Jak vytvořím přehled výkonnostních metrik?

Toto téma obsahuje přehled všech kroků, které je nutné provést za účelem vytvoření přehledu výkonnostních metrik v Návrháři řídicích panelů PerformancePoint.

Přehled výkonnostních metrik je podrobný výpis výkonu organizace. Přehledy výkonnostních metrik zobrazí sadu klíčových ukazatelů výkonu (KPI) a cíle výkonu pro tyto ukazatele KPI. Obvykle návrhář vytvoří skupinu cílů na horní úrovni, Které představují různé cíle výkonu v organizaci, a potom naplní tyto cíle jinými klíčovými ukazateli výkonu, které představují dílčí cíle v každé skupině.

Důležité : Cíle představují cíle organizace na nejvyšší úrovni. V přehledu výkonnostních metrik jsou cíle zobrazeny na nejvyšší úrovni hierarchie ukazatelů KPI. V obvyklém přehledu výkonnostních metrik cíle zobrazují kumulativní ukazatele výkonu, které zahrnutí ukazatele KPI na nižší úrovni.

Přehledy výkonnostních metrik jsou různé jako organizace, které představují. Například maloobchodní firma bude pravděpodobně měřit výkon pomocí výkazů objemů prodeje a městská samospráva může sledovat počet občanů účastnících se obecních setkání.

Vytvoření přehledu výkonnostních metrik

Určení, co má přehled výkonnostních metrik provést

Přidání prvků přehledu výkonnostních metrik

Konfigurace a publikování prvků přehledu výkonnostních metrik

Přidání přehledu výkonnostních metrik do řídicího panelu a nasazení řídicího panelu

Určení, co má přehled výkonnostních metrik provést

Přehled výkonnostních metrik může prezentovat přehled organizační strategie a poskytovat cenné informace pokroku organizace při snaze o dosažení cílů v rámci této strategie.

Úkol

Popis

Shromáždit nejlepší informace ke sledování výkonu

Chcete-li z přehledu výkonnostních metrik získat nejlepší hodnotu, je třeba pečlivě vybrat ukazatele výkonu. Tento průvodce vám pomůže položit správné otázky.

Přehled výkonnostních metrik

Prostudujte si obecné informace o přehledech výkonnostních metrik, jako je například tyto typy otázek na výkonu, které přehled výkonnostních metrik může pomoci odpovědět, a pokyny usnadňující uspořádání přehledu výkonnostních metrik.

Začátek stránky

Přidání prvků přehledu výkonnostních metrik

Prvky přehledu výkonnostních metrik společně poskytují přesná měření výkonu. Přesná měření vyžadují kvalitní data, měřitelné cíle a přehledné způsoby zobrazení výstupů.

Úkol

Popis

Přidat prvek zdroje dat

Přidáním prvku zdroje dat získáte přístup k informacím, které ukazatele KPI a přehledy výkonnostních metrik požadují. Prvky zdroje dat zahrnují pokyny, jak vytvořit propojení s databázemi, spolu s kontextem zabezpečení potřebným k vytvoření těchto připojení.

Vytvoření klíčového ukazatele výkonu (KPI)

Zvolte grafické indikátory, které chcete použít ke znázornění stavu metrik výkonu.

Vytvoření klíčového ukazatele výkonu (KPI)

Vytvořte ukazatele KPI usnadňující převedení strategické vize na provozní cíle.

Přehled konfigurace ukazatele KPI

Definujte mapování dat, nastavte oprávnění zabezpečení, konfigurujte vzorce skórování a definujte další vlastnosti ukazatelů KPI.

Vytvoření přehledu výkonnostních metrik pomocí průvodce

Vytvořte prvek přehledu výkonnostních metrik pro uložení informací, které chcete zobrazit, a přidejte do něj ukazatele KPI a další prvky.

Začátek stránky

Konfigurace a publikování prvků přehledu výkonnostních metrik

Přehled výkonnostních metrik můžete upravit konfiguraci prvků tak, aby odpovídaly vašim požadavkům.

Po konfiguraci prvků přehledu výkonnostních metrik je musíte publikovat na Monitorovacím serveru PerformancePoint, aby byly dostupné pro všechny uživatele s příslušnými oprávněními.

