

 3. Měli byste uvidět dokumenty na OneDrivu pro firmy bývalého zaměstnance.

  najdete v tématu OneDrive pro firmy dokumentů

 4. Odsud je zkopírujte do vlastního Onedrivu pro firmy nebo do běžného místa.

Existuje několik způsobů, jak zkopírovat souborů v Office 365. V tématu Video: nastavení dokumentu ukládání a sdílení v Office 365 nebo Synchronizace Onedrivu pro firmy soubory místně a pak nahrajte soubory do Onedrivu pro firmy nebo Týmový web.

Část 3: Získání přístupu k outlookovým informacím bývalého zaměstnance

Abyste uložili e-mailové zprávy, kalendář, úkoly a kontakty bývalého zaměstnance, exportujte tyto informace do datového souboru aplikace Outlook (.pst).

 1. Klikněte na Soubor > Připojit a exportovat > Import nebo export.

  Příkaz Import nebo export v zobrazení Backstage

 2. Klikněte na položku Export do souboru a potom na tlačítko Další.

  Možnost Exportovat do souboru v Průvodci importem a exportem

 3. Klikněte na Datový soubor aplikace Outlook (.pst) a potom na Další.

 4. Vyberte účet, který chcete exportovat – kliknutím na jméno nebo e-mailovou adresu, například Poštovní schránka – Lenka Nováková nebo lenka@contoso.com. Pokud chcete exportovat celý účet včetně pošty, kalendáře, kontaktů, úkolů a poznámek, zajistěte, aby bylo zaškrtnuté políčko Včetně podsložek.

  Poznámka :  Současně můžete exportovat jenom jeden účet. Pokud chcete exportovat víc účtů, po dokončení exportu prvního účtu tento postup opakujte.

  Dialogové okno Exportovat datový soubor aplikace Outlook s vybranou horní složkou a zaškrtnutým políčkem Včetně podsložek

 5. Klikněte na Další.

 6. Klikněte na Procházet a vyberte, kam chcete datový soubor aplikace Outlook (.pst) uložit. Zadejte název souboru a klikněte na OK. Pak pokračujte.

  Poznámka :  Pokud jste funkci exportu už použili, zobrazí se dřívější umístění složky a název souboru. Zadejte jiný název souboru a klikněte na OK.

 7. Pokud exportujete do existujícího datového souboru aplikace Outlook (.pst), určete v části Možnosti, co se má stát při exportu položek, které už v souboru jsou.

 8. Klikněte na Dokončit.

Pokud nevytváříte nový datový soubor aplikace Outlook (.pst) nebo nepoužíváte soubor chráněný heslem, Outlook zahájí export okamžitě.

 1. Pokud vytváříte nový datový soubor aplikace Outlook (.pst), můžete ho volitelně chránit heslem. V dialogovém okně Vytvořit datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo do polí Heslo a Potvrzení hesla a klikněte na OK. V dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na OK.

 2. Pokud exportujete do existujícího datového souboru aplikace Outlook (.pst), který je chráněný heslem, v dialogovém okně Heslo pro datový soubor aplikace Outlook zadejte heslo a klikněte na OK.

Podívejte se na Export nebo zálohování e-mailu, kontakty a kalendáře do Outlookového souboru .pst postup pro Outlook 2010.

Část 4: Umožnění přístupu k e-mailům bývalého zaměstnance jinému uživateli

Abyste umožnili přístup k e-mailovým zprávám, kalendáři, úkolům a kontaktům bývalého zaměstnance jinému zaměstnanci, importujte tyto informace do outlookové doručené pošty jiného zaměstnance.

 1. Klikněte na Soubor > Připojit a exportovat > Import nebo export.

  Spustí se Průvodce importem a exportem.

