Jak vzbudit zvědavost pozvánkou aplikace Publisher

Když chcete pořádat událost, na kterou vaši kamarádi a kolegové nezapomenou, odešlete přání, které vzbudí zvědavost a podpoří je v účasti.

V aplikaci Microsoft Office Publisher 2007 můžete rychle vytvořit přesně takovou pozvánku, jakou chcete.

V tomto článku

Vytvoření pozvánky

Přizpůsobení pozvánky

Tisk a dokončení pozvánky

Vytvoření pozvánky

I když pozvánku můžete vytvořit úplně od začátku, můžete hned začít tak, že pozvánku založíte na předem navržené publikaci pozvánky. S předem navrženou publikací můžete:

 • stavět na profesionálním návrhu, který můžete do libovolné míry kreativně pozměnit,

 • použít návrh aplikace Publisher použitý k vytvoření jiných firemních publikací,

 • využít přednastavených možností tisku a přání snadno vytisknout na papír blahopřání určitého výrobce.

Pozvánka vytvořená v aplikaci Microsoft Office Publisher 2007

Výběr předem navržené publikace a rozložení

 1. Spusťte Publisher a v seznamu Pozvánky klikněte na seznam Typy publikací.

 2. V části Pozvánky klikněte na motiv návrhu, třeba Večírek nebo Dobročinná akce.

 3. Projděte si předem navržené pozvánky. Pokud se vám některá bude líbit, můžete kliknutím na ni zobrazit větší náhled.

  Pokud se vám žádný návrh nelíbí, můžete vyhledat další šablony přání na webu služby Microsoft Office Online.

  Postup

  Důležité : Pokud chcete vyhledávat šablony aplikace Publisher na webu Office Online, musíte být připojení k internetu.

  1. Udělejte některou z těchto věcí:

   • V dialogovém okně Pozvánky klikněte na příkaz Zobrazit šablony z webu služby Microsoft Office Online a potom klikněte na jeden z nadpisů katalogu, například Večírek nebo Svatba.

   • Do pole Hledat šablony zadejte klíčové slovo, třeba pozvánka. V seznamu vyberte možnost Na webu služby Microsoft Office Online a potom klikněte na zelené tlačítko Hledat.

    Pole Hledat šablony je nad nadpisem Pozvánky.

  2. Klikněte na požadovanou šablonu.

 4. Ve skupinových rámečcích Vlastní nastavení a Možnosti můžete před otevřením publikace upravit mnoho prvků návrhu. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Ve skupinovém rámečku Vlastní nastavení klepněte na požadované barevné schéma a schéma písem.

  2. Ve skupinovém rámečku Vlastní nastavení klepněte na požadovanou sadu informací o zaměstnání, nebo vytvořte novou sadu.

  3. Ve skupinovém rámečku Možnosti vyberte požadovanou velikost stránky, například Polovina stránky s přeložením po straně nebo Čtvrtina stránky s přeložením nahoře.

  4. Ve skupinovém rámečku Možnosti vyberte požadované rozložení.

   Poznámka : 

  5. Když používáte šablonu staženou z webu služby Office Online, můžete návrh upravit až po otevření publikace.

  6. Některá z přání s přeložením na straně, například návrhy Večírek, Událost a Kolaudace jsou nastavená pro použití jenom jedné možnosti rozložení. Při použití jednoho z těchto návrhů není možné použít jiné velikosti stránky a možnosti rozložení.

 5. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

Začátek stránky

Přizpůsobení pozvánky

Po vytvoření předem navržené pozvánky se zvoleným stylem rozložení a přeložení můžete přistoupit k přizpůsobení pozvánky. Udělejte něco z následujícího:

Během práce s prvky vícestránkového návrhu sledujte, jak se jednotlivé změny projevují na jednotlivých stránkách pozvánky. Mezi stránkami se můžete přesouvat kliknutím na očíslovanou stránku v oblasti řazení stránek ve spodní části okna.

Globální změna návrhu

Po zobrazení pozvánky v plném měřítku možná budete chtít provést změny ovlivňující celou pozvánku. Například budete chtít vyzkoušet jiné barevné schéma nebo schéma písem, změnit velikost stránky nebo vložit obchodní informace (pokud jste to neudělali na začátku). Tyto změny se sice dají udělat kdykoliv, ale je vhodné je provést před vložením textu a obrázků.