Úkol

Popis

Vytvořit hierarchii přehledu výkonnostních metrik nebo změnit umístění ukazatele KPI v hierarchii

Vytvořte nebo upravte hierarchii ukazatelů KPI v přehledu výkonnostních metrik tak, aby představovaly vaše cíle a dílčí cíle.

Konfigurace klasifikace KPI: úroveň listu, mimo úroveň listu nebo cíl

Konfigurujte ukazatel KPI, aby zastával konkrétní roli v hierarchii přehledu výkonnostních metrik.

Přidat, odstranit nebo změnit uspořádání sloupců a řádků přehledu výkonnostních metrik

Přidat další řádky nebo sloupce do přehledu výkonnostních metrik za účelem zobrazení dalších data, výpočtu agregací atd. Můžete také odstranit řádky nebo sloupce a obrátit pozice řádků a sloupců.

Změnit panelu nástrojů přehledu výkonnostních metrik

Přidejte nebo odeberte tlačítka možností zobrazení na panelu nástrojů přehledu výkonnostních metrik.

Změnit možnosti pro zobrazení přehledu výkonnostních metrik

Změňte způsob, jakým se přehled výkonnostních metrik zobrazuje v řídicím panelu.

Začátek stránky

Přidat přehled výkonnostních metrik do řídicího panelu a nasadit řídicí panel

Po vytvoření přehledu výkonnostních metrik můžete pomocí Návrháře řídicích panelů přidat přehled výkonnostních metrik do řídicího panelu. Řídicí panel je kolekce prvků přehledu výkonnostních metrik a sestav, které jsou uspořádány do rozložení pro publikaci ve službě Windows SharePoint Services nebo službě Microsoft Office SharePoint služby (MOSS).

Poznámka : Je nutné nejprve publikovat přehled výkonnostních metrik a jeho prvky na Monitorovací server, pak bude možné přidat přehled výkonnostních metrik do řídicího panelu.

Můžete propojit prvky přehledu výkonnostních metrik, které zahrnete do řídicího panelu, s jinými prvky v řídicím panelu. Pokud například přehled výkonnostních metrik obsahuje ukazatel KPI používající zdroj dat služby SQL Server 2005 Analysis Services, můžete míry dimenze představované ukazatelem KPI s analytickou sestavou poskytující podrobnější informace. Také je možné propojit prvky přehledu výkonnostních metrik s mapou strategie za účelem znázornění celkové strategie organizace.

Dokončený řídicí panel nasadíte jeho exportováním do služby Windows SharePoint Services nebo na web služby Microsoft Office SharePoint. Předtím však doporučujeme nasadit řídicí panel na web náhledu, které jej můžete zobrazit a provést poslední úpravy nebo opravy, než nasadíte řídicí panel pro uživatele. Při zobrazení náhledu řídicího panelu se přesvědčte se, zda obsahuje všechny sestavy, přehledy výkonnostních metrik a grafy, které se mají uživatelům v řídicím panelu zobrazit.

Úkol

Popis

Vytvořit nebo upravit stránku řídicího panelu v Návrháři řídicích panelů

Vytvořte stránku řídicího panelu a přidejte do ní přehled výkonnostních metrik.

Zobrazit náhled řídicího panelu v Návrháři řídicích panelů

Nasaďte řídicí panel na web náhledu, abyste jej mohli zkontrolovat a provést požadované opravy, než jej nasadíte pro uživatele.

Jak propojit položky přehledu výkonnostních metrik se sestavami v řídicím panelu?

Vytvořte propojení mezi členy dimenze, které představuje ukazatel KPI, a analytickými sestavami, které poskytují další podrobnosti o hodnotách členů.

Vytvořit mapu strategie

Vytvořte grafický obrázek, který znázorňuje celkovou strategii organizace, a poté jej propojte s ukazateli KPI, které byly publikovány v přehledu výkonnostních metrik.

Exportovat řídicí panel na web služby SharePoint

Nasaďte řídicí panel na web služby SharePoint, kde jej uživatelé budou moci zobrazit.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×