 2. Vyberte Importovat z jiného programu nebo souboru a klikněte na Další.

  Průvodce importem a exportem

 3. Zvolte Datový soubor aplikace Outlook (.pst) a klikněte na Další.

 4. Vyhledejte soubor .pst, který chcete importovat.

 5. V části Možnosti zvolte, jak chcete zacházet s duplicitními položkami.

 6. Klikněte na Další.

 7. Pokud bylo k datovému souboru aplikace Outlook (.pst) přiřazené heslo, zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

 8. Nastavte možnosti pro import položek. Výchozí nastavení není obvykle třeba měnit.

 9. Klikněte na Dokončit.

Tip:   Pokud chcete z datového souboru aplikace Outlook (.pst) importovat nebo obnovit jenom několik položek, můžete otevřít datový soubor aplikace Outlook a potom v Navigační podokno přetáhnout myší položky ze složek datového souboru aplikace Outlook do stávajících složek Outlooku.

Podívejte se na importovat e-maily, kontakty a kalendář z Outlookového souboru .pst postup pro Outlook 2010.

Posílání nových e-mailů pro bývalého zaměstnance jinému zaměstnanci

Tyto kroky jsou volitelné. Pokud ale chcete zařídit, aby se nové e-maily odeslané na adresu bývalého zaměstnance posílaly jiné osobě, můžete e-mailovou adresu bývalého zaměstnance přidat k tomuto druhému zaměstnanci. Když to uděláte, všechny nové e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu bývalého zaměstnance, se pošlou zaměstnanci, kterého určíte.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Přejděte na Správce > Uživatelé > Aktivní uživatelé.

 4. Na stránce Aktivní uživatelé zaškrtněte políčko vedle uživatele, klikněte na Upravit  Úpravy a pak klikněte na kartu E-mailové adresy.

 5. Na kartě Spravovat e-mailové adresy zadejte do textového pole v části Přidat další e-mailovou adresu první část nového e-mailového aliasu. Pokud jste do Office 365 přidali svoji vlastní doménu, můžete tuto doménu pro nový e-mailový alias vybrat v rozevíracím seznamu.

 6. U e-mailového aliasu, který chcete přidat, klikněte na Přidat.

 7. Až skončíte, klikněte na Uložit.

Odebrání licence uživateli

V dalším kroku byste měli bývalému zaměstnanci odebrat licenci Office 365. Po odebrání licence se všechna data uživatele uchovají po dobu 30 dní. Po 30 dnech se všechna data uživatele (kromě dokumentů uložených na SharePointu Online) z Office 365 odstraní a už nepůjdou obnovit. Pokud uživateli během těchto 30 dní licenci znova přiřadíte, uchráníte tak poštovní schránku i data uživatele. Licence, kterou tomuto uživateli odeberete, bude dostupná pro jiného uživatele.

Poznámka : Odstraní se i všechny další e-mailové adresy patřící k tomuto uživateli. Pokud chcete, aby e-maily chodily někomu jinému, přiřaďte e-mailovou adresu jinému uživateli.

Poznámka : Seznam kontaktů aplikace Lync Online uživatele taky budou odstraněny. Při obnovení licenci Exchange Online do 30 dní, bude i obnoven seznamu kontaktů.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Vyberte Uživatelé > Aktivní uživatelé.

 4. Zaškrtněte políčko u bývalého zaměstnance.

 5. Klikněte na Upravit Úpravy .

  Úprava uživatelského účtu

 6. Vyberte Licence.

  Klikněte na Licence

 7. V části Přiřazení licencí zrušte zaškrtnutí políčka u bývalého zaměstnance a odeberte tak licenci.

 8. Klikněte na Uložit.

Odstranění uživatelského účtu bývalého zaměstnance

Když jste uložili všechna uživatelská data bývalého zaměstnance a umožnili k nim přístup, můžete účet bývalého zaměstnance odstranit.

 1. Přihlaste se k Office 365 pomocí svého účtu pracovní nebo školní účet.

 2. Přejděte do Centra pro správu Office 365.

 3. Přejděte na Uživatelé > Aktivní uživatelé.

 4. Vyberte jména uživatelů, které chcete odstranit, a vyberte ODSTRANIT Odebrání .

 5. V potvrzovacím okně vyberte Ano.

Když uživatele odstraníte, stane se neaktivním. Během přibližně 30 dnů po odstranění můžete ještě uživatele obnovit.

Přidání nového zaměstnance společnosti

Tento krok je volitelný. Pokud ale chcete nového zaměstnance přidat, postupujte podle pokynů v článku Přidávání jednotlivých uživatelů do Office 365 – nápověda pro správce.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×