Udělejte něco z následujícího:

 • Když chcete vyzkoušet jiné barevné schéma, klikněte na položku Barevná schémata v podokně úloh Formátovat publikaci a potom klikněte na požadované barevné schéma.

 • Když chcete vyzkoušet jiné schéma písem, klikněte na položku Schémata písem v podokně úloh Formátovat publikaci a potom klikněte na požadované schéma písem. Další informace o použití schémat písem najdete v tématu Použití schématu písem.

 • Pokud chcete změnit velikost stránky, klikněte na Možnosti pozvánky v podokně úloh Formátovat publikaci , klikněte na Změnit velikost stránky a potom v dialogovém okně Vzhled stránky vyberte nový formát stránky.

  Většina předem navržených pozvánek je naformátovaná pro tisk na jednu stranu papíru velikosti Letter, který je přeložený na čtvrtiny. Taky můžete tisknout na obě strany papíru přehnutého napůl.

  Jak změnit velikost stránky na poloviční velikost Letter?

  1. V dialogovém okně Vzhled stránky klikněte na kartu Upřesnit.

  2. V dialogovém okně Vlastní velikost stránky zadejte název pro vlastní velikost stránky. Zadejte například Poloviční velikost Letter.

  3. Ve skupinovém rámečku Možnosti vyberte možnost Polovina stránky s přeložením po straně, kterou najdete v seznamu Přeložení listu.

  4. Ve skupinovém rámečku Stránka změňte šířku na 5,25 cm a výšku na 7,42 cm.

  5. V části Náhled ověřte, jestli jsou velikosti stránky a listu naformátované podle vašich požadavků, a potom klikněte na tlačítko OK.

   Další informace najdete v tématu Změna velikosti stránky, velikosti papíru nebo orientace.

 • Když chcete vložit podnikové informace, klikněte v nabídce Vložit na Podnikové informace a potom přetáhněte požadovanou položku z podokna úloh Podnikové informace na stránku publikace.

  Pokud chcete změnit obchodní informace, klikněte na odkaz Změnit informace o zaměstnání v podokně úloh Podnikové informace. Další informace najdete v tématu Vytvoření, změna nebo odebrání informací o zaměstnání.

Práce s obrázky

Další informace o práci s obrázky najdete v tématu Tipy pro práci s obrázky.

Nahrazení zástupných obrázků vlastními obrázky

 1. Klikněte pravým tlačítkem na zástupný obrázek, v místní nabídce klikněte na příkaz Změnit obrázek a potom vyberte zdroj nového obrázku.

  Změna zástupného obrázku

  Tip : Jestliže po klepnutí pravým tlačítkem není zobrazen příkaz Změnit obrázek, klepněte jednou na zástupný obrázek. Kolem okraje obrázku se zobrazí bílé kruhy. Klepněte na obrázek znovu a kolem samotného obrázku se zobrazí šedé kruhy se symboly x uvnitř. Potom na obrázek klepněte pravým tlačítkem.

 2. Podle potřeby opakujte postup i u ostatních obrázků v přání.

Přidání obrázku

 1. V nabídce Vložit přejděte na položku Obrázek a potom vyberte zdroj nového obrázku.

 2. Klikněte na Vložit.

 3. Udělejte něco z následujícího:

  • Obrázek přesunete přetažením.

  • Chcete-li změnit velikost obrázku, umístěte ukazatel myši nad jeden z rohových úchytů a přetáhněte jej.

  • Pokud chcete změnit barvy obrázku, klikněte na obrázek pravým tlačítkem, v místní nabídce klikněte na příkaz Formát obrázku, klikněte na kartu Obrázek a potom na tlačítko Přebarvit.

   Pokud jste už vytvořili sadu obchodních informací obsahující logo, můžete ji snadno přidat do přání. V nabídce Vložit klikněte na Podnikové informace a pak dvakrát klikněte na Logo v podokně úloh Podnikové informace.

Práce s textem

Další informace o práci s textem najdete v tématu Přidání textu na stránku v aplikaci Publisher.

Nahrazení zástupného textu vlastní zprávou

Pokud jste už vytvořili sadu obchodních informací, nahradí informace o vašem podniku a vaše logo automaticky některý zástupný text.

