Jak vytvořím formulář pro zadávání dat, která se opakují každý měsíc? (PerformancePoint Server)

PerformancePoint pro Excel použijte k vytvoření návrhu formulářů, pomocí kterých můžou přispěvatelé odesílat data do finančních databází vaší organizace. Po vytvoření formuláře pak můžete použít časové plánování procesů v součásti Obchodní modelování pro Plánovací službu PerformancePoint k vytváření a sledování odesílání dat s přiřazením. Můžete dokonce definovat opakovaný cyklus (denně, týdně, měsíčně apod.) pro dané přiřazení tak, aby k němu docházelo automaticky v pravidelných intervalech.

Prvním krokem je vytvoření formuláře pro zadávání dat v doplňku PerformancePoint pro Excel. Dalším krokem je vytvoření cyklu v součásti Obchodní modelování pro Plánovací službu. Potom v součásti Obchodní modelování pro Plánovací službu vytvořte přiřazení.

Vytvoření formuláře pro zadávání dat

Formuláře a sestavy

Pomocí doplňku PerformancePoint pro Excel můžete v Microsoft Office Excelu navrhovat sestavy a formuláře, které zajišťují přístup k vašim finančním databázím.

Při navrhování formulářů a sestav je důležité pamatovat na toto:

 • Sestava doplňku PerformancePoint pro Excel je tabulka Excelu, která prezentuje data z databází serveru Plánovací server PerformancePoint. Uživatelé můžou sestavu jenom zobrazit. Nemůžou do ní zadávat žádná data.

 • Formulář doplňku PerformancePoint pro Excel je stejný jako sestava, s tím rozdílem, že uživatelé s příslušnými oprávněními můžou do tabulky zadávat data a pak tato data odesílat zpátky do databází serveru Plánovací server.

 • Ve výchozím nastavení je PerformancePoint pro Excel nakonfigurovaný na vytvoření a zobrazení sestavy. Toto téma vysvětluje, jak tuto sestavu vytvořit a publikovat jako formulář.

 • Každý uživatel má oprávnění pro přístup k datům určující, která data se zobrazí ve formuláři nebo sestavě. Různí uživatelé můžou po otevření přiřazení vidět různá data.

 • Uživatelé můžou zobrazit formuláře navržené a vytvořené v doplňku PerformancePoint pro Excel pomocí Excelu. Když uživatelé formulář otevřou, formulář se připojí k serveru Plánovací server a načte příslušná data z finančních databází do standardní tabulky Excelu.

Vytvoření formuláře pro zadávání dat

K vytvoření formuláře pro zadávání dat použijte podokno pro vytváření formulářů doplňku PerformancePoint pro Excel.

Vytvoření cyklu

Co je cyklus?

Manažeři používají cykly správy procesů k definování konkrétní sady souvisejících obchodních procesů, které probíhají v rámci konkrétního časového období a používají konkrétní výseč dat modelu. Pokud modelu přidružíte cyklus, cyklus omezí data, která se do vybraného modelu odesílají. Pokud chcete obor zadávání dat omezit ještě víc, můžete zadat časový rozsah a uživatelé scénáře ho musí při zadávání dat dodržovat. Obor zadávání dat daného cyklu omezuje veškerá přiřazení a úlohy v tomto cyklu.

Cyklus může proběhnout jenom jednou nebo ho můžete naplánovat tak, aby se pravidelně opakoval. Opakující se cykly můžou probíhat v předdefinovaných intervalech v určitém rozsahu času nebo pro určitý počet instancí. Veškerá přiřazení nebo úlohy v definici cyklu proběhnou při každém opakování.

Vlastnost modelu CurrentPeriod můžete nakonfigurovat tak, aby vaše cykly byly s ohledem na Čas dynamické. Při vytváření cyklu můžete použít odkazy CurrentPeriod k určení rozsahu Času, ve kterém uživatelé můžou zadávat data. Při každém opakování cyklu software zkontroluje hodnotu CurrentPeriod v daném čase a otevře uživatelům správný rozsah Času, aby mohli zadat data. Díky tomu můžete jako modelátor řídit rozsah zadávání dat pro jeden nebo víc cyklů tak, že změníte hodnotu vlastnosti modelu CurrentPeriod a nemusíte upravovat ani znovu vytvářet cykly.

Při používání vlastnosti CurrentPeriod můžete vyjádřit počáteční a koncové datum cyklu jako hodnotu, která je relativní k hodnotě CurrentPeriod. Můžete třeba zvolit CurrentPeriod jako zahájení vašeho cyklu a CurrentPeriod + 3 jako konec cyklu. Pokud je hodnota CurrentPeriod modelu nastavená na září, pak uživatelé můžou zadávat data od září do prosince.

Poznámka : Hodnota CurrentPeriod je určená nejnižší úrovní podrobností v zobrazení Čas, které je modelu přidružené. Pokud je třeba nejnižší úrovní podrobností modelu jeden měsíc, potom je hodnota CurrentPeriod jeden měsíc a CurrentPeriod + 1 bude představovat CurrentPeriod + jeden měsíc.

Před vytvořením cyklu

Než budete cyklus definovat, ujistěte se, že jste provedli tyto úlohy:

 • Připravte data, která cyklus vyžaduje. Spusťte třeba obchodní pravidla pro přidání a přidělení.

 • Definujte role zabezpečení pro každého uživatele, který se bude účastnit cyklu.

 • Shromážděte následující informace:

  • Název modelu, který přijímá data z cyklu.

  • Název člena dimenze Scénář, který přijímá data z cyklu.

  • Členové dimenze Čas, kterou cyklus odesílá modelu.

  • Počáteční datum a čas, kdy uživatelé musí začít zadávat data.

  • Koncové datum a čas, kdy uživatelé musí ukončit zadávání dat.

  • Formuláře pro zadávání dat, které budou účastníci v cyklu používat.

  • Uživatelská jména nebo obchodní role, které jsou s každou funkční rolí spojené: přispěvatel, revidující a schvalovatel.

Vytvoření opakovaného cyklu

Pomocí průvodce Vytvořit cyklus v součásti Obchodní modelování pro Plánovací službu vytvořte opakovaný cyklus, jak je popsáno v tématu Vytvoření opakovaného cyklu.

Vytvoření přiřazení

Co je přiřazení?

Přiřazení je úloha zadávání dat v rámci cyklu, který je přiřazený jednomu nebo více uživatelům. Úkolem přiřazení uživatele může být přispívat data pomocí formuláře pro zadávání dat nebo kontrolovat a (nebo) schvalovat data odesílaná přispěvateli. Přiřazení formuláře serveru Plánovací server se v doplňku PerformancePoint pro Excel zobrazují jako listy. Software směruje přiřazení na příslušné uživatele, kteří přidávají požadované informace a odesílají je do počítače, na kterém běží Plánovací server. Každé přiřazení má počáteční datum, konečné termíny odeslání a schválení a proces odeslání, revize a schválení. Přiřazení, úlohy a požadavky na zpracování se společně označují jako cyklus.

Vytvoření přiřazení

Pomocí průvodce definicí Vytvořit přiřazení v součásti Obchodní modelování pro Plánovací službu vytvořte přiřazení, jak je popsáno v tématu Vytvoření přiřazení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×