Poznámka : Informace o zaměstnání automaticky nenahradí zástupný text v šablonách stažených z webu služby Office Online. Když chcete nahradit zástupné názvy, adresy a loga svými informacemi o zaměstnání, klikněte na tlačítko inteligentní značky Akce inteligentních značek pro položku informací o zaměstnání, například název nebo adresu společnosti, a potom klikněte na příkaz Aktualizovat z podnikové sady informací. (Tlačítko inteligentní značky se zobrazí po kliknutí na text nebo logo.)

 1. Vyberte zástupný text a potom zadejte požadovaný text.

 2. Úprava velikosti textu. Proveďte některou z následujících činností:

  • Jestli nechcete, aby se velikost textu automaticky upravovala podle velikosti textového pole, které není propojené s ostatními textovými poli, klikněte na dané pole, v nabídce Formát přejděte na Přizpůsobit text a potom klikněte na Nepřizpůsobovat.

  • Pokud chcete velikost písma změnit ručně, označte text a vyberte novou velikost písma ze seznamu Velikost písma na panelu nástrojů Formátování.

   Další informace o přizpůsobení textu podle textového pole najdete v tématu Zapnutí a vypnutí automatického přizpůsobení textu rozměrům.

Přidání nového textu

 1. V nabídce Vložit klikněte na příkaz Textové pole.

 2. V přání přesuňte ukazatel myši na místo, kam chcete umístit jeden roh textového pole, a potom úhlopříčným přetažením ukazatele určete požadovanou velikost pole.

 3. Klikněte do pole a zadejte požadovaný text.

Nahrazení zástupného textu vhodným textem

 1. V podokně úloh Možnosti pozvánky klikněte v části Navrhovaný text na odkaz Vybrat navrhovaný text.

 2. V rozevíracím seznamu Kategorie klikněte na požadovanou kategorii zpráv.

 3. V části Dostupné zprávy klikněte na požadovanou zprávu a podívejte se na náhled obou částí zprávy.

  Poznámka : Pokud používáte šablonu staženou z webu Office Online nebo změníte velikost nebo formát stránky (například ze stránky přeložené na straně k přeložení nahoře), nejsou navrhované verze dostupné.

Přizpůsobení pozvánky

Pozvánku je možné dál přizpůsobit pro jednotlivé konkrétní příjemce. Pomocí hromadné korespondence můžete přidat jméno a adresu příjemce i osobní pozdrav, díky kterému je každá karta jedinečná. Další informace o možnostech individuálního přizpůsobení vlastní publikace pomocí hromadné korespondence najdete v tématu Tipy pro vlastní nastavení publikace. Základy hromadné korespondence popisuje téma Vytvoření hromadné korespondence.

Začátek stránky

Tisk a dokončení pozvánky

Pozvánky v Publisheru jsou nastavené pro tisk na konkrétní velikosti papíru. Pokud třeba vyberete návrh pro papír formátu Letter, budete ho muset po vytištění přání nadvakrát přehnout.

Způsob přeložení čtyřdílné pozvánky

1. Pokud před tiskem pozvánky zobrazíte její náhled, bude vypadat jako v kroku 1.

2. Pokud pozvánku tisknete na barevné tiskárně, bude před přeložením vypadat jako v kroku 2.

3. V kroku 3 přeložíte pozvánku napůl odshora dolů.

4. V kroku 4 přeložíte pozvánku ze strany na stranu.

Tisk pozvánky

 1. Po nastavení požadovaného vzhledu pozvánky uložte soubor.

 2. V nabídce Soubor klikněte na Tisk a pak na kartu Nastavení papíru a publikace.

 3. V části Možnosti tisku ověřte, že je vybraný správný formát, například Přeložení po straně, čtvrtina stránky, Přeložení po straně, polovina stránky nebo Brožura, přeložená po straně.

  Poznámka : Tyto možnosti jsou dostupné pouze v případě, že stránka publikace je menší než nastavený list, na kterém má být publikace vytištěna

 4. Klepnutím na tlačítko Náhled zobrazíte vzhled publikace na tištěné stránce. Před tiskem pak lze provést případné nutné úpravy.

 5. Proveďte potřebné změny v možnostech tisku, například v počtu kopií, a potom klikněte na tlačítko Tisk.

  Tip : Kupujte tvrdý papír určený pro pozvánky pouze od určitých výrobců. Tato balení obvykle obsahují obálky. Před tiskem na produkt výrobce nebo dražší tvrdý papír ověřte vzhled pozvánky vytisknutím jednoho nebo dvou testovacích pozvánek na běžný papír